GMO – en lägesrapport.

Bakslag i kampen för att stoppa GMO Kritisk analysfirma köps upp Den analysfirma som avslöjade att växtgifter som används på GMO-grödor fick honungsbin att tappa orienteringen och inte hitta tillbaka till sin bikupa har nu köpts upp…. av Monsanto. Naturligtvis…

Insektgift orsakar bidöd

Massdöden bland bin i stora delar av världen kan ha orsakats av vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket. Det hävdas i två nya studier i tidskriften Science. Sannolikt drabbas de flesta pollinatörer på liknande sätt, vilket är illavarslande ur såväl ekonomisk som…

Onödig skepsis mot genmodifierat

”Med hjälp av växtförädling kan vi skapa en hållbar bioekonomi. Men med den högljudda opinionen mot genmodifierade grödor riskerar Europa att hamna på efterkälken. Våra beslutsfattare måste nu driva på, inte vara släpankare. Forskarsamhället är redan redo, skriver flera miljö-…

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen