Onödig skepsis mot genmodifierat

”Med hjälp av växtförädling kan vi skapa en hållbar bioekonomi. Men med den högljudda opinionen mot genmodifierade grödor riskerar Europa att hamna på efterkälken. Våra beslutsfattare måste nu driva på, inte vara släpankare. Forskarsamhället är redan redo, skriver flera miljö- och utvecklingsforskare.”

 

”Motståndet i Europa mot genmodifierade grödor bromsar vår färd mot en konkurrenskraftig bioekonomi”

Undertecknat av:

IVAR VIRGIN
MÅNS NILSSON
Stockholm Environment Institute, SEI

TORBJÖRN FAGERSTRÖM
JENS SUNDSTRÖM
EVA THÖRN
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

ÅKE BARKLUND
ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA

INGE GERREMO
konsult i internationella lantbruksfrågor

PETER HERTHELIUS
ordförande Rädda Barnens distrikt på Gotland

Min replik

Nödvändig skepsis mot genmodifierat

Tack alla politiker som är stoppklossar då det gäller genmodifierade organismer (GMO)!

Motståndet mot GMO är helt berättigat. Vi vet för litet om effekterna på lång sikt. Men vi vet att råttor och grisar som äter genmodifierad majs i tre generationer blir infertila. Så då dröjer det bara mindre än två hundra år så har människan utrotat sig själv genom att hon inte kan fortplanta sig längre på grund av GMO.

Vi vet också att alla GMO har en naturfientlig resistensfaktor utöver de önskade egenskaperna, annars finns det inga möjligheter att utveckla GMO.

I många fall är resistensfaktorn antibiotikaresistens. Sedan kan läkare och andra skrika hur mycket som helst om att vi måste minska antibiotikaanvändningen i vården, det hjälper inte på grund av spridningen av resistensfaktorer som sker från GMO till andra och friska organismer. Spridningen kan ske från exempelvis GMO-majs via maten till tarmbakterierna. Tarmbakterierna har även de en sexuell överföring av gener från en bakterieart till en annan bakterieart. Detta är visat på 1950-talet.

Den allsmäktiga människan kommer sedan och tror att hon på några decennier förbättrar vad naturen har provat fram under några årmiljarder och funnit den mest ekologiska och energisnåla lösningen.

Hybris brukar det kallas.

Det moderna jordbruket är beroende av olja och sprängämnesbaserad konstgödsel och utarmar jorden.

Djurhållning underhåller och förnyar jordens resurser.

Tropiska regnskogar kan producera omkring 100 kg animalisk föda per kvadratkilometer och år medan savannen, betesmarken, kan producera 22.000 till 60.000 kg animalisk föda per kvadratkilometer och år.

Vi har mer än tre gånger så stor betesareal på jorden jämfört med växtjordbruksareal. Betesarealen duger inte som jordbruksmark. Vi har med andra ord en tillräcklig produktionskapacitet för att föda hela jordens växande befolkning med artegen föda, livsnödvändiga animalier, och behöver inte ens det kolhydratbaserade växtjordbruket.

Totalekonomin för den lille enskilda bonden kommer med GMO att ligga helt i händerna på Monsanto, BASF och de andra oligopola multinationella företag som har som målsättning att generera flera nollor på banken på den lilles (bondens, din och min) bekostnad.

Tack alla våra politiker som är stoppklossar, inte eftergivliga släpankare [*], och begriper hur skadligt GMO är för oss alla!

Not [*] Intressant att författarna verkar sakna sjömanskunskap då man använder ordet ”släpankare” i ställer för den korrekta termen drivankare.

Sedan är det en underbar symbolik i ”släpankare”. Hur många ”släpankare” man än slänger ut så driver båten alltid med vattenströmmarna och bromsas något i vindens riktning. Men båten driver lika redlöst och viljelöst i alla fall. Därför ska våra politiker vara stoppklossar, inga ”släpankare”, annars följer politikerna bara de order som de stora multinationella företagen beordrar dem.

Rädda Barnen

Det är högst anmärkningsvärt att denna pro-GMO-artikel är signerad av PETER HERTHELIUS i egenskap av ordförande Rädda Barnens distrikt på Gotland. Detta föranledde mig att skriva följande brev till styrelsen och ledningen för Rädda Barnen.

Rädda Barnens varumärke skamfilas

Bästa Styrelsen och ledningen för Rädda Barnen!

En av era distriktsordföranden, Peter Herthtelius, har undertecknat en GMO-vänlig artikel i SvDs Brännpunkt: ”Onödig skepsis mot genmodifierat”.

Jag finner att Rädda Barnens varumärke är i allvarlig fara.

Herthelius må ha vilka åsikter han vill men då får han inte underteckna sina åsikter som han gjort som representant för Rädda Barnen: ”ordförande Rädda barnens distrikt på Gotland”.

Detta med tanke på de enorma faror för inte bara mänskligheten utan för hela Jorden som GMO utgör.

Se mitt svar till Brännpunkt som jag bifogar för er kännedom.

Om vi inte stoppar GMO nu så gör verkligen Rädda Barnen skäl för sitt namn med den alternativa tolkningen om de rädda barnen. Barnen har all anledning att vara rädda för att vi vuxna av egoistiska ekonomiska skäl förbereder en utrotning av mänskligheten inom 200 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen