OFFENTLIG MAT – där du endast kan välja det du serveras!

.
Bakgrund, syfte och vi bakom KOSTDEMOKRATI.se

En idé med KOSTDEMOKRATI.se är att samla alla goda krafter som vill verka för en hälsosam kost för det uppväxande släktet, för sjuka och för äldre. Ett första steg är att införa valfrihet i förskolor, grundskolor och gymnasier, så att de som vill undvika margarin och lightprodukter, skall kunna välja alternativ, som smör/Bregott och helmjölk. Dessutom blir det billigare för kommunen.

Team KOSTDEMOKRATI kommer att informera, upplysa, analysera och kommentera aktuella frågor som berör kost, hälsa, miljö och demokrati, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi nöjer oss inte med det skrivna ordet, vi jobbar också ute på fältet för att åstadkomma RESULTAT i verkliga livet.

Vi jobbar för en förbättrad folkhälsa, vilket stärker vår konkurrensförmåga på en global jobbmarknad och sänker sjukvårdskostnaderna (som idag underminerar landet). Vi jobbar också för ett mer aktivt näringsliv och ett hållbart samhälle, där bland annat svenskt jordbruk skulle gynnas (som idag utkonkurreras av sämre importerade produkter). Vi måste bort från det oljebaserade, konstgödseldrivna storjordbruket och satsa på ett hållbart jordbruk. Det ska baseras på lokal produktion och lokal  upphandling. Produktion av vegetabilier och animalier måste integreras för att all näring ska ingå i ett kretslopp. Sammanfattningsvis jobbar vi för en hög livskvalité.

Två viktiga frågor som vi adresserar är övervikt och diabetes (som berör mer än halva befolkning), som idag inte behandlas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Först får medborgarna från barnsben kostråd som orsakar diabetes och fetma, sedan medicineras diabetiker in i det så kallade ”naturalförloppet” (innebär att patienterna blir allt sämre med tiden) och gravt överviktiga patienter magopereras till en inre svält och livslånga biverkningar. Ekonomiska särintressen styr myndigheter, sjukvård och forskningsresultat. Våra förtroendevalda politiker förmedlar skattepengar, de styr inte.

Eftersom de myndigheter som är ämnade att förbättra folkhälsan inte gör sitt jobb och t.o.m. motarbetar sitt uppdrag, får medborgarna i samverkan med oberoende forskare, läkare och professorer, ta tag i det. Med nuvarande utveckling äventyras vår framtida välståndsutveckling, vilket vi inte kan acceptera. Kostdiktatur är bara ett exempel av mycket som behöver rättas till, så att utvecklingen gynnar medborgarna och samhället.

Verklig demokrati innebär valfrihet och för att kunna göra rationella val krävs information, kunskaper och insikter. Det är vår ambition att förmedla detta till våra besökare och medlemmar.

ζ

Demokrati och egenkontroll

Vi tror och verkar för utveckling av demokrati och egenkontroll. Demokrati innebär att folket styr och egenkontroll innebär att du själv kontrollerar, ansvarar och bestämmer över ditt eget och dina barns liv. Tro inte att någon annan tar ansvar för ditt liv och dina barns liv!

Uffe Ravnskov, med. dr., docent;

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

Vi förmedlar kunskap baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, sedan väljer du själv din egen livstil. Vi välkomnar debatter och diskussioner, vi har högt i tak och våra diskussioner baseras på saklig grund.

Vår ambition är att KOSTDEMOKRATI.se skall var en arena där vi kan utbyta kunskaper, erfarenheter och där vi kan hämta kraft och inspiration. Om vi lägger lite tid på friskvård medan vi är friska, då minskar vi markant risken att vi senare i livet tvingas lägga mycket tid och pengar på sjukvård.  Detta är ett val vi alla gör, medvetet eller omedvetet.

Sjukdom väljer vi inte, det är till stor del konsekvenser av de val vi tidigare gjort i livet. Cirka 70 % av vårt hälsotillstånd väljer och styr vi själva, och det är ju inte dåligt. Om fler tog bättre hand om sig själva, tog eget ansvar för sin hälsa, då skulle våra sjukvårdsresurser räcka till dem som har otur i livet. Olyckor och sjukdom kan ju drabba alla och då vill vi ha vård och omsorg, inte hamna i en sjukvårdskö eller nekas adekvat vård av kostnadsskäl.

ζ

Vår verksamhet bygger på samverkan och samarbete

– och på frivilligt samhällsengagemang.

Till vår hjälp har vi krönikörer med stark vetenskaplig förankring (se ”Bloggar”) och en växande skara av engagerade medarbetare och medlemmar. Allt baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och demokrati (valfrihet). Den verkliga förändringskraften utvecklas av lokala projektgrupper som växer fram i allt fler kommuner ute i landet. Berömvärda medborgarinitiativ vi helhjärtat stödjer.

Vi uppmanar föräldrar, mor- och farföräldrar att engagera sig lokalt för att barn och barnbarn skall kunna välja mat och dryck som ger hälsa och livskraft. Att föräldrar och barn (och äldre) själva skall få välja vad de skall äta borde vara en självklarhet i alla kommuner, landsting och regioner!

ζ

Livsmedelsverket skickar motstridiga budskap

I Livsmedelsverkets personalhandbok ”Mat för spädbarn och småbarn” står det:

”Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om,
och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras”.

Det är därför omöjligt för vare sig politiken eller skolan att besluta vad barnen serveras i skola och barnomsorg. Det är föräldrarna som bestämmer. Som exempel kan nämnas att barn till veganer bestämmer att växande barn får en näringsfattig mat som skolan inte överprövar på något sätt.

På samma gång rekommenderar Livsmedelsverket att skolbarn skall påtvingas margariner och lightprodukter, mot föräldrars och elevers vilja (?). Detta kostråd ges utan vetenskaplig grund, vilket är högst anmärkningsvärt!

ζ

Vi står inför en kris inom hälso- och sjukvården – om inget görs!

Nyligen uppmärksammades att vi framöver inte kommer att klara hälso- och sjukvården, om nuvarande utveckling får fortsätta. Detta är menar vi, är en utveckling som relativt ”enkelt” går att reversera. Kunskapen har vi redan.

Detta är en politisk fråga och inte en medicinsk eller en nutritionsfråga !

Det senare styrs i allt för hög grad av kommersiella särintressen. Inga pengar i världen kommer att räcka om vi inte slutar upp med att äta oss sjuka.

Tips: Ett bra första steg är att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd!

.
Vägskälet för att betala vårdnotan!

”Gigantisk utmaning:

13 kronor mer i skatt på varje hundralapp
– annars kollapsar vården. Scenariot kan
kan bli verklighet inom några årtionden
i takt med att svenskarna lever längre.

Hur notan skall ska betalas är en av Sveriges
största utmaningar framöver –
men politikerna duckar”
.

ζ

KOSTDEMOKRATI.se

Vi som tagit initiativet och som driver frågan presenteras nedan. Vi menar att om en framtida kris inom hälso- och sjukvården skall kunna undvikas, då kan vi inte redan från två års ålder tvångsinskola våra barn på en lightkost som gör dem sjuka och feta. Vi bör inte heller ge sjukdomsframkallande mat till våra patienter och vi bör servera våra äldre riktig mat. Då ökar livskvalitén och samhället sparar stora pengar. Vi kräver valfrihet – kostdemokrati!

Vi måste också inom vården inse att riktig mat
är den
bästa medicinen och att förebyggande
arbete är lönsamt
– den billigaste vården är
den som inte behövs.

ζ

.Leif Lundberg

Om mig

Civilingenjör (Chalmers 1977) och har arbetat som managementkonsult sedan början 80-talet i ett trettiotal koncerner/företag i sju länder. Min specialitet är ”omöjliga” projekt, som andra före mig inte lyckats ro i land. Jag utgår alltid från fakta och beprövad erfarenhet och tänker gärna fritt utanför våra traditionella ”boxar”. Jag betraktar mig som en ”doer” och menar att det är resultatet som räknas.

Att fetma har fördubblats och att diabetes har tredubblats sedan 1989 när Livsmedelsverket införde ”nyckelhålsmärkning” och började rekommenderade lightprodukter, det är ett anmärkningsvärt resultat. Detta koncept vill dessa tjänstemän nu påtvinga våra skolbarn.

Jag har från allra första stund fokuserat på människan, dess roll, funktion och samspel. För att fungera väl som människor erfordras förståelse och sammanhang, att situationer kan påverkas och att vi finner meningsfullhet i det vi gör. Därtill krävs hälsa och energi och där utgör lågkolhydratkost (LCHF) det alternativ som är klart överlägset, ur alla aspekter. Naturlig mat helt enkelt.

Jag tillämpar själv en liberal form av lågkolhydratkost (LCHF) för att få tillgång till extra energi och i förebyggande syfte, eftersom kosten stärker immunförsvaret. En stor fördel med LCHF är också att kosten aktiverar vår naturliga och automatiska viktkontrollfunktion och den förebygger diabetes.

Våra skolbarn skulle också må bra av att vara normalviktiga (utan svält) och att vara mindre sjuka. Med rätt kost skulle många ungdomarna också slippa börja röka för att därigenom kunna kontrollera sin aptit och vikt. Rökning är något som idag kraftigt ökar bland våra ungdomar.

Viktigt för mig är att maten är enkel, god och mättande. En hälsosam livsstil helt enkelt, en livsstil som ger livskvalité. En inskolning mot hälsa och friskhet som bör börja redan i förskolan.

Smör, grädde och ägg är också bland det billigaste vi kan ”tanka”, ett energirikt ”högoktanigt” bränsle som vi genom evolutionen blivit designade för. Bra för snäva skolmatsbudgetar.

Att också skärpa och prestationsförmåga stärks med rätt ”bränsleblandning” är något som alltfler elitidrottsmän börjar komma underfund med. Björn Ferry var tidigt ute på banan och tog ett OS-guld i skidskytte, på LCHF. Björn upptäckte också att immunförsvaret stärkes, han kunde träna istället för att vara sjuk (Björn har nu skrivit en bok för att dela med sig av sina erfarenheter).

Jonas Colting (triathlonmästare)  och världstvåan i tennis, Novak Djokovic, har också upptäckt att skärpa och prestationsförmåga ökar väsentligt med riktig mat.  Behöver inte våra skolbarn också vara friska,  skärpta och alerta? Behöver de inte energi nog för att orka med en hel skoldag?

Lightprodukter som lättmjölk och lättmargarin är en ohälsosam gödningskost som vi inte skall skola in våra skolbarn på. Ett ställningstagande som jag baserar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Barnen är vår framtid och vi vuxna måste ta ansvar även för barnen.

Det handlar också om att stävja en accelererande ohälsa som redan kostar 300 miljarder kronor, eller 9 % av BNP, bara för sjukvården.  Det gör 30.000 kronor per medborgare och år, eller 120.000 kronor för en tvåbarnsfamilj. Om inget gör kommer kostnader och ohälsa att öka epidemiskt.

År 1950 fanns det 5.000 läkare och inga vårdköer. Idag finns det 35.000 läkare och långa köer. En ökning med 600 %, medan befolkningen ökat med 35 %. Borde vi inte bli friskare med all ny kunskap, nya metoder, nya läkemedel och alla läkare? Denna utveckling är ingen slump, det är en styrd process.

Prognos Läkarbrist eller läkaröverskott?  Under de 20 år som de nordiska läkarförbunden gjort prognoser över efterfrågan på läkare har vårdbehovet ständigt visat sig bli större än de trott.

Folket måste själva ta befälet över sin egen hälsa och ansvariga politikerna måste ta befälet över sin del! Det kräver kunskaper och insikter. Därför finns denna webbplats. Tillsammans kan vi åstadkomma resultat!

ζ

.Frank Nilsson

Om mig

F.d lärare i naturvetenskapliga ämnen. Numera glad och frisk pensionär, 67 år fyllda.

Ätit jägarkost (LCHF) sedan 2002. Författare till boken ”Istället för doping!” som fick Björn Ferry att gå över till LCHF-kost och vinna OS-guld på kuppen!

ζ

Välkommen du också!

Medlemsförmåner:

  • Du kan kommentera krönikor och nyheter.
  • Du kan delta i diskussionerna på forumet, projektgruppernas egna ”bloggar”.
    En egen diskussionsgrupp för varje kommun.
  • Du kan lägga upp en egen profil med foto (avatar) och du får tillgång till vår internkommunikation. Du kan skicka privata brev till andra medlemmar, bilda ”vän-grupper” (t.ex. alla medlemmar i en projektgrupp) och chatta.
  • Du får nyhetsbrev (snart).

Glöm inte att du måste registrera dig både på hemsidan och på forumet. Om du sparar inloggningen så behöver du bara logga in en gång, sedan sker inloggning automatiskt.

Läs mer under ”Info” om hur du blir medlem. Att bli medlem är helt gratis.

Besökare (icke-medlemmar) kan läsa allt och är välkomna att skriva tips och omdömen i vår Gästbok som hittas via menyn. Observera att även medlemmar kan skriva tips och kommentarer i Gästboken.

ζ

Nu ger vi järnet!
.

.

”Låt maten bli Din medicin

och

Medicinen Din mat”

 Hippokrates 460 – 377 f.kr.