Genmanipulation ger inte ett uthålligt jordbruk

Efterlysningen av politiker i EU som bejakar genmanipulerat jordbruk för Europa kommer förhoppningsvis att klinga ohörd (Brännpunkt 23/3). EU behöver uthålligt jordbruk, inte blanda ishavstorskar med tomater eller bakterier med raps. De flesta genmanipulerade grödor som finns i dag syftar till att tåla mer av det egna bolagets bekämpningsmedel, eller producera egna toxiner, det vill säga inte alls den riktning mot mer hållbart jordbruk som artikelförfattarna talar om.

Genmanipulerade grödor testas inte tillräckligt för påverkan på ekosystem på lång sikt. Skadar de bin eller andra insekter kan det allvarligt skada jordbruket. Släpper vi ut manipulerad raps riskerar vi att egenskaperna snabbt hoppar över till vild åkersenap eller att rapsen själv sprider sig.

Till skillnad från alla andra föroreningar som med tiden späds ut, bryts ned, avklingar eller sedimenterar på havets botten kan en genmanipulerad gröda ibland föröka sig själv eller den manipulerade genen hoppa över till en annan växt som både förökar sig och sprider sig med tiden. Det blir därför unikt kostsamt och svårt att hantera biorisker jämfört med andra industriella problem.

Problemet är inte brist på mat utan hur den fördelas, regleras och hanteras. Gentekniken leder till ändrade maktbalanser, eftersom det är patenterad teknik kommer den vara upphovsrättsskyddad. Maktbalansen går från bönder med eget utsäde till de globala företagen som bönderna tvingas köpa nytt utsäde av varje år.

Det blir en kapitalflykt från lokalsamhällen till de mäktigaste. För att få lönsamhet med genteknik tvingas bönder gå från försörjning av regional marknad till energislukande storskalighet och industrialisering med ekologiskt skadliga monokulturer.

Det storskaliga, fossildopade, monokulturella industrialiserade jordbruket var en parentes i historien som var beroende av ändliga resurser, det går inte att hålla liv i vare sig med eller utan genteknik. Det vore direkt skadligt att försöka med genteknik försena övergången till uthålligt jordbruk.

Ska vi byta, ska vi byta grejer med varann …

… ett svinisvirus mot ett fågelvirus, ett HIV mot en plasmid i en terapirefraktär bacilusk …

ska vi byta, ska vi byta grejer med varann …

ska vi byta, ska vi byta DNA … ett DNA mot ett annat DNA … lite RNA mot ett nytt RNA …

… resistens mot refraktäritet, plasmider mot plasmider …

ska vi byta, ska vi byta grejer, ska vi byta grejer med varann

Kommer nån ihåg skräcken över de två forskargrupper som lyckats få svinisviruset att byta grejer med fågelviruset och fått fram ett luftburet svin-fågelvirus …

… med fågelvirusets dödlighet …

ska vi byta, ska vi byta grejer, ska vi byta grejer med varann.

Vem tror att GMO-grödor och Monsanto jobbar i riktning minska världssvälten?

haha … follow the money … hela vägen till banken, Banken med stort B…

Det enda som storskaliga monokulturer är beroende av, är petroleum. Det begriper väl minsta barnunge att ett petroleumintensivt monokulturodlande är fullständigt ohållbart ur miljöperspektiv.

Dessutom krävs en massa kemikalier för att processa den ”nyttiga” GMO-sojan till en så kallad livsmedelsgodkänd produkt … fast ätlig, det blir den där GMO-sojan nog aldrig.

Utifrån dagens GMO-kunskap, så föreligger utan tvekan ett hot.

Vi vet utmärkt väl hur det går till när bakterier och virus blir resistenta, när de ”byter grejer med varann”

Vi vet också att det sker en ”smitta” mellan de sk organismer man vill manipulera. Smaka på ordet, manipulera, det säger vad det handlar om, det görs redan i labben, det sker till viss del spontant, ute i den fria naturen. De produkter som Monsanto manipulerat fram, ingen normal människa vill äta det.

Att genmanipulera innebär att man tar ”önskvärda” egenskaper från en organism och sätter in just den egenskapen i en annan organism, som eventuellt saknar just den egenskapen. Behövs just den egenskapen handlar det knappast om, för det hade ju evolutionen redan fixat till, ifall just den egenskapen varit livsnödvändig.

Man gör med andra ord exakt samma procedur inom växtvärlden, som man gjort inom virus och bakterieforskningen.

Kommer alla ihåg skräcken för just genmanipulationen man gjorde med influensavirusen, fågelviruset och svinisviruset … eller har alla redan glömt? Man vädjade om ett frivilligt publiceringsförbud ….

Är det verkligen någon som undrar varför?

Utifrån perspektivet hur länge virus, bakterier och människa funnits, så finns allt redan in- och upparbetat. Fast vet-i-tusan om inte experimentet människa kan ses som rätt misslyckat ändå.

Vad gäller Monsantos genmanipulerade majs- och sojagrödor, så är experimentet nytt, ack så nytt.

Ingen, notera ingen idag levande har kompetens att beräkna konsekvenserna.

Haha, det senaste jag läste om GMO som basföda till gnagare medförde infertilitet, alltså inga mera barn – endast efter tre generationer med GMO-kraftfoder. Kanske ett smart sätt att lösa frågan om överbefolkning, vad vet jag. Det är trist att vi slaktar djuren efter så kort tid, alltså få år på kraftfoder av GMO-typ, för djuren blir ganska snabbt sjuka och förlorar möjligheten till normal livslängd.

Vem vill äta sån mat? Dessutom så kan diverse egenskaper överföras via GMO-soja eller GMO-majs

Tyvärr, har vi mer än nog av antibiotikaresistens i världen.

GMO är ett ämne som engagerar medborgarna. Några skämtar bort faktum som att grisar och hamstrar blir sterila på bara några generationer. Några gör sig lustiga över att det började växa hår i hamstrarnas munnar, emedan andra förstår att då kan vad som helst hända.

Ryska forskare varnar för GMO!

Svininfluensavaccinet försäkrades vara säkert, men gjorde att narkolepsi triggades igång, vilket innebär att drabbade kan somna när som helst och om de skrattar så tappar de muskelkontrollen och ramlar ihop.

GMO och experimentvaccin innebär att utföra experiment med livets byggstenar, att gå förbi naturens egna kontrollstationer, och då kan bevisligen det mesta hända. Om man sedan lägger till ”cocktaileffekten” så inser man att forskarna har i det närmaste noll koll på vad som händer på både kort och lång sikt.

Ett urval insiktsfulla kommentarer och frågor (kronologisk ordning):

Drabant

Ja, om folket är motståndare till något, då ska politikerna genomföra det ändå. Nog ligger det i tidens anda allt.

Är det konstigt att folk blir skeptiska mot GMO’s när man börjar med att göra grödor beroende av vissa pesticider?

Kan man verkligen plocka ut ännu mer från jordbruket utan att utarma jorden? Redan 2006 hade SvD en artikel om näringsbrist i svenskt vete

Betalade och avlönade av Monsanto så vill dom ju inte tappa födkroken. Lägg märke til representanten för Rädda Barnen. Rädda Barnen har en policy att inte verka för GMO.

Men med svenska SIDA, Gunilla Carlsson och Annika Åhnberg som också sitter med i Rädda Barnen så kommer de att använda den organisationen till att föra in Monsantos grödor i Afrika. Så bojkotta den hjälporganisationen också.

Inte alls onödig skepsis, att propagera för GMO idag och påstå att GMO är ofarligt är höjden av hyckleri.

Bra länk med fakta: http://www.responsibletechnolo…

Dessutom har över 40 olika sorters ogräs utvecklat tolerans mot ”Roundup”med ökad dosering som följd.

Vi vill INTE ha genmodifierad mat, FATTA det!!

För att något går att göra, är det därmed inte sagt att det är bra. Genteknik när det gäller grödor är långtifrån bra. Vad herrskapet glömmer är att de ingalunda kan känna sig så säkra på att tekniken är ofarlig. Tvärt om känner jag till ett antal personer som fått allergiska besvär för att de fått i sig genmanipulerad soja.

Skrämmande att de som ser mest till tekniken glömmer de som får svåra andningsbesvär. Men en del ser teknik som lösningen på allt glömmande att det är de som sysslar med teknisk innovation eller forskning som har att bevisa ofarlighet – det har de inte gjort.

”Gammaldags” växtförädling har ingenting att göra med GMO, naturlig urval har alltid förekommit men att klippa och klistra dna och på så sätt skapa nya organismer är vansinne.

Man vet idag att djur ratar genmodifierad mat om det finns alternativ. Hamster som matas med genmodifierad mat har blivit sterila efter tre generationer.

Människor har inte ätit genmanipulerat i tre generationer men det kanske blir en drastisk minskning av mänskligheten om ett par generationer? I så fall ät inte GMO om du vill föra dina gener vidare?

Vilket skitsnack. Hur pass ”naturliga” tror du vanligt spannmål är i dag? Vete som finns i vanligt mjöl är extremt olikt det som fortfarande växer naturligt i t.ex. Iran.

”Hamster som matas med genmodifierad mat har blivit sterila efter tre generationer.” Källa på det?

De nya grödorna som är på väg är exponentiellt mycket farligare än de befintliga, se Journal of Applied Toxicology.

Påståenden om att genmodifierade Monsantogrödor är ofarliga kan bara göras så länge de inte testas på människors celler. Även i mycket låga doser som 100 miljondelar är det gift som en del av Monsantos grödor skapar när de växer skadligt för människors celler.

Jag önskar att artikelförfattarna skulle göra karriär på något annat än monstergrödor, som förutom att de kan förgifta oss, framför allt oåterkalleligen smittar ned livet på jorden med DNA-kombinationer som naturen själv inte kan skapa.

Livsfarligt med vetenskapsmän med skygglappar. Det är enligt min mening inte etiskt försvarbart att manipulera själva livets byggstenar. Detta argument förstår inte vetenskapsmännen, eftersom det inte är av teknisk natur.

Dessa personer som skrivit artikeln har bara en sak i huvudet, pengar och åter pengar. Tjäna så mycket som möjligt och helst på så kort tid som möjligt. Skulle det därefter gå åt fanders kan jag lova Er att dessa personer tar inget som helst ansvar för det som hänt utan kommer att stå där och rycka på axlarna och säga, detta hade vi ingen aning om att det skulle hända. Titta bara på vad som hände med svininfluensa vaccinet som skulle vara så säkert.

Börja med att göra fullständigt oberoende undersökningar och då skall personer som skrivit artikeln inte vara inblandade för det ligger för mycket lojalitet på andra håll eller så har de en egen agenda.

Kan förstå att artikeln kommer då ekoprodukterna har stor frammarsch och fler och fler inser faran med GMO-produkter.

Det var en gång en professor som många lyssnade på. Han berättade att cigarretrökning var ofarlig och många trodde på vad han sa ända tills dess att man upptäckte att han var betald av Philip Morris. Självklart sågade han inte av den gren som närde honom. Med det inte sagt att så skulle vara fallet med artikelskrivarna men ingen rök utan eld.

Ingen människa mår bra av den kemikaliemat vi idag påluras oss från och till. Det är e-nummer hit och dit och läser man vilket ämne det är i klartext blir man inte klokare då det dyker upp än det ena och än det andra. Handla förnuftigt och tänk efter före på vem som tjänar mest på kemikalielivsmedlen.

Problemen är flera:

– Det är MYCKET oklart vilket ansvar som de som tar fram GMO har/tar/kommer att ta om/när det går åt helvete. Det har ju liksom hänt förr när teknik/bio/kemiföretag varit inblandade. Jag är MYCKET rädd för att det kan gå riktigt illa.

– Ett eller flera företag kan patentera grödor/biogeneteiska resurser bara för att de ”utvecklat” dem. Detta har inte direkt med GMO att göra men blir mycket aktuellt i diskussionen likafullt.De stora biokemi-jättarna kan (har) stämma folk som utan egen vilja fått in deras gröda i sitt fält. Ofattbart!

– Nyttan med dessa grödor är tvivelaktig. Det beror på vilken studie man väljer att tro på. De som utvecklat GMO:t eller andra mer fristående studier. Ett vanligt rapsfält med ett antal bisamhällen gav en avsevärt bättre avkastning än ett GMO-raps fält.

– Det finns andra vägar att få fram bättre grödor och organismer som inte innebär så stora risker. Vanlig avel och förädling har fungerat länge och givit oss en mängd bra grödor och djurraser. Där kan det naturligtvis också gå överstyr men inte på ett så övergripande plan.

Det går inte att blanda fisk och potatis i traditionell odling/avel. Men visst har klåfingriga människor lyckats skapa superilskna bin med ”vanlig” avel genom att korsa bin från två kontinenter som aldrig hade träffats naturligt. Tänk då vad som kan hända om man blandar arter som aldrig borde haft möjlighet att korsas.

– Om man ska syssla med GMO ska detta ske i hermetsikt slutna lab med hög säkerhet.

Självklart nämns inte att Monsantos genmanipulerade bomull i indien drivit tusentals indiska bönder till konkurs och självmord. I Monsantos och SLU-forskarnas värld finns inga sådan problem.

SLU-forskarna lovordar ogenerat den väg som USA tar:

”USA:s innovationsdrivna agenda är på god väg att skapa morgondagens jordbruk med moderna metoder som genteknik, nanoteknik och molekylärbiologi som hörnpelare.”

Men den vägen är en fortsättning på det storindustiella jordbruk som idag är helt olje- och konstgödselberoende och som utarmar jordarna. När oljan och fosforn sinar kommer matpriserna att raka i höjden och de enda jordbruk som kommer att klara sig är mindre enheter med mer traditionell inriktning och stor djurhållning (vilken ger tillgång till naturgödsel), där man inriktar sig på att utnyttja kretslopp och växternas förmåga att binda solenergi i fleråriga gräs.

Ett mönster för denna typ av jordbruk är Polyface Farm i USA, som på endast 40 hektar årligen producerar 11 500 kg nötkött (50 köttdjur), 11 500 kg fläsk (250 grisar), 10 000 slaktkycklingar, 800 värphöns, 30 000 dussin ägg (360 000 st), 1000 kalkoner, 500 kaniner och allt bara med gräs som basföda, inte ett enda uppplöjt fält och ingen konstgödsel! (Efter Michael Pollan, The Omnivor´s Dilemma). Ett kretsloppsjordbruk av bästa märke där basen av fleråriga gräs berikar och bygger upp myllan.

Från de industriella jordbruken med sina plogade och harvade fält blåser varje år miljoner ton mylla ut i vattendragen och redan detta kommer att betyda slutet för det industriella jordbruket. Utan mylla – inget jordbruk!

Det som är totalt idiotiskt är att det går att patentera GMO, mediciner eller andra sorts förädlingar. GMO skall naturligtvis inte på något sätt gå att patentera, utan all sorts GMO och annan förädling, skall naturligtvis bära sina egna kostnader. Om någon sorts GMO-gröda sprider sig till andra odlares områden så är det naturligtvis de som drabbas av detta som skall kunna begära skadestånd på grund av kontamineringen!

Ett exempel. Två farmer är bredvid varandra. Ena bonden odlar genmanipulerad majs. Den andra vanlig. Som naturen är, så sprider sig den genmanipulerade majsen till den andra bondens majsfält. Nu kommer bolaget till den bonden, och säger: antingen odlar du nu vår genmanipulerade majs, eller så stämmer vi dig, för att du har vår majs i ditt fält, och vi har patent på denna majs. Och bonden måste vika sig för det stora bolaget. Detta talar man inte högt om.

Mmmm…

Percy Schmeisser hette bonden som startade upproret.

Fast då gällde det hans rapsodling.

Han fann att spillrapsen i efterkommande års gröda inte gick att spruta väck och då plockade han några plantor och lämnade in på ett labb…

Monsanto fick reda på detta och anklagade Schmeisser för patentintrång…

googla så får ni se…

Så enkelt är det inte. Vad Mr. Schmeiser också kunde bevisa var att orsaken till att Monsantos GMO-raps (canola) börjadse tränga ut hans egen sådd var att den hade börjat MUTERA, något som idag är välkänt men som Monsanto vägrade erkänna i det allra längsta och försökte förhindra diskussion om genom diverse polisanmälningar och annan skrämseltaktik. Schmweiser var en av det årets mottagare av The Right Livelihoods Award.

Läs gärna ”Svart jord” av Gunnar Lindstedt. Där framgår det klart hur ohållbart GMO och stora delar av det industriella jordbruket är. Vårt sätt att leva i den industrialiserade världen är helt enkelt inte långsiktigt hållbart, inte heller befolkningsutvecklingen i ”övriga världen” för den delen (som bl.a. påverkas just av vårt nuvarande industrialiserade och kraftigt subventionerade jordbruk i väst). Att ”övriga världen” skulle anamma västs livsstil och industrialisering är än mindre hållbart, för att inte säga omöjligt. Bland annat för att resurserna helt enkelt inte kommer att räcka till. Tyvärr finns en stor risk att i synnerhet USA kommer bli varse detta på ett smärtsamt sätt.

Dessutom: den dag en elak insekt/sjukdom klarar att ta sig an de vanligaste GMO-grödorna respektive de vanligaste bekämpningsmedlen, kommer vi inte ha nog med varierade grödor/utsäde för att få fram den mat vi behöver. Detta för att vi då utarmat såväl jorden, variationen av grödor som finns (funnits) och kan vara resistenta mot dessa angrepp samt för att de insekter som behövs för pollinering kraftigt reducerats. Det är dåligt. En annan intressant bok som tar ett vidare grepp kring dessa frågor är boken ”Hållbar utveckling” (Gröndahl, Svanström). Trevlig läsning!

Jag ser det som forskarvärldens åsikt hur de tror är lösningen avseende råvarubrist och markbrist men kanske även ett jordbruk med minimalt med bekämpningsmedel för att förhindra behovet av kemikalier. Bekämpningsmedel kan även det ge hemska bieffekter med reproduktionsproblem, cancer som kritiker för GMO använt som huvudargument. Men även kombinationer av bekämpningsmedel sägsha orsakat Parkinsons i nedanstående artikel. Gifter som kemikalier att minimera dessa måste lika väl beaktas då dess konsekvenser kan vara svåra att överse idag. Men om det fortsätter som idag med dessa medel så kan vi räkna med en förhöjd risk för cancer hos nästan var och en var. Rent vatten, bördig jord som ren luft för vår planet ska aldrig underskattas. Det är källan till liv.

”Vi kommer att få problem med allt sjukare åldringar som lider av allsköns välfärdssjukdomar och därutöver förgiftas av kemikalier från jordbruket och livsmedelsindustrin och hålls vid liv med allt mer sofistikerade apparater och allt potentare droger från läkemedelsindustrin.”

Vad menar du? Att införande av GMO-grödor skulle ge mindre kemikalieanvändning?

Är det inte deras tanke med GMO att minskat behov av kemikalier? Jag kan säga att jag sett filmen om Monsanto och jag gillade inte att de orsakade att plantan fick cancer i det programmet för att förändra plantans genstruktur.

Kemikalier ger även det cancer som reproduktionsproblem. Men när det kommer till Monsanto så kommer all vanlig odling av gamla ”säkra” plantor med den metoden försvinna till stor del där det kanske inte är det bästa för vår planet.

Att GMO skulle ge mindre kemikalieanvändning är inte deras tanke, utan deras propaganda

Det har visat sig att kemikalienanvändningen ökar kraftigt och många bönder sprutar litet extra, ”för säkerhets skull”. Jag är så ”konspiratorisk” att jag tror att kemiföretagen vill sälja mer kemikalier, inte mindre.

Polyface Farm, som jag skrev om tidigare, använder INGA kemikalier.

Hamstrar har visats bli infertila redan i tredje generationen när de ätit GMO-soja.

Svin som ätit GMO-majs har råkat ut för samma sak https://www.kostdemokrati.se/li…

Genmodifierade grödor har inte bidragit till att nå några av målen om ökad matsäkerhet och utveckling för de fattigaste, säger professor Janice Jiggins, som deltagit i en omfattande kunskapsutvärderingen av det globala jordbruket, ”Inter­national Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development”, IAASTD.

De patenterade gengrödorna har också lett till en ökad koncentration av markägandet, drivit upp odlingskostnaderna och underminerat bön­dernas rätt till att ta eget utsäde ur skörden, vilket annars är det vanligaste i utvecklingsländer, säger Janice Jiggins.

Men SLU-forskarna misstänker, säkert med rätta, att forkning i genteknik kommer att kunna ge stora forskningsanslag, så att de själva får en släng av sleven. Det gäller bara att komma förbi det folkliga motståndet…

Visst…

Och sedan är det bara att håva in royalties.

Förvånansvärt att Rädda Barnen verkar låna sig till att skriva under artikeln.

Med tanke på att GMO ger nedsatt fertilitet efter tre generationer på GMO-haltig kost så förstår jag att barnen blir rädda. Mänskligheten utrotar sig själv inom 200 år bara för att några vill berika sitt bankkonto.

Jag anser att Rädda Barnen bör avhålla sig från att propagera för GMO för att rädda barnen och deras framtid.

Han kanske vill ha ett nytt jobb…

Visst är det underbart att vi har forskare som tänker åt oss, så att vi inte behöver ta reda på fakta själva?

Som tror att vi inte själva kan söka, läsa, lyssna och tänka. Några källor som Monsanto och deras supportrar knappast vill att vi ska känna till är och speciellt dessa två intervjuer som ger djupt skrämmande fakta om resultatet av GMO-jordbruk

Se videon ”The world according to Monsanto” Googla vidare på Monsanto! Se andra videos på YouTube!

Har verkligen författarna till brännpunktsartikeln vårt bästa och planetens överlevnad i sinnet?

Vissa länkar i mitt tidigare inlägg har tyvärr blivit avklippta. Här hjälp för den som behöver: http://gmo.mercola.com/ gå sedan vidare till: The Hidden Epidemic Destroying Your Gut Flora och Worse than DDT: When You Eat This, it Ends Up Lingering in Your Gut http://www.naturalnews.com/ klicka sedan på GMO

På YouTube hittas filmen genom att söka på ”The world according to Monsanto”

Författarna tror nog i de flesta fall på vad de själva säger för det är vad de har fått lära sig genom sina kanaler för utbildning.

En del vet nog om de gigantiska biverkningarna men har alldeles för mycket att förlora på att hänge sig åt sådana fakta. Somliga, vet mycket väl, att GMO grödor ger en mängd allvarliga biverkningar när man har provat på tex råttor, möss eller hamstrar. Det finns massor med forskning. Bla en rysk undersökning som bekräftar vad man tidigare funnit i andra undersökningar i väst. 1:a generationen är det inga större problem men i andra tredje fjärde ser man framför allt sterilitet men även stora problem med matsmältningssystemet, immunförsvar, cancer osv osv.

Tyvärr har den offentliga diskussionen varit knapphändig så man kan ju hoppas att någon vettig människa tar upp handsken så att säga och ger svar på tal till dessa livsfarliga idéer. Även om det förmodligen nu har gått så pass långt att de inte får skräpet på marknaden. Alldeles för många känner till riskerna vid det här laget.

Det är synnerligen skenheligt att jämföra framavling som genmodifiering med det som Monsanto gör med självmordsgener som gör det absolut nödvändigt att köpa ny gröda från en och samma tillverkare, och använda bekämpningsmedel som enbart funkar som det ska på den plantan, ett bekämpningsmedel som dessutom tillverkas av samma tillverkare som gör grödan.

Dessutom är självmordsgenen så dominerande att den slår ut angränsande odlingar som vill använda plantor som dom kan återså, och använda på naturligt sätt. Såna GMO-produkter är det som kommer att promoteras av lösare GMO-regler, inte naturliga avlingsmodifieringar.

Om vi dessutom tillåter samma patentregler som i USA, då är det kört. Monsanto eller inte. Men det är den elakaste farligaste typen av labbutförd genmodifiering framtagen enbart på grund av profit, och inget annat som kommer dominera. Den som försöker genmodifiera enligt naturlig avlingsmetod kommer inte ha en chans.

En stor undersökning gjord i USA där man jämfört användningen av bekämpningsmedel på mark odlad med GM-crops under de första tretton åren (1996-2008), visar att användningen var lägre bara de första fem åren. Därefter har mer bekämningsmedel använts och trenden är stadigt ökande. Orsakerna är flera, men i princip kan man säga att RR-grödorna bidrar till att även ogräsen ökar sin resistens mot bekämpningsmedlen.

Att skadeorganismerna naturligt muteras och får en högre resistens mot bekämpningsmedel sker genom en process som kallas för ”evolution” och det spelar ingen som helst roll om resistensen har odlats fram ”naturligt” eller inte. Att säga att GMO-grödor ”bidrar” till ökad användning av bekämpningsmedel är bara korkat. Man kan lika gärna säga att helt ”naturliga” ekologiska grödor bidrar till att öka resistensen hos patogener eftersom dessa också bidrar till att effektivare skadeorganismer utvecklas. Däremot kan man använda GMO för att tillverka grödor som har ett bättre skydd mot skadeorganismer utan att det behövs bekämpningsmedel. Varför inbillar du dig att GMO nödvändigtvis måste innefatta användning av gifter? Det finns gott om andra gener som kan modifieras för att öka avkastningen.

Det är redan gjort!

Så kallade Bt-grödor producerar gifterna själva (dödar andra arter och mikroorganismer runt omkring sig och ger upphov till ny resistens och läcker gifter ut i vattendragen)

Alldeles oavsett att tanken att man kan styra evolutionen som man vill är befängd, så är GMO-tekniken en återvändsgränd. Man tror att man med den kan rädda det storskaliga jordbruket.

Det går inte. Det avgörande problemet med detta sätt att producera mat blir priset på olja!e första tretton åren (1996-2008), visar att användningen var lägre bara de första fem åren. Därefter har mer bekämningsmedel använts och trenden är stadigt ökande. Orsakerna är flera, men i princip kan man säga att RR-grödorna bidrar till att även ogräsen ökar sin resistens mot bekämpningsmedlen.

Under år 2006 sade Vietnam, Kina, Iran och Thailand nej till import och produktion av GMO-ris. Ungern införde Europas striktaste GMO-lagstifning. Polen förbjöd under året handel av GMO-utsäde och användning av GMO-foder. I Indien förstördes GMO-risfält. Grekland förbjöd GMO helt, likaså en fjärdedel av alla italienska städer.

Jag är vegetarian och vill inte att det ska finnas grodDNA i mina tomater. Fick småbönder sälja sina grödor som de ville utan för mycket skatter och elände så skulle vi ha grönsaker i överflöd! Det har vi förresten redan, så varför byta till GMO? De som har ett par potatisland behöver inte bespruta den. Inte ens konstgödsla den.

Det är den storskaliga matproduktionen som inte är bra, det har vi ju sett tusen gånger om! Monsantos ogräsmedel Roundup gör män sterila. Hur är det med allt annat de gör? Bidöden är ett stort och växande problem i världen. Låter vi naturen vara kanske de klarar sig.. Var Einstein eller någon annan smart kille som konstaterat att utan bin skulle vi klara oss.. en sisådär 4 år på jorden..

Man kan inte trolla med naturen och särskilt inte jordbruksodling.

GMO har inte tillfört något alls!

Fotosyntesen är fulländad och om vi människor bara inser det kan vi hantera problemen.

Men vi kan aldrig gå utanför fotosyntesens villkor även om vi GMO-ar hur mycket som helst.

Även dessa växter kräver sin tribut av N, P och K med mera…

Skillnaden är att med GMO så har bolagen skaffat sig TOTAL EKONOMISK KONTROLL ÖVER VÅR MAT !

(Som Kissinger sade en gång: Med vapen behärskar man nationer, med maten behärskar man folket!)

Med tanke på hur lite fakta denna artikel innehåller jämfört med retoriska ord som ”precision, resursgrödor, innovationsdrivet, hållbar bioekonomi” osv samt det stora sjoket om svältande barn i Afrika inser jag snabbt att det här är ren propaganda. Sannolikt är det väl inte ens skrivet av de som undertecknat den.

Så här ligger det till med de ”stora framstegen inom biotekniken” och deras så kallade ”hållbara bioekonomi”: En stor undersökning gjord i USA som jämfört användningen av bekämpningsmedel på mark odlad med GM-grödor under de första tretton åren (1996-2008) med användningen på konventionellt odlad mark, visar att användningen var lägre med GM-grödor bara under de första fem åren. Därefter har större mängder bekämningsmedel använts jämfört med konventionell odling och trenden är stadigt ökande. Orsakerna är flera, men i korthet kan man säga att RR-grödorna bidrar till att även ogräsen ökar sin resistens mot bekämpingsmedlen. GM-grödor bygger fast odlaren inte bara i GM-grödorna i sig, utan även i en allt större konsumtion av bekämpningsmedel – alltså precis motsatsen till vad artikelförfattarna hävdar.

Det grundläggande dilemmat som författarna pekar med en växande befolkning och svårigheter att öka produktiviteten på befintlig jordbruksmark är givetvis helt korrekt. Det är lösningen de fått om bakfoten.

Jag är skeptiskt till GMO. Och det tycker artikelförfattarna är onödigt. Ska det inte vara tillåtet att vara skeptisk då? Ibland verkar det som om GMO-förespråkarna vill driva igenom sin agenda på ett toalitärt sätt som inte bryr sig om vad vanliga människor vill. I samma anda drevs massvaccineringen igenom i Sverige och i samma anda ville många EU-politiker under finanskrisen göra EU överstatligt i finansfrågor. Jag menar att den ”andan” motverkar det demokratiska och liberala styret. Om man ser på problemet med hunger och fattigdom i världen så är det just brist på demokrati som är roten till problemet, inte brist på mat. Det behövs alltså mer demokrati i världen snarare än mer mat. Därför är jag väldigt skeptisk till GMO.

Det är inte maten som är problemet utan ett galopperande barnafödande. Barnbegränsningsprogram liknande det som infördes i Kina måste införas World-Wide, då kommer mat, jobb och bostäder räcka till för världens befolkning.

För övrigt tycker jag att analysen av den nya grödans hälsobringande egenskaper haltar något om man nu ska använda USA som måttstock. Inte vill väl vi se ut som amerikaner? Vi skulle ju inte få plats i våra medeltida stadskärnor. Nä, låt amerikanerna leva som de lär och svälla ut bortom alla rimliga gränser så de vaggar fram längs sina överdimensionerade avenyer men lämna oss andra utanför.

Matproblemet kommer man ändå inte undan. Sättet att producera maten bli ohållbart i takt med stigande oljepris. Sedan är det ju sant att den mat som produceras (mestadels spannmål) inte är lämplig som människoföda och ligger bakom epidemin av fetma och ohälsa.

… att Europa hamnar på efterkälken är snarare tecken på sundhet.

Daniel Quinn och Alan D Thornhill argumenterar väldigt starkt emot vad Monsanto gör, samt redovisar varför de gör det utan dramatisk musik och konspiratoriska övertoner. Två vetenskapsmän som är inte köpta helt enkelt.

När vi blev konfronterade med ett GMO testförsök i vår kommun 2007 var det först magkänslan som reagerade.

Ganska snart klarnade det att bara magskänslorna inte skulle räcka till för att vara med i diskussionen och det tycker vi är bra!

Ju mer material vi kom över ju mer övertygade vi blev att GMO behövdes utvecklas mer bakom stängda dörrar i laboratorier och absolut inte i det fria med kontamineringsrisker m.m.- det är alldeles förtidigt.

Lite Lustigt att vi som Landet med en Lag som innehåller ”Miljöbalk” är så villigt inställda till dessa företag

Att Jordbruksverket accepterar ensidig (Styrd) forskning från dessa företag beviljar tillstånd till dessa ytterst riskfyllda testförsök är en gåta.

Men dessa företag har investerat ofantligt mycket pengar som de vill ha avkastning på och således inte tid att vänta, det är därför de tar dessa risker.

Den som kommer först -den vinner!

Nåväl, efter att ha mött Percy Schmeiser 2009 ( Ekologisk bonde kallad The Seedsaver) och Vandana Shiva ( Kärnfysiker från India) vid en Terra Madre konferens i Turin 2010 stod det alldeles klart att magskänslan inte hade fel (Tyvärr).

Vi fortsätter med att sprida det positiva med (H)ärlig mat som är GOD-REN-RÄTTVIS och allt vad det innebär.

Genmodifiering blir laddat och svårbegripligt eftersom det finns ”seriösa” forskare som ägnar sig åt medvetet förvillande. Vi modifierar mycket riktigt generna hos djur och växter när vi ägnar oss åt traditionell förädling. Men vi kan inte jämställa genetiskt modifierade organismer med traditionella förädlingsmetoder som sker på sätt som skulle kunnat ske naturligt. GMO kan inte uppstå naturligt ens via strålning, värme och giftanvändning sammantaget så korsar sig inte tomatgener med grodgener. Genom att förflytta artspecifika gener och anlag mellan olika icke kompatibla arter med hjälp av invadörer (e-coli, agro, leucemivirus, e.t.c) så tar man fram GMO. Att som serös ”forskare” försöka blanda ihop begreppen på detta vis är mycket oetiskt (och framstår som drivet av egenintresse). Vi kan som med ordet krona använda ordet genmodifiering på olika vis. Var så snäll och sluta påstå att jordgubbarnas utveckling har likhet med dagens sätt att framställa GMO.

Skrämmande att man propagerar för något som fler och fler undersökningar visar kan vara farligt. Okunskap eller är det pengarna som lockar?

I Polen demonstrerar nu 1500 polska biodlare då deras bin dör i mängder.

Denna artikel listar upp 12 st undersökningar som alla entydigt avråder starkt till GMO på grund av påvisade skador/defekter.

Kom inte och säg att det är en konspirationssajt eller något, alla dessa undersökningar är publika och det är bara att läsa dom, det är inte sajten som gjort dom, de har bara sökt upp information som finns tillhanda för den som bara vill veta hur det ligger till.

Sorry, men jag litar definitivt mer på 3 miljarder års evolution än 50 års bioteknikforskning. Avsikten för GMO är helt klart och tydligt att skaffa makt över livsmedelsproduktion. Forskarna behöver inte överdriva framtidsvisionen om befolkningsmängden – det är förmodligen också resultatet av en biometrisk modell och lika pålitlig.

Det är vi som odlare och konsumenter som bestämmer vad vi vill äta. Det vi inte vill äta kommer inte att vara säljbar, helt enkelt. Tänk inte bara 50-100 år framåt – använd er makt för att kunna överlämna en mycket-mycket längre framtidsperspektiv till våra efterkommande. Vi kanske behöver bara ändra vår perspektiv och matvanorna. Det vore inte alls fel t.ex. att vi åt lite mindre för att det skall räcka till fler, så vips blev övervikt-hjärtokärl-diabetes-problematiken löst. Så enkelt kan lösningen vara. Det tjänar dock inte matproducenter på.

Vi kan inte påtvinga våra idéer på naturen, även om de verkar fantastiskt lovande.

Det enda rätta är att anpassa sig till naturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen