Saltbrist är dödligt!

Livsfarlig desinformation framförs som fakta i media

Det osakliga inlägget om SALT i Aftonbladet och SvD (som tidningarna lydigt har hämtat från TT) kan för många innebära livsfara, varför jag skrev ett E-brev till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) enligt nedan. Det de publicerar är en lömsk vilseledande propaganda som låter riktig och som därför lurar många in i livsfarliga tillstånd, framförallt svaga grupper i samhället. Det ger också många som gärna saltar extra mycket ett dåligt samvete trots att de gör helt rätt.

Bara för att man har en imponerande titel och en hög samhällsposition, så innebär INTE det med automatik att man har rätt eller är sanningsenlig.

Samhällsposition och titel används tyvärr ofta för att på ett trovärdigt sätt sprida propaganda. Brukar kallas ”haloeffekt” och antingen är denne ”auktoritet” själv grundlurad eller så är det en medveten lögn.

Alltfler medborgare börjar nu bli medvetna om att de blir lurade om de enbart förlitar sig på ”auktoriteter” (som alltför ofta synes sakna basala grundkunskaper inom sitt eget ämnesområde). Man måste således själv sätta sig in i problematiken om man inte vill bli grundlurad på sin livskvalitet. Således blir det allt svårare att lura medborgarna och när tillräckligt många vet, så blir det pinsamt att dra en lögn som avslöjar ens egen okunnighet.

Brukar kallas att dra ned byxorna på någon.

Mitt E-brev till Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Ännu inget svar.

Saltbrist är dödligt

Hej!

Jag läste i Aftonbladet TTs meddelande om att undvika salt i sommarvärmen.

– Vi äter redan dubbelt så mycket salt som vi borde. Så undvik det i värmen, säger Lena Hulthén.

– Man behöver inte ta till den där extra dosen flingsalt som kockarna alltid gör. Det finns naturligt i många livsmedel redan, säger Hulthén som förespråkar mer valfrihet vid matbordet.

Detta är ett råd som kan få människor att dö på grund av saltbrist.

Sammanfattningsvis har TT gått ut med en falsk hälsovarning som, om den följs, kraftigt ökar risken att dö i saltbristorsakade sjukdomar som värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI.

Men jag förstår att TT går ut med informationen eftersom det är en professor som kommer med budskapet. Men som journalist bör man alltid ta reda på vem som ligger bakom budskapet och varför.

Det är redan omkring 1,5 sjukhusvårdade personer per dag som dör av saltbrist i Malmö enligt en artikel i Läkartidningen från 2012. Extrapolerar man dessa siffror till att gälla hela Sverige blir det i storleksordningen 60 personer varje dag som dör på grund av saltbrist.

Då ser jag det som oetiskt att TT går ut med en ovetenskaplig uppmaning att minska på saltet, framför allt denna sommars hetta. Medmänniskor riskerar att dö på grund av det livsfarliga rådet att minska saltintaget när motsatsen behövs.

Det är välkänt att saltbrist kan leda till döden, det finns många namn på den sjukdoms- och dödsorsaken som värmeslag, cirkulationskollaps, natriumbrist, vattenförgiftning, eldaresjuka, SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH synthesis) eller SISWI (Syndrom of Insufficient Salt and Water Intake).

Kort om njurens fysiologi (normala funktion)

Ofarligt att äta mycket salt, men livsfarligt att äta för lite

Man filtrerar passivt ut mellan 1 000 och 2 000 g salt (NaCl eller natriumklorid) per dag i njurarnas glomeruli, filtrationsutrustning. Det innebär ungefär 1 g salt per minut som filtreras ut från blodet.

Då kan man aldrig få en högre saltkoncentrationen över den av kroppen inställda natriumkoncentrationen i blodet om 141 ± 4 mmol/L hur mycket salt man än äter (mindre än 100 g/dag).

Så i primärurinen filtreras mellan 1 och 2 kg salt per dygn som kroppen kan göra sig kvitt.

Detta salt måste sedan återupptas i njurarnas tubuli till minst 99% om man inte ska dö inom fem minuter då salthalten i blodet sjunkit från normala minst 137 mmol/L till mindre än 120 mmol/L.

Kroppens stora problem är att aktivt och med energikrävande metoder hämta tillbaka tillräckligt med salt för att upprätthålla en normal saltkoncentration i blodet om 141 ± 4 mmol/L. Reglerområdet är snävt, mindre än ± 3%.

Vi bör äta minst 15 g salt per dag

[ Livsmedelsverket rekommenderar max 6 gram salt per dag! Vill de ha död på oss, främst då sjuka och äldre? ]

De flesta kliniska kemlab visar att normalmängden salt som man kissar ut per är mellan 9 och 18 g salt per dygn. Eftersom man saknar saltkällor i kroppen måste man därför varje dag äta lika mycket salt som utsöndras, dock minst 15 g salt per dag. Allt eventuellt överskott skickas omedelbart ut via njurarna och urinen.

Ett av flera olika sätt att ta tillbaka salt från primärurinen är att tubuli i njurarna använder de blodtryckshöjande hormonerna aldosteron, angiotensin och renin för att hämta tillbaka natrium från primärurinen till blodet.

Äter man mycket salt behövs inte så mycket blodtryckshöjande hormoner medan om saltmängden som äts är mindre än 5 g per dag så tvingas kroppen höja mängden blodtryckshöjande hormoner mer än trefaldigt.

Ökningen av blodtryckshöjande hormoner höjer blodtrycket som då ”måste” behandlas med blodtryckssänkande mediciner som blockerar de blodtryckshöjande hormonernas receptorer inklusive hormonreceptorerna i tubuli.

Blockeringen av hormonreceptorerna minskar då natriumupptaget i tubuli vilket gör att kroppen tvingas höja nivån av blodtryckshöjande hormoner ännu mer för att hämta tillbaka de sista natriumjonerna från urinen.

Eftersom natriummängden och natriumkoncentrationen i blodet sänks på grund av svetting, trots alla försök att få tillbaka natrium från urinen till blodet, försöker kroppen få upp koncentrationen genom att minska blodvolymen för att därigenom öka natriumkoncentrationen så att man överlever.

Lägre natriumkoncentration än 125 mmol/L är förenat med stor risk att dö av värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI (kärt barn har många namn).

SAMMANFATTNINGSVIS så bör man äta minst 15 g salt per dag för att må bra och få ett normalt blodtryck. Ju mer salt man äter desto lägre blodtryck får man.

Framför allt i dessa varma sommardagar måste man se till att äta mer salt motsvarande även den mängd salt man svettas ut.

”VETENSKAP”

Detta vetenskapliga synsätt är helt på tvärs med den ovetenskapliga och falska teorin att ett lägre saltintag minskar blodtrycket. Den forskning som görs är att jämföra intag av 6 g salt per dag med intag av 3 g salt per dag. Då får man under högst 4 veckor en blodtrycksminskning om 0-6 mm Hg, vanligast 2-3 mm, på grund av blodvolymsminskning.

Men man brukar inte mäta nivåerna av blodtryckshöjande hormoner, man har aldrig med den tredje gruppen försökspersoner, den grupp som får äta 30 g salt per dag. Det sker av lättförstådda skäl, den fina hypotesen att mer salt i maten ökar blodtrycket skulle slås ihjäl.

Och då får forskaren inga mer forskningspengar. Alltså måste forskaren vinkla forskningen så att resultatet passar hypotesen för att få mer forskningspengar i framtiden.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN GYNNAS

Om hypotesen att ökad mängd salt i maten ger ett ökat blodtryck är falsk kan man inte sälja mer blodtryckssänkande läkemedel som patienten ska äta resten av livet för att ge läkemedelsbolagen mer vinster.

Professor Lena Hulthén har allvarliga diskvalificerande jäv då professor Lena Hulthén sitter som expert i Livsmedelsverkets expertgrupp, samtidigt som hon har uppdrag i livsmedelsindustrins lobbyorganisation Swedish Nutrition Foundation och uppdrag inom brödtillverkaren Pågens enligt sin jävsdeklaration inlämnad till Livsmedelsverket.

Till detta kommer att professor Lena Hulthén samtidigt är medlem i WASH Sweden, en lobbyorganisation för att minska saltintaget och därmed öka blodtrycket för att öka läkemedelsbehandling av högt blodtryck.

Detta allvarliga jäv har hon synbarligen underlåtit att uppge till Livsmedelsverket.

Sammanfattningsvis har TT gått ut med en falsk hälsovarning som, om den följs, kraftigt ökar risken att dö i saltbristorsakade sjukdomar som värmeslag, natriumbrist, vattenförgiftning, cirkulationskollaps, eldaresjuka SIADH eller SISWI.

Men jag förstår att TT går ut med informationen eftersom det är en professor som kommer med budskapet. Men som journalist bör man alltid ta reda på vem som ligger bakom budskapet och varför

Tidigare inlägg

Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR varje dag i Sverige – helt i onödan! …

Som om ett flygplan med 60 passagerare störtade varje dag i Sverige och alla dog, varje dag, året runt. Då skulle omedelbart en haverikommission tillsättas och flygtrafiken stoppas tills orsaken var åtgärdad. Att åtgärda dödlig saltbrist är enkelt – bara några pennstreck – dra tillbaka livsfarliga saltrekommendationen som saknar vetenskaplig grund!

Det är livsnödvändigt att Livsmedelsverket befrias från uppdraget att ge ut nationella kostråd. Det är hög tid att ansvariga politiker tar sitt ansvar och slutar upp med att finansiera en myndighet som ägnar sig åt att ge ut sjukdomsframkallade kostråd. Livsmedelsverket sorterar under vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), som bör förklara hur han tänker.

Livsmedelsverkets kostråd fyller på med fler patienter än vården klarar av och om de inte genast slutat med det kommer vården och omsorgen att krascha. Hur tänker vår landsbygdsministern här?

Under tiden (tills politikerna tagit sitt ansvar) – Ät tillräckligt med salt! Då behöver inte Du och Dina närmaste ”störta”. Saltbalansen sköter kroppen normalt sett utan att vi behöver tänka på det, men under onormalt varma dagar kan det vara klokt att se till att man inte drabbas av salt- eller vätskebrist, speciellt om man är sjuk eller gammal.

Och om du gillar att salta extra på maten, fortsätt gärna med det, med gott samvete. Överskott på salt är inget problem för kroppen att hantera, tvärtom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen