GMO och horisontell genöverföring

Om en hel population äter GMO-livsmedel som gör sjukdomsalstrande bakterier antibiotikaresistenta, riskerar vi att ”dö som flugor” av infektioner som idag betraktas som harmlösa och lättbotade med antibiotika.

Det är intressant att kunskapen om DNA och dess överföring (transmission) mellan olika organismer verkar både myndigheter, bönder och läkare ha bortsett helt ifrån. Att Gene Modified Organisms (GMO)-förespråkare bortser från det har klara ekonomiska orsaker.

Vi vet alla att det finns vertikal transmission av DNA, överföring av DNA från generation till generation.

Men det är inte lika allmänt känt att det också finns horisontell transmission av DNA, spridning/överföring av DNA mellan individer i samma generation och även spridning mellan olika arter.

Jag har fått frågan:

”Hur vet man att en gen för antibiotikaresistens sprids med GMO?”.

Då får man plocka fram kunskaperna i molekylärbiologi och mikrobiologi.

För att få in en gen i GMO måste man selektera (välja ut) de organismer som har genen. Alla organismer som transfekteras (får främmande DNA) får inte in hela den plasmid (DNA-bit) man vill ha in och det innebär att det bara är en del av organismerna som tar upp den önskade plasmiden med sina kompletta gener. Man måste därför leta rätt på de individer som fått i sig plasmiden med den önskade genen. Det enkla sättet är att till den önskade genen koppla en (antibiotika)resistensfaktor. De organismer som överlever resistensfaktorn (kan vara antibiotika i bakterier och glyfosat då det gäller växter) i odlingsmediet innehåller med största sannolikhet också den önskade genen. Alltså har den önskade genen alltid resistensfaktorn med sig.

Äter vi en bakterie med antibiotikaresistensfaktorn så får våra tarmbakterier tillgång till resistensfaktorn och bakterier tar gärna upp främmande DNA. Sedan kan en bakterieart överföra resistensfaktorn till annan bakterieart, exempelvis E coli (vanlig tarmbakterie) kan överföra gener till salmonella. Vi gjorde liknande försök på mikrobiologikursen vid Stockholms Universitet 1968 där vi påvisade att även bakterier har ett sexliv och att de inte bryr sig om att den mottagande bakterien var av annan art. Jag har själv arbetat med skyttelvektorer och HIVs höljprotein i USA 1988-89.

Skyttelvektorer kan växa både i bakterier och eukaryotiska celler (celler från högre organismer med cellkärna). Det går lätt att plocka fram vektor-DNA med hjälp av bakterier, splitsa in genen i värdorganismens DNA med hjälp av restriktionsenzymer och ligas, odla fram önskade bakterier med resistensfaktorn och genen, odla upp mer DNA med hjälp av bakterier och transfektera eukaryotceller som sedan kan producera den önskade genprodukten.

Detta innebär att den transfekterade cellen har sin antibiotikaresistensfaktor kvar i alla kommande generationer. Och dessa kommande generationer kan vi äta om vi väljer att ge oss själva och våra bytesdjur GMO-innehållande föda.

Sedan kommer STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och kräver att vi ska använda mindre antibiotika inom humansjukvården. Med GMO-föda spelar det ingen roll om vi helt slutar med all form av antibiotikabehandling eller om vi använder mycket mera antibiotika, vi har i alla fall fått i oss livsmedelsindustins alla antibiotikaresistensfaktorer på horisontell väg.

Jag anser att vi ska vägra äta föda uppfödd på GMO-innehållande föda eller föda innehållande GMO. Med andra ord, acceptera inte att den gris eller den ko du äter har uppfötts på genmanipulerad föda, än mindre att du äter genmanipulerade GMO-produkter.

Men det är du och jag som väljer att äta GMO-fritt, inte den så kallade ”Marknaden”. Men Marknaden följer vår minsta vink. Äter vi inte GMO-smittad/-kontaminerad föda så tar Marknaden bort GMO-kontaminerad föda, den blir olönsam. Äter vi GMO-kontaminerad föda så ställer Marknaden mer än gärna upp och ger oss mer antibiotikaresistensfaktorer!

Det blir lönsamt. Och vi kommer på sikt att dö som flugor.

Men det är vi själva som måste fatta varje enskilt beslut eftersom våra myndigheter bara verkar lägga sig på rygg och blir smekta överallt av livsmedelsindustrin.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti

Kommentarer

Falsk fiskolja

Monsanto har uppmärksammat att omega-3 går att göra pengar på och utvecklat GMO-soja som producerar falsk fiskolja, som de nu vill ha godkänd som livsmedel.

De har testat oljan under 16 veckor (!) och konstaterade att den är säker för människan (!!!). Skämtar de? Ofta tar det tre generationer att utveckla sterilitet eller andra abnormiteter, det drabbar således med full kraft dina barnbarns barn.

Påminner om falsk smör, dvs. margarin. Margarin kan man också förändra i det oändliga, först härdade man fram fettet och när det visade sig att härdade fetter orsakade hjärtinfarkt övergick man till omestring av växtoljorna, där Becel har en egen process som bland annat ger förhöjda värden av PAH som är cancerogent.

Hälsoeffekterna av omestring av fetter är ännu dåligt studerade, men resultatet av de studier som utförts, visar att man kan befara att omestrade fetter kan vara lika dåligt för vår hälsa som transfetterna. Så till exempel anses omestrade fetter öka blodets benägenhet att levra sig och därigenom öka risken för blodproppar. Råttor som matats med omestrat har fett fått förändringar i hjärnsubstansen och försök på svin har visat på nedsatt lungfunktion.

Livsmedelsverket menar att ”aktuell vetenskaplig dokumentation ger inget stöd för att omestrade fetter så som de används idag skulle vara en uppenbar hälsorisk”. Det innebär att man tycks acceptera en hälsorisk som inte är uppenbar. Vad menas med detta? I vilket fall anser SLV inte att omestringen skulle vara riskfri. Man har inte heller förklarat varför denna manipulation av fettmolekylen är berättigad.

Slutligen förbigår SLV den allvarliga frågan om vad som händer med alla viktiga fettlösliga näringsämnen (vitaminer, fosfolipider, steroler, karotenoider etc) när de utsätts för det molekylförändrande ämnet natriummetylat. Vi skall inte godta omestringen om den inte är helt ofarlig, vilket SLV inte har visat. I olika sammanhang har i stället representanter för SLV framfört att mycket små barn inte skall äta omestrade margariner.

Det härdade fettet finns kvar i industrimargarin som används inom livsmedelsindustrin, det är hållbart, billigt och kan anpassas så att det passar industriella processer. Men det är inte mat och bör undvikas till varje pris.

Margarinfettet kan användas som bas och nästan vad som helst kan tillsättas. t.ex. växtsteroler som sänker kolesterolvärdet, vilket allvarligt kan skada för hälsan.

Becel varning

SMYGANDE KATASTROF

Man tror att man upplevt det värsta när våra ”kostdiktatorer” rekommenderar margarin som födoämne och demoniserar fettet i animaliska produkter. Det kan man förlåta för de förstår förmodligen inte bättre. Många av oss vet bättre och lyder inte diktaten.

Men det som Björn Hammarskjöld skriver om går utöver allt annat. Detta är en medveten manipulation där allt talar för en irreversibel katastrof. Något som smygs in på olika vägar och som det är svårt att värja sig mot. Var är nu våra hälsovårdande myndigheter? Var är våra politiker?

Ett exempel som man kanske tror är försumbart; Antioxidtionsmedel E300 (askobinsyra). Hur ofta ser man inte det på industriprodukter avsedda att förtäras?

Handbok för den kräsne konsumenten

Läste i ”Handbok för den kräsne konsumenten” av Tommy Svensson, att E300 är ett syntetiskt C-vitamin som framställs av genmanipulerad majs. Gör som Tommy Svensson rekommenderar, när Du ser E300 på innehållsförteckningen av en vara avsedd att förtäras, ring/skriv/mejla till tillverkaren. Be dem skriftligt bekräfta att de inte har genmanipulerad råvara i sin askorbinsyra (jag har f.n. en diskussion med Scan).

Vi måste vara många för att kunna åstadkomma något, vi måste organisera oss.

Se vad som händer i USA. Medborgarna planerar nu en protestmarsch under oktober från New York till Washington. Läs mer …

Någon måste ta tag i frågan och någon är folket, som behöver organisera sig. Ingen annan verkar bry sig om detta smygande hot mot hela mänskligheten.

Folket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen