Lita inte på myndigheternas kostråd!

Rekommenderad skol- och daghemskost av Livsmedelsverket är en hälsofara.

Det skriver:

  • Uffe Ravnskov med dr, docent, oberoende forskare, Lund.
  • Karl E Arfors, professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB.
  • Christer Enkvist, före detta landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU.
  • Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap, Chalmers.
  • Tore Scherstén professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd.
  • Ralf Sundberg, docent.
  • Jørgen Vesti Nielsen, överläkare.

Förra året påpekades det i Dagens Medicin, att Livsmedelsverkets varningar mot animaliskt och mättat fett saknade vetenskapligt stöd, att risken för hjärtinfarkt är minst hos människor som frossar i feta mejeriprodukter, och att barn som undviker mättat fett är fetast.

Trots detta rekommenderar Livsmedelsverket att barn ges lättmjölk och lättmargarin i daghemmen och i skolan, och rådet följs av de flesta trots föräldrarnas protester. Verkets enda argument är en finsk koststudie finansierad av margarinindustrin och som vid en närmare granskning visar sig vara värdelös som bevis.

Hösten 2009 presenterade WHO och FAO en rapport om matens fett. Inga studier, skrev de, har visat att mättat fett ökar risken, vare sig för hjärtinfarkt, fetma eller diabetes. Men varför ändras då inte kostråden?

Därför att allt kan bortförklaras. På sidan 192 kan man nämligen läsa, att: ”de negativa resultaten avspeglar hur otrovärdiga resultaten blir från observationsstudier”. Det är alltså forskningen, som har fel och inte de förlegade kostråden.

Det är naturligtvis inte lätt för kostexperter att erkänna, att man haft fel i alla år. Det finns dock några som vågat.

En av dessa är Walter Willett, ledaren av världens största koststudie. I en intervju sade han nyligen, att ”fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera alla söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och sötsaker, då skulle vi kunna sopa bort alla problemen med övervikt och diabetes”.

Det är inte heller ofarligt att äta för mycket fleromättat fett. Det mesta kommer i dag från majs-, soja- och solrosolja, och består till största delen av det, man kallar omega-6 fettsyror.

Dessa har många otrevliga egenskaper. Barn, som äter mycket omega-6 har oftare astma och andra allergiska sjukdomar; försöksdjur, som matas med stora mängder omega-6 får cancer, och det gör även människor.

Redan på 1970-talet fann Edward Pinckney, då redaktör på ett av världens största medicinska tidskrift, att ett högt intag av omega-6 resulterade i hudcancer och för tidigt åldrande, och i en studie från Malmö hade de kvinnor, som åt mest omega-6 även den största risken att drabbas av bröstcancer.

Det är föräldrarna som skall bestämma vad barnen skall äta, inte våra felinformerade myndigheter. Vi anser att Livsmedelsverket genom sina ovetenskapliga kostråd utsätter våra barn för allvarliga hälsorisker.

Vår kommentar:

DN och SvD ville inte publicera artikeln, varför den publiceras i lokala tidningar. Sveriges främsta kompetens när det gäller kost och hälsa har gemensamt formulerat ett upprop i sin frustration över ohälsoutvecklingen och över den tafatthet som präglar de myndigheter som har i uppdrag att värna folkhälsan.

Problemet är inte vad vi behöver göra, det vet vi sedan lång tid och det är också väl förankrat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Problemet är våra statliga myndigheter! De fungerar som bromsklossar, de tror fortfarande att justeringar och ändringar kan ske gradvis under några decennier. De lever i en förgången tid och om de får fortsätta kommer vi mycket snart finna oss både omkörda och överkörda av omvärlden, som inte står still.

Media stormar hellre runt det magiska klockslaget 11.00, vilket är bekvämt och de ”trampar ingen på tårna”. Journalister uttrycker sin omsorg om barnen genom att kritisera de skolor som av olika skäl tvingas servera skollunch före klockan elva. Vi vet flera skolor som på grund av praktiska skäl, som t.ex. små lokaliteter, måste sprida ut lunchtiderna för att alla skall få plats och för att barnen skall slippa behöva slänga i sig maten. Men visst står bättre förutsättningar på dessa skolors önskelista.

Tidpunkten spelar mindre roll så länge barnen serveras enligt Livsmedelsverkets tallriksmodell (med 50-60 E% kolhydrater). Först blir barnen ”speedade” när blodsockret skjuter i höjden, vilket gör att de får svårt att sitta still och att koncentrera sig. Kroppen reagerar på det höga blodsockret, som är skadligt, genom att utsöndra en rejäl dos insulin (bereder väg för diabetes), som får blodsockret att hastigt falla, vilket först gör barnen hungriga och sedan trötta och okoncentrerade. Detta vet alla som gjort sin fysiologi- och biologiläxa. Det är elementär kunskap – ABC.

De som dessutom gjort sin historieläxa vet varför det ser ut som det gör idag och kombinerat med lite marknadskunskap förstår man vilka drivkrafter som ligger bakom, vilka som har ett särintresse av ”status quo”, att vi fortsätter att äta margariner och lightprodukter och att ohälsan bibehålls eller ökar. Det är bara att följa pengarna.

Både lärarna och eleverna får under hela eftermiddagen en svår situation och skolresultatet blir lidande.
I nästa steg blir hälso- sjukvården överbelastad Detta har inte Sverige som nation råd med!

Det händer en hel del inom skolans värld. De lärosäten som inte uppfyller kraven har förlorat sin examinationsrätt, de lärare som inte har formell utbildning får inte längre undervisa. Men när skall Jan Björklund se till att Livsmedelsverket förlorar sin rätt att utfärda kostrekommendationer för skolan, råd som inte är förankrade i vare sig vetenskap eller beprövade erfarenhet? Råd som inverkar menligt på studieresultatet och som försämra lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb. Hur länge till kommer skolminister Jan Björklund att tolerera att andra myndigheter saboterar hans möjlighet att gör ett bra jobb. När?

När skall våra förtroendevalda politiker vakna upp och se verkligheten som den är? På bara tjugo år har Livsmedelsverkets kostrekommendationer tredubblat diabetes och fördubblat fetman, och kostrelaterade sjukdomar har utvecklats epidemiskt. Kroniska tarmsjukdomar söker sig allt längre ner i åldrarna och har nu gått om diabetes typ 1, trots att vi även där ligger tvåa i Europa. Kostråden får sjukvården att haverera och torpederar utbildningen! Kostråden försämrar vår internationella konkurrenskraft på den globala jobbmarknaden.

Vad mer krävs? Plötslig massdöd?

Det våras för Sverige och resten av världen när politikerna inser att detta ä en politisk fråga som de själva måste sätta sig in i, en fråga som de inte kan överlåta till ”auktoriteter” (som står under industrins inflytande).

Det våras för folkhälsan när våra förtroendevalda inser att det är en politisk fråga och inte en medicinsk eller nutritionsfråga. Det är fråga om elementär fysiologi och biologi som t.o.m. grundskolelever klarar.

Politiker bör också kunna läsa och förstå vetenskapliga rapporter, som det finns ett överflöd av. Det är allt som behövs för att radikalt förbättra folkhälsan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen