Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält – en väckarklocka

ζ

Dear reader,

Please, find enclosed a reprint (in the form of a pdf) of my recent paper requested by you: Johansson O, ”Health effects of artificial electromagnetic fields: A wake-up call from a neuroscientist…

But is anyone in power picking up? Hello…?”

In: 2016 Environmental Sensitivities Symposium: TextBook (ed. L Curran), Building Vitality, Carlton North, 2016, pp 73-94, ISBN 13:978-1539094227

Click here

Personally, I hold this paper as one of my most important contributions. I do hope you will enjoy it as well.

With my very best regards

Yours sincerely
Olle

(Olle Johansson, associate professor
The Experimental Dermatology Unit
Department of Neuroscience
Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden)


Ett utdrag (tester på tomater ljuger inte):

The interesting thing about tomatoes is that they cannot
cheat or be swayed by emotions or expectations:

 • They have no conscience
 • They cannot move
 • They do not cheat the insurance company for money
 • They are not imagining things
 • The don’t blame their workplace problems on alleged “electrical over-sensitivity.”
 • They don’t read newspapers (they can’t fall victim for any media psychosis)
 • They are instead very sensitive to their surrounding environment and are fussy when it comes to conditions for their survival.

Had the French tomato plants been able to escape, they obviously would have done so.


KOMMENTAR

Vi lyssnade på en föreläsning 15 september 2015 av docent Olle Johansson med rubriken ”Risker med trådlösa nätverk och mobiler” och vad lärde vi oss? Jo, att riskerna är mycket stora och väl dokumenterade.

Men framför allt lärde vi oss att 2000 – 3000 stycken välgjorda studier inte alls påverkar våra politiker eller våra skattefinansierade tjänstemän som alla traskar på i sina gamla vanliga för dem trygga hjulspår (”business as usual”) – för att de saknar erforderlig kompetens eller för att det gynnar deras karriärer (de är då ”köpta” och medborgarnas intressen kommer i andra hand).

Det spelar ingen roll hur många välgjorda studier som
presenteras – dagens politiker bryr sig ändå inte.

Vi har inte råd med politiker som inte gör sitt jobb som kostar skattepengar, ett onödigt lidande och för tidig död. Nu finns de ÄNTLIGEN ett nytt parti som baserar sin politik på vetenskap, kompetens och sunt förnuft – i folkets tjänst.

Så nu är det enkelt för folket att protestera mot denna ignorans och tafatthet som dagens politiker uppvisar när det gäller att skydda folket från onödiga hälsorisker (ge dagens politiker ”rött kort”). Det enda som erfordras är att lägga sin röst på OmstartSverige som kommer att arbeta för att minimera strålning i skolan genom att övergå till trådbunden Internet där så är möjligt – och mobiltelefoner ska var avstängda eller i flygläge under lektionstid. OmstartSverige kommer också att verka för informera om strålningens risker på ett sakligt och objektivt sätt – så att att var och kan göra sina egna val baserat på en saklig och sann vetenskaplig grund.

Självklart har OmstartSverige ett även ett bra partiprogram när det gäller alla andra viktiga samhällsfrågor som idag är styvmoderligt skötta av de etablerade partierna (immigration, integration, skolan, vården, omsorgen, rättsväsendet, försvaret, jordbruket, näringslivet, bostadsfrågan, konstitutionen, m.m.). Det mesta är ju idag på väg åt fel håll på grund av politisk inkompetens eller korruption (som innebär att politikerna främst agerar i eget intresse). Finns det ens något område som idag har en positiv inriktning?

33 svar på ”Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält – en väckarklocka”

 1. BREAKING NEWS!

  Citat från Strålskyddsstiftelsen:

  Cancerexperten och senioradviser i WHO IARC Dr Anthony Miller ansluter sig nu till Onkologen Dr Lennart Hardells bedömning att mobilstrålning/radiofrekvent strålning bör klassas som CANCEROGEN FÖR MÄNNISKAN I HÖGSTA KLASSEN enligt IARC:s bedömning.

  Det innebär samma cancerfarlighet som asbest, dioxin, tobak mm. Det innebär samtidigt att våra barn och ungdomar påtvingas cancerogen strålning i förskolan, skolan och i högskolan. Det innebär att hela svenska folket påtvingas första gradens cancerogen strålning, som dessutom ständigt ökar, i sina hem och på sina arbetsplatser och i offentliga miljöer. Se här (1 min) – klicka på bilden:

  Se även (klicka på bilden nedan):

  CITAT. Mobilstrålning bör anses som ”cancerogen för människor”. Nya undersökningar bekräftar att strålningen kan orsaka cancer och skada cellers DNA. Användning av mobiltelefon eller trådlös telefon ökar risken för aggressiv hjärntumör enligt upprepade studier. Allmänheten måste informeras omgående och brett om riskerna.

  Forskningen om risk för hjärntumör av mobiltelefoner visar genomgående att risken ökar ju mer mobilen använts. Forskningen som studerat hur mycket mobilen använts i tid varje dag ser också genomgående att användning 20-30 minuter om dagen under längre tid innebär förhöjd risk för hjärntumör.

  TIPS. Decimera det trådlösa så mycket ni kan! Ställ krav på skolor och förskolor att använda kabelburen dator framför läsplattor med WiFi router. Har ni router hemma bryt strömmen till den och använd den bara i nödfall. Stäng av WiFi på mobilen och surfa så lite som möjligt. Stäng av mobildata så ofta ni kan. Skaffa en dator i hemmet med kabel. Har ni fortfarande telefonledning till ert hem alltså vanligt jack i väggen skaffa en vanlig trådtelefon som komplement.

 2. Om man är smart vidtar man åtgärder och går över till kabelburen datainformation.

  Bevisen för att trådlöst är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras. Det är Anthony B Millers åsikt vilken han framförde vid ett seminarium anordnat av Environmental Health Trust den 31 juli.

  A B Miller är cancerexpert och rådgivare till WHO gällande vilka ämnen som skall klassas som cancerframkallande. Nuvarande klassning av radiofrekventa fält är ju klass 2B möjligen cancerframkallande. Men han och många andra forskare anser att de radiofrekventa fälten hör till klass 1. Det är till den grupp som helt klart cancerframkallande ämnen hör.

  Miller förklarar att han grundar sin åsikt på nyligen publicerad vetenskaplig forskning vilket inkluderar 2017 års återanalys av Interphonestudien, CERENAT-studien utförd i Frankrike 2014. Åtskilliga nya publikationer gällande svenska cancerdata och 2016 års resultat från National Toxicology Program i USA.

  Anthony B Miller är läkare och epidemiolog som specialiserat sig inom cancer etiologi, förebyggande och screening. Miller är professor emeritus vid Dalla Lana School för Pulic Health vid universitetet i Toronto och senior medicinsk rådgivare till Environmental Health Trust.

  Han har under lång tid varit rådgivare till världshälsoorganisationen och har varit senior epidemiolog hos International Agency for Research on Cancer (IARC). Han tjänstgjorde som chef för den Epidemiology Unit of the National Cancer Institute of Canada, Chair of the Department of Preventive Medicine and Biostatistics at the University of Toronto, Head of the Division of Cancer Epidemiology at the German Cancer Research Centre, and Consultant to the Division of Cancer Prevention of the U.S. National Cancer Institute.

  Han har genomfört forskning om elektromagnetiska fält och cancer och har tjänstgjort i många kommittéer som har bedömt graden av cancerrisk från olika exponeringar. Miller var besökande senior forskare gällande IARC Monographs för att bidra med översiktskunskaper gällande vetenskaplig forskning som gav stöd åt klassningen av radiofrekventa elektromagnetiska fält som en klass 2B carcinogen under 2011.

  Andra experter instämmer med att de ökade bevisen nu etablerar radiofrekvent strålning som en mänsklig carcinogen. T ex läkaren Lennart Hardell och Michael Carlberg har publicerat åtskilliga epidemiologiska studier som finner ökad hjärncancer kopplad till långtidsanvändning av mobiltelefoner och drar slutsatsen att den radiofrekventa strålningen bör beaktas som en mänsklig carcinogen som orsakar gliom.

  Förutom detta visar publicerad epidemiologisk forskning att människor som diagnostiserats med hjärncancer dessutom har minskad överlevnadsgrad kopplad till en mer omfattande användningen av trådlösa telefoner.

  Som svar till de som påstår att det inte finns några bevis pekar forskarna på publicerad forskning som genomgående har funnit en förhöjd cancer-risk i väldesignade studier där man har studerat personer som har använt mobiltelefoner för mer än tio år.

  Den 31 juli 2017 hölls en panelpresentation och där deltog internationella experter. Dr Annie Sasco presenterade WHO/IARC-processen som användes att klassa cancerframkallande faktorer.

  Dr. Devra Davis presenterade forskning som visade att strålningen från trådlöst orsakar skador från spermier och förändrar hjärnans utveckling.

  Dr. Moe Mellion presenterade Dr. Iris Udasin’s kliniska fall gällande World Trade Center´s första responders som utvecklade hjärncancer efter kombinerad exponering för gifter i miljön och kemiska gifter.

  Theodora Scarato, MSW presenterade policys som antagits av regeringar över hela världen för att minska exponeringen för radiofrekvent exponering.

  Dr. Marc Arazi presenterade data som från den franska regeringens mobilstrålnings test program vilket påvisade att mobiltelefoner som undersökts vid kroppskontakt överskred gränsvärdena.

  Environmental Health Trust planerar att lägga upp alla presentationerna online … Facebook

 3. Grupp 1: Cancerogen för människan.

  ”Bevisen som visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik är cancerframkallande har ökat och kan inte längre ignoreras”, sade Dr Miller vid en presentation den 31 juli 2017 i USA. Miller anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen, till Grupp 1 högsta klassen, cancerframkallande för människan. Grupp på facebook: WIFI STRÅLNING-TRÅDLÖS TEKNIK-HÄLSORISKER

  Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras, mobilstrålning orsakar cancerNewsVoice

 4. Inlägg på Facebook:

  Det ska inte vara så att man på sitt arbete, på sin skola eller i sitt hem ovetandes om det är tvungen att sitta strax intill t ex en Wi-Fi sändare eller en sändare för en trådlös telefon!

  Trådlös teknik måste tas bort från skolor, bibliotek och andra allmäna platser eftersom att den är cancerframkallande, hormonstörande och orsakar andra skadliga biologiska effekter.

  Jag håller med Catherine Kleiber som är gästkolumnist i the Cap Times, Madison, Wisconsin USA. Och det måste också tas bort från hemmen.

  Exponering för radiofrekventa fält från trådlös teknik förekommer nu överallt och i samhällena idag är en exponering omöjlig att undvika. Ingen ska behöva bli utsatt för det här.

  Det ska inte vara så att man på sitt arbete är tvungen att sitta strax intill t ex en Wi-Fi sändare. Det har förekommit i många år och gör även idag att människor på sitt arbete sitter ett par decimeter från ett par Wi-Fi-sändare och i samband med detta har hälsoproblem ökat.

  De syns ju både i statistiken och de som har arbetat intill sändarna säger det själva. Ska man vara tvungen att ta flera olika läkemedel för att stå emot strålningens effekter?

  En jag pratade med fick ta läkemedlen sobril och attarax för att kunna arbeta och problemen hade uppstått efter att Wi-Fi-sändare hade introducerats – en sändare och en förstärkare strax intill huvudet.

  Är det så det ska vara? Och mitt barn i skolan har en Wi-Fi sändare strax intill sin kropp – någon meter. Ska han också snart behöva ta Sobril och Atarax för en växande ångest eller vad kommer att drabba honom. Den här verkligheten är hemsk!

  Och att bevisen för att trådlöst är cancerframkallande har ju ökat.

  Catherine Kleiber refererar även hon till Dr. Anthony Miller seniorepidemiolog på WHO´s IARC och som var med när klassningen av trådlöst som möjligen cancerframkallande till klass 2B skedde 2011. Det är tydligt att det ska vara klass 1. Och att strålningen från trådlöst och mobiltelefoner är cancerframkallande.

  Catherine Kleiber: Safety calls for removing wireless technology from schoolsclick here

  – Googleöversatt … klicka här

 5. Karolinska Institutet manipulerade studie om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn.

  För inte så länge sedan fick allmänheten i tongivande media höra att forskare från Karolinska Institutet inte kunde se en högre risk för hjärntumör för de barn som använt mobilen under längst tid. Resultaten beskrevs som ”lugnande” för mobilanvändande barn och deras föräldrar.

  Men jag kan nu i en artikel visa att forskarna manipulerat studien som bland annat var finansierad av mobilindustrin samt Barncancerfonden och Cancerfonden. Syftet kan bara ha varit ett enda: att få ned risken för hjärntumörer för mobilanvändande barn.

  Läs mer … SVT

 6. Det räcker inte med att tänka på barnens skärmtid!

  Läkaren Joseph Mercola har på sin internetsida den senaste tiden publicerat mycket om riskerna med trådlös teknik.

  Han skriver nu en sammanfattande kommentar:

  ”Att om du har läst några av mina bloggar eller artiklar under de senaste månaderna är du säkert medveten om att jag är oerhört oroad över de faror som obruten trådlös teknik kan utgöra för din fysiska och mentala hälsa. Från en rastlös strävan efter sömn till möjliga risker för cancer tror jag att elektromagnetiska fält (EMF) är mycket allvarligare än deras promotorer vill att du ska tänka.”

  Han berättar att CDC i USA (USA´s centrum för sjukdomsbekämpning och förebyggande åtgärder) först varnade för mobiltelefoner på sin hemsida för att sedan ta bort varningen efter några veckor.

  De skrev 2014 att : ”Vi rekommenderar försiktighet vid användning av mobiltelefoner” Det kom aldrig någon förklaring till varför de några veckor senare tog bort den meningen. J Mercola rekommenderar filmen Generation Zapped.

  Filmen Generation Zapped är forskargruppen EMF- scientist´s andra varningsfilm. EMF-scientist group kom våren 2015 med ett upprop där de bad WHO ta ledningen och se till att människa och natur skyddas för strålningen från de radiofrekventa fälten från mobiltelefoner, trådlösa routrar, mobilbasstationer och övrigt trådlöst. Detta upprop har inte nämnts i svensk massmedia. Uppropet finns här: https://emfscientist.org/

  Mercola skriver också det som nu upprepas om och om igen av de som är insatta i situationen:

  ”Faktum är FCC och FDA´s standarder för exponering för EMF är föråldrade. Skriven långt före EMF: s inflytande tar de inte hänsyn till de kumulativa exponeringarna som radiofrekvensvågor har på din hälsa, särskilt inför ny forskning som visar ett samband mellan EMF och hjärntumörer, bröstcancer, infertilitet, autism (med prenatal överexponering), cellulär skada, och som nämnts, störande sömn och melatoninsekretion.” Det här gäller ju även svenska SSM vars bedömningar och rekommendationer som sagt är helt passé.

  ”Jag vet att om du har barn är du förmodligen bekymrad över sin ”skärmtid” med datorer och mobiltelefoner. Att bara stänga av dem och koppla ur dem på natten hjälper dem och dig – men som den här filmen visar kan det finnas mer som du behöver tänka på.”

  Feeling ‘Zapped?’ New Film Shows How Wireless Technologies May Be to Blameklicka här (YouTube)

  – – –

  WI-FRIED – Top Ten Things You Need to Know about Wireless Radiationklicka här

 7. WIFI STRÅLNING – TRÅDLÖS TEKNIK – HÄLSORISKER

  Strålskyddsstiftelsen: Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter, infertilitet och cancer p.g.a. den ökande strålning som 5G innebär.

  De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

  Grupp på Facebook: WIFI STRÅLNING-TRÅDLÖS TEKNIK-HÄLSORISKER .. klicka här

  Stoppa 5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsoriskerklicka här

 8. Klipp från Facebook:

  Föräldrar, lärare och utvalda tjänstemän talade till Massachusetts lagstiftare.

  De framförde att officiella tjänstemän bör skydda skolbarn från mobiltelefonstrålningen på samma sätt som brandmännen har ordnat för sig.

  Brandmän har flyttat mobilmaster från sina brandstationer eftersom att de orsakade kognitiv försämring, sömnproblem och andra hälsobesvär hos brandmännen.

  IAFF den internationella organisationen för brandmän har utfärdat ett dokument som motsäger mobilmaster på brandstationer.

  Massachusetts lagstiftare fick presenterat för sig information om avsaknaden av säkerhetstestning innan trådlösa produkter börjar säljas. Om barns och fosters sårbarhet. Om fertilitetsstudierna som har visat på hur människospermier som utsattes för en laptop fick DNA-skador, sämre rörlighet och färre spermier efter endast bara fyra timmars exponering.

  De frågade efter tillämpningen av biologiskt grundade exponeringsgränsvärden istället för FCC´S 30 år gamla omoderna gränsvärden som bygger på uppvärmningseffekter.

  De talade om att fler än 900 kommentarer formellt har arkiverats hos FCC utan att FCC har svarat. Det är läkare, forskare, the American Academy of Pediatrics, the American Academy of Environmental Medicine och andra som har efterfrågat biologiskt säkra gränsvärden men FCC har inte svarat.

  De vill att det planeras det här året för att ersätta de trådlösa systemen med kabel och att det trådlösa systemen ska vara avstängda förutom i nödsituationer.

  Public Servants Must Protect Children, Mass. Lawmakers Toldklicka här

  1. Beslut fattat 2004 av IAFF. IAFF är en facklig organisation för brandmän i USA och Canada. De motsätter sig placering av mobiltelefonbasstationssändare på sina brandstationer av hälsoskäl tills det är bevisat att det är ofarligt.

   Dokumentet innehåller en stor mängd referenser till vetenskapliga studier som visar på skador/ negativa hälsoeffekter från mobiltelefonstrålning.

   Läs här … klicka här

 9. Ny jättestudie: Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer

  Den största djurstudien som någonsin genomförts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor.

  DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet. Ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

  Nu 2017 visar flera analyser av den samlade forskningen att mobilanvändning verkligen ökar risken för hjärntumör. Flera ledande experter anser därför att mobilstrålning nu bör betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma kategori som asbest, tobak och dioxin.

  DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet. Ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

  Ny jättestudie: Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörerklicka här

 10. ROSA BANDET

  Det här är inte OK!

  Cancerfonden marknadsför ”uppkopplat” rosa band i anticancerkampanj. De kan väl lika gärna hänga ett cigarettpaket på bröstet eller ett rosa band gjort av asbest.

  Vi vet inte hur mycket strålning som detta ”uppkopplade” rosa band avger men det är djupt okunnigt av Cancerfonden att torgföra detta i en kampanj där man påstår att man bekämpar cancer. Strålning från trådlös teknik orsakar cancer och skadar cellernas DNA: Ledande experter anser att det bör klassas i samma kategori som tobak och asbest.

  Tummen ner för Cancerfonden som verkligen inte gör mycket för att förebygga cancerepidemin som pågår … Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer i största studien … klicka här

  Grupp på Facebook: WIFI STRÅLNING-TRÅDLÖS TEKNIK-HÄLSORISKER … klicka här

 11. Klipp från Facebook:

  FANTASTISKT GLÄDJANDE NYHETER, ETT STEG I RÄTT RIKTNING!

  Tack Jan Lindholm (MP) som lämnat in denna motion.. Moratorium för 5G – Motion 2017/18:3368 … klicka här

  Förslag till riksdagsbeslut

  För mer information om forskningsläget samt namn på de 180 forskarna från 36 olika länder världen runt som står bakom det senaste uppropet om riskerna med 5G.

  Stoppa 5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsoriskerStrålskyddsstiftelsen

  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen.

  Motivering

  5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas upp i närheten av hem och skolor eftersom de mycket höga frekvenserna man avser använda har kort räckvidd. Kraftfulla små sändare kommer att sättas upp vid vartannat till vart tionde hus i bostadsområden. Detta adderas alltså till redan befintlig mikrovågsstrålning från redan befintliga master.

  Mängder av forskare runt om i världen är redan oroade för den omfattande utbyggnad som skett av strålningskällor i vår närmiljö. I takt med utbyggnaden av 5G höjer ytterligare ett stort antal forskare sitt varnande finger. Riskerna är inte utredda hädar de.

  Eftersom politiker inte längre lyssnar till varningar från vetenskapen när forskarnas oro äventyrar kortsiktiga ekonomiska vinster så kan det vara extra intressant att Frank Clegg, tidigare Vd för Microsoft i Kanada, varnar för tekniken. Att en före detta högt uppsatt person från mobilindustrin varnar för tekniken och anser att riskerna bör utredas innan den sprids är intressant.

  Det har inte gjorts några studier på de eventuella riskerna med 5G och än mindre vad det betyder att den nya strålningen adderas till alla de redan existerande strålningskällorna. Tidigare hade vi regler som innebar att nya produkter först kontrollerades noggrant med hänsyn till exempelvis hälso- och olycksrisker innan de fick säljas. Numera släpps produkter ut helt okontrollerat och det är först när problemen blivit stora som de kontrolleras.

  För mer information om forskningsläget samt namn på de 180 forskarna från 36 olika länder världen runt som står bakom det senaste uppropet om riskerna med 5G, se bilagan efter motionstexten.

  Förslag till beslut

  Forskningen är redan idag väldigt tydlig med riskerna från elektromagnetiska fält (EMF) och även specifikt från radiofrekventa fält (RFR). Det är inte enbart i laboratorier skador upptäcks på vävnader och försöksdjur utan även kliniskt sker omfattande rapporteringar från läkare runt om i världen om skador som kopplas till EMF och RFR. Lärare rapporterar även om att elevernas koncentrationsförmåga påverkas negativt av tekniken så farhågorna ökar från många håll.

  Osäkerheten om hur 5G kommer att påverka den här situationen är egentligen total. Vi vet enligt forskningen inget om vad som kan ske med människors hälsa om en så omfattande utbyggnad som 5G-tekniken förutsätter sker. Inom de flesta andra områden hade det varit självklart att ha ett säkerhetstänkande, att tillämpa någon form av försiktighetsprincip. Från politikens sida, som har det yttersta ansvaret för medborgarnas hälsa, är det därför naturligt att kräva att utbyggnaden läggs på is till dess övertygande studier finns som visar på att tekniken inte kan skada människor, växter och djur. Den politiska termen för sådana beslut brukar vara att kräva ett moratorium. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att besluta om ett moratorium för 5G i avvaktan på att EU:s kända försiktighetsprincip har följts fullt ut.

  Vidare information

  – EU 5G Appeal – Scientists warn of potential serious health effects of 5G … klicka här

  – Scientists and Doctors Warn of Potential Serious Health Impacts of Fifth Generation 5G Wireless Technology … klicka här

  – European Union 5G Appeal – Scientists Warn of Potential Serious Health Effects of 5G … klicka här

  – Scientists and Doctors Warn of Potential Serious Health Impacts of Fifth Generation 5G Wireless Tech … klicka här

 12. 190 [205] forskare varnar världen för mobiler och surfplattor – Tekniken dödar oss i förtid

  Idag vädjar 190 [205] forskare direkt till FN och WHO om hälsoriskerna med strålningen från mobiltelefoner, surfplattor, basstationer och WiFi-utrustning. Dr Martin Blank från Columbia University i USA med sina kollegor konfronterar därmed telekomindustrin med ett tydligt budskap. Forskarna hävdar att allmänheten måste skyddas och sjukvårdspersonal informeras om riskerna … NewsVoice

 13. Electromagnetic fields and their side effects on our health, by Olle Johansson

  Please, take your time to view a recent presentation of electromagnetic field researcher Olle Johansson about ”Electromagnetic fields and their adverse effects on our health” at the presentation session of The Madrid International Scientific Declaration on Electromagnetic Fields and Health Effects, September 28, 2017, at the Real Academia Nacional de Medicina (Madrid) … YouTube (45:30)

 14. Elöverkänsligas förening: 5G kan skada din hälsa

  Elöverkänsligas förening oroas för framtidens mobilnät. Framtidens mobilnät kan vara skadligt för din hälsa, det menar Egon Reiver, engagerad i Elöverkänsligas förening.

  Alla skadliga miljöer gör att våra barn och barnbarn kan få allvarliga problem i framtiden, säger han och varnar speciellt för 5G.

  Läs mer … Smålands-Tidningen

  – – –
  APPENDIX

  5G SYSTEMET ÄR SKADLIGT LIKSOM ALLA ANDRA TELEKOMSYSTEM DÄR RADIOFREKVENTA FÄLT ANVÄNDS.

  Egon Reiver, Elöverkänsligas förening i Jönköping i Smålands-tidningen 30 Oktober 2017. Under en sammankomst som arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan samt Miljöpartiet Gröna Seniorer i Jönköpings län tog Egon Reiver upp frågan om det planerade 5G-systemets hälsorisker samt den diskriminering som människor som har akuta besvär från strålningen utsätts för.

  Liksom forskarna i EMF-Scientist Group (EMF= electromagnetic field) så varnar Egon för de allvarliga hälsoeffekter som telekomstrålningen orsakar och kan orsaka. Det som har varit aktuellt nyligen är ju forskarnas upprop och deras önskan om att 5G systemet inte skall startas överhuvudtaget.

  Forskarna hänvisar bland annat till Nürnbergkoden från 1949 som säger att inget experiment skall utföras när det finns ett apriori skäl att tro att död eller invalidiserande skada kan uppstå. Det är enligt de vetenskapliga studierna tydligt att de tidigare telekomstrålningssystemen: GSM (2G), 3G och 4G skadar hälsan därför bör man inte fortsätta att använda samma metoder.

  Källor:

  – Welcome to EMFscientist.org … click here

  – Scientists And Physicians Send Appeal About 5G Rollout And Health Dangers To The European Union … click here

  – Smålands-Tidningen … klicka här

 15. Läs forskarnas upprop gällande riskerna med telekomstrålningen!

  Är man klok så förstår man att de här trådlösa routrarna och mobilmasterna måste bort! Man bör inte fortsätta med samma typ av teknik om tidigare har bevisats vara skadlig om man inte vill skada sina medmänniskor. Vill Sveriges politiker det?

  Ännu en artikel om forskarnas upprop gällande riskerna med ett eventuellt 5G-system. En länk till uppropet finns i början av artikeln! Orsaken till forskarnas upprop är att radiofrekventa elektromagnetiska fält har bevisats vara skadliga för människa och miljö. Men det nu föreslagna 5G-systemet har inte undersökts gällande hälso- och miljörisker av några av industrin oberoende forskare. Uppropet stöds av en stor mängd forskare. Det är 7 sidor med namnunderskrifter från bekymrade forskare från hela världen.

  Scientists and physicians send appeal about 5G rollout and health dangers to the European Unionclick here

 16. Mona Nilsson avslöjar medias mörkläggning om strålningsriskerna.

  Mona Nilsson reder upp de tekniska begreppen, upplyser om farorna med ständig exponering av strålning och avslöjar mediernas och myndigheternas mörkläggning av fakta. Allmänheten hålls fortfarande i blindo.

  Läs mer … NewsVoice

  – – –

  5G – The Elephant in Your Living RoomYouTube

 17. Klipp från Facebook.

  Forskare och privatpersoner har gjort mätningar av de radiofrekventa fält som används i de trådlösa system som används i svenska skolor.

  Lennart Hardell, Lena K. Hedendahl, Michael Carlberg, Tarmo Koppel har nyligen publicerat resultaten från sina mätningar i en vetenskaplig studie. Studien går att läsa här:

  – Measurements of Radiofrequency Radiation with a Body-Borne Exposimeter in Swedish Schools with Wi-Fi … click here

  Sveriges skolor tecknar redan i stor utsträckning försäkringar så att de ska ha råd att betala ut skadestånd till de barn som har mobbats men inte fått tillräckligt stöd av skolorna.

  Hur kommer det bli när de rättsliga processerna gällande de barn som har skadats av skolornas trådlösa system börjar? Det kanske är bäst att kommunerna också tecknar försäkringar så de klarar av att betala om de blir anklagade för de skador som de tillfogar våra barn med skolornas sändare. Om vårt rättsväsende kommer att skydda oss?

  Vår myndighet, strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skyddar ju inte oss. SSM blundar för de risker som den trådlösa tekniken medför för oss alla.

  De flesta svenska barnen sitter ju nu dagligen med sändare för radiofrekventa fält strax intill sina växande kroppar där cellerna arbetar hårt för att dela sig och diversifiera sig och har en ökad sårbarhet.

  Läs om mätningar av radiofrekventa fält i våra barns skolor! … klicka här

  Läs även ”Kommuner väljer försäkring före arbete mot mobbning” … klicka här

 18. PR-byrå och Skepsis Norge stoppar kampanj om hälsorisker med strålning genom påtryckningar.

  Måndagen den 29 januari 2018 lanserades Folkets Stråleverns informationskampanj om hälsorisker med strålning från trådlös teknik på 355 ljustavlor över hela Norge. En dag senare var kampanjen som var tänkt att pågå under sju dagar stoppad efter påtryckningar mot företaget som sålt utrymmet, JCDecaux. Har industrin ännu en gång köpt tystnad på samma sätt som i San Francisco 2010? … NewsVoice

  En kommentar: Folk får inte göras oroliga genom att upplysas om enkla sanningar om hälsorisker… Hellre får de bli sjuka och dö. Detta förstås särskilt, om stora ekonomiska intressen hotas.

Kommentera