Kunskaps- och logikbrist är det stora problemet (om D-vitamin)

Läkartidningen: ”Evidensbristen är det stora problemet”

”Brist på vitamin D har på senare år förts fram som tänkbar orsak till ett flertal hälsoproblem utöver skelettsjukdomar. Problemet är bristen på evidens för påståendena.”

Upptäckten att det finns vitamin D-­receptorer i nästan alla kroppens celler gjorde att fokus efter 1997 alltmer försköts mot »extraskeletala« effekter och vitamin D:s möjliga roll vid cancer, ­autoimmuna sjukdomar, infektioner, kardiovaskulära sjukdomar m fl.

Man har i en rad epidemiologiska studier funnit samband mellan ett 30-tal olika sjukdomar och D-vitamininsufficiens eller låga intag av vitamin D. Holick har därför beskrivit rakit som toppen på »D-vitaminbrist-isberget«

Kunskap och logik saknas hos våra beslutsfattare

Tack för en artikel som måste kommenteras.

Wulf Becker hade rätt då han skrev sin artikel 1997 »Vitaminbrist mycket ovanligt i Sverige. D-vitamin för att undvika rakit« i Läkartidningen 35/1997 (sidorna 2936-40) och Bejerot, Gardner och Humble Läkartidningen 14/2011 (sidan 812) har lika rätt 14 år senare att vi har D-vitaminbrist i befolkningen.

Skillnaden stavas SSM och utläses som Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM har gett råd om att befolkningen ska skyddas mot UV-ljus inkluderande UVB-ljus för att minska risken för malignt melanom. Vad SSM berättar är bara delar av sanningen när man hävdar att solens brännande strålar ger hudcancer. SSM verkar alltså bryta mot grundlagens 1 kapitel 9 §.

Det är allom bekant att innan SSMs rekommendationer så fanns det nästan ingen hudcancer trots eller tack vare att befolkningen var ute i solen mycket mer. Idag ska alla skyddas med solskyddsfaktorer som i de flesta fall innehåller bensenderivat. Bensen är sedan länge känt för sin cancerframkallande förmåga och de australier som skyddar sig mest mot solen har den högsta cancerfrekvensen.

Även andra hudcancerformer saknar signifikant positiv association med solbestrålning [Kricker A, et al, Sun exposure and non-melanocytic skin cancer. Cancer Causes and Controls 1994; 5: 367-392]

Det finns studier som visar att behovet av vitamin D3 är minst 4 000 IE eller 100 µg dagligen. Se exempelvis [Faustino R. Pérez-López, et al ”Vitamin D and postmenopausal health”. Maturitas, 71, 83-88, Jan 2012.]

Sedan har vi Brohult och Jonssons försök med 100.000 IE D-vitamin per dag. [Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.]

Det blir 2.500 µg/dag i ett års tid utan toxiska effekter.

Vidare har vi Livsmedelsverkets rekommendation om 400 IE/dag till barn under 2 år. Litet mellanstadiets matematik skadar inte. Så ger vi en nyfödd om 2,8 kg den rekommenderade dosen 400 IE/dag så blir det följande ekvation:

400 IE/2,8 kg*70 kg= 10.000 IE/dag till vuxen.

Man har i Östtyskland under flera decennier gett alla barn under 18 månaders ålder 600.000 IE vitamin D var tredje månad. Hos ett 7 kg stort barn motsvarar detta 60.000 IE D-vitamin per dag hos en vuxen om 70 kg.

För 65 år sedan visste man bättre än vad man verkar veta nu.

“Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.”

[OBERMER E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927].

Det finns även modern forskning som ger samma information:

[Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnancy: double-blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. J Bone Miner Res. 2011 Oct;26(10):2341-57. doi: 10.1002/jbmr.463]

Vi har ingen evidensbrist rörande D-vitamin. Vi behöver i storleksordningen minst 5.000 IE/dygn antingen från solen (som även ger oss bioenergi) och/eller tillskott i form av animaliskt vitamin D3.

Det som saknas är kunskap och logik hos våra beslutsfattare.

Men får befolkningen tillräckligt mycket vitamin D3 via solen och via tillräckligt med kosttillskott så minskar behovet av både sjukvård och läkemedel. Så jag förstår att läkemedelsindustrin motarbetar den ökade kunskapen om D-vitamin.

Appendix

  • ”Vi har D-vitaminbrist i befolkningen”.
  • ”Vi får cancer av solskyddet (som innehåller cancerframkallande ingredienser)”.
  • ”Rekommenderad dos är 4.000 – 8.000 IE per dag för vuxen”.
  • ”Liten risk för överdosering: 100.000 IE per dag under ett år uppvisade ingen toxisk effekt”.
  • ”Vi har ingen evidensbrist rörande D-vitamin. Det som saknas är kunskap och logik hos våra beslutsfattare.”.
  • ”Jag förstår att läkemedelsindustrin verkar motarbeta den ökade allmänna kunskapen om D-vitamin.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen