Frågor och svar om LCHF – ny info sida

Björn Hammarsköld har uppdaterat Livsmedelsverkets sida med titeln ”Frågor och svar om LCHF” så att den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Björn Hammarskjöld har skrivit till Livsmedelsverket och uppmanat dem att också uppdatera sin sida så att den uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt svensk grundlag är de skyldiga att vara sanningsenliga och opartiska.

Svaret Björn Hammarskjöld fick, efter tvenne påstötningar, var följande:

Hej!

Livsmedelsverket delar inte dina åsikter om LCHF och kan därför inte ändra våra frågor och svar om LCHF utifrån dina förslag. Vad gäller referenser som stödjer det vi skriver i frågor och svar så finns dessa såklart på andra ställen på vår webbplats, men för att underlätta för dig och andra kommer vi även att lägga in referenser i anslutning till texten med frågor och svar om LCHF.

Vänliga hälsningar

Irene Mattisson
Biträdande avdelningschef

Dagen efter lades tre referenser in på SLV:s sida till tre organisationers startsidor (?!).

Björns Hammarskjölds replik som skickades idag lyder enligt följande:

Bästa Livsmedelsverket och dess generaldirektör!

Jag tackar för det brev som Irene Mattisson skrev den 19 mars 2012 som svar å mitt brev av den 28 februari 2012 och som påmints om tvenne gånger.

Jag vill påpeka att vi pratar inte om åsikter, vi diskuterar vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller kost.

Livsmedelsverkets svar saknar relevans och stringens och utgör inte heller något beslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Livsmedelsverket har lovat att lägga ut referenser till sina åsikter och påståenden.

De hänvisningar som Livsmedelsverket har lagt ut 2012-03-20 efter Livsmedelsverkets åsikter om LCHF är till tre organisationers hemsidor. Det är synnerligen svårt att från dessa hemsidor finna vilken vetenskaplig grund Livsmedelsverkets åsikter baseras på.

Dessa hänvisningar är inte vetenskapliga referenser som stödjer Livsmedelsverkets påståenden.

Den version som jag skickat till Livsmedelsverket är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte åsikter, och har 15 vetenskapliga referenser samt en juridisk referens.

En av de organisationer som Livsmedelsverket hänvisar till är EFSA. Den länken leder till EFSA:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

Där har jag kontrollerat DoI (jävsdeklarationerna) i den slumpmässigt valda gruppen NUTRI Claims/Sub-Working Group 4: Weight, Satiety, Physical Performance.

Den gruppen innehåller 6 medlemmar. Tre av dem ingår i ILSI (en sanslöst korrumperad organisation med livsmedelindustrin som medlemmar), tre av dem innehar sammanlagt 8 poster inom BNF, DNF, SNF (Swedish Nutrition Foundation) och andra rådgivande organ, två av dem innehar av livsmedelsindustrin betalda professurer, fem av dem har kopplingar till minst 26 olika företag inom livsmedelsbranschen.

Har man skrivit ett avlatsbrev så får man syndernas förlåtelse. Men man är lika jävig för det i allmänhetens ögon.

Samma sak med WHO. Den länken leder till WHO:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser. Livsmedelsverket verkar att ha minst ett par ledamöter (Becker och Annika Sohlström) vid WHO-mötet den 27-30 mars 2012 i Genève.

Samma sak med World Cancer Research Fund International. Den länken leder till WCRFI:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

WCRFI är ökänd för att komma ut med statistiska uppgifter som är vilseledande. Se på rött kött som vid granskning befanns vara helt ofarligt och gammal hederlig fysiologi, biokemi och endokrinologi finner rött kött med fett vara essentiellt och ofarligt till skillnad från kolhydrater.

Jag finner att Livsmedelsverket än så länge (2012-03-21 kl 12:45) saknar vetenskapliga referenser till sina åsikter om LCHF-kosten.

Jag vill åter en gång påminna om Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kapitlet 9 §.

Det verkar som om Livsmedelsverket konsekvent bryter mot denna grundlagsparagraf genom att uppgifterna på Livsmedelsverkets hemsida saknar krävd saklighet och opartiskhet genom att inte kunna uppge vetenskapliga referenser till sina uppgifter som måste betraktas som åsikter, utan vetenskapligt stöd, tills motsatsen har bevisats.

Jag begär att Livsmedelsverket publicerar sakliga och opartiska rekommendationer med tillräckliga vetenskapliga referenser på sin hemsida senast den 1 april 2012.

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

(källa: LAGEN.NU)

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Det som vi nu ser fram emot är att få reda på om Livsmedelsverket har fripass, immunitet, mot sanning och således inte behöver följa grundlagen. Får de lov att ersätta ”saklighet och opartiskhet” med ”synpunkter och åsikter” i vår grundlag?

Att många andra incestuösa [*] organisationer har samma synpunkter och åsikter är inget bärande argument, det är fakta, sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet som gäller.

Att Livsmedelsverket hänvisar till WHO är förvånande, då WHO (och FDA) redan 2009 omvärderade sin uppfattning om mättat fett. Uppenbarligen har ännu inte denna omvälvande information nått Livsmedelsverkets tjänstemän, eller har kommit på drift.

Not [*] Incest = inavel. Många av de jäviga experterna sitter på flera stolar inom flera organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen