ALL TIME HIGH!

Helhetssyn

Vi tänker holistiskt utifrån ett helhetsperspektiv och vårt syfte är att höja livskvalitén för samtliga medborgare. Vi värnar mångfald och vår demokratiska rättighet att själva få välja hur vi vill leva våra liv, så länge vi inte skadar någon annan. Mot oss har vi ekonomiska särintressen som lever på ohälsa och de är inte intresserade av att vi börjar äta riktig mat eller att vi blir friskare på annat vis. De äger medias rapportering, styr våra myndigheter, leder våra politiker och kan utan påföljd bryta mot lagen. Det finns dock en och annan ljuspunkt, som indikerar att det är en förändring på gång.

Endast folket kan och måste agera motkraft.

För att lyckas med att höja livskvalitén måste vi angripa grundproblemen i samhället och här kommer politiken med i bilden. Endast ett engagerat folk kan, genom sina förtroendevalda politiker, förhindra en sjukvårds- och omsorgskrasch som kommer att drabba alla, inte minst medarbetarna inom dessa sektorer, som redan går på knäna. Så går det när ekonomiska särintressen får fria tyglar.

Det är hög tid att kompetenta och engagerade politiker tar befälet så att utvecklingen svänger över i medborgarnas och samhällets tjänst. Vi menar att det är mycket värre än vad de flesta medborgare ens kan föreställa sig och det går snabbt utför idag, redan om ett eller två decennier kan vi ha ”gått in i väggen”, om vi inte gör något nu.

Med rätt ”approach” kan dessa problem vändas till en fördel näringspolitiskt; en konkurrensfördel (friskare befolkning), lägre sjukkostnader, fler jobb (hela världen är presumtiva kunder) och större skatteintäkter. Inte särskilt svårt tekniskt sett, men motståndet är stort från vårdindustrins sida och politiskt är det trögt.

Endast ett engagerat och kunnigt folk som ställer krav kan vända på nuvarande utveckling, och just därför är ökande besökssiffror uppmundtrande. Det känns som vi är på rätt väg och kanske kan vi relativt snart uppnå den kritiska massa som krävs för ett paradigmskifte, med kurs mot hälsa och ökat välstånd för medborgarna.

Om vi inte bryr oss och överlåter ansvaret till auktoriteter), så kommer ingen annan heller att bry sig. Då kommer ekonomiska särintressen att ta befälet, pusha våra politiker och tjänstemän framför sig och bokstavligen ta över våra liv, för vinnings skull. Vaccinering mot svininfluensa och HPV-vaccinering är exempel på detta, men det värsta sker i smyg, bakom tjusiga kulisser.

Hur detta går till har docent Ralf Sundberg beskrivit i sin bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”. En beskrivning av en verklighet som är mycket värre än vad man tror är möjligt, skrivet på ett sätt så att även icke-medicinskt skolade kan läsa boken med behållning (och förskräckelse). Vi är grundlurade och det drabbar skoningslöst våra barn och äldre med full kraft!

Hur ska vi ta befälet?

Allt som sker i smått bra och absolut nödvändigt. Många medborgare bloggar, skriver insändare, läser på och utbildar sig, gör egna erfarenheter och pratar med våra vänner och bekanta. Många bäckar små blir till slut en flod som inte kan hejdas. Problemet är att det tar lång tid och under tiden hinner sjukvården och omsorgen krascha, andra länder hinner passera oss trots av vi idag ligger relativt långt framme bland folket, och vi tappar konkurrensfördelar (vilket innebär färre jobb och lägre levnadsstandard).

Arbetet i smått är essentiellt, men det tar alltför många år, om inte decennier. Den tiden har vi inte på oss, varför vi måste göra mer och tänka nytt. Det har tagit oss ett decennium att komma dit vi är idag och vi har inte råd med att det ska ta ytterligare ett decennium. Många går ju redan på knäna inom vården och omsorgen och många har gett upp.

”Varför bry sig? Det tjänar ju ändå ingenting till!”

Vad vi har framför oss är personal som tappat sin motivation, personalflykt och en högre sjukfrånvaro inom vården, vilket ytterligare förvärrar situationen och ökar kostnaderna. Under tiden ökar behovet av sjukvård, då det inte finns någon förebyggande verksamhet (tvärtom).

Vi måste få våra ansvariga sjukvårdspolitiker att förstå att de inte längre kan luta sig emot vårdens auktoriteter. De måste komma till insikt om att det är absolut nödvändigt att de tar befälet över situationen!

I nästa val sätter vi väljare oss in i sjukvårdspolitiken och röstar på dem som vi tror på, där resultat gäller. Vi röstar inte slentrianmässigt på samma parti i samtliga val. Det innebär att vi mycket väl kan välja ett parti i riksdagsvalet, ett annat i landstingsvalet (ansvariga för sjukvården) och ett tredje i kommunalvalet (ansvar för det förebyggande hälsoarbetet, skolan och äldreomsorgen).

Vi planerar att informera om vad olika partier och politiker står för inför nästa val. Det är slut med att åka snålskjuts utan att behöva prestera. Det finns politiker och partier som har både engagemang och kompetens, som t.ex. Dalarnas Sjukvårdsparti som för närvarande sitter i opposition, medan de styrande kör både folkhälsan och ekonomin i sank.

I Region Dalarna kör den politiska majoriteten, tillsammans med vårdens auktoriteter, vidare i de gamla hjulspår vi vet inte fungerar och resultatet är en katastrof.

Hur?

Ansvariga sjukvårdspolitiker har själva inte den tid, kraft, kompetens eller de erfarenheter som erfordras. Det finns däremot extern kompetens och allt de behöver göra är att välja en professionell samarbetspartner och starta processen, att trycka på startknappen. Det som erfordras är insikten om att de måste ta befälet och modet att göra det. Besparingarna skulle komma snabbt och trycket på vårdens anställda lätta.

Att som idag passivt åka med mot en oundviklig krasch är lika med politiskt självmord och när tillräckligt många politiker i ansvarig ställning inser detta, först då kommer det absolut nödvändiga paradigmskiftet. Men det kanske krävs ett omtumlande valresultat innan man inser att även gäller deras jobb och deras politiska inflytande.

Hur kul är det att sitta på avbytarbänken?

Strategiska produkter och tjänster

Vi kommer nu att öppna upp för annonsörer som vi anser tillför våra besökare ett mervärde, bra och prisvärda produkter eller tjänster. Vi kommer att prioritera strategiska produkter och tjänster som gör att man kan hålla sig frisk och alert, och det som är bra för miljön och samhället i stort.

Det kan vara kosttillskott eller magasin/böcker som ökar vår kunskap om hur vi håller oss friska på bästa sätt, eller andra produkter och tjänster som erbjuder ett mervärde. Kvalitet är A och O.

Omega-3 och probiotika

Inom kort kommer vi informera om två strategiska kosttillskott; omega-3-tillskott och probiotika.

En ”Rolls Royce” kvalitetsmässigt, bland Omega-3-tillskott

Vår annonsör kommer att erbjuda en ”Rolls Royce” bland Omega-3-tillskott och en probiotika av hög kvalitet. Två strategiska produkter som vi kommer att informera mera om. Maten är idag genom det industriella jordbruket och djuruppfödning i industriell skala, utarmad på vitaminer och mineraler, vilket strategiska kosttillskott av god kvalitet kan kompensera för.

Men självfallet är grunden riktig mat…

Man ska veta vad man äter – vad man köper

Vi menar att konsumenter självklart ska ha tillgång till full information om vad man köper och äter. Livsmedelsindustrin ska spela med öppna kort så att man lätt och överskådligt själv kan välja vad man vill äta.

Därför driver vi t.ex. frågan om att livsmedel med GMO (genmanipulerade organismer) ska vara tydligt uppmärkta (det ska inte smygas oss). Och vi vill absolut inte ha in GMO i Europa, då konsumenter inte har några som helst fördelar av GMO. Däremot är det extremt farligt för djur, människor och för miljön.

Varor och tjänster som annonsörer erbjuder på Kostdemokrati, kommer vi att informera om, både allmänt och specifikt, dvs. allmänt om omega-3 och probiotika och dess betydelse för hälsa och mer om de specifika produkterna. Våra medlemmar kommer också att kunna ställa frågor på vårt forum.

Man ska som sagt veta vad man köper, vad man äter och vilken effekt man kan förvänta sig.

Välkommen att följa vad som händer. Det ser ut att bli en spännande och omtumlande höst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen