En förfärande brottslighet!

Lagfadäs i dager

Senaste tidens ”avslöjanden” i SVT har blottat att nuvarande lagstiftning måste korrigeras. Vi kan självfallet inte ha en lag som inskränker vår yttrandefrihet och som hindrar oss från att tala sanning i viktiga livsavgörande hälsofrågor.

Om riksdag och regeringen underlåter att skyndsamt rätta till denna lagfadäs – så har de tydligt visat att de sätter läkemedelsindustrins särintressen framför medborgarna. På detta vis sätter SVT´s reportage fokus på en politisk fråga av hög dignitet – en valfråga där valet står mellan liv eller död, rättvisa eller orättvisa, lögn eller sanning samt ett val mellan politisk kompetens och politisk inkompetens.

Det är också en fråga om vilka krav vi ska ställa på hur public service och våra myndigheter agerar mot enskilda medborgare och enskilda företagare. Ska vi acceptera en klappjakt på sanningssägare baserat på en lagfadäs (med hemlig kamera dessutom) – eller ska vi ställa större krav än så på våra offentligt avlönade tjänstemän och SVT-reportrar?

Tack SVT för att ni påvisar allvarliga brister i nuvarande lagstiftning och för att ni därigenom också belyser huruvida riksdagen och regeringen kommer att agera i medborgarnas intresse – eller om de kommer att huka sig inför detta dilemma. Det kanske dock inte var det tänkta utfallet när reportaget gjordes.

Vad säger vetenskapen och finns det några studier på hur t.ex. kokosfett och gurkmeja påverkar utveckling av demens? Finns det några användarberättelser?

Dr Mary Newport hade när intervjun publicerades januari 2013 redan då samlat på sig 220 rapporter om att kokosolja kunde förbättra hälsotillståndet för de som drabbats av Alzheimer – och i många fall var förbättringarna dramatiska och de kom snabbt (redan inom några veckor). Vi vet att det fungerar – men läkemedelsindustrin blockerar all typ av forskning på kokosolja som ju skulle konkurrera med lukrativa läkemedel – därför finns det inga ”godkända” studier utförda enligt den ”mall” som läkemedelsindustrin bestämt ska gälla för ”medicinsk evidens”.

Svensk sjukvård (inkl. lagstiftning) har utvecklats till ett ”monopolspel” som går ut på att tjäna maximalt med pengar (och inte att bota) och det är läkemedelsindustrin som skrivit ”spelreglerna” så att inte någon eller något ska kunna hota deras monopol på våra liv och våra skattepengar. De tjänar också mer pengar på att ohälsan utvecklas – med fler patienter och mer läkemedel – varför de inte har ett kommersiellt intresse av att vi blir friskare.

Hur detta har gått till har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i sin nya bok:

Forskningsfusket bara fortsätter

Felet är att folket ”sover” och folkets förtroendevalda politiker ”stoppar huvudet i sanden”. Således är det fritt fram för kommersiella särintressen att styra forskning, vården, våra myndigheter och lura skjortan av oss (och livet ur oss) – och de är proffs på vad de gör.

OBS! Nu kom en spännande uppföljare som beskriver hur forskningsfusket fortsätter och t.o.m. eskalerar. Detta kommer att fortsätta tills folket har fått nog och ingriper. En bra början är att läsa på så att man slipper bli grundlurad på sin livskvalitet. Denna bok ersätter den tidigare.

Bok beskrivning

Nya avslöjanden om nya forskningsfusk

Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket utkom 2011. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att Forskningsfusket bara fortsätter. Den senaste händelseutvecklingen på Karolinska Institutet har föranlett styrelsen att tillsätta en utredning för att gå till botten med den så kallade Macchiarini-affären. Utredningen görs mot bakgrund av andra ytterst besvärande omständigheter.

Kan Karolinska Institutet till och med ha skyddat sin brottsmisstänkte stjärnkirurg, topprekryteringen som fram till alldeles nyligen sågs som en möjlig nobelpristagare? I ett hyperaktuellt nyskrivet kapitel ställer Ralf Sundberg den mest obekväma frågan: har Nobelpriset också ett pris?

Forskningsfusket har en lång historia.

Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning. I USA blir det särskilt tydligt, då de mest prestigefyllda universiteten ägs av privata, vinstdrivande stiftelser.

Medicinsk forskning är Big Business. Redan på 1950-talet förstod läkemedelsindustrin att det var lönsamt att medikalisera samhället. Det var då som fett-, kolesterol- och blodtrycksmyterna fick spridning. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

Myterna hålls vid liv än i dag. Och Forskningsfusket bara fortsätter. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar slå larm, menar Ralf Sundberg, som skrivit en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande bok där snart sagt varje kapitel kan läsas som ett eget Uppdrag granskning.

I sin girighet drar kommersiella intressen undan mattan för sig själva och nu tvingas politikerna att ta befälet – om de inte själva vill dras med i fallet!

Ekonomiska särintressen styr numera forskning och vård. Resultatet är en ökad ohälsa; Magsjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och demens. En samhällsnyttig tjänst har i många stycken utvecklats till ett allvarligt nationellt hot.

Krönika

En förfärande brottslighet!

Den fullkomligt sanslösa debatten om hälsokostprodukter fortsatte kvällen 24/10 i Aktuellt. Självklart skall personal i hälsokostbutiker ge korrekt information om sina produkter.

Strängt taget borde också våra läkare ha samma krav på sig, när de skriver ut mediciner eller t.ex. föreslår kirurgiska ingrepp.

Nu spelade man åter upp de ”olagligheter” man filmat med dold kamera, då personal i flera hälsokostbutiker sagt att kokosolja och gurkmeja skulle kunna vara bra mot Alzheimer.

Föregående kväll hade man bjudit in professor Lennart Minthon som ”expert” – och han visade sig totalt okunnig åtminstone om gurkmeja. Nu hade man bjudit in enhetschef Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket, och hon tycktes inte veta mer om ämnet.

Inslag på SVT:

Hälsobutiker bryter mot lagen … SVT

Lennart Minthon är professor vid enheten för klinisk minnesforskning i Lund, och presenteras som en av Sveriges ledande demensexperter – och han känner varken till kokosoljas och gurkmejas effekt vid demenssjukdomar. En förfärande okunskap hos en person som gör anspråk på att vara en ”auktoritet” inom området. Mycket som avslöjas i inslaget.

Läkemedelsverket om SVT:s avslöjande: “Väldigt allvarligt” … SVT

Susanne Zakrisson är enhetschef för Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet och medverkade i kvällens Aktuellt. Hon förklarade att SVT:s granskning av hälsokost-butikerna visat att läget är sämre än hon trott.

”Det är väldigt allvarligt. Vi har en lag som säger vad man får göra för medicinska påståenden, och syftet är att skydda patienter” säger Susanne Zakrisson.

Ska patienter skyddas mot sanning och mot kostnadseffektiva naturmedel utan biverkningar? Vem gynnar det?

Även Susanne Zakrisson är skrämmande okunnig om kokosoljas och gurkmejas effekt vid demenssjukdomar. Inte heller verkar hon eller hennes kollegor vara medvetna om att statiner (kolesterolsänkande ”läkemedel”) skadar 900.000 patienter i Sverige utan att förbättra, att vaccinet mot svininfluensa var ett otestat experimentvaccin där man på förhand visste att det förelåg stor risk för neurologiska skador och att vi vet sedan flera år tillbaka att Gardasil kan göra våra tjejer sterila och vi vet att det saknas ”evidens” om att dessa vacciner överhuvudtaget skyddar.

Frågorna man måste ställa sig är om Läkemedelsverket har tillgång till Internet? Kan tjänstemännen läsa och förstår de vad de läser? Eller är det så att det är läkemedelsindustrin (som står för en stor del av budgeten) som bestämmer verkets inriktning? Sannolikt det senare.

Om lagen förbjuder oss att tala sanning så måste lagen ändras! Och om lagen förbjuder oss att yttra oss måste den ändras även av det skälet. Vi har yttrandefrihet i Sverige!

Läkemedelsindustrin vars droger numera utgör vår tredje största dödsorsak har inte monopol på ”sanningen” – det är snarare så att läkemedelsstudier till hälften visat sig vara forskningsfusk. Har våra professorer och enhetschefer missat även detta? Eller vilseleder de medvetet?

Har tjänstemän något ansvar?

Måste inte SVT agera sakligt och opartiskt? Maken till propagandistiska ”nyhetsinslag” är svårt att finna (ren parodi på journalistik). Har VoF lyckats infiltrera SVT?

Måste inte professorer inom vården och enhetschefer inom ämbetsverk tala sanning? Eller är det så att hög position inom den offentliga sektorn gör att man kan säga vad man vill?

Måste inte de som utger sig för att vara experter åtminstone ha ett hum om vad de pratar om?

Det som nu avslöjas är förfärande allvarligt och måste åtgärdas – vilket är ett politiskt ansvar.

Lagbrott?

Men nu gällde det uppenbarligen inte frågan om huruvida dessa produkter var effektiva mot Alzheimer eller inte – utan i stället att personal i hälsokostbutikerna hade påstått det, och därigenom begått ett lagbrott. Man skulle annars kunna tänka sig, att det åtminstone vore en förmildrande omständighet, om gurkmeja och kokosolja nu faktiskt påverkade hälsan i positiv riktning – vilket dessa produkter bevisligen gör, även om det saknas formell ”evidens” (enligt läkemedelsindustrins definition) – för att de kan bromsa eller bota Alzheimer.

Men ingen försökte ens visa, att någon som köpt och konsumerat kokosolja eller gurkmeja skulle ha skadats på något sätt, eller att någon som köpt produkterna därmed skulle ha undandragit sig effektiv läkarvård (som i detta fall inte finns). Det kanske mest uppseendeväckande var det klipp från föregående kvälls inslag, där professor Lennart Minthon påstod att den Alzheimerpatient som använder gurkmeja ”dör fortare”!

Jag skulle vilja se de bevis han kan åberopa för detta fullständigt sanslösa påstående! Jag tror inte man kan hitta någon enda person som skadats av gurkmeja eller kokosolja. Däremot dör människor dagligen i andra sammanhang av de ”godkända läkemedel” som läkarna skriver ut recept på! Enbart i USA dör i snitt 90 medborgare varje timma (!) på grund av läkemedelsbiverkningar.

Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel – och ingen bryr sig …

Nu är säkert många okunniga svenskar upprörda över detta ”fusk” inom hälsovårdsbranschen.

Men innan man blir alltför upprörd borde man begrunda följande:

Kan läkarna bota Alzheimer?

Svar: Nej!

Kan gurkmeja bota Alzheimer? Vi vet inte säkert – men modern forskning visar att det mycket väl kan vara så.

Har läkarnas bromsmediciner mot Alzheimer några biverkningar? Ja, många och delvis svåra!

Har gurkmeja och kokosolja några biverkningar? Nej, inte mer än att alltför stort intag av båda möjligen kan innebära att man blir en smula ”lös i magen”!

Är läkarnas Alzheimermediciner dyra? Ja, tusentals kronor i månaden! Den totala kostnaden för landets ca 160 000 demenssjuka beräknades här om året till drygt 60 miljarder kronor (d.v.s. ca 400 000 kr per person och år), varav medicinerna utgör en betydande del.

Är gurkmeja och kokosolja dyra produkter? Nej – och patienten betalar själv, varför kostnaden för kommuner och landsting blir 0 kr! Staten får t.o.m. in skatt i form av moms.

Till saken hör sedan också, att bristen på läkare som bekant är minst sagt betydande, och varför man då nödvändigtvis skall belasta läkarkåren ytterligare genom att slussa alla Alzheimerpatienter via läkare – som dessutom inte kan erbjuda någon bot – borde för de flesta anses helt obegripligt!

Nu talade man om hur viktigt det var med INFORMATION!

Javisst! Men då skall det vara korrekt och saklig information, som berättar att läkarna än inte har något botemedel mot Alzheimer, att bromsmedicinerna är svindyra och har avsevärda och plågsamma biverkningar – samt att gurkmeja och kokosolja är generellt hälsobefrämjande, sannolikt lindrar verkningarna av de flesta neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer och inte har några allvarliga biverkningar!

När får vi höra den informationen?

Sven Erik Nordin

APPENDIX

Nedan ett axplock med mer information om att kokosolja, gurkmeja, med flera naturliga medel visst fungerar och har så gjort under tusentals år. Att läkemedelsindustrin förvarar sitt monopol på våra liv och skattepengar är naturligt – om än omoraliskt och oetiskt på det sätt de gör det.

Men VAD sysslar public service, vårdens så kallade experter, våra politiker och våra myndigheter med? Har de alla blivit kapade eller är det ”bara” prov på inkompetens? I vilket fall så är det riksdagens och regeringens ansvar att agera – såvida inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som idag regerar också väljer att agera mot folkets intressen.

Mer om gurkmeja

Det råder ingen tvekan om att gurkmeja forskats på med positiva resultat, i synnerhet om gurkmeja blandas med svartpeppar och D-vitamin. Då ökar upptaget och effekten. Att påstå att det bara är ett ”påhitt” att gurkmeja kan användas vid alzheimer stämmer alltså inte och det är det viktigaste med artikelns budskap (i NEWSVOICE) – förutom att indirekt efterfråga mer ödmjukhet inför alternativa behandlingsmetoder.

Mer forskning på gurkmeja:

  • Turmeric produces mind-blowing recovery from dementia symptoms, multiple case studies show.
  • Curcumin: This Potent Spice Taken as Little as Once a Week Can Fight Dementia.
  • Evidence suggest turmeric may prevent and reduce alzhemer’s disease.
  • Recent Developments in Delivery, Bioavailability, Absorption and Metabolism of Curcumin: the Golden Pigment from Golden Spice.
  • Can Vitamin D3 in Combination with Turmeric Spice Reverse Alzheimer’s Disease Progression?
  • Could a curry a week PREVENT dementia? Turmeric ‘blocks the rogue proteins that trigger Alzheimer’s disease’.

Fakta

Demenssjukdomar

Prognosen är att antalet demenssjuka i Sverige kommer att öka med mer än 40 procent de närmaste 15 åren. År 2030 beräknas vi ha 70 000 fler drabbade i landet än vad vi har i dag. Bild: Alzheimer Sverige/2014

160.000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10.000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25.000 personer insjuknar varje år. Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 270.000 personer att vara drabbade av en demenssjukdom år 2030.

Vad är demens? Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring.

Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. Prognosen visar att antalet demenssjuka i Sverige kommer att öka med över 40 procent de närmaste 15 åren.

Samhällskostnaden år 2012 var uppe i 63 miljarder, vilket gör sjukdomen ungefär lika kostsam som cancer, hjärt/kärl och stroke tillsammans.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, som drabbar 60-70 procent av alla patienter. Notera dock att det ofta och i synnerhet hos äldre patienter är vanligt med blanddiagnoser, till exempel att både ha Alzheimers sjukdom och vaskulära skador..

Källor: Alzheimer Sverige och Demensförbundet som båda verkar vara anmärkningsvärt okunniga om att naturläkemedel kan hjälpa många med demensproblem eller så är även de ”kapade” och således underställda läkemedelsindustrins oskrivna direktiv.

Slutsats

Antingen är public service, vårdens auktoriteter, högre myndighetstjänstemän och ansvariga politiker okunniga eller så agerar de medvetet i Läkemedelsindustrins favör. Det som SVT avslöjat visar att lagen måste skrivas om så att medborgarna tillåts tala sanning och tillåts att yttra sig även vad gäller Alzheimer – som vården inte har någon bot mot.

Vi har yttrandefrihet inskrivet i grundlagen och den lagen ska vi inte tumma på.

Därefter behöver inkompetens och korruption städas bort – vilket också är ett politiskt ansvar. Det är inte OK att läkemedelsindustrin tillåts fuska och att sjukvården dagligen kan bryta mot lagen utan påföljd – vilket orsakar stort onödigt lidande och enorma samhällskostnader. Våra myndigheter med högt betalda generaldirektörer gör inte sitt jobb.

Detta medan hälsokostbiträden jagas med hemlig kamera av okunniga SVT-reportrar. När kommer public service söka upp läkare inom den offentligt finansierade vården med hemlig kamera och ställa ledande frågor om statiner – ett läkemedel som orsakar ett stort onödigt lidande? När kommer ansvariga för vaccinering mot svininfluensa och ansvariga för vaccinering med Gardasil att få liknande besök av SVT (?) – två experimentvaccin utan bevisas effekt – men med bevisligen mycket allvarliga biverkningar.

Nu räcker det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen