Svenska forskares samarbete med Monsanto hotar den svenska skogen!

Monsanto styr

Världsledande inom genmanipuleringen är ett av de mest osympatiska företagen i världen, Monsanto. Deras genmanipulering går ut på att grödorna ska göras resistenta mot Monsantos växtgifter, som t.ex. Roudup och Agent Orange. Roundup har använts i jordbruket sedan 1974 och Agent Orange var det växtgift som användes i Vietnamkriget för att avlöva djungeln.

Enligt vietnamesiska källor har 4,8 miljoner vietnameser utsatts för agent orange. Det har resulterat i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar.

Roundup har rapporterats ge genetiska skador hos djur och människor, med risk för minskad fertilitet, fler missfall, fosterskador och ökad risk för cancer och ADHD.

Även skador på lever och njure har rapporterats. Naturligtvis ger Roundup också omfattande skador på den miljö där den sprutas och minskar reproduktionen hos de drabbade arterna, vilket leder till att artrikedomen kraftigt minskar och den ekologiska balansen skadas.

Också GMO-grödorna ger skador

Även själva GMO-grödorna ger likartade skador som de miljögifter de gjorts resistenta mot. Hamstrar som ätit GMO-soja har visats bli sterila redan i tredje generationen. Liknande har hänt grisar som ätit GMO-majs. Hos människa befarar man också lever- och njurskador, vilket är logiskt, eftersom levern och njurarna tar hand om de gifter man får i sig.

Kanadensiska forskare har i en studie konstaterat att 93% av de amerikanska gravida kvinnorna i studien hade Monsantos växtgift i blodet och av 80% i blodet i navelsträngen!

Även skador på omgivande miljö är dokumenterade. Bin och fjärilar, som ju är viktiga pollinerare, har skadats i massomfattning. I naturen förekommande arter smittas av det genmanipulerade genmaterialet. Genmanipuleringen tar sig alltmer groteska uttryck.

Nyligen godkände USDA ris som manipulerats med gener från människa, vilket föranledde en forskare att fråga sig när gränsen för kannibalism kan sägas vara bruten!

Myndigheternas odemokratiska tricks för att kväsa opinionen får alltmer upprörande uttryck. En namninsamling i Kalifornien, som samlat närmare en miljon undertecknare, raderades helt enkelt av FDA (Food and Drug Administration). Man motiverade den häpnadsväckande åtgärden med att det var inte hur många namn som fanns med i namninsamlingen som skulle räknas, utan hur många individuella listor som skickats in! FDA fann att endast 394 listor skickats in.

En tidigare VD i Monsanto, Michael R. Taylor (bilden ovan), utsågs nyligen till vice kommissionär med ansvar för livsmedel vid FDA…

Hur sammanvävda de amerikanska myndigheterna och Monsanto är, kan man se på bilden nedan, som visar hur chefer inom Monsanto också samtidigt upprätthåller viktiga positioner inom den federala förvaltningen.

I Sverige ligger GMO-ivrarna inte heller på latsidan.

Forskare från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) med genmanipulering som arbetsområde har den senaste tiden varit mycket aktiva i att via tidningsartiklar tala för sin sak, som till exempel denna.

De har även fått bra svar vilket lett till ytterligare inlägg, där man kallar kritiken infantil. De för inte en debatt som skulle anstå vetenskapsmän, utan försöker via sin ställning idiotförklara kritikerna och nyttjar pinsamma härskarmetoder.

Genmanipulering framställer de lögnaktigt som växtförädling

SLU-forskarnas ivriga ansträngningar kommer i en helt ny dager, när vi nu kan avslöja att de har ett organisatorisk samarbete med Monsanto!

På SLU sysslar en del av forskningskadern med genmanipulering av skog. De finns bland annat i ett bolag med namnet Woodheads AB. ”Träskallar” känns riktigt träffande!

Woodheads AB samarbetar med ett företag som heter Swetree Technologies som samlar forskare från KTH i Stockholm, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och SLU i Uppsala och Umeå.

Nåväl, vad har detta att göra med Monsanto?

Mendel + Monsanto

1997 bildades ett företag med namnet Mendel. Företagsnamnet anspelar på föregångaren inom ärftlighetsläran, Gregor Mendel.

Om man tittar på företagets historia på hemsidan, så framgår att de ganska omgående startade ett samarbete med Monsanto som numera är mycket omfattande.

Mendel + Monsanto + SweTree Technologies!

Men, och här kommer poängen, om vi läser längst ned på sidan om Mendels samarbetspartners, så finner vi:

”SweTree Technologies: a collaboration for the development of improved varieties of plantation forest tree species”

Monsanto lägger ut stora summor på lobbyverksamhet. Motståndet mot GMO inom EU har varit en vagel i ögat på företaget. De svenska forskarna och den svenska regeringen verkar vara deras bästa inkörsport till den europeiska marknaden. Det är kanske inte en alltför vågad gissning att anta att en inte föraktlig del av dessa pengar ramlat ned på deras viktigaste europeiska samarbetspartners?

Rädda skogen!

Genmanipulerad skog av eukalyptus

Svenska forskare på området genmanipulering samarbetar alltså med Mendel och följaktligen också Monsanto om att förändra den svenska skogen.

Den teknik som brukar användas i sådana sammanhang är att framställa Bt-varianter, växter som själva producerar växtgifter som dödar andra arter. Om de svenska forskarna får som de vill, kommer de att för alltid förvandla den svenska skogen till oigenkännlighet, så att den istället för att bli en plats med våra av evolutionen utvecklade arter kommer att innehålla giftproducerande hybrider utvecklade i samarbete med Monsanto och som gör vår natur till en farlig plats att vistas i, både för de som arbetar där och för de som använder skogen för rekreation och plockar bär och svamp.

Inte enbart skogens flora kommer att förändras, utan också dess fauna, när växter som djuren igenkänner som ätliga plötsligt genom överföring av egenskaper från de genmanipulerade varianterna blivit giftiga?

Vad säger jägarkåren? Och sportfiskarna? Kommer älgkött i framtiden att vara ätligt och vad händer med fisket, när Bt-träden släpper sina gifter i vattendragen?

Märk alla varor som inte är helt GMO-fria!

GÖR SVERIGE TILL EN GMO-FRI ZON! FOLKOMRÖSTNING OM GMO!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen