Svenska forskares samarbete med Monsanto hotar den svenska skogen!

 

Monsanto styr

Världsledande inom genmanipuleringen är ett av de mest osympatiska företagen i världen, Monsanto. Deras genmanipulering går ut på att grödorna ska göras resistenta  mot Monsantos växtgifter, som t.ex. Roudup och Agent Orange. Roundup har använts i jordbruket sedan 1974 och Agent Orange var det växtgift som användes i Vietnamkriget för att avlöva djungeln.

 

Enligt vietnamesiska källor har 4,8 miljoner vietnameser utsatts för agent orange. Det har resulterat i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar.
Roundup har rapporterats ge genetiska skador hos djur och människor, med risk för minskad fertilitet, fler missfall, fosterskador och ökad risk för cancer och ADHD.

Även skador på lever och njure har rapporterats. Naturligtvis ger Roundup också omfattande skador på den miljö där den sprutas och minskar reproduktionen hos de drabbade arterna, vilket leder till att artrikedomen kraftigt minskar och den ekologiska balansen skadas.

Också GMO-grödorna ger skador

Även själva GMO-grödorna ger likartade skador som de miljögifter de gjorts resistenta mot. Hamstrar som ätit GMO-soja har visats bli sterila redan i tredje generationen. Liknande har hänt grisar som ätit GMO-majs. Hos människa befarar man också lever- och njurskador, vilket är logiskt, eftersom levern och njurarna tar hand om de gifter man får i sig.

Kanadensiska forskare har i en studie konstaterat att 93% av de amerikanska gravida kvinnorna i studien hade Monsantos växtgift i blodet och av 80% i blodet i navelsträngen!

Även skador på omgivande miljö är dokumenterade.  Bin och fjärilar, som ju är viktiga pollinerare, har skadats i massomfattning. I naturen förekommande arter smittas av det genmanipulerade genmaterialet. Genmanipuleringen tar sig alltmer groteska uttryck.

Nyligen godkände USDA  ris som manipulerats med gener från människa, vilket föranledde en forskare att fråga sig när gränsen för kannibalism kan sägas vara bruten!

Myndigheternas odemokratiska tricks för att kväsa opinionen får alltmer  upprörande uttryck. En namninsamling i Kalifornien, som samlat närmare en miljon undertecknare, raderades helt enkelt av FDA (Food and Drug Administration). Man motiverade den häpnadsväckande åtgärden med att det var inte hur många namn som fanns med i namninsamlingen som skulle räknas, utan hur många individuella listor som skickats in! FDA fann att endast 394 listor skickats in.

.
En tidigare VD i Monsanto, Michael R. Taylor (bilden ovan), utsågs nyligen till vice kommissionär med ansvar för livsmedel vid FDA…

Hur sammanvävda de amerikanska myndigheterna och Monsanto är, kan man se på bilden nedan, som visar hur  chefer inom Monsanto också samtidigt upprätthåller viktiga positioner inom den federala förvaltningen.
.

I Sverige ligger GMO-ivrarna inte heller på latsidan.

Forskare från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) med genmanipulering som arbetsområde har den senaste tiden varit mycket aktiva i att via tidningsartiklar tala för sin sak, som till exempel denna.

De har även fått bra svar vilket lett till  ytterligare inlägg, där man kallar kritiken infantil. De för inte en debatt som skulle anstå vetenskapsmän, utan försöker via sin ställning idiotförklara kritikerna och nyttjar pinsamma härskarmetoder.

Genmanipulering  framställer de lögnaktigt som växtförädling

SLU-forskarnas ivriga ansträngningar kommer i en helt ny dager, när vi nu kan avslöja att de har ett organisatorisk samarbete med Monsanto! 

På SLU sysslar en del av forskningskadern med genmanipulering av skog. De finns bland annat i ett bolag med namnet Woodheads AB. ”Träskallar” känns riktigt träffande!

Woodheads AB samarbetar med ett företag som heter Swetree Technologies som samlar forskare från KTH i Stockholm, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och SLU i Uppsala och Umeå.

Nåväl, vad har detta att göra med Monsanto?

Mendel + Monsanto

1997 bildades ett företag med namnet Mendel. Företagsnamnet anspelar på föregångaren inom ärftlighetsläran, Gregor Mendel.

Om man tittar på företagets historia på hemsidan, så framgår att de ganska omgående startade ett samarbete med Monsanto som numera är mycket omfattande.

.
Mendel + Monsanto + SweTree Technologies!

Men, och här kommer poängen, om vi läser längst ned på sidan om Mendels samarbetspartners, så finner vi:

SweTree Technologies: a collaboration for the development of improved varieties of plantation forest tree species

Monsanto lägger ut stora summor på lobbyverksamhet. Motståndet mot GMO inom EU har varit en vagel i ögat på företaget. De svenska forskarna och den svenska regeringen verkar vara deras bästa inkörsport till den europeiska marknaden. Det är kanske inte en alltför vågad gissning att anta att en inte föraktlig del av dessa pengar ramlat ned på deras viktigaste europeiska samarbetspartners?

Rädda skogen!

Genmanipulerad skog av eukalyptus

Svenska forskare på området genmanipulering samarbetar alltså med Mendel och följaktligen också Monsanto om att förändra den svenska skogen.

Den teknik som brukar användas i sådana sammanhang är att framställa Bt-varianter, växter som själva producerar växtgifter som dödar andra arter. Om de svenska forskarna får som de vill, kommer de att för alltid förvandla den svenska skogen till oigenkännlighet, så att den istället för att bli en plats med våra av evolutionen utvecklade arter kommer att innehålla giftproducerande hybrider utvecklade i samarbete med Monsanto och som gör vår natur till en farlig plats att vistas i, både för de som arbetar där och för de som använder skogen  för rekreation och plockar bär och svamp.

Inte enbart skogens flora kommer att förändras, utan också dess fauna, när växter som djuren igenkänner som ätliga plötsligt genom överföring av egenskaper från de genmanipulerade varianterna blivit giftiga?

Vad säger jägarkåren? Och sportfiskarna? Kommer älgkött i framtiden att vara ätligt och vad händer med fisket, när Bt-träden släpper sina gifter i vattendragen?

 ◊

Märk alla varor som inte är helt GMO-fria!

GÖR SVERIGE TILL EN GMO-FRI ZON!

FOLKOMRÖSTNING OM GMO!

 ◊

Team KOSTDEMOKRATI

Tidigare inlägg:

 • Folkomröstning om GMO! Läs mer…
 • Våg av självmord bland indiska bönder. Läs mer…
 • ”Genmanipulation ger inte ett uthålligt jordbruk”. Läs mer…

.

 

8 svar på ”Svenska forskares samarbete med Monsanto hotar den svenska skogen!”

 1. Det er politikerne og uansvarlige forskere som gjør at disse GMO-produktene slippes ut i miljøet og til oss forbrukere. Uansvarlige forskerne får ta en stor del av dette ansvaret da det er forskerne som i prinsippet utarbeider rapporter hvor de skal overbevise politikere om at GMO er trygt å sette ut i miljøet og/eller spises.

  Det vi trenger er et totalforbud mot levende GMO utenfor lukkede laboratorier!

  Det er en forsker i Europa som har utmerket seg i jobben med å avsløre GMOenes sanne natur. Han heter Gilles-Eric Seralini.

  Han avslørte for litt over et år siden hvordan Monsanto designer sine fôringsforsøk med GMO på rotter, på en slik måte at det blir omtrent umuling og påvise at en GMO kan utgjøre en helsefare for dyr og mennesker.

  Her er et kort uttdrag fra videoen i lenken nedenfor:

  Utdrag fra del 4 av videoene på denne siden:
  GMO Risk Assessments Based on Bad Science – You the Guinea Pig

  prof. Seralini says:


  (04:10) Why did you say it was not important (Seralini to Monsanto) about statistical findings:
  (04:17 – 05:07) And then they said (Monsanto): in order to find that important … we need a similarity between both sexes… we need a proportional effect for the two doses we have chosen… otherwise we do not look at that… and then they said (Monsanto)…. we do that for chemicals, pesticides and drugs since 50 years.

  Ifølge professor Seralini er ingen av Monsanto’s GMOer testet over lang nok tid. 3 måneder fôring av rotter er de lengste fôringsstudier utført av produsenten. Dette er ikke lenge nok til å avsløre kroniske eller reproduktive helsemessige problemer.

  I tillegg viser Monsanto’s egen studie på GMO (ref. professor Seralini) at det er signifikante forskjeller i blodverdiene på rotter som har fått GMO i forhold til de som ikke fikk det.

  GMO news

  GMO videos

  GMO books

 2. Vof är en organisation som verkar för allt om är ohälsosamt. Kan det vara en tillfällighet? Vof styrelse medlemmen Dan Larhammar från larhammar Consulting AB skrev ett famöst debattinlägg med GMO propagandisten Torbjörn Fagerström i UNT som avslutades med:
  ”Mot bakgrund av allt detta frågar vi oss hur riksdagsledamöter som motionerar om stöd till pseudovetenskapliga alternativrörelser motiverar sin misstro mot de vetenskapliga metoderna. Kunde man rentav tänka sig en liten kampanj för att granska alternativrörelserna istället?”
  Så kritisera inte GMO lobbyisternas utan kritisera ”alternativ medicinen” i stället( alternativmedicin är allt som industri-lobbyisterna inte gillar.)
  Det som industrin gör som är bra behöver inga lobbyister, där går VD:n ut och talar för varan.
  Tobjörn Fagerström var och propagerade för GMO på ett
  VoF möte 29/9 2011 i Stockholm, så det verkar som Monsanto lägger ner än del pengar,för att påverka opinionen.
  Tittade man på kommentarens till Svd artiklarna om GMO så kände man igen några av de under sysselsatta voffarna.
  Så utöver fakta i frågan så talar också de som stödjer GMO emot
  GMO, för när stödde vof något som var hälsosamt?

Kommentera