Under Världsfetmadagen (World Obesity Day) sändes ett tydligt S o S – som vi besvarar

Fetma sprider sig

Fungerar management inom vården?

Frågan är om vårdens auktoriteter sätter patienternas bästa i främsta rummet, om de vill rädda vården, om de har för avsikt att följa lagen ELLER om vårdens ledare agerar efter en egen inofficiell agenda? Ska folket i så fall acceptera att vården medvetet (eller av ren dumhet) körs i botten? Nu ställs frågan på sin spets när vi erbjuder ett slagkraftigt alternativ till Gastric Bypassoperationer och svaret från ansvariga kommer att vara avslöjande.

Nu finns ett konkret förslag (S o S – Sund o Slank – se nedan) på hur vi ska kunna ta befälet över fetma – utan kirurgi och utan biverkningar – ett program som skulle bespara överviktiga patienter inom Västra Götalandsregionen ett onödigt lidande och som innebär att samhället skulle göra enorma besparingar.

S o S – Sund o Slank är ett unikt och extremt kostnadseffektiv koncept baserat på gammal hederlig fysiologi, biokemi, hormonlära samt vetenskap och beprövad erfarenhet kombinerat med modern teknologibaserad medicin (som används på statliga sjukhus och av läkare utomlands) – ett interaktivt kompetensutvecklingskoncept som ger resultat.

Besparingspotentialen är upptill 200 miljoner kronor per år bara för Västra Götalandsregionen och för hela landet pratar vi om svindlande minst 1.600 miljoner kronor per år bara inom vården. Den samhälleliga vinsten skulle bli mångfalt större i form av lägre sjukfrånvaro. färre förtidspensioneringar, färre alkoholister, färre självmord och ett större fokus på förebyggande av diabetes och fetma. Framför allt skulle många slippa ett onödigt lidande på grund av de risker och biverkningar som en viktoperation innebär.

Responsen från ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän inom VG-region kommer att vara mycket upplysande. Hur ser deras agenda ut? Vem styr vården? Vilka intressenter företräder förtroendevalda politiker och ledare inom den offentligt finansierade vården? Frågor som kräver tydliga svar.

Långbänk, att dra [något] i långbänk, är ett informellt politiskt uttryck för en fråga som debatteras under lång tid, utan verkställighet

Ett icke-kirurgiskt alternativ till Gastric Bypass är en fråga som har ”dragits i långbänk” sedan sommaren 2011 (vi har haft en löpande dialog med ansvariga inom VG-region under mer än fyra år) och under tiden har cirka 4000 patienter inom VG-region fått sina magar och tarmar opererade på ett sätt som ger allvarliga biverkningar – utan att de har erbjudits ett icke-kirurgiskt alternativ. som de enligt lag har rätt till sedan 16 januari 2008 (se ”Vad lagen säger!” nedan).

Många sjukvårdspolitiker i ansvarig ställning har förstått att det är fel metod att skära sönder magen för att uppnå en viktnedgång – men de har inte förmått att gå från ord till handling – sannolikt på grund av stort motstånd bland vårdens ledare mot ny kunskap och nya effektivare behandlingsmetoder – även när det nya är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. De säger NEJ trots att deras behandlingsmetoder saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och trots att deras behandlingsmetoder ger ett uruselt resultat – vilket främst drabbar patienterna, men även samhällsekonomin. Har vi råd med ”bromsklossar” inom vården som säger NEJ till utveckling av hälso- och sjukvården? Svaret är NEJ.

Den positiva nyheten är att politiker inom VG-region har fattat beslut om att patienter ska erbjudas ett icke-kirurgiskt alternativ (äntligen) – ett alternativ som vi tog fram redan 2009, som vi vidareutvecklat sedan dess och som vi nu även testat på ”provelever”. Vi kallar programmet S o S – Sund o Slank – hormonellt intelligent viktkontroll – utan kaloriräkning och utan svält (våra elever äter sig mätta på god naturlig mat).

Våra provelever hade tidigare provat ALLT (Viktväktarna, Cambridge, Nutrilett, Modifast, Itrim, 5-2 metoden, gym, simning, även LCHF, med mera med mera) – de hade också goda kunskaper om LCHF – men de gick ändå upp i vikt och ohälsa började göra sig påmind. Kvinnor med vardera cirka 35 kg övervikt. Läkarbesök gav besked om det krävdes en viktnedgång på minst 30 kg för att komma tillrätta med olika besvär.

Proveleverna uppnådde i våras på kort tid fantastiska resultat, både viktmässigt och hälsomässigt – som t.ex. minus 24 kg på 20 veckor – utan hunger och utan extra motion. Ett högt blodtryck normaliserades, en hög blodsockerbelastning och hög insulinresistens indikerade prediabetes (en risk som nu markant reducerades, blodsockerbelastning och insulinresistens förbättrades och produktionen av insulin normaliserades). Den kardiovaskulära hälsan förbättrades också (vilket vi mäter med hög noggrannhet – medicinsk guldstandard).

Fokus ligger på att stärka kroppens självläkande förmåga genom att upphäva blockeringar, åtgärda hormonella obalanser och se till att komplettera mineral- och vitaminbrister – viktkontroll fås på köpet. Till vår hjälp har vi teknologibaserad medicin – som används av läkare på statliga sjukhus utomlands – med god effekt och utan biverkningar.

Elevernas kost bestod huvudsakligen av god naturlig mat som gav mättnad (de orkade inte ens äta allt enligt råden). Vi har också bemödat oss om att kunna erbjuda vårt SoS-program till ett konkurrenskraftigt pris – utan att ge avkall på kvaliteten – för att så många som möjligt ska få chansen att öka sin livskvalitet.

Obs! Introduktionserbjudande för privatpersoner (värt 24.700 kronor) som inte vill vänta på att eventuellt bli erbjuden en behandling av sitt landsting i framtiden. S o S – programmet utgör ett självklart val för organisationer och för företag som bryr sig om sina medarbetare och som förstår hälsans betydelse för produktivitet och kvalitet. Kostnaden för företag motsvarar den totala lönekostnaden för cirka två månader – en mycket bra investering både mänskligt och ekonomiskt.

Privatpersoner som inte vill vänta har att välja mellan att få sin mage och tarmar sönderskurna för hundratusen kronor (med svåra biverkningar) eller om de vill lära sig att optimera sin hälsa och kunna kontrollera sin vikt på naturligt sätt – utan biverkningar. Om man inser vad en viktoperation innebär och om man inser potentialen med vårt koncept – så är valet självklart.

Vi startar SoS-programmet så snart vi har en grupp om minst fyra och högst åtta elever – där vår första grupp kommer att få särskild exklusiv individuell support – om man vill och utan extra kostnad.

Kravet är att man väger högst 150 kg och att man inte har några allvarliga sjukdomar som hjärtsjukdom eller cancer (däremot utgör diabetes typ 2 inget hinder). Vi söker ”elever” som är beredda att satsa helhjärtat. Vi ger de bästa förutsättningar och professionell support – men jobbet att byta livsstil måste respektive elev själv göra och ta ansvar för. Det är också en fördel om man bor i Göteborg med omnejd. Man ska också ha tillgång till internet.

Innan vi startar så behöver vi träffas och gå igenom S o S – programmet tillsammans, så att du vet vad som förväntas av dig och vad vi erbjuder. Mötet sker tillsammans med den hälso- och kostrådgivare som kommer att hålla i 10-veckorskursen på plats i Göteborg/Partille. Du får gärna ta med dig en stödperson som kan vara en familjemedlem eller en god vän – som också kan få glädje av de kunskaper och erfarenheter som du kommer att få.

Nedan en problembeskrivning där det klart framgår att man globalt förlorat kampen mot fetman (med dagens etablerade metoder) vilket innebär att det krävs ett nytänkande från ansvarigt håll. Vilken livskvalitet kan man förvänta sig efter en viktoperation och vad säger lagen?

Sedan följer en beskrivning av vårt alternativ (S o S – Sund o Slank) i form av ett kompetensutvecklingsprogram som utgör en viktig pusselbit för att kunna vända utvecklingen av fetmaepidemin som hotar hela vårt samhälle. Vi vänder oss till privatpersoner, till kommuner, landsting och företag – med start i Göteborg med omnejd.

Under Världsfetmadagen sändes det ut ett ”S o S”

– ett rop på hjälp som vi besvarar med ett SoS-koncept (Sund o Slank) som kan vända utvecklingen av diabetes och fetma – vilket skulle kunna rädda folkhälsan och vården från en nära förestående kollaps.

Genom att ta fighten mot diabetes och fetma så tar vi också fighten mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Nedan vårt koncept som skulle kunna spara upptill 200 miljoner per år bara i Västra Götalandsregionen jämfört med fetmaoperationer. Om man därtill lägger diabetes så blir besparingen mångfalt större.

Viktigast är dock att man undviker ett onödigt mänskligt lidande – som idag drabbar runt tusen patienter som varje år genomgår en Gastric Bypass-operation i Västra Götaland (det blir i snitt tre patienter varje dag). Det är klart att patienterna går ner i vikt efter operation då de får svårt att äta och då många mår illa varje gång de äger – och efter några år blir en stor del återigen feta (den kroniska bristen på vitaminer och mineraler består dock livet ut).

Helt klart finns det ett stort behov av ett alternativ till Gastric Bypass-operation (GBP).

SoS-konceptet slår knockout på GBP – i alla ronder:

Citat Kostdoktorn.

Den globala fetman ställer FN-mål för kostrelaterade sjukdomar ’utom räckhåll’

Kampen mot den globala fetmaepidemin utgör ett spektakulärt misslyckande.

Vid FN-mötet 2011 satte man det pinsamt måttliga målet för 2025 att ”inte öka” fetman över de rekordhöga nivåerna 2010. Det står nu klart att kampen går mot katastrof.

Baserat på dagens trend har 2010-nivån med 11,5 % global fetma redan nått 13 % och den kommer att nå 17 % år 2025 – eller nästan 1 miljard människor.

The Guardian: Global obesity rise puts UN goals on diet-related diseases ‘beyond reach’ …
Googleöversatt: Global fetma stiger snabbt och sätter FN-mål på kostrelaterade sjukdomar ”utom räckhåll” …

VAD GÖRA?

Så vad kan vi göra? Det är tydligt att det Coca-Cola-finansierade fokuset på fysisk aktivitet och fixering vid kalorier helt enkelt inte fungerar. Istället för att fokusera på mängden mat vi äter måste vi sätta huvudfokus på vilken mat vi äter.

Att dricka läsk och regelbundet äta västerländsk mat full av raffinerade kolhydrater leder till fetma. Att lägga till lite motion lär inte förhindra det mer än motion kan hindra folk från att få lungcancer av rökning.

KOMMENTAR

Vi kanske ska sluta med mera av det vi vet inte fungerar och istället nyttja det vi vet fungerar – även inom vården. Att inte göra så vore ju vansinne – om man uppriktigt och ärligt vill komma tillrätta med diabetes och fetma.

Nu behöver vi breda insatser mot fetma

Hälften av alla svenskar lider av fetma eller övervikt. För att bromsa utvecklingen bland både vuxna och barn behövs insatser baserade på kunskap. Här kan primärvården, skolor och den enskilde hjälpa till. Varför ska till exempel fredagsmys alltid vara kopplat till godis, chips och läsk? skriver näringsfysiolog Ingrid Larsson och läkaren Björn Eliasson.

I dag den 11 oktober 2015 är det den första Världsfetmadagen (World Obesity Day). Syftet med dagen är att rikta strålkastaren på den sjukdom som drabbar flest människor i världen och vars följdsjukdomar skördar flest liv. Hälften av vuxna svenskar lider av övervikt eller fetma. Andelen med fetma (BMI 30 kg/m2 eller högre) i Sverige förväntas öka från dagens 14 procent till var fjärde vuxen år 2030.

Att ha fetma innebär ökad risk att få en rad svåra sjukdomar och tillstånd, allt från svårigheter att bli gravid till diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Fetma betyder också att vardagliga saker blir mycket jobbiga, som att böja sig ned för att knyta skosnörena, leka med barnbarnen eller gå upp för en trappa.

I samhället tar sig många rätten att ha åsikter om personer med fetma: alltifrån hur de ser ut, vad de bör äta och inte äta, och tillskriver dem egenskaper som slöhet och brist på karaktär. Detta sker i alla åldersgrupper och drabbar den enskilde mycket hårt. Att uttrycka en nedsättande syn om personer som lider av övervikt eller fetma är förkastligt och respektlöst.

SoS-livboj

Så långt är debattinlägget ovan korrekt – men sedan blir det mest förslag på sådant vi vet inte fungerar (i vårdens regi – som hitintills kostat stora pengar och gett klent resultat).

Därför är vårt S o S – koncept viktigt (en budget- och livräddare) – ett kostnadseffektivt alternativt komplement till viktoperation, ett sätt att åstadkomma ”breda insatser mot fetma” som passar fler.

GODA NYHETER

Goda nyheter är att ansvariga sjukvårdspolitiker inom VG-region har fattat ett strategiskt viktigt beslut om att erbjuda överviktiga patienter utökade icke-kirurgiska behandlingsalternativ, vilket är ett viktigt trendbrott (se rapport ”Mål och Inriktning 2015 – 2017”). Nu är det upp till ansvariga tjänstemän inom vården att realisera detta beslut på bästa sätt.

Ett beslut som kommer att stärka VG-regionens möjligheter att hantera en allt mer besvärlig vårdsituation med ökande kostnader, växande vårdköer och med en personal som idag är överbelastad.

”Utöka möjligheten för barn, unga och vuxna att erbjudas icke kirurgiska behandlingar vid övervikt och fetma.”

Det unika är att det är förtroendevalda sjukvårdspolitiker som har tagit initiativet och fattat detta beslut; att erbjuda överviktiga patienter utökade möjligheter att få hjälp med att kunna normalisera sin vikt, utan kirurgi.

Dags att gå från ord till handling och på köpet spara pengar i en ansträngd sjukvårdsbudget.

Bakgrund

Enligt uppgift har VG-region ett program som löper under 1,0 – 1,5 år innan en Gastric Bypass-operation, där man med hjälp av sköterskor, dietister och sjukgymnaster försöker åstadkomma en viktnedgång utan kirurgiskt ingrepp – och detta är självklart inte gratis. Om det görs på ett seriöst sätt uppstår en kostnad på på minst 100.000 kronor för detta arbete, plus att en redan ansträngd organisation belastas.

Själva viktoperationen kostar cirka 100.000 kronor och re-operationer och intensivvård på grund av tarmläckage, tarmvred och andra komplikationer kan uppskattas till ytterligare 100.000 kronor. Sedan tillkommer plastikoperationer på grund av den kraftiga initiala viktnedgången som ger ett hudöverskott och denna plastikkirurgi kostar ytterligare cirka 100.000 kronor (ofta är det patienterna själva som får sin bekosta en plastikoperation).

Sedan tillkommer samhällskostnader för ökad alkoholism, ökad sjukskrivning, ökning av depressioner, fler benbrott, ökad förtidspensionering och mångfalt fler självmord. Här pratar vi miljoner kronor per fall.

Därtill ett onödigt mänskligt lidande som är svårare att värdera i pengar.

Vad lagen säger!

Socialstyrelsen godkände lågkolhydratkost den 16 januari 2008 för behandling av övervikt eller diabetes typ 2 och således är vården skyldig att sedan dess informera om och erbjuda patienter denna behandlingsform enligt Patientsäkerhetslagen.

S o S – konceptet tillämpar lågkolhydratkost – och uppfyller således Socialstyrelsen krav på «vetenskap och beprövad erfarenhet» (som Socialstyrelsen konstaterade efter flera års utredning).

Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost …

Det är anmärkningsvärt att Gastric Bypass-operation inte vilar på vetenskap eller på beprövad erfarenhet. Den studie vården främst refererar till är Swedish Obesity Study (SOS-studien) som inte ens handlar om GBP och siffrorna är vinklade [istället för 1,4 % (absolut procent) redovisas 28 % (relativ procent) som ju låter bättre].

I den senaste studien är kontrollgruppen manipulerad. Sanningen är att man försämrar hälsan om man skär sönder magen och tarmarna och om man vill visa tvärtom i en studie så måste man vinkla eller manipulera studien, eller förlita sig på att andra faktorer och slumpen överväger de enorma biverkningar som en viktoperation medför.

En två-års-studie av 88 svenska ungdomar i åldern 12-18 år visade att 20 % hade drabbats av depression – varav
13 procent visade symptom på SVÅR DEPRESSION.

Redan efter två år!

Ett brutalt ingrepp och fasansfullt resultat som hade gett KRIGSRUBRIKER i pressen och sannolikt fängelsestraff för de inblandade – om alternativmedicin hade kommit på tanken att skära sönder magen och tarmar på 12-åringar i ”kliniska försök” – och sedan också gjort det. Men vården verkar ha mandat att hitta på vad som helst utan att någon ansvarig reagerar och agerar.

Borde inte kraven på vården vara större med tanke på att de hanterar människors livskvalitet och finansieras med skattemedel – och inte som idag inga krav alls.

Ytterligare ett skäl till varför vi på eget initiativ och på egen bekostnad utvecklat ett väl fungerande alternativ till viktoperationer – ett alternativ som fokuserar på kroppens självläkande förmåga och som inte ger några biverkningar – och på köpet normaliseras vikten (utan svält eller operation). En spännande kunskapsresa där man tillämpar sina kunskaper och får egna erfarenhet – sann kunskap och egenkontroll.

S o S (Sund och Slank)

– ett konkurrenskraftigt alternativ till viktoperation.

Kostdemokrati har utvecklat ett kompetensutvecklingsprogram som utgör ett konkurrenskraftigt alternativ och som utgör ett konkurrenskraftigt komplement till viktoperationer Programmet består av väl utprovade komponenter som komponerats i ett unikt koncept för maximal effekt på hälsa och viktkontroll. Vi nyttjar modern teknologibaserad medicin och ursprungliga kunskaper om kostens betydelse för hälsa.

Albert Einstein menar att kunskap baseras på egna erfarenheter och allt annat är information – och vårt koncept bygger på samma princip. Vi förmedlar kunskap, tillhandahåller professionell support och framtidens teknologibaserade medicin som bland annat används på sjukhus och av läkare utomlands. Våra ”elever” använder sina kunskaper på sig själv och får egna erfarenheter – sann kunskap.

Vi kallar programmet S o S (Sund o Slank) som leder till att man kan titulera sig ”diplomerad hälso- och kostrådgivare. Utöver baskunskaper bestämmer man själv ambitionsnivån och programmet spänner över tre år med en ”kickstart” under första året där överviktiga kan räkna med att reducera sin övervikt med 0,5 – 1,0 kg per vecka under förutsättning att man följer programmet. Våra elever äter sig mätta på god och naturlig mat. Bantning genom svält är förbjudet (ger bara jo-jo-bantning) och ingen extra motion erfordras. Vi lär ut hormonellt intelligent träning som är hälsosamt, men det har mindre med viktminskning att göra.

S o S kompetensutvecklingsprogram innefattar följande huvudpunkter:

Vi startar med en föreläsning intervju för att utröna om programmet passar just dig. Därefter betalas avgiften för kompetensutvecklingsprogrammet.

Vi inleder med en föreläsning där även stödpersoner är välkomna – t.ex. övriga personer i hushållet eller nära vänner som kan fungera som stöd.

Vi startar programmet med en omfattande hälsoanalys för att få en så holistisk bild som möjligt av dig och ditt välmående, som sedan som ligger till grund för ett individuellt program.Vi använder system som mäter cellaktivitet i dina organ, din kroppssammansättning, vi evaluerar det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet, insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler.

Vidare ser vi avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens pH-värde och ev. inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas – vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning. Du kommer att se hela din kropps alla funktioner via grafik på skärmar. Vi har även möjlighet att se olika typer av mikroorganismer i din kropp som kan ligga till grund för ohälsa.

Ett grundpaket med åtgärder ingår i utbildningen som brukar räcka till för att rätta till just dina obalanser och risker. Du får kunskaper genom egna erfarenheter på samma gång som den egna hälsan stärks.

Parallellt med punkt 3 så startar vi en kurs i kost- och hälsa på plats i Göteborg med en kvällsträff per vecka under 10 veckors tid, där grunderna gås igenom och där gruppen (4 – 8 elever) kan undervisas i grunderna och kan ställa frågor och utbyta erfarenheter.

En intensivkurs avseende sockerberoende och självkänsla ingår i programmet. Det sker på plats i Göteborg under fredag – söndag och kost ingår under kurstiden. De flesta med överviktsproblem är också i någon grad beroende av just socker, varför detta kursinslag är synnerligen viktigt. Kursen hålls av en erfaren handledare.

En intensivkurs i Qigong ingår under en lördag och söndag i Göteborg, med en introduktion i kinesiskt medicin. Mjuka rörelser som är bra för både kropp och själ. Det är ingen slump att miljoner kineser dagligen tillämpar qigong Vi har valt en enklare qigong som bara tar några minuter per dag att utföra och som är lätt att lära sig – men en måttlig ansträngning och bra effekt.

När eleverna börjar nå sin målvikt är det dags att utvidga matmenyn och inför denna fas besöker våra elever en Bicom-terapeut som kan testa vad man tål och inte tål. Vanligen diskuteras gluten och laktos, men det visar sig att även veteprotein och kasein ställer till problem för många. Även här ingår ett standardpaket som rättar till de flesta obalanser.

På webben får våra elever exklusiv tillgång till en webbplats där man får mer information och kan ställa frågor. Här får eleverna också tillgång till en webbkurs som gör våra elever mycket kunniga vad gäller kost. hälsa och även miljö. Utöver baskunskaper så bestämmer respektive elev själv sin ambitionsnivå. En spännande kunskapsresa som leds av en mycket kunnig handledare med lärarerfarenhet.

I vårt koncept ingår medlemskap och magasin hos organisationer som besitter spetskompetens vad gäller kost- och hälsa. Ett lättvindigt sätt att inhämta kunskaper om som sedan kan diskuteras på den interna webbplatsen.

I S o S – paketet ingår också ett baspaket med de kosttillskott som alla medborgare skulle behöva plus ett startpaket av de tillskott som just du behöver utifrån resultatet av hälsoanalyser.

Resekostnader och eventuella logikostnader står respektive elev själv för.

Diplomerad kost- och hälsorådgivare

Ett avslutat program som löper under tre år, med en kickstart första året, kan du titulera dig ”Diplomerad kost- och hälsorådgivare”. Du har då kunskaper och erfarenheter som gör att du kan ta ett större ansvar för din och även dina nära och käras livskvalitet. Det är en illusion att tro att någon annan tar det ansvaret.

Vi kallar det ”egenkontroll”.

S o S – det självklara valet

Nedan ett utdrag ur boken ”Hjärnkoll på vikten” (2010) av den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar:

Om du söker för hjälp för övervikt måste du vara beredd på att fettfobin fortfarande präglar rådgivningen inom sjukvården. Om du funderar på magsäcksoperation – se till att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan komma att påverka ditt liv. Och framför allt: Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet.

Provläs kapitel 1 – ”Övervikt sitter i hjärnan” och ”Glöm tallriksmodellen”. Det är korkat att skära sönder magen om problemet sitter i hjärnan. Det har också visat sig att de med ätstörningar och beroenden inte alls blir hjälpta av en viktoperation – tvärtom så får de ytterliga ett problem att försöka leva med

Valet är ditt och det är du som måste ta ansvar för din livskvalitet – och det blir lätt fel om du överlåter det ansvaret på auktoriteter.

Vill du lägga hundratusen kronor på att under några timmar får din mage och tarmar stympade med biverkningar enligt nedan OCH riskera att må illa varje gång du äter plus att du resten av livet får en kronisk brist på vitaminer och mineraler som underminerar ditt immunförsvar och sin självläkande förmåga?

Bland annat blir skelettet skört för många så att de mycket lätt bryter ben, vilket är livsfarligt när man blir äldre (som t.ex. dör efter sviterna efter ett lårbensbrott). Vill du riskera att utveckla alkoholism vilket är en riskfaktor efter viktoperation.

Vill du optimera dig hälsa genom att förändra din livsstil och på köpet normalisera din vikt på ett långsiktigt hållbart sätt – då är S o S ditt val – som förhoppningsvis snart erbjuds patienter inom VG-region. Då stärker du sin kropps självläkande förmåga och du kan njuta av god man resten av livet utan att behöva bli överviktig.

Vi tycker att valet är självklart!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen