Rubriker över hela världen: Rädslan för fett var ett misstag från första början

Nu borde Livsmedelsverket kostråd falla som ett korthus, men inget händer. Hög tid att fundera varför och sedan agera!

Livsmedelsverkets tjänstemän hänvisar ofta till evidensbaserad forskning och nu visar det sig att de själva sysslar med ”hitte-på”,med mycket allvarliga konsekvenser. Dags för politiker att vakna!

Smör nyttigt igen

Rubriker över hela världen: Rädslan för fett var ett misstag från första början

Råden från 1980-talet om att undvika smör saknade bevis. Hela västvärlden fick kostråd som aldrig hade visats göra någon nytta. Det är gamla nyheter för dig som läser här regelbundet, men nu sprids kunskapen allt snabbare över världen.

En ny vetenskaplig analys visar att råden helt saknade bevis för nytta när de infördes och fick stora rubriker runtom i världen i veckan.

Googleöversättning

The Fat Revolution – Christine Cronau

Åh, ja, det definitivt händer… det kan inte längre förnekas… nuvarande kostråd är fel!

En helt ny studie som gjorts i Storbritannien av forskare från University of West Scotland och amerikanska hjärtforskaren Dr James DiNicolantonio säger att bevisen från randomiserade kontrollerade försök inte stöder de låg-fett-kostråd som infördes på 1970-talet.

Teorin att mättat fett orsakat hjärtsjukdom introducerades på 1950-talet, men vid tiden, förkastades den av forskarna eftersom det helt enkelt inte fanns några bevis som stöder teorin.

Dock på 1970-talet hade teorin hade tagit fart, och den amerikanska regeringen höll en kommittén (McGovern) eftersom man ville ändra kostråd för att återspegla teorin. Då bad forskare Senator McGovern att vänta, eftersom det helt enkelt inte fanns några bevis som stöder ändringen.

Tyvärr, Senator McGovern sa,

”Vi senatorer har inte lyxen, som forskare har, att vänta tills varenda tillstymmelse till bevis är samlade.”

Nu, denna senaste studie har analyserat uppgifterna som finns vid den tidpunkt då riktlinjerna infördes. De säger att de randomiserade kontrollerade studierna används var bristfällig och låg fetthalt riktlinjerna ”aldrig borde ha införts.”

UK kardiolog Dr Aseem Maholtra har kommenterar studien, han säger:

”Nuvarande kostråd bidrar inte till att reducera fetmaproblemet och, i viss mån bidrar de till den.”

Han fortsätter med för att säga;

”Mitt råd skulle vara att undvika allt som är lightprodukter (”låg fetthalt”), som ofta är laddad med socker och som är bearbetade livsmedel.”

TAM Fry, från det nationella forumet för fetma också vägas in om resultaten och sade;

”Den verkliga tragedin med fett var att när världen befalldes att utesluta det, då bytte livsmedelsindustrin ut det mot ”gott” socker. Så främjades verkligen rötterna till dagens fetmaepidemin.”

Leda forskaren, Zoe Harcombe, säger;

”De ursprungliga randomiserade kontrollerade försöken hittade inte relation mellan fett-intaget och dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar. Slutsatsen av den nu aktuella översynen är att kostråd inte behöver ytterligare en översyn – de borde aldrig ha införts.”

Det finns en enorm förändring på gång som kommer att TVINGA auktoriteter inom hälsomyndigheter att se över kostråden, eftersom de helt enkelt inte är evidensbaserade, ett faktum som inte längre kan förnekas.

Dags att ta tillbaka fettet i vår kost! (och minska på kolhydraterna)

Doktor Annika Dahlqvist

Annika Dahlqvist är läkare, specialist i allmänmedicin. Redan hösten 2004 upptäckte hon hur lågkolhydratkost hjälpte henne både mot övervikt och ohälsa. Hon hade dessförinnan lidit av tarmkatarr (IBS).

Fett-direktiven saknade vetenskapligt underlag, visar studie

10 februari, 2015 By Annika Dahlqvist

Artikel i The Guardian … ”Fat guidelines lacked solid scientific evidence, study concludes” …

(Googleöversatt)

”Nutritionister” sitter fast i gamla vanföreställningar som gjutna i betong

”Alla” tycks ense om att när de fettsnåla kostrekommendationerna introducerades på 70-80-talet fanns det inte vetenskapligt underlag för dem.

Men en chefsnutritionist säger att nu finns det omfattande evidens för dem.

Är det någon som kan fråga en nutritionist vilka som är de främsta randomiserade kontrollerade jämförande behandlingsstudierna som visar att intag av mera än 10 E% naturligt mättat fett orsakar hjärtsjukdom?

MANTRAT FALLER!

Ett fantastiskt uttalande av experter i den anrika tidskriften ”The Lancet”.

Äntligen upprättelse till alla som (ibland förgäves) kämpat med sin övervikt genom åren!

”Rådet att äta mindre och röra sig mer räcker inte för att bota fetma. Det är dömt att misslyckas. Detta eftersom biologiska förändringar gör att kroppen är inställd på och försvarar sin övervikt till varje pris.”

Det här kommer förhoppningsvis påverka synen på både träning, kost och åtgärder för dessa människor.

Synd att artikeln avslutas med ett vansinnigt konstaterande; ”kirurgi är den enda riktigt effektiva behandlingen mot fetma”. FEL, FEL, FEL!

LCHF heter lösningen för de allra flesta som provat efter konstens alla regler!

”Råd mot fetma hjälper inte” … SVT

Kommentar till Facebookinlägget

Helt rätt! Gastric Bypass är inte lösningen, men det inser de drabbade först EFTERÅT.

Oskuret är bäst! … LCHF-magasinet

Även när det gäller viktoperationer saknas det evidens (baserat på en ”fuskstudie”).

SOS-studien vilar på lösan sand! …

Vårdens nuvarande kostråd för viktminskning är en ”gödningskost”:

Lågkaloribantning och fettsnål kost (lightprodukter) …

Hälsogranskaren Lars Bern:

”Är Livsmedelsverkets kostråd lika farliga som att röka?”

”Hälsogranskaren” Lars Bern skriver välinformerat om Livsmedelsverkets hälsoskadliga kostråd som myndigheten håller fast vid, förmodligen på grund av ren prestige, skriver Bern.

Det är annars svårt att förstå hur myndigheten år efter år kan rekommendera den artificiella och kemtekniska industriprodukten margarin och uppmana svenska folket att äta stora mängder fibrer från spannmål som forskning visar skadar tarmen

Fler kommentarer

Att mättat fett är farligt och därför ska underskrida 10 E% är en av hörnstenarna i Livsmedelsverkets kostråd (den så kallade tallriksmodellen). Om denna hypotes faller så faller tilltron till Livsmedelsverket och deras kostrekommendationer, och därför kommer inte Livsmedelsverket att ändra på sig med mer än myrsteg och endast när de absolut måste (”under galgen”). Borde inte verket leda utvecklingen istället för att tjuvbromsa?

Faktum är att Livsmedelsverkets tjänstemännen varken kan eller får ändra på de kostråd som kommer från t.ex. ILSI (International Life Sciences) eller SNF (Swedish Nutrition Foundation), som bägge styrs av industriella särintressen.

Det spelar ingen roll att Livsmedelsverket kostråd har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år, de sitter ändå i orubbat bo på grund av politiskt inaktivitet som grundar sig på bristande kompetens, bristande analysförmåga och bristande initiativförmåga. Det kan också vara så att det gynnar ”ego business” att hålla sig väl med och få stöd av en inflytelserik kemi/kost/läkemedelsindustri.

Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat …

Vad göra?

Vi måste ställa krav på de politiker och de partier som idag är makthavare och i nästa val måste vi välja politiker i både kommuner, landsting och på riksplanet som har den kompetens som erfordras för att åstadkomma RESULTAT – annars kraschar vi ju.

Om nu chefsnutritionister och andra av industrins språkrör fortsätter med sin propaganda som syftar till att leda och hålla folket kvar i ohälsoträsket (kolhydrat-träsket), så måste de omedelbart konfronteras med fakta och om de inte kan avge en nöjaktig förklaring så ska de omedelbart entledigas från sin tjänst. Vi har inte råd med en accelererande ohälsa och en kraschande vård.

Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Hur fungerar Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket har ingen egen forskning utan de förlitar sig blint på de rekommendationer som de får från industrins intresseorganisationer. Tjänstemännen har inte tillräckligt med kunskaper för att ifrågasätta dessa rekommendationer och sannolikt skulle de riskera sin jobb om de gjorde det. Industrins kostråd vidarebefordras till dietister och kostchefer, som i sin tur betraktar dessa rekommendationer som om det vore lag, vilket bland annat drabbar våra skolbarn hårt.

I själva verket är Livsmedelsverkets kostråden enbart rekommendationer – som professionella utövare inom kost och hälsa absolut inte ska följa.

Stig Orustfjord

Stig Orustfjord, generaldirektör för Livsmedelsverket: Vårt uppdrag är att ge råd om bra mat Kommunerna bestämmer själva om vad som serveras.

”Även om Livsmedelsverket avråder från att servera Coca-Cola och godis i skolan kan vi inte hindra någon från att göra det.”

  • Skolans rektor bestämmer.
  • Kommunens kostchef enbart rekommenderar.

Självfallet ska inte skolan servera Coca-Cola eller godis. De bör inte heller påtvinga barnen lightprodukter eller margariner. De bör självfallet inte heller servera skolbarnen en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen), som ger hyperaktiva barn, som stör undervisningen och som lägger grunden till diabetes och fetma.

Det borde vara självklart för alla rektorer, som har det yttersta ansvaret för skolans resultat. Kosten har en enorm betydelse för arbetsmiljön, för elevernas prestationsförmåga och för resultatet. Det är inget som man kan delegera till kostchefer som blint följer Livsmedelsverkets direktiv.

Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet …

Slutsats

Livsmedelsverket bör snarast befrias från uppdraget att utfärda kostrekommendationer.

Källa: SLV årsredovisning 2011

Livsmedelsverket sysselsätter 519 årsarbetskrafter (á 0,9 Mkr) och kostar 466 miljoner kronor per år, fördelat på följande verksamheter:

  • Maten är säker, 383 Mkr, 427 heltidstjänster, 82% av verksamheten.
  • Livsmedelshanteringen är redlig, 45 Mkr, 50 heltidstjänster, 10% av verksamheten.
  • Matvanor är bra, 38 Mkr, 42 heltidstjänster, 8% av verksamheten.

Under 2011 har SLV utökat sin personal med 30 medarbetare.

Förslaget är att överföra de som arbetar med ”Matvanor är bra” till de två andra verksamhetsgrenarna. Då behöver sannolikt få nyanställas under 2012.

Det skulle rädda Livsmedelsverkets anseende och folket skulle slippa kostråd som är rena katastrofen för folkhälsan och samhällsekonomin. Många goda krafter i samhället skulle då släppas fria från de bojor Livsmedelsverkets kostrekommendationer idag utgör.

Då skulle det våras för Sverige och folkhälsan.

Källa … ”Fett-trenden som oroar experterna”

En politisk fråga

Med ett pennstreck skulle ansvarig politiker, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, (S) kunna befria Livsmedelsverket (som lyder under landsbygdsdepartementet), från uppdraget att ge ut kostråd (dvs. att vidarebeordra industrins önskemål).

Ett pennstreck är allt som krävs för radikalt förbättra folkhälsan genom att sluta ge ut sjukdomsframkallande kostråd (som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat fetma).

Med ett pennstreck skulle dietister och kostchefer befrias från ett informellt tvång att följa tokiga kostråd. De skulle bli fria att utnyttja sina kunskaper, sin högskoleutbildning och vidareutbildning, till att främja folkhälsan (utan att behöva känna att de riskerar sitt jobb).

Eskil Erlandsson (C) förstod inte detta under de åtta år han hade ansvaret och makten, och inte hans företrädare heller.. Förhoppningsvis präglas vår nya minister av professionalitet och handlingskraft.

Det brådskar för folkhälsan undermineras av Livsmedelsverkets kostråd som främst drabbar våra barn, ungdomar, patienter och äldre. Om Sven-Erik Bucht är lika senfärdig som sin företrädare så kommer vården att krascha.

Ett pennstreck är allt som behövs för att radikalt förbättra folkhälsan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen