Giro di Svezia

Sammanfattning

Idag får var tredje svensk cancer (i snitt 150 svenskar varje dag) och snart varannan svensk. Det betyder att detta berör alla, då man antingen själv drabbas eller någon anhörig.

Traditionell cancerforskning och cancerbehandling har stått still under tjugo år. Dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män, under de senaste 20 åren.

Doktor Tullio Simoncini från Italien och doktor Erik Enby kom på var sitt håll fram till ett klart samband mellan cancer och svampväxt, vilket är behandlingsbart.

Simoncini har utifrån sin egen kliniska verksamhet, hjälpt dryga 80 % av de 5 000 patienter han kommit i kontakt med, att befria sig från cancer. Själva tumören löser man upp på sex dagar. Efterbehandlingen för att komma åt osynliga metastaser kan variera från månader till flera år.

Detta ska jämföras med 7 % respektive 20 % för den traditionella sjukvården. Det finns även mycket som tyder på att cytostatika och strålning åstadkommer en spridning av cancer, istället för att bota.

Även Doktor Erik Enby har uppnått goda behandlingsresultat (läs mer … ) genom att försämra betingelserna för svampväxt och genom att stärka kroppens egna immunförsvar. Både Tullio Simoncini och Erik Enby har klart och tydligt visat på svampväxt som kan ses med blotta ögat.

Men detta vill inte etablissemanget se eller höra talas om, då det hotar en mycket lönsam cancerindustri. Ju mer cancer, ju större anslag. Därför förföljs alla som funnit något som inte gynnar cancerindustrin och detta sker med våra myndigheters hjälp. Det är hög tid att ansvariga ställs till svars för detta vansinne.

Den etablerade cancerforskningen är inriktad på att finna nya läkemedel som man kan tjäna pengar på, något annat verkar de inte vara intresserade av. Värt att tänka på om man vill skänka pengar till cancerforskning.

Det är mer konstruktivt att stödja alternativa kanaler, som t.ex. Kostdemokrati (läs mer…), som tar fighten mot ohälsa på riktigt, som sätter medborgarnas och samhällets intressen i främsta rummet.

Det vi vanliga medborgare kan göra och måste göra är att rösta bort odugliga politiker på riksnivå och inom landsting, som inte ingriper mot uppenbara systemfel. Men det gäller att läsa på så att man inte byter ett odugligt parti mot ett annan odugligt.

Det innebär att medborgarna tills vidare själva måste ta ansvar för sin och sina barns hälsa och nedan följer viktig information och ett unikt tillfälle att träffa läkarna som ”simmar mot strömmen”, för att det är där sanningen finns att finna. Under en vecka under april månad finns en unik möjlighet att i verkliga livet lyssna på läkarna som själva fann ut att något var fel med det de hade lärt sig om cancer.

Om du har möjlighet att komma till en föreläsning – boka tidigt – då antalet platser är begränsade.

Om du inte kan komma, så rekommenderas en prenumeration/medlemskap på 2000-Talets Vetenskap för endast 190 kronor för hela 2014. Då blir du en mer medveten medborgare som kan ta ett större ansvar för din och dina närmastes livskvalitet.

Nedan följer banbrytande information som kan rädda miljoner människor från ett onödigt lidande och som kan spara miljarder kronor, men det får vi själva lära oss, för vården tiger som muren. De vill istället göra som de brukar göra, även om det ger dåligt resultat. Här gäller ”business as usual”.

Var med om att skriva medicinhistoria

I årets första nummer av 2000-Talets Vetenskap får alla läsare nu chansen att bidra till att skriva verklig medicinhistoria. Vi ska se till att Dr Tullio Simoncinis ”Giro di Svezia” blir ett romerskt triumftåg genom Sverige som ger eko rakt in i hjärtat på den förstenade dogmatism som idag förlamar våra vetenskapliga eminenser.

Mellan 21 – 26 april kommer Dr Tullio Simoncini till Sverige och föreläser om cancer och dess koppling till svampväxt, vilket öppnar upp för nya skonsamma och mer effektiva behandlingsformer, utan kemoterapi och utan strålning, med alla dess biverkningar.

Varför är ”Giro di Svezia” så viktig?

Varför tar Föreningen SARA tillsammans med hälsoföretagen Ion Silver, Holistic och Alpha Plus risken eller chansen att bjuda in en avlegitimerad italiensk läkare till Sverige? En person som dessutom dömts till tre års fängelse för att inte ha följt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i sin läkargärning?

I årets första nummer av 2000-Talets Vetenskap får du svaret på dessa frågor. Du som ännu inte är prenumerant/medlem, du får detta nummer plus ytterligare fyra nummer under 2014 sprängfyllda med kunskap som du inte finner någon annanstans.

Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.

Dagens cancerforskning och cancervård drivs av vinstintressen

Trots att den traditionella cancerforskningen och vården stått och stampat på i stort sett samma fläck under 20 år – så vill de fortsätta med det – för att det är lönsamt. Parallellt bekämpar de, med våra egna myndigheters hjälp, aktivt alla alternativa metoder som hotar denna gigantiska affärsverksamhet som lever på cancer.

Årets event!

Citat: Simoncini har utifrån sin egen kliniska verksamhet, hjälpt dryga 80 % av de 5 000 patienter han kommit i kontakt med, att befria sig från cancer. Själva tumören löser man upp på sex dagar. Efterbehandlingen för att komma åt osynliga metastaser kan variera från månader till flera år.

Nya och lovande rön om cancer

Dr Tullio Simoncini kommer under sin turné berätta om sin syn på vad cancer är och om alternativa behandlingar (som han själv provat på sina patienter, med mycket gott resultat). Han har i sin forskning visat ett starkt samband mellan cancer och växt av svamp.

Något som den traditionella cancerforskningen eller sjukvården inte alls är intresserad av att ta del av, trots att de själva kört fast och stått och stampat på samma fläck under 20 års tid. Ökande ohälsa ger forsknings- och läkemedelsindustrin luft under vingarna och ökande resurser att bygga ut sitt imperium för.

Skälet till detta ointresse är krasst ekonomiskt. Ju fler som får cancer, ju större anslag till cancerforskning och ju större blir läkemedelsförsäljning, där cancerläkemedel beräknas bli nästa storsäljare.

Därför bekämpas allt som kan förebygga eller bota cancer på annat sätt än med patenterbara dyra läkemedel, operation och strålning. Därför blev Dr Tullio Simoncini berövad sin legitimation och dömd till fängelse. Han utgör ett hot mot ett lönsamt monopol på ohälsa, där cancer beräknas stå för en stor del av tillväxten. Om varannan får cancer blir det klirr i kassan.

Så blir det när när ansvariga politiker hukar sig i bänkarna och industrin tillåts styra utbildning, forskning, vård, myndigheter, politiker och läkemedel. Notan står ett grundlurat folk för.

Detta kommer att fortsätta tills folket säger stopp, tills folket röstar på kompetenta politiker som tar befälet! Fram tills dess måste vi själva läsa på och själva ta ansvar för vår och våra barns livskvalitet. Annars blir vi grundlurade på både pengar och hälsa! Och cancer är inte att leka med.

Hur detta imperium som vilar på falsarium har byggts upp under decennier kommer docent Ralf Sundberg berätta i Göteborg söndagen den 23 mars.

Du som inte kan komma och lyssna på när docent Ralf Sundberg ger bakgrunden till hur läkemedelsindustrin fungerar, uppmanas att läsa hans bok ”Forskningsfusket” (som alla bör läsa):

En recension (tyvärr ingen överdrift och du står för notan) och här finns en intervju.

Om man läser på så förstår man att det behövs ett paradigmskifte om inte vår livskvalitet och vårt välstånd ska gå under när vården och folkhälsan kraschar – en krasch som redan påbörjats.

Visdomsord från Allan Savory:

Det går aldrig går att ändra på organisationer (som t.ex. Sjukvården, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Dietistförbundet eller Cancerfonden).

Förändringen måste komma underifrån. Enskilda individer i organisationer går att påverka, men organisationerna själva kommer inte att förändra sig förrän förändringen redan har slagit igenom i resten av samhället.

Således folkets ansvar att ta befälet.

Därför är den kunskap och de insikter som förmedlas under Giro di Svezia viktiga.

DR ERIK ENBY: ”Cancer är svamp”.

Publicerad den 11 augusti 2013

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader.

Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

Doktor Erik Enby säger att:

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha använt alternativa behandlingsmetoder för att bota cancer. Läkemedelsindustrin har monopol på cancer – även om deras behandlingsmetoder ger ett betydligt sämre resultat. De har lyckats med att ta över cancerforskningen, cancervården, sjukvårdspolitiker och myndigheter. De gör som de vill, då de även tagit över lagen.

Sjukvården har blivit ”den sista Sovjetstaten” – i Sverige.

Just nu kämpar Dr Erik Enby, för att få tillbaka sin läkarlegitimation som orättfärdigt bestulits honom, i strid mot svensk lag och i strid mot EU-lag (med hänvisning till Lissabonfördraget).

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform – 1 kap.

Statsskickets grunder:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Om den måttstock som användes för att beröva doktor Erik Enby hans legitimation ska gälla lika för alla, då kommer vi inte ha några legitimerade läkare kvar i Sverige. Frågan är berättigad.

Lever vi i ett rättslöst samhälle?

Detta är en politisk fråga och det är folkets ansvar att välja dugliga politiker.

Ansvar måste utkrävas – alternativt behöver våra myndigheter inte följa lag

Någon måste ställas till svars för detta och liknande rättsövergrepp som med tanke på konsekvenserna är ytterst allvarligt. Det innebär i förlängningen att cancersjuka kan komma att förnekas den bästa vården, vilket leder till stora personliga lidanden och förtidig död, på samma gång som det innebär stora onödiga kostnader i miljardklassen för samhället.

Det verkar som om våra rättsinstanser i första hand försvarar läkemedelsindustrins monopolintressen, framför att beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Ytterst klandervärt. Våra rättsmyndigheter ska följa lagen och inte bryta mot den efter behag.

Här måste ansvar utkrävas.

Låt oss hjälpa dem och oss själva.

Först måste vi själva läsa på så att vi kan ta ansvar för vår egen och våra barns hälsa, sedan väljer vi trovärdiga sjukvårdspolitiker i landstingsvalet, som vi tror klarar av att ta befälet över vården.

Sedan ställer vi krav och stöttar våra landstingspolitiker, så att det händer något även i verkligheten. De som hukar sig i sina sammanträdesrum, de måste vi ställa till svars. Och de som inte gjort ett bra arbete under innevarande mandatperiod – de röstar vi bort den 14 september i år.

Såsom det fungerar idag, vilket bekräftas av verksamhetscheferna i debattinlägget, det kan vi absolut inte acceptera. Det är folket som via förtroendevalda politiker ska styra vården – och inte den industri som lever på cancer och andra sjukdomar. Läkemedelsindustrin ska serva folket och inte tvärtom.

Nu räcker det – och den 14 september röstar vi på dugliga landstingspolitiker – annars kraschar ju vården. Således folkets ansvar att vården fungerar som den ska.

ÄVEN HJÄRT- OCH LUNGSJUKVÅRDEN HANDLAR OM PENGAR

Hjärt-Lungfondens huvudman fick gå när han efterlyste forskning på sambandet kost-hälsa. en samband som var en självklarhet redan på de gamla grekernas tid, som visste att maten var den bästa medicinen.

Men då skulle ju förstås marknaden för läkemedel krympa och därför blir det kalla handen. Något att tänka på om man skänker pengar till Hjärt- och Lungfonden. Ett stöd till de som motverkar folkhälsan.

Lars Berns slutsats:

”För att säkra folkhälsan måste det tas politiska beslut om att inrätta en oberoende forskning där Big Pharma och Big Food hållas helt utanför, men han frågar sig om politiker, som ofta saknar naturvetenskaplig utbildning och som ofta är beroende av rådgivare med band till industrin, klarar av att fatta rätt beslut.”

Och han avslutar med:

”Kanske måste vi medborgare ta saken i egna händer och skapa en ny fond, utan de låsningar som av allt att döma finns hos Hjärt-Lungfonden?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen