GMO – en lägesrapport.

Bakslag i kampen för att stoppa GMO

Kritisk analysfirma köps upp

Den analysfirma som avslöjade att växtgifter som används på GMO-grödor fick honungsbin att tappa orienteringen och inte hitta tillbaka till sin bikupa har nu köpts upp…. av Monsanto. Naturligtvis kommer inga för Monsanto negativa rapporter därifrån i fortsättningen, Också ett sätt att hantera kritik!

Jordbruksverket jämnar vägen för GMO i Skåne

Jordbruksverket inbjuder till informationsmöte 29:e maj i Lund om ett nytt forskningsprojekt kring genmodifierad majs, där Lunds universitet är med. Det är ett fältförsök som kommer att drivas i Borgeby i Skåne. Man avser att täcka odlingen med insektsnät, men eftersom majs också vindpollineras, kommer intilliggande odlingar att kontamineras liksom bioodlingar.

Pollen kan med vindens hjälp spridas kilometervis, men det av regeringen fastlagda säkerhetsavståndet är bara 50 meter. Regeringen har valt en okritisk inställning till GMO trots att majoriteten av Sveriges konsumenter och bönder inte vill ha genmodifierade grödor. Regeringen har skapat ett regelverk för odling av GM-grödor som är det svagaste i Europa. Det garanterar inte konsumenterna möjlighet att välja bort GMO.

Regelverket täcker bara jordbruksföretag och ser bara till de ekonomiska aspekterna. En hobbygrönsaksodlare kan odla GM-majs utan någon kontroll. Om en bonde odlar GM-majs och dess pollen sprider sig till KRAV-odlad majs på en närliggande gård, då är KRAV-bonden närmast rättslös. Han kan ställa GMO-bonden inför rätta. Har denne följt alla regler, då är han inte skyldig att ersätta skadorna.

Myndighetsövergrepp i Illinois

Illinois jordbruksdepartement dödade i hemlighet biodlares bin och förstörde 15 års forskning, som visade att Monsantso växtgift Roundup dödar bin. Det verkar som om sammansmältningen mellan myndigheter och ledande personer inte bara finns på central nivå i US som framgår av nedanstående bild, utan den finns också på delstatsnivå!

Framgångar för GMO-motståndet.

Det goda exemplet Polen.

Alla länder visar inte samma flathet och inställsamhet till GMO-företagen som Sverige. Polen är på väg att totalt förbjuda Monsantos genmodifierade MON810-majs.

MON810-majs är en så kallad Bt-gröda, som genmanipulerats till att själv producera växtgift. Detta växtgift har av analysfirman Beeologics visats skada binas orienteringsförmåga och polska myndigheter har tagit fasta på detta och stoppar nu den genmodifierade majsen.

Beeologics köptes nyligen upp av Monsanto för att tysta kritiken (se ovan)

Manilla

En folkopinion ledd av bland annat Greenpeace fick Högsta Domstolen i Manilla att stoppa en genmanipulerad version av Aubergine (äggplanta). Aubergine är av potatissläktet och odlas som grönsak.

Kamp lönar sig!

”Nu lägger BASF ner sin verksamhet i Sverige och avbryter utvecklingen av genmodifierad potatis. Enligt ett pressmeddelande från BASF beror nedläggningen på motståndet mot genmodiferade grödor i stora delar av Europa.

– Därför är det ingen affärsmässig mening med att fortsätta investera i produkter som enbart riktar sig till denna marknad, säger Stefan Marcinowski vid BASF Plant Science i ett uttalande.” (Källa: Ny Teknik)

Viktig dom i EU-domstolen

På sin blogg KOSTKUNSKAP har vår medarbetare Björn Hammarskjöld skrivit om en tysk biodlares framgångsrika kamp mot kontaminering av hans honung från en GMO-odling.

”En dom i EU-domstolen har lett till att myndigheter och växtforskare i hela EU grubblar på hur man i fortsättningen ska bedriva fältförsök med genändrade grödor. Det började med ett fynd av pollen från genändrad majs i tysk honung och resultatet kan bli att alla provfält måste täckas med insektsnät, så att inte bin och andra insekter ska sprida pollenet.”

Sveriges Radio Ekot … Insektsnät på odling stoppar genförändrad pollen

Med tanke på att pollen kan sprids med bin så är det bra med insektsnät. Men hur kan GMO-odlarna garantera att GMO-pollen inte sprids med vinden? GMO-odlaren har ansvaret att hålla pli på sina pollenkorn”

Konsekvenser av GMO

Monsantos växtgift orsakar missbildningar

En argentinsk forskare bekräftade vad andra forskare redan hade funnit, att glyfosat (aktiv ingrediens i Monsantos växtgift Roundup) potentiellt kan orsaka fosterskador, sterilitet, och neurotoxicitet, men att man har försökte tysta honom genom hot och offentlig åtlöje.

Lagstiftning som kräver märkning av genetiskt modifierade (GE) ingredienser ären nyckel till att bromsa och stoppa produktionen av GE livsmedel av Monsanto och andra bioteknikföretag.

År 2007 lovade dåvarande presidentkandidaten Obama att ”omedelbart” kräva märkning av genetiskt modifierade livsmedel om han blev vald. Vi väntar fortfarande.

Men Obamaadministrationen har istället gynnat spridningen av GMO-teknologin och har visat sig vara lika insyltad med GMO-företagen som tidigare administrationer.

Nya varningar för sojabaserad modersmjölksersättning

Hälso-och medicinska experter i Nya Zeeland har krävt ett förbud mot sojabaserad bröstmjölksersättning efter att en musstudie nyligen antydde att soja skadar reproduktionsorganen och immunförsvaret.

Den amerikanska forskningen, som publicerades i The Society for the Study of Reproduction föreslog att exponering redan för låga nivåer av fytoöstrogen under känsliga utvecklingsstadier i de kvinnliga fostret, fram till puberteten, kan [negativt] påverka fertiliteten under senare år.

Farorna med sojabaserad bröstmjölksersättning har vi varnat för i en tidigare artikel.

Svamporganism i GMO-grödor orsakar spontanaborter hos kreatur.

En patolog med erfarenhet av skydd mot biologisk krigföring varnade nyligen USDA för en ny, självreplikerande virusliknande svamporganism, som kan orsaka spontana aborter hos boskap och plötslig dödssyndrom hos Monsantos Roundup Ready soja och vissnesjuka på Monsantos Roundup Ready majs.

Teknisk utveckling

Ny teknologi kan upptäcka så litet som 0,1 procent av GMO i grödor

”Denna metod kräver endast grundläggande utrustning för DNA-extraktion och en konstant temperatur för DNA-amplifiering och detektion”, säger Dr Guy Kiddle, huvudförfattare till studien, om tekniken. ‘Följaktligen ger LAMP-BART en ‘fotoklar’ lösning för övervakning av GMO-grödor och deras samspel med vilda växter eller icke-GM-grödor.’

Vad allt detta betyder för allmänheten är att om lag om obligatorisk GM-märkning införs i din hemstat eller i bästa fall i hela landet . så kommer det att vara enkelt och effektivt att skanna mat och grödor efter GM-föroreningar.

Tekniken kommer också att ge jordbrukarna möjlighet att upptäcka förekomst av GM-förorening inom deras respektive områden, vilket kan göra det mycket lättare för jordbrukarna att stämma Monsanto och andra GMO-jättar för olaga intrång.

Källa: Occupy Monsanto

Frågan är såpass viktig att vi bör kräva en FOLKOMRÖSTNING OM GMO!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen