Diabetiker typ 1 åt sig frisk – då sa sköterskan att hon skulle dö

Hög tid för ansvariga politiker att ta befälet!

Nu måste ansvariga politiker sluta upp med att ”huka sig i bänkarna” och bestämma sig för om ”kvacksalveri” och dödshot är något som ska tillåtas och som ska finansieras med offentliga medel eller om vården i akt och handling ska uppfylla kraven på «vetenskap och beprövad erfarenhet» samt följa lagen? Även vården borde avkrävas en kostnadseffektiv verksamhet och att de redovisar RESULTAT.

Eller är det så att vården har lyckats etablera en inofficiell ”gräddfil” till att få kosta hur mycket som helst och få bära sig åt hur som helst utan att leverera resultat? De är redan ”en stat i staten” som kostar mer än tio procent av Sveriges BNP och de verkar inte lyda under svensk Patientsäkerhetslag eller under svensk Grundlag (som de kan bryta mot efter behag och utan konsekvens).

De behöver inte heller var förankrade i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet. De kan till och med uttala dödshot gentemot patienter som inte lyder, som blivit friska genom att göra tvärtom. Så här kan vi inte längre ha det.

Vården handlar numera om extern business och det är politikernas sak att se till vården istället fokuserar på att minska ohälsan på ett kostnadseffektivt sätt, som höjer livskvalitet OCH reducerar vårdkostnader – Faktiskt relativt ”enkelt” att åstadkomma om den politiska viljan funnits..

Hon fick panik och sade att jag skulle dö.

Carola Bakken övergav diabetesråden från den konventionella vården och började i stället äta lågkolhydratkost.

När hon gick hon till diabetessköterskan för att berätta om att hon inte längre behövde äta medicin i samma mängd, då hennes blodsocker var mer stabilt efter att ha lagt om kosten, fick hon en oväntad reaktion. Diabetessköterskan fick total panik och sa till Carola Bakken att hon skulle dö av näringsbrist.

Hur står det egentligen till med kunskapen inom vården i Sverige idag? Personal vid en diabetesmottagning kan rekommendera ”chokladkaka tillsammans med knäckebröd” till en diabetespatient, men blir dödsförskräckt när de får höra att patienter äter sig friska på egen hand.

Vidare i Carolas historia blev sjuksköterskan som panik-reagerade mycket misstänksam när hennes långtidsblodsocker var lågt och stabilt. Hon menade då att det var alldeles för lågt, alltså för ”bra” och ordinerade extra kontroller efter att ha rådfrågat läkare.

Kommentar

Sköterskan bryter mot Patientsäkerhetslagen när hon underlåter att informera om och erbjuda lågkolhydratkostbehandling som Socialstyrelsen 16 januari 2008 tillkännagav var i enlighet med «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt. Istället rekommenderar sköterskan en kost som SBU funnit sakna vetenskapligt stöd. Detta är grundläggande kunskaper, att patienter med sockersjuka ska undvika socker, vilket även en lekman förstår.

Att man skulle dö av näringsbrist när man börjar äta riktig mat är kvalificerat nonsens – det är precis tvärtom.

Denna sköterska bör omedelbart tas ur tjänst och hennes behörighet bör utredas, Bevisligen saknar sköterskan fundamentala kunskaper och missleder därigenom patienterna så att deras sjukdomsbild förvärras. Detta är självfallet inte acceptabelt. Man måste kunna lita på att legitimerad personal åtminstone uppfyller de mest fundamentala kunskapskrav.

Därtill kommer sköterskan med dödshot om patienter inte gör som hon säger.

Ett pilotfall för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska. Är det OK att ge kostråd som inte är förankrat i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet och kritisera de patienter som på egen hand funnit och tillämpar en livsstil som är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes? Är det OK att hota med döden om man inte följer destruktiva sjukdomsframkallande råd?

Detta är inget som accepteras utanför vården och varför accepteras det inom vården?

Om IVO kommer fram till att detta är OK så har vi i Sverige legitimerat kvacksalveri, så länge det finansieras med offentliga medel. Således en brännande het politisk fråga.

”Legitimerat kvacksalveri”

Politikerna måste ta ställning till om det är OK att finansiera ”kvacksalveri” med skattemedel och sedan måste folket i nästa val ta ställning till om politikerna, baserat på deras agerande, är värda folkets fortsatta förtroende eller ej.

Fram tills nästa val måste folket ställa krav på sittande politiker att agera redan NU! Vi måste också fråga sjukvårdens personal om hur de tänker om och när de ger felaktiga och sjukdomsframkallande direktiv till sina patienter.

Detta är ett mycket viktigt pilotfall då en felaktig behandling av diabetes lägger grunden till fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som kan leda till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. I snitt får två svenskar sina fötter amputerade varje dag på grund av diabetes, varje dag året runt.

Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi behandlade diabetes på ett korrekt sätt, istället för som idag leda in diabetespatienter i ”naturalförloppet” (kontinuerlig försämring), en fråga om livskvalitet och om liv eller död.

Att kostbehandling fungerar utmärkt har bland annat visats i Karlshamnsstudien och nedan finns snabbguider och ett PM för just diabetiker typ 1 – som vill minimera risken för följdsjukdomar och ändå äta sig mätt på god mat:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen