Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska

Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska (t.ex. D-vitamin).

Allt mer forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar. Infektionssjukdomar, vinter- och vårdepressioner, cancer, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång. Livsmedelsverkets agerande vidmakthåller D-vitaminbrist !

D-vitamin

Vad är D-vitamin?

D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Problemet i Sverige är att solen bara är stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna.

Med maten får vi ytterst lite D-vitamin jämförelsevis. Resultat: många svenskar (kanske de flesta) har brist på D-vitamin. Särskilt under vintern och våren. Mörkhyade och de som undviker solen drabbas värst.

D-vitamin är unikt bland vitaminerna. Det är ett steroidhormon, som våra könshormoner testosteron och östrogen. D-vitaminet påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför påverka hälsan på mängder av sätt.

En brist, vanligt hos svenskar i allmänhet, kan alltså teoretiskt ge nästan vilka sjukdomar som helst.

Allt mer forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar. Infektionssjukdomar, vinter- och vårdepressioner, cancer, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång.

Mycket återstår att säkert bevisa, men en del är så gott som säkert redan nu. D-vitamin är billigt, säkert och biverkningsfritt i högre doser än man tidigare trott.

Att få upp kroppens nivåer till den normala för personer som regelbundet får stark sol på sig är därför smart. Det kan förebygga flera sjukdomar och kända faror finns inte för friska.

D-vitamin hotar läkemedelsindustrin – folk blir ju friskare!

D-vitamin kan inte patenteras, det är billigt och det gör att många sjukdomar botas utan patenterade läkemedel, således måste detta bekämpas med t.ex. desinformation, där Livsmedelsverket (SLV) är behjälpliga.

SLV har missuppfattat sitt uppdrag och i denna häxjakt ”vänt kvasten bakochfram”. De flyger läkemedelsindustrins väg på medborgarnas bekostnad i form av ohälsa, köer och höga sjukvårdskostnader (80.000 kronor per år och arbetande svensk kostar svensk sjukvård). Bland annat har de gett sig på hälsokostföretaget Holistic för att de inte rättar sig efter Livsmedelsverkets rekommendationer (D-vitaminnivåer som är så låga att många blir sjuka), se nedan.

Kosttillskott är under SLV:s lupp – medan:

  • SLV:s extrema högkolhydratkost har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år (nyckelhålsmärkning kom 1989). vilket har fått katastrofala följer.
  • SLV rekommenderar så lågt saltintag att svenskar dör ”en masse” varje dag:
  • Livsmedelsverkets salt råd gör att 60 DÖR varje dag – helt i onödan!…
  • Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck.
  • Livsmedelsverkets råd om salt leder till död p.g.a. saltbrist.

Slutsats

Livsmedelsverket synes göra tvärtemot vad som framgår av deras uppdragsbeskrivning. De bekämpar energiskt det som främjar folkhälsan och de ger ut råd som sänker folkhälsan, som ökar sjukvårdskostnaderna och omfattningen är såpass stor att SLV:s agerande hotar vårt välstånd.

Eleverna är slagna på förhand.

SLV:s kostrekommendationer (som kostchefer slaviskt följer) underminerar också vår skolutbildning. Skolresultat och motivation rasar nu snabbt . Observera att det är föräldrarna som bestämmer vad barnen ska äta (läs mer…) och det är rektorn ansvarar för utbildningens kvalité (där kost är en viktig parameter). Gratis OH-bilder att ladda hem och t.ex. använda av skolans brukarråd.

Kostchefer kan således inte bestämma över föräldrars och rektorers huvud vad skolbarn ska äta, de som gör så överskrider sina befogenheter och bör tillrättavisas.

Ett sjukt lågutbildat folk som dignar under vårdkostnader (idag 350 miljarder kronor per år, 10 % av BNP) har en låg konkurrenskraft i fighten om morgondagens jobb. Vi går mot fattigare tider.

Tänk vad avdelning ”Matvanor är bra” (38 Mkr per år, 42 heltidstjänster, 8% av Livsmedelsverkets verksamheten) kan åstadkomma – de kan sänka hela nationen och de har redan kommit en bra bi på väg. Ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av övervikt och fetma på bara 20 år är ett talande resultat. SLV är bekymrade över att detta resultat nu riskerar att raderas ut (!). Läs mer…

HÖG TID FÖR ANSVARIGA FÖRTROENDEVALDA POLITIKER ATT TA BEFÄLET!

Blogginlägg på Holistic.se av Bertil Wosk, VD och grundare av Holistic

I dag kan man läsa artiklar om att vissa kosttillskott med D-vitamin innehåller mer D-vitamin än som står på burken. Artiklarna innehåller en del oklarheter och felaktigheter som borde kommenteras.

Man kan läsa att det är förbjudet att sälja D-vitamin med doser över 100 mcg. Det är fel! Något sådant förbud finns inte varken i EU eller i Sverige.

I testet som artiklarna hänvisar till står det att vårt D-vitamin innehåller 52 procent mer D-vitamin än vad som anges på burken. Testfakta, som gjort testet, uppger att de har en mätosäkerhet på cirka 30 procent.

Analysföretaget Eurofins som gör mer korrekta tester med lägre felmarginal uppger vid analys av den aktuella batchen att vårt D-vitamin har 23 procent mer D-vitamin än det som anges på etiketten, vilket är en godkänd avvikelse med hänsyn till att de har en mätosäkerhet på +/- 20%.

Kostdoktorn gjorde ett test i höstas och konstaterade då att vårt D-vitamin hade 2 procent mindre D-vitamin än angivet (vilket är en godkänd avvikelse). Då fick vi kritik för det. Folk menade på att man inte fick valuta för pengarna. Därför ökade vi andelen D-vitamin i kapsel något, men fortfarande inom godkänd avvikelse.

Man kan läsa i artiklarna att EFSA (EU:s livsmedelsverk) påstår att det är farligt att äta över 100 mcg per dag. Det stämmer inte!

Lotta Hedin, som är ansvarig för testet, skriver i rapporten:

”Enligt Efsa kan nivåer över 100 mikrogram per dag vara hälsofarliga, och därför får preparat med så höga doser inte säljas i Sverige.”

När vi frågar Lotta var hon har fått denna information ifrån så anger hon att hon fått informationen från Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt EFSAs egen rapport som Lotta och Livsmedelsverket hänvisar till http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2813.htm publicerad 27 juli 2012, står följande att läsa.

“For adults, hypercalcaemia was selected as the indicator of toxicity. In two studies in men, intakes between 234 and 275 µg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 µg/day was established. Taking into account uncertainties associated with these studies, the UL for adults including pregnant and lactating women was set at 100 µg/day.”

Det framgår alltså att man inte har hittat några negativa effekter vid lång tids intag av 250 µg/dag (10.000 IE/dag). För säkerhets skull justerar EFSA den övre gränsen UL (Upper Limit) till 100 µg/dag. Det finns alltså inget som talar för att doser under 250 µg/dag skulle vara farligt. Inga kända fall med negativa effekter finns. Negativa effekter har man bara sett vid intag av 100.000 µg/dag eller mer under flera månader.

Som jämförelse kan nämnas att vid exponering en solig dag ger 20-30 min i solen 250 mcg (10.000 IE). Och detta varje dag man solar.

I höstas kom många larmrapporter från Findland som hävdade att D-vitamin såldes med för låga doser eller inga doser alls. Det visade sig att universitetet som mätte har gjort fel. Nya analyser visade att nivåerna var korrekta, och nu är det flera företag som kommer att vidta rättsliga åtgärder mot universitet.

De positiva effekterna av D-vitamin är många och väl dokumenterade. Vi hoppas att vinklade artiklar av den typ vi sett både idag och tidigare inte skrämmer folk från att ta ett kosttillskott som är ofarligt vid normal dosering och som vi alla behöver under dessa mörka vintermånader. /Bertil Wosk, VD och grundare av Holistic

Nya regler för kosttillskott

Telefonintervju: Bertil Wosk berättar om de nya reglerna för kosttillskott.

Från och med den 14 december 2012 gäller nya regler för hur kosttillskott får marknadsföras. Inga hälsopåståenden får lägre göras utan att det finns vetenskapliga bevis.

Det är visserligen bra, men problemet är att kravribban sätts orimligt högt för kosttillskott. Det ger de stora läkemedelsföretagen en enorm konkurrensfördel över små kosttillskottsproducenter.

Dessutom försvåras försäljningen för hälsokostbutikerna som inte längre får sälja kosttillskott där det står på burkarna vad tillskotten är bra för. Endast vaga hälsopåståenden får hävdas. Kunderna får även de svårare att hitta hälsofrämjande produkter.

No deaths from supplements 2008

Ingen har dött av kosttillskott, men däremot finns nu data samlat om läkemedels negativa effekter på hälsan och läkemedel bedöms vara den fjärde dödsorsaken i världen.

Ska vi förbjuda läkemedel som varje år är orsaken till att 106.000 människor dör varje år i amerikanska sjukhus beroende på medicinernas sidoeffekter. Plus att två miljoner amerikaner blir allvarligt sjuka varje år p.g.a. reaktioner på läkemedel som var korrekt föreskrivna och tagna.

Eller ska vi fortsätta att varna för vitamintillskott?

Bertil Wosk som har kosttillskottföretaget Holistic påpekar att from 14 december 2012 får inte leverantörer av kosttillskott längre göra några hälsopåståenden i reklamen eller på burkarna enligt Livsmedelsverket. Endast det som är godkänt får påstås och det är mycket lite.

Livsmedelsverket ber om ursäkt för snedvinklat utlåtande i media.

En något försenad nyhet, men i våras 2011 publicerade Expressen en artikel om en rapport från Livsmedelsverket där de hade kontrollerat 43 olika kosttillskott. Rapporten var vinklad och mycket negativ mot kosttillskott där bland annat Holistics produkt UltraDetox hängdes ut.

Holistic fick rätt om D-vitamin – Livsmedelsverket backar – seger för individen.

NewsVoice skrev i en tidigare artikel om hur kosttillskottsproducenten Holistic blivit anmält för att de saluför ett D-vitamin vars kapslar innehåller 2000 IE D-vitamin. Tar man en enda kapsel överskrids rekommenderat dagligt intag (RDI) på 400 IE som är Livsmedelsverkets rekommendation.

Livsmedelsverket uppmanade därför Motala kommun att starta en utredning. Det är nämligen inte Livsmedelsverket som har översynsansvar över kosttillskott utan det är kommunerna och Holistic finns i Motala.

Livsmedelsverkets bristande kompetens om D-vitamin bidrar till sjukdomar.

Flera Landsting har tröttnat på att Livsmedelsverket inte vill ta till sig nya vetenskapliga rön som visar att det rekommenderade intaget av D-vitamin är alldeles för lågt, så lågt att Livsmedelsverkets råd medverkar till en rad allvarliga sjukdomstillstånd i Sverige. Läkare och barnmorskor har därför valt att gå förbi Livsmedelsverket.

Holistic: Myndigheter och industri fortsätter angripa kosttillskott men trägen vinner

Bertil Wosk från kosttillskottföretaget Holistic redovisar hur allmänheten förvillas av myndigheter och ekonomiska särintressen som avser att leda bort uppmärksamheten från den faktiska nyttan med kosttillskott.

Kritiker menar att Holistic bara skyddar sina egna intressen. Men fundera på vad detta lilla kosttillskottföretag har för kontrahenter; läkemedelsindustrin, ett okunnigt stormedia och svenska myndigheter som svansar efter industriella intressen dikterade i Brüssel. Vi vet sedan tidigare vilket starkt lobbyisttryck EU-parlamentet är utsatt för, men vi vet också hur det gick för Goliat.

EFSA – European Food Safety Authority

Vad säger efsa om rekommenderad maximal dos i snitt per dag?

”In two studies in men, intakes between 234 and 275 μg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 μg/day was established.”

EFSA menar att i snitt 250 μg D-vitamin per dag är en säker dos för vuxna (10.000 IE/dag). Det är samma dos som man får på en halvtimma i solen på sommaren.

Vitamin D påverkar mer än skelettet

Vetenskapligt yttrande som belägger hälsopåståenden som rör D-vitamins betydelse för normal funktion av immunsystemet och inflammatoriska svar, underhåll av normal muskelfunktion och underhåll av normal kardiovaskulär funktion

Hur påverkas barn under graviditeten och små barn som växer, av D-vitaminbrist?

Sverige har en föga hedrande andraplats i EU när det gäller diabetes typ 1 (efter Finland) och svenska kvinnor är värst i världen när det gäller att bryta ben (läs mer… ).

Även IBD (Ulcerös kolit och Crohns) har blivit en ny folksjukdom.

Kan Livsmedelsverkets extremt låga D-vitamin-rekommendation vara orsaken? SLVs råd till vuxna är 7,5 µg (300 IE) D-vitamin vilket bara är 7,5% av den dos senare forskning rekommenderar (minst 4000 IE i snitt per dag).

SLV rekommenderar D-vitamin-brist (!).

Är vitamin D ett magiskt vitamin? Kan det hindra vissa cancerformer och kroniska sjukdomar (som t.ex. diabetes typ 1)?

Hitta många svar i denna serie som presenteras av ”UCSD School of Medicine” och ”GrassrootsHealth” där experter diskuterar den senaste forskningen om vitamin D. I detta program diskuterar Carol Wagner, MD, vitamin D och dess roll för växande barns hälsa från graviditet till amning.

Zarah Öberg

Zarah Öberg skriver på sin blogg med anledning av Bertil Wosks blogginlägg på Holistic:

“Jag vill tillägga att jag själv har intagit 40.000 IE per dag i över 8 år och att mina värden ligger perfekt. Att det skulle vara toxiskt i de doser som rekommenderas är således helt felaktigt. Och att det skulle vara farligt med höga doser D-vitamin stämmer inte, utan D-vitamin är snarare en nödvändighet för ett fungerande immunförsvar, då D-vitamin är en viktig immunmodulator.

Däremot, så kan högre behandlingsdoser med D-vitamin kräva regelbundna kalciumtester, då D-vitamin i vissa fall drar ut kalcium i blodbanan, vilket kan ge förkalkning. Vid dessa tillfällen krävs komplettering med K2 och ev, även med bor, för att hjälpa kalcium in i skelettet/vävnaden.

Detta är dock inte intressant förrän vid doser om 40.000-60.000 IE per dag och under lång tid. Inte ens då ses toxicitet i de hundratals studier som jag översatt genom åren, och tillsammans med ordentligt med K-vitamin är det inget problem ens vid de doserna.”

2000-Talets Vetenskap

”Tidningen som talar när andra tiger”

2000-Talets Vetenskap – Sveriges mest spännande populär-vetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.

Redovisade bieffekter av kosttillskott finns knappt…

Slutsats

Sveriges välstånd och medborgarnas livskvalité är under attack av industriella särintressen och även våra myndigheter verkar mot oss.

Folket och dess valda politiker måste nu ta befälet!

Citat:

Axel Oxenstierna lär ha svarat sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden:

” An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
[ Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? ] „

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen