Dagens insulinbehandling är den största dödsorsaken för typ 2 diabetiker

.
ζ
.

“Höga insulin doser trefaldigar dödsrisken

ζ

Höga nivåer av insulin ökar dödsrisken

WDDTY.com – 6 feb 2013

Insulin, standardbehandling för personer med typ 2-diabetes, ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, har forskarna upptäckt denna vecka.

Under de senaste åren har insulin blivit ett populärt alternativ för diabetiker som lider av typ 2, som ofta har klassificerats som ”livsstilssjukdom” som kan skyllas på dålig kost och brist på motion.

Tidiga rapporter fann att insulinanvändning av typ 2 diabetiker tredubblade risken för dödsfall, och nu har forskare från Cardiff University upptäckt att dessa dödsfall främst orsakas av hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

ζ

“Dagens insulinbehandling tredubblar risken att dö i förtid,
för diabetiker typ 2 (hjärtinfarkt, stroke och njursvikt).”

ζ

Insulinbehandling har alltid varit det viktigaste behandlingsalternativet för människor som lider av typ 1-diabetes, när kroppen inte naturligt kan producera insulin för att bryta ner socker i livsmedel, även om forskarna inte vet om det ökar dödsrisken även i denna grupp.

(Källa: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013, doi: 10.1210/jc.2012-3042).

ζ

Varje timma dör en svensk av sviterna av sin diabetes

Läs mer … NEWSMILL

ζ

Original artikel på engelska

Insulin therapy major cause of death in type 2 diabetics

06 February 2013

Insulin, the standard treatment for people with type 2 diabetes, increases the risk of heart attack and stroke, researchers have discovered this week.

In the last few years, insulin has become a popular option for diabetics suffering from type 2, which has often been classified as the ‘lifestyle disease’ as it can be brought on by bad diet and a lack of exercise.

Early reports found that insulin use by type 2 diabetics tripled the risk of death, and now researchers from Cardiff University have discovered the deaths are caused by heart attack, stroke and kidney failure.

It’s always been the major treatment option for people suffering from type 1 diabetes, when the body cannot naturally produce insulin to break down sugars in foods, although the researchers don’t know if it increases death in this group.

(Source: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013; doi: 10.1210/jc.2012-3042).

ζ

Cancer

.
Det som primärt har förändrats sedan 50-talet är kosten och vi vet idag att mycket socker och kolhydrater driver upp blodsockret och insulinhalten, vilket är signifikanta riskfaktorer för cancer. En riskökning man får om man tillämpar Livsmedelsverkets tallriksmodell, en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater/socker.

ζ

Metabola syndromet

Livsmedelsverket tallriksmodell och Socialstyrelsens kostråd för diabetiker ger mycket höga insulinnivåer, som förutom fetma ger ökad risk för cancer. Nedan en informativ film där docent Jan Hammarsten belyser det metabola syndromet och kopplingen mellan högt insulin och prostatacancer.

ζ

 “Sammanfattningsvis är dagens
diabetesbehandling livsfarlig”

ζ

Beviset

Nedan en blodsockerkurva för en diabetiker typ 2 enligt dagens diabetesbehandling med högkolhydratkost och insulininjektioner OCH efter med en lågkolhydratkost utan insulin.

Inte alls konstigt att man blir sjuk av höga instabila nivåer av blodsocker och insulin. Detta resultat får i princip alla diabetiker, mer eller mindre snabbt. Det är anmärkningsvärt att vården ger råd som gör diabetespatienterna sjukare.

ζ

Diabetes typ 1

Även diabetiker typ 1 får stora hälsofördelar med lågkolhydratkost, läs dr Jörgen Vesti Nielsens PM – en av Sveriges skickligaste diabetesläkare (klicka på bilden nedan).
.

ζ

Fler snabbguider, foldrar & PM finns på menyn under Länkar → Snabbguider

6 svar på ”Dagens insulinbehandling är den största dödsorsaken för typ 2 diabetiker”

 1. Se på kurvan över prostatacancericidens. Efter 1990 ökar lutningen på kurvan. Hade det varit samma lutning hela tiden hade antalet fall år 2000 (bilden avskuren) varit 6 500 i stället för 7 500. 2010 var det 9 700 i stället för 7 700. Så kolhydraterna har ökat prostatacancern med 26 % mer än kosten före 1990 (Nyckelhålet)

 2. MER ÄN EN MILJON SVENSKAR ÄR DRABBADE

  Mer än en miljon svenskar är diabetiker eller prediabetiker. Och när det gäller diabetes typ 1 är vi näst värst (efter Finland) inom EU med dubbelt så många fall med barndiabetes per capita än t.ex. Tyskland. Vi är duktiga på att ge våra barn välling (gjord på vete) och margariner så snart amning avslutas, i både Finland och Sverige. Det kan vara en viktig pusselbit.

  Var och varannan har idag ”en släng av diabetes”, det är väl inget märkvärdigt med det?

  Kostdoktorn … ”Bara typ 2 diabetes

  – – –

  LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95 • NR 46 • 1998

  Citat:

  Typ 2-diabetes är utan tvekan allvarlig, och de flesta inom hälso- och sjukvården skulle säkert vidta någon åtgärd även om patienten vore symtomfri. Femårsmortaliteten för en patient med nydiagnostiserad typ 2-diabetes är cirka 40 procent [5], vilket är i paritet med många cancersjukdomar.

  [5] Andersson DKG, Svärdsudd K. Long-term glycemic control relates to mortality in Type II diabetes. Diabetes Care 1995; 18: 1534-43.

  Vilket i klartext betyder att 4 av 10 diabetiker dör inom fem år efter de fått sin diagnos, vilket är jämförbart med många cancersjukdomar.

  – – –

  HUR MAN BLIR EN FRISK DIABETIKER

  Lyckligtvis går detta enkelt att åtgärda och man kan i de flesta fall bli helt symptomfri, men det får man själv komma underfund med. Vården verkar inte kunna något om detta och inte heller våra dietister. De är upplärda på att använda tallriksmodellen och maximalt med läkemedel och om de avviker riskerar de kritik från kollegor som t.o.m. kan anmäla dem till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) eller så riskerar de kritik från Dietisterna Riksförbund (DRF) som menar att dietister ska följa sina direktiv, till punkt och pricka.

  Läs själv:
  GODA NYHETER
  Snabbguide … Sockersjuk?
  Snabbguide … Njutmetoden

  Svårare än så är det inte att bli en ”frisk diabetiker” och sedan kan man berätta om detta på ”http://friskadiabetiker.se/

  Observera att lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen funnit uppfylla kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt.

  Observera också att de koster som vården och dietister använder sig av är underkänd av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), läs mer…

  Om myndigheternas och vårdens målsättning är att skapa patienter och se till patienterna inte blir friska, så har de lyckats väl. Vården lägger idag beslag på mer än 10 % av BNP och det råder brist på läkare (på 50-talet fanns det 5000 läkare, idag mer än 35.000), så uppenbarligen är det frågan om skrupulös business, makt och pengar. Patienter har blivit ett ansiktslöst kundsegment och landsting har utvecklats till sponsorer som bara flyter med och betalar (så länge det går).

  Således kan dagens diabetesvård rubriceras som VANSINNE och som LAGBROTT, som varje timma skördar människooffer.

 3. Det gäller ju att äta så mycket som möjligt av ortomolekylär föda = artegen föda = riktig mat med ”rätt” mängd (det är individuellt) animaliskt fett mm, samt skippa sockret och GMO-föda – för att bl a undvika att drabbas av åldersdiabetes (diabetes typ 2), övervikt mm – och ej minst för att må bättre och bättre allmänt sett – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på HÄR.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

 4. BARA EN SLÄNG AV DIABETES …. läs en fallbeskrivning här …

  Obehandlad diabetes (prediabetes) innebär höga blodsockernivåer som angriper kärl och organ, utan att man vet om det. Självklart borde man testa sitt blodsocker lika ofta som man går till tandläkaren (ett stick i ett finger när man ändå är hos tandläkaren är både ett effektivt och billigt sätt att screena diabetes). Sedan är det upp till patienten att söka hjälp hos sin vårdcentral om blodsockervärdet är högt.

  Vad många inte vet om, är att dödsrisken när man fått diagnosen diabetes är lika stor som när man fått en cancerdiagnos
  , om man inte byter livsstil, där lågkolhydratkost är grundfundamentet. Att åstadkomma ett lågt och stabilt blodsocker med ”traditionell diabeteskost” med 50 – 60 energiprocent kolhydrater (= tallriksmodellen) är nästintill omöjligt.

  Se blodsockerkurvan nedan för en typ 2 diabetiker FÖRE med ”traditionell diabeteskost” och insulininjektioner och EFTER med lågkolhydratkost utan insulininjektioner. Efter får patienten normalt blodsocker och normala insulinnivåer vilket gör att risken för biverkningar minimeras, man blir en ”frisk diabetiker”. Också vikten brukar normaliseras när blodsocker och insulinnivåerna blir hälsosamma.

  ”MORTALITETEN VID DIABETES LIGGER I PARITET MED CANCER”

  Läkartidningen:
  ”Sjukdomen är utan tvekan allvarlig, och de flesta inom hälso- och sjukvården skulle säkert vidta någon åtgärd även om patienten vore symtomfri. Femårsmortaliteten för en patient med nydiagnostiserad typ 2-diabetes är cirka 40 procent [5], vilket är i paritet med många cancersjukdomar.”

  [5]. Andersson DKG, Svärdsudd K. Long-term glycemic control relates to mortality in Type II diabetes. Diabetes Care 1995; 18:1534-43.

  Källa … Läkartidningen 1998; 95: 5167-70. (sid 5167)

  Ingen har sedan dess visat att denna dödssiffra har förändrats, vilket är högst anmärkningsvärt. Varför forskas det inte på en av Sveriges värsta folksjukdomar, som utvecklats epidemiskt, med mer än en miljon svenskar drabbade (diabetes och prediabetes)? En extrapolering ger att sjukdomen har trefaldigats sedan 1992 (!) och varje månad ökar antalet diabetiker i Sverige med i snitt 1100 diabetiker! Det verkar som om sjukdomsutvecklingen ska värnas för att inte minska läkemedelsindustrins kundunderlag och därför verkar patienters och samhällets intressen komma i andra hand.

  Läs ovanstående forskningsresultat en gång till – samma dödsrisk som med cancer – och ändå tar vi lätt på diabetes och fruktar cancer. Lyckligtvis går det att minimera riskerna med diabetes och många kan bli ”friska diabetiker”, om man slutar att äta det man inte tål; kolhydrater och socker.

  Även typ 1 diabetiker får lättare att kontrollera sitt blodsocker med lågkolhydratkost och kan minska på sin medicinkonsumtion, och därigenom minska risken för komplikationer. Läs Dr Jörgen Vesti Nielsens utmärkta PM.

  Lägre blodsockernivåer och lägre insulinnivåer minskar också risken för att utveckla cancer.

  Men självfallet väljer respektive medborgare själv sin egen livsstil, men det bör ske med öppna ögon. Det är ingen som vill bli missledd eller lurad. Det skall vara ett eget val med insikt om vart den väg sannolikt leder som man väljer.

  Det är så dags att vara efterklok efter man förlorat synen, kanske ett ben eller en fot (två diabetiker om dagen får sina fötter amputerade i Sverige), förlorat sin njurfunktion (de flesta njurtransplantationer står diabetiker för) eller råkat ut för hjärt- och kärlsjukdom (diabetiker löper här stor risk). Läs mer…

  Risken för demens ökar också och ibland kallas Alzheimer för diabetes typ 3. Läs mer … Alzheimer är egentligen bara ”typ-3 diabetes”, visar ny forskning … Läs mer…

  Det märkliga är att Livsmedelsverket rekommenderar tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost) som förser vården med en aldrig sinande ström av diabetespatienter. Sedan rekommenderar vården ”traditionell diabeteskost” (= tallriksmodellen) som kräver kraftig medicinering och som leder in patienterna i ”naturalförloppet” som innebär att de blir allt sjukare och allt mer vårdkrävande.

  Om syftet är att öka ohälsan och att öka antalet patienter är det genialiskt.

  Men om syftet är att stärka folkhälsan, att hjälpa diabetiker att öka sin livskvalité och att stärka samhället, då är det komplett vansinne. Det begriper ju även en femteklassare efter ett par lektioner, mer komplicerat än så är det inte. Men om ens karriär och lön beror på att inte begripa, då hjälper inte ens en professorstitel för vissa.

 5. Insulinbehandling ökar dödligheten hos t2-diabetikerna

  12 mars, 2013 By doktor Annika Dahlqvist

  Pétur Pétursson vid Sahlgrenska Akademin har gjort en studie 2012: Aspects of Abnormal Glucose Regulation … (Sammanfattning på svenska) där han visar att diabetes och dåligt sockerläge medför kraftigt ökad risk för hjärtsjukdom och död. Insulinbehandling ger en oberoende ökad risk för förtida död för typ 2 diabetiker.

  Slutsatser
  Dessa observationsstudier visar att störningar i sockeromsättningen är vanliga och predikterar sämre prognos bland patienter med olika manifestationer av kranskärlssjukdom. Även prediabetes och högt blodsocker i samband med insjuknande i AKS (akut kranskärlssjukdom) förefaller vara förknippade med ogynnsam prognos. Insulinbehandling hos patienter med typ 2 diabetes som genomgått kranskärlsröntgen predikterar långtidsdödlighet även efter att hänsyn tagits till andra sjukdomar. Eventuellt orsakssamband återstår att fastställa.”

  Kommentar:
  Många forskningsstudier, tex Karlshamnsstudien, visar att diabetiker som däremot äter lågkolhydratkost förbättrar sin hälsoprognos.

Kommentera