Dagens insulinbehandling är den största dödsorsaken för typ 2 diabetiker

“Höga insulin doser trefaldigar dödsrisken”

Höga nivåer av insulin ökar dödsrisken

Insulin, standardbehandling för personer med typ 2-diabetes, ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, har forskarna upptäckt denna vecka.

Under de senaste åren har insulin blivit ett populärt alternativ för diabetiker som lider av typ 2, som ofta har klassificerats som ”livsstilssjukdom” som kan skyllas på dålig kost och brist på motion.

Tidiga rapporter fann att insulinanvändning av typ 2 diabetiker tredubblade risken för dödsfall, och nu har forskare från Cardiff University upptäckt att dessa dödsfall främst orsakas av hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

“Dagens insulinbehandling tredubblar risken att dö i förtid, för diabetiker typ 2 (hjärtinfarkt, stroke och njursvikt).”

Insulinbehandling har alltid varit det viktigaste behandlingsalternativet för människor som lider av typ 1-diabetes, när kroppen inte naturligt kan producera insulin för att bryta ner socker i livsmedel, även om forskarna inte vet om det ökar dödsrisken även i denna grupp.

(Källa: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013, doi: 10.1210/jc.2012-3042).

Varje timma dör en svensk av sviterna av sin diabetes

Original artikel på engelska

Insulin, the standard treatment for people with type 2 diabetes, increases the risk of heart attack and stroke, researchers have discovered this week.

In the last few years, insulin has become a popular option for diabetics suffering from type 2, which has often been classified as the ‘lifestyle disease’ as it can be brought on by bad diet and a lack of exercise.

Early reports found that insulin use by type 2 diabetics tripled the risk of death, and now researchers from Cardiff University have discovered the deaths are caused by heart attack, stroke and kidney failure.

It’s always been the major treatment option for people suffering from type 1 diabetes, when the body cannot naturally produce insulin to break down sugars in foods, although the researchers don’t know if it increases death in this group.

(Source: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013; doi: 10.1210/jc.2012-3042).

Cancer

Det som primärt har förändrats sedan 50-talet är kosten och vi vet idag att mycket socker och kolhydrater driver upp blodsockret och insulinhalten, vilket är signifikanta riskfaktorer för cancer. En riskökning man får om man tillämpar Livsmedelsverkets tallriksmodell, en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater/socker.

Metabola syndromet

Livsmedelsverket tallriksmodell och Socialstyrelsens kostråd för diabetiker ger mycket höga insulinnivåer, som förutom fetma ger ökad risk för cancer. Nedan en informativ film där docent Jan Hammarsten belyser det metabola syndromet och kopplingen mellan högt insulin och prostatacancer.

“Sammanfattningsvis är dagens diabetesbehandling livsfarlig”

Beviset

En blodsockerkurva för en diabetiker typ 2 enligt dagens diabetesbehandling med högkolhydratkost och insulininjektioner OCH efter med en lågkolhydratkost utan insulin.

Inte alls konstigt att man blir sjuk av höga instabila nivåer av blodsocker och insulin. Detta resultat får i princip alla diabetiker, mer eller mindre snabbt. Det är anmärkningsvärt att vården ger råd som gör diabetespatienterna sjukare.

Diabetes typ 1

Även diabetiker typ 1 får stora hälsofördelar med lågkolhydratkost.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen