Almedalen 2014

Almedalsveckan i Visby, 29 juni – 6 juli 2014

De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt!

En annan syn är att ”Eliten festar ihop sig i Almedalen och vi betalar”

Sanningen ligger troligen mittemellan och beror också på vilka event av tusentals (3 467 st) man besöker. Om inte annat så är det intressant att höra vad meningsmotståndare har att säga. Har de ändrat ståndpunkt eller har de informationen som gör att man själv måste tänka om?

Almedalsveckan är ett utmärkt tillfälle att utbyta idéer och tankar, mellan personer som normalt sett inte träffas. Men visst finns det de som åker dit med stängda sinnen för att göra sitt jobb (och få betalt för det) och då ger ju inte denna vecka något extra utöver det vanliga.

Mats Wiman, styrelseledamot i Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) och krönikör på Kostdemokrati, är på plats i Almedalen och kommer att serva oss med rapporter, se nedan. Mats Wiman har också en egen blogg ”Friska diabetiker” som är rakt på sak om ett mycket angeläget ämne.

Under veckans gång kommer detta inlägg fyllas på med nya reflektioner från Mats Wiman, frisk diabetiker, som vet att kosten har en avgörande betydelse för diabetikers hälsoutveckling.

Men denna kunskap, dessa insikter och erfarenheter vill skolmedicinens ”språkrör” inte kännas vid. De vill istället framhäva framsteg inom sin egen sektor (= läkemedel).

Således uppfattas Mats Wimans sakliga frågor och inlägg inte alltid positivt. Han rubbar deras cirklar och punkterar en lukrativ ballong (som pumpas med ohälsa). Det märkliga är att det närmast är tabu att nämna kost inom skolmedicinen. Inte konstigt alls att vården håller på att krascha.

Mats Wiman

Söndagen 29 juni

Första dagen i Almedalen 2014 regnade i stort sett bort. Den stora händelsen blev Stefan Löfvens tal med många hundra åhörare.

Talet innehöll väldigt lite nytt och framför allt mycket litet konkret, dvs det var en lång lista med önskningar och viljeförklaringar men få förklaringar om hur dessa goda cigarrer skulle uppnås. Applåderna och tillropen var dock många och livliga.

På måndagen börjar allvaret då Dagens Medicins många arrangemang startar.

Mats Wiman – direkt från Almedalen

Måndagen 30 juni

Dagens Medicins seminarium ”Visst mäter vi i sjukvården” med Capio:s VD Thomas Berglund, vice VD Martin Engström, Chief Medical Officer Sveneric Svensson, Ordförande i Reumatikerförbundet Anne Carlsson, SKL-sektionschef Åsa Himmelsköld.gjorde en mycket intressant genomgång av Capio-koncernens strävan att ha kontroll över sin verksamhets kvalitet inom samtliga områden.

Jag valde Capio-seminariet då jag sedan länge sett Capio som en fyrbåk i sjukvårdsmörkret, dels därför att detta privatkapitalistiska företag (vinst -hu!) visat sig framgångsrikt bedriva sjukvård utan vänsterpartiets välsignelse.

Rubriken lockade mig att raljera kring kvalitet och framgång i diabetesvården men valde att istället vädja till Capio att bli vår allierade i kampen mot okunskapen, prestigen och avogheten hos sjukvården.

Glädjande nog fick jag gensvar, dock utan löften men vi kom överens om fortsatt dialog. Ett mycket glädjande och lovande resultat av mitt deltagande!

Upphetsande positivt!

Dagens andra Capio-seminarium blev en mycket positiv upplevelse. Örebro Läns landsting har glädjande nog vågat sig på att sedan 1990 (!!) gå samman med det privata Capio och bildat det gemensamt ägda bolaget Capio Läkargruppen som utvecklats fantastiskt och vunnit rader av kvalitetspriser och belöningar och därmed bevisat att offentlig och privat sjukvård mycket väl kan samarbeta och det framgångsrikt!!

Den imponerande kvinnliga trion Helen Willyams (VD, Capio läkargruppen), Gunilla Hagberg, (Marknadschef, Capio läkargruppen) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (Landsstyrelsens ordförande och Landstingsråd, Örebro Län (S) föranledde mig att ställa den ironiska men uppskattande frågan

”Ni har väl underrättat Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt om det här? Kanske skulle även Fi informeras”

Jag fortsatte senare med den ännu mer berättigade frågan

”Vet regeringen om era framgångar.”

Svaren indikerade att dessa framgångar nog var tämligen okända men alla tre visade stor entusiasm inför ett spridande av information om vad de uppnått.

Vi besökare gick från seminariet med just denna föresats.

Positivt att man kommer framåt och samarbetar inom skolmedicin. Dock lyser fortfarande kostbehandling och alternativ till skolmedicin med sin frånvaro.

Mats Wiman – direkt från Almedalen

Tisdag den 1 juli

Den stora frågan är:

Vågar Sverige utmana i diabetesmatchen?

Hur kan Sverige bli bättre på diabetesvård?

Medverkande:

Prof.Claes-Göran Östensson, KI, Ordf.i Diabetsförbundet Fredrik Löndal, Projektledare Sari Koski, Diabetesförbundet i Finland, Chef för avd.vård och omsorg Hans Karlsson, SKL, Sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet Helen Öberg, Regionråd i Västra Götaland Monica Selin, KD.

Ämnet för dagens seminarium förbigicks helt.

Istället paraderade samtliga deltagare med beröm över sig själva och sina organisationer och hur framgångsrika man är och har varit samt hur många (disparata) idéer man har om hur man i framtiden ska ha ännu större framgång (sic!).

Redogörelserna innehåll inga konkreta uppgifter om hur man mätt den framgång man var så stolt över. Den ende som levererade konkreta fakta var Fredrik Löndal som redogjorde för den enkät som Diabetesförbundet gjort och som visade att en stor del av de som fått diagnosen Diabetes 2 inte fått någon som helst utbildning av vården, något som inte var någon nyhet för mig enligt min personliga och andras erfarenhet.

Jag fick en halv chans att som del av publiken ställa en fråga:

”Om ni nu enligt er egen uppskattning är så framgångsrika, på vad baserar ni detta uttalande?”.

Östensson svarade utan leverera något svar att hard-end-point-svaret naturligtvis är att man inte dör, vilket fick mig att påpeka att den undersökning som finns (1994 ”Ska screening för diabetes införas”, publicerad i Läkartidningen 1998) utsäger att 5 år efter diagnos är 40% av patienterna avlidna”.

Jag tillade sedan:

”Det kan man väl knappast kalla en framgång för diabetesvården? Känner någon av er till om detta hemska resultat har blivit bättre sedan dess?”

Inget svar gavs.

Ingen kände ens till studien.

När jag ville ställa frågan om någon kände till den enda i verkligheten förekommande framgångsmetoden, nämligen LCHF, lämnade moderatorn istället över ordet till en av de vårdadministrationsdiskuterande damerna. Därefter avtackades alla närvarande och kaffe erbjöds.

Så avhåller man ’kättare’ borta från den dialog man säger sig hylla.

Ridå!

Mats Wiman – direkt från Almedalen

Onsdag den 2 juli

En fråga?

Hur högt ska svensk diabetesvård sikta?

Dagens Medicin och Novo Nordisk i samarbete med Nationella Diabetsteamet.

Seminariebeskrivning:

Nu görs en kraftsamling på prevention, vård och behandling av diabetes. men fortfarande saknas tydliga mål för satsningarna. Hur höga ambitioner ska patienter med diabetes förvänta sig av diabetesvården? Vi vet hur bra diabetesvård ska vara – Vem har ansvaret för att den genomförs?

Medverkande:

Statssekreterare i Socialdepartementet Lena Furmark, (KD), Landstingsrådet i Uppsala Län Vivianne Macdisi, (S), Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, Ordf.i SFAM Karin Träff Nordström, Chefen för Inera Patientmaktsutredare Johan Assarson, Ordf.i Diabetsförbundet Fredrik Löndahl, Ordf. för Svenska Föreningen för diabetologi Mona Landin Olsson, Hälso- och Sjukvårdsdirektör Region Skåne Ingrid Bengtsson Rijavec.

Liksom vid gårdagens seminarium (Vågar Sverige utmana i diabetesmatchen?) förbigicks ämnet för dagen helt.

Istället paraderade samtliga med reflexioner kring att man skulle ’jobba stenhårt’ med att bli ännu bättre. Inga för ämnet relevanta synpunkter framfördes av någon utan målsättningen framfördes vara helt klar: ”Man skulle bli ännu bättre”.(Sic!)

Moderatorn ingrep raskt och såg till att mitt inlägg inte fick något svar.

När jag ville ställa tilläggsfråga om varför Socialstyrelsens LCHF-beslut inte fått genomslag i diabetesvården var mikrofonen redan avstängd.

Jag bar ju (’oklokt nog’) min LCHF-button och DiOS-nålen och det tålde naturligtvis inte arrangörerna.

”Dialog är ju så bra” – om den över huvud får föras.

Mats Wiman – direkt från Almedalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen