Genmanipulation (GMO)

Ditt val

Vill du att dina barnbarn ska bli sista generationen människa? Vill du öka risken för cancer och slå ut svenskt lantbruk? Och för detta betala dyrt utan att få något positivt tillbaka?

Då kan du sluta läsa här och du behöver inte göra någonting!

OBS. Livsviktig information om något som en majoritet av folket ännu inte har uppmärksammat och inflytelserika särintressen vill att folket förblir i okunskapens skugga (här befinner sig också majoriteten av ansvariga politiker).

Vilken väg väljer du? Och vilka konsekvenser får ditt val?

Ett tungt PM att läsa och ta in – men alternativet är tusenfalt tyngre att bära.

När konsekvenserna kommer i dager för en majoritet av folket kan det vara försent att rätta till och då har ansvariga sedan länge gått under jord. Redan idag friskriver de sig från allt ansvar.

Din insats är nödvändig

”The only thing necessary for the triumph of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke (1729 – 1797)

DNA

 • Genmanipulation – vad är det egentligen?
 • Och finns det några risker med GMO?
 • Finns det något bra med GMO?

[GMO = Genetiskt Manipulerade Organismer]

Det som nu följer är inte något debattinlägg, utan fakta om något som är så tokigt att det är svårt att tro att det är sant. Och det kommer att drabba oss och våra barn med full kraft, om vi inte gör vår röst hörd. Endast folket kan stoppa detta vansinne.

Ett PM alla bör läsa. Sprid det vidare – dela det på Facebook – diskutera GMO i fikarummet – och tala om för våra förtroendevalda politiker att detta är något vi INTE accepterar – INTE under några som helst omständigheter. Det är ju VANSINNE.

Genmanipulation

Varje dag trillar nya larmrapporter in som alla bekräftar att GMO utgör ett reellt hot mot hela miljön, inklusive mänskligheten.

Det fantastiska med GMO är att det inte är några fördelar för producenter, konsumenter eller länder (bara elände), och ändå har man lyckats sälja in GMO. Det gynnar främst sex stora privata kemiföretag som vill styra över liv och död, på vår och våra barns bekostnad.

Ingress

Genmanipulerade organismer är vår tids största hot mot mänskligheten och mot miljön. I sin strävan mot att kontrollera vår mat och på köpet bli ofantligt rika är ”affärsmän” beredda att äventyra hela mänskligheten och miljön. Domen kommer att bli hård när bubblan brister, både mot de som inte gjorde något för att stoppa vansinnet och mot de utvecklat och infört manipulerade gener i vår mat (och i våra celler).

Det värsta är att det inte går att göra ogjort i efterhand när manipulerade gener blandats med våra egna, som sedan går vidare till barn och barnbarn, tills sterilitet inträder. När vi upptäcker konsekvenserna kan det vara för sent.

GMO är en katastrof för människor, djur och miljön. Skadeinsekter, ogräs, mögel och annat utvecklar snabbt resistens mot gifterna och därför måste besprutning ökas och starkare gifter användas, och till slut kollapsar affärskonceptet. Bland annat har superogräs utvecklats, kraftiga som basebollträ, som förstör skördetröskorna. Superogräs som inget biter på. GMO-odling startar med hyfsat bra skördar ett par år, sedan börjar eländet, och detta vill man nu sälja in i EU och Sverige.

GMO innebär också att svenskt lantbruk kommer att dö sotdöden. Nej tack!

Dödsstöten för svenskt lantbruk

KNOCKOUT – också näringsmässigt.

Med konceptet följer också växtgifter som inte går att skölja bort då de går in i växternas celler. Gifter som orsakat en massiv bi-död och som återfinns i vårt blod och t.o.m. i navelsträngsblod.

GMO-livsmedel är också fattiga på näringsämnen vilket på sikt är livsfarligt.

Studier

Studier på råttor, hamstrar och grisar visar att råttor som äter GMO utvecklar cancer på 6 – 9 månader, varför alla GMO-försök avslutas efter 90 dagar och djuren avlivas. Det har också visat sig att det har börjat växa hår i munnen på hamstrar och både råttor, hamstrar och grisar har blivit sterila på tre generationer. Varför ska vi äta sådant? Det är ju vansinne.

Enda skälet till att GMO finns är att det kan patenteras och att man därigenom kan ta makten över maten och folket. Det innebär att mäktiga affärsmän blir ännu mäktigare och ännu rikare, tills bubblan spricker. När vansinnet uppdagas kan det vara för sent. När manipulerade gener blandat sig med naturliga, som sedan går i arv, då är det för sent. Därför måste vi agerar nu.

Det är folkets ignorans (okunnighet), bristande engagemang och en blind auktoritetstro (gäller även politiker), som gör det möjligt att smyga på folket GMO.

Endast en massiv och kunnig folklig opinion kan stoppa GMO och om det misslyckas så kommer det att stå oss och våra barn dyrt. Svenskt lantbruk, som redan går på knän, kommer att slås ut. Sedan kan vi bara köpa GMO eller odla själva.

Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad

Prognosen: Inga svenska mjölkbönder år 2050

GMO-företagen vill att folket förblir i mörker och motarbetar med alla medel all form av GMO-märkning, väl medvetna om att ingen då skulle köpa dessa livsmedel.

USA är redan ockuperat och styrs av kost- och läkemedelsindustrin, ett land med världens högsta sjukvårdskostnad (mer än 18% av BNP) och med världens sjukaste folk, vars jordbruk är ohållbart (bland annat på grund av GMO).

Och nu ska EU erövras medan folket hålls ovetande och omedvetna. Bland annat med hjälp av handelsavtal mellan USA och EU som ger privata företag rätt att stämma länder som inte inordnar sig. De politiker som beslutar om GMO är lika okunniga som folket och får sin information främst via styrda informationskällor.

Doktor David Suzuki uttrycker det träffande (och han vet vad han talar om):.

GMO innebär dödsstöten för svenska lantbruk, och ingen ansvarig politiker bryr sig. Helt fantastiskt.

PM

Nedan följer en översikt och en sammanfattning om GMO, ett PM författat av Bertil Wosk, näringsterapeut och grundare av Holistic (leverantör av kosttillskott). Läs, begrunda och reflektera. Det är faktiskt så illa som beskrivs nedan – på riktigt. Och det kommer att drabba Dig och Dina barn och barnbarn om inte Du reagerar och agerar.

GMO är en politisk fråga – en av våra viktigaste

Nej till GMO är valets viktigaste fråga den 14 september, överordnad andra frågor, en fråga om liv eller död. Frågan man bör ställa till sig själv är:

Kan jag rösta på partier i riksdagsvalet som är för GMO?

Tyvärr så blir det inte många partier kvar rösta på om man betraktar GMO som en röd-kort-fråga (innebär att partier får lämna den politiska spelplanen).

Samhällsansvar

Bertil Wosk är kunnig inom området, om GMO och dess risker, och som en ansvarskännande medborgare har han skrivit ett PM om GMO som ger en översikt och grundläggande information. Om du INTE vill överlåta din och dina barns livskvalitet i händerna på affärsmän och på forskare som inte verkar förstå vad de håller på med (eller så gör de det, fast de bryr sig inte), så rekommenderas att läsa på och sedan agera.

Sprid nedanstående PM vidare, dela det på Facebook till exempel.

Nu följer ett livsviktigt PM om GMO som man vill hålla hemligt och som ansvariga politiker inte vill veta av – återstår att folket tar befälet. (och längst ner på sidan kan en PDF laddas hem och spridas vidare). EU-valet präglades av jämställdhet låt riksdagsvalet 14 september präglas av GMO-frågan.

Frågan alla bör ställa sig är: Kan jag rösta på politiker som säger ja till GMO?

PM startar här:

Genmanipulation

Genmanipulation anses av experterna vara nästa stora tekniska genombrott som kommer att förändra våra livsvillkor på jorden. Den jämförs med ångmaskinen som satte fart på den industriella revolutionen. Genmanipulerade organismer, GMO, påstås medföra bland annat följande:

Ett slut på världssvälten en gång för alla. Genmanipulerade grödor kommer att avsevärt öka skördarna. Det är helt nödvändigt om vi ska klara av den växande världsbefolkningen och undvika framtida krig på grund av att folk svälter.

En lösning på alla våra hälsoproblem. Experter påstår att man i framtiden kommer att kunna bota i stort sett alla sjukdomar genom en spruta med genmanipulerad DNA.

Förbättrad miljö eftersom man kan minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och erbjuda bättre metoder för att hantera miljögifter.

Det låter onekligen fantastiskt. Men är detta hela sanningen?

Svaret är tyvärr: nej.

Angår GMO verkligen mig? Är det inte forskarnas, industrins och politikernas sak att avgöra om det är nödvändigt, lämpligt och ofarligt för mänskligheten? Det är ju så mycket annat revolutionerande som jag inte heller är insatt i, till exempel datorteknologi och internet. Och man kan ju inte jämt vara en bakåtsträvare. Vem vill tillbaks till 1800-talet?

Här ska vi titta på några av genmanipulationens aspekter. Förhoppningsvis kommer du att förstå vad som skiljer GMO från andra tekniska framsteg och varför det är viktigt att ta ställning för eller emot genmanipulation redan idag.

Vad är GMO?

Med GMO (genmanipulserade eller genmodifierade organismer) menas att man gör ingrepp i arvsmassan hos en organism för att förändra dess egenskaper. Från en art till en annan överförs genetiskt material som ger upphov till en viss önskad egenskap. Inom avel och förädling finns en naturlig gräns för hur man kan korsa,förädla eller avla växter och djur. Den gränsen går vid olika arter.

Det går helt enkelt inte att korsa fisk och vete för att vetet ska tåla kyla bättre eller vetet ska få fjäll. Med genmanipulation är detta fullt möjligt. Organismer som korsas genetiskt behöver inte kunna korsa sig på naturlig väg. Det går till exempel att överföra genetiskt material från människor till kor för att de ska producera läkemedel i mjölken. Fiskgener kan överföras till växter så att de bättre tål kyla.

I naturen finns det vissa kontrollmekanismer som ser till att ett djur inte kan se ut hur som helst. Dessa mekanismer kan inte överträdas med vanliga förädlingsmetoder, men GMO tar ingen hänsyn till dessa. Genom att manipulera kontrollgenen för ögon har ett forskarlag i Schweiz kunnat skapa en fluga som har 14 ögon, bland annat ögon på vingar och ben.

Vilka är motiven för GMO?

De övergripande motiven bakom GMO är flera.

De viktigaste är:

 • Kortsiktig vinst.
 • Optimerade transporter och hantering av livsmedel.
 • Ökade marknadsandelar och vinst för multinationella företag.
 • Kontroll över världens livsmedelsförsörjning.

För att uppnå dessa mål inriktas GMO främst på följande områden:

 • Ökad tillväxt och produktion.
 • Anpassning till miljö- och klimatmässiga förhållanden.
 • Resistens mot sjukdomar och insekter.
 • Förändrade produktegenskaper.
 • Tolerans mot kemikalier (speciellt växtgifter och tungmetaller)

De multinationella företagen inom kemi- och läkemedelsindustri dominerar forskning och utveckling inom gentekniken.

Bland de sex främsta inom området finns Monsanto, Du Pont, Sandoz och Ciba-Geigy. Kemiföretaget Monsanto har bland annat utvecklat PCB, Agent Orange (som användes i Vietnamkriget), DDT, Dioxin, Roundup och Aspartam. De stora läkemedels- och kemiföretagen har köpt upp de mindre genteknikföretagen.

GMO sker främst inom jordbruksområdet. 98 procent av de förändringar av produktegenskaper som gjorts har haft som mål att förlänga produktens livslängd i butiken, underlätta transporter och göra förädlingen mer lönsam.

Ytterst handlar det om att få kontroll över tillgången på mat samt avkastning på investerat kapital. Visst fokus ligger på utveckling av resistens mot växtgifter hos grödor. Det är vanligt att man utvecklar resistens mot växtgifter som man själv producerar. Detta gäller bland annat Monsanto, Hoechst och Rhone-Poulenc.

Bekämpningsmedel och tungmetaller

Sojabönor är ett av de viktigaste baslivsmedlen i världen idag. De odlas konventionellt tillsammans med en hel del bekämpningsmedel. Företaget Monsanto tillverkar och säljer ett av världens mest sålda ogräsmedel Roundup. Det gör marken steril, förgiftar vatten, dödar fiskar och står för den tredje största orsaken till förgiftning i USA.

Samma företag har också lyckats få fram genmanipulerade sojabönor, med det passande namnet RoundupReady, som är resistenta mot företagets eget ogräsmedel Roundup. Det går att tjäna pengar på att sälja sojabönor som tål bekämpningsmedel, men framför allt kan man sälja ännu mer bekämpningsmedel.

Företaget har en klar fördel gentemot sina konkurrenter, vars ogräsmedel sojabönor inte är resistenta emot. Dessutom har företaget fått patent inte bara på den genmanipulerade sojabönan utan också på själva genen, som kan säljas och manipuleras in i vilken organism som helst. Soja ingår dessutom som en vanlig ingrediens i många halv- och helfabrikat, till exempel bröd, pasta, bakverk, köttprodukter, glass och barnmat. Eftersom ingen märkning sker är det idag svårt att få tag på soja som är garanterat icke genmanipulerad.

Genom att avlägsna den gen som gör att tomater blir mjuka när de åldras har forskarna skapat en tomat som förblir hård även när den är mogen. Det betyder att kunden inte längre kan avgöra om tomaten är gammal genom att se eller känna på den. Det är alltså möjligt att sälja tomater som annars hade slängts.

Växter som genmanipulerats för att tåla tungmetaller används för att samla upp de giftiga ämnena och på så sätt sanera förorenad mark. Vad man ska göra med växterna som tagit upp alla tungmetaller vet man inte. När växterna dör frigörs tungmetallerna på nytt. Eldar man upp dem sprids tungmetaller med vinden.

Fiskar genmanipuleras också för att tåla mer tungmetaller. Motivet för att eliminera användningen av tungmetaller minskar därmed. Problemet är att när fisk och grödor tål högre doser tungmetaller, ackumuleras dessa farliga ämnen i näringskedjan och drabbar oss själva. Forskning visar att genetiska egenskaper kan passera mellan besläktade arter, men även mellan besläktade växter och djur.

Ett mer närliggande problem är att växter som genmanipulerats för att vara resistenta mot bekämpningsmedel kommer att öka användningen av bekämpningsmedel. Om växter som är resistenta mot bekämpningsmedel på naturlig väg korsas med ogräs kommer dessa ogräs också att vara resistenta mot bekämpningsmedel. Då behöver vi nya och kraftfullare ogräsmedel för att döda de resistenta ogräsen.

Det låter som en verkligt lönande affär för kemiföretagen.

Många forskare anser att det är bättre att anpassa (genmanipulera) människor så att de tål mer gifter än att eliminera användningen av gifter. Om människor genmanipuleras så att de tål mer gifter, slipper industrin rena giftiga utsläpp. I framtiden kan människor genmanipuleras så att de tål amalgam. Detta giftiga tandfyllningsmedel kan då användas utan problem.

Exempel på genetisk ingenjörskonst

Genetisk ingenjörskonst gör att kor mjölkar avsevärt mycket mer. I avsikt att öka tillväxten hos djur har tillväxthormongener från människa, råtta och nötkreatur introducerats i gris, får, kyckling, karp och forell. Man har lyckats framställa möss som är dubbelt så stora som vanliga möss och sporrade av framgångarna försöker man få fram ”supergrisar”.

Mänskliga tillväxthormoner har introducerats i gris för att öka tillväxten och producera magrare kött. De manipulerade grisarna drabbas av reumatism, magsår, muskelsvaghet, letargi, partiell blindhet och oförmåga att para sig. GMO gör att forellhannar bara bildar spermier som gör att deras avkomma enbart blir honor. Detta är en fördel för fiskare eftersom honor växer fortare och är mer lätthanterliga.

Det har skapats grönsaker som är resistenta mot virus som i vanliga fall fördärvar hela skördar och det finns sädessorter som är resistenta mot ogräsmedel.

Det finns jäst som minskar tiden för att baka bröd.

Växter som ska motstå insektsangrepp har manipulerats så att de producerar ett gift mot insekter. En giftgen från skorpion har till exempel introducerats i majs så att den producerar ett insektsgift. En gen från bakterien Bacillus thuringiensis har introducerats i många olika grödor för att producera det gift som normalt produceras av bakterien och som dödar insekter. Denna gen kan överföras via maten till bakterier i våra tarmar.

Då kan detta bekämpningsmedel kontinuerligt produceras av tarmbakterier i våra tarmar.

[Kommentar: Det växtgift som förstör insekters magar så att de förblöder är självfallet inget bra för människors magar heller, även om vi inte dör]

Det holländska företaget Gene Pharming föder upp kor i vilka man har introducerat den mänskliga genen för laktoferrin. Det är ett järnbindande protein med bakteriehämmande effekt genom att det konkurrerar med bakterierna om det för dem livsviktiga järnet. Mjölk med detta protein i sig är tänkt att förhindra infektioner i mag-tarmkanalen. Tobak har manipulerats så att de producerar antigena malariaproteiner. De ska kunna användas för att vaccinera människor.

GMO kan också innebära följande sorts överföring:

 • Spindelgener till get för att getmjölk ska innehålla spindelprotein för tillverkning av skottsäkra skyddsvästar.
 • Kogener till grisar för att de ska få kohud.
 • Gener från djuphavsfiskar för att tomater och jordgubbar ska tåla frost.
 • Gener från maneter för att grisars trynen ska lysa i mörkret.
 • Gener som gör att potatisar lyser i mörkret när de behöver vattnas.
 • Mänskliga gener till majs för att producera spermiedödande ämnen.

En markörgen för antibiotikaresistens tillsätts GMO-celler för att kunna avgöra om den aktiva genen har överförts. När man sedan besprutar cellerna med antibiotika överlever bara de celler där markören har överförts. Denna antibiotikaresistenta gen kan överföras till andra grödor och djur och även till människan.

Bakterier (även skadliga) kan då bli antibiotikaresistenta.

Vår kropp vet inte hur den ska ta hand om genmanipulerad mat.

Gener för bekämpningsmedel överförs till grödor som kan tas upp av bakterier i tarmen som sedan producerar bekämpningsmedel i kroppen. Djurstudier visar att DNA i maten kan gå in i kroppens organ, även till foster.

Frågan är: Vad händer i kroppen när den tillförs okända gener?

Bruce Lipton, som forskat i kloning av stamceller, belyser i sin video ”You are what you eat” hur små bitar av DNA-kedjorna i födan, så kallade mikro-RNA, tas upp direkt i våra kroppar. De nya rönen visar att kroppen inte kan bryta ned dessa modifierade gener.

Märkning

Märkning av livsmedel Inom alla områden – med undantag för genmanipulerade livsmedel – har konsumenten rätt att få veta vad hon köper så att hon kan ta ställning till produkten.

Den enda verkliga makt folket har är att gynna eller missgynna produkter på marknaden genom sina inköp. Detta ser vi tydligt inom området för miljöanpassade produkter. Där har till och med staten sanktionerat märkningar för att underlätta konsumenternas val.

I Sverige behöver man inte deklarera GMO i livsmedel om det är mindre än 0,9% GMO i produkten. Märkning bör finnas på alla nivåer. Det är en konsumenträttighet. Det bör gälla för genmanipulerade arter som till exempel manipulerade tomater, liksom för livsmedel som innehåller en genmanipulerad ingrediens. Det kan handla om bröd som innehåller genmanipulerad jäst eller om mat som innehåller en vitaminblandning i vilken A-vitamin har tillverkats genom genmanipulerade organismer.

Myndigheterna hävdar att en sådan märkning är omöjlig. Därmed är det också omöjligt för en konsument att ta ställning till vad hon äter eftersom hon inte får adekvat information. Exempelvis kan en vegetarian inte ta ställning till om tomater med gener från gris är vegetariska eller inte.

Body Shop och andra företag försäkrar oss om att deras produkter, avsedda för utvärtes bruk, är framställda utan djurförsök. De flesta människor skulle vilja ha liknande försäkringar för något de stoppar i sin mun. Det är också en etisk fråga (se nedan).

Etik och samhällsansvar

Det finns flera etiska invändningar mot genmanipulation. Den som är emot plågsamma djurförsök kan bojkotta kosmetika som är testad på djur (eller innehåller ingredienser testade på djur). Handeln har förstått att frågan engagerar människor och anger därför noggrant på etiketterna att produkten inte är testad på djur. När det gäller GMO finns inga sådana överenskommelser och industrin är av naturliga skäl inte intresserad av detta.

Experterna hävdar att genetiskt manipulerade djur inte lider. Det stämmer inte. När en ko får ett hormon som kraftig ökar mjölkproduktionen, pressar man den över dess naturligt optimala förmåga. Det stressar djuret psykiskt men framför allt fysiologiskt.

När Food Commision i England fick tag på det mjölkökande läkemedlet Posilac, visade det sig att det hade flera biverkningar som var kända av tillverkaren. I deras egen broschyr varnade de för att kor som behandlades med Posilac löpte en ökad risk att få juverinfektion (mastitis), cystor på äggstockarna, livmoderproblem, kvarhållen placenta, förkortad graviditet och framfödande av mindre kalvar.

Dessutom ökade behovet av andra typer av mediciner vid användning av Posilac.

Råttor som ätit GMO utvecklade cancertumörer stora som golfbollar efter 6 – 9 månader. Varför ska vi människor äta det?

Den första långtidsstudien på GMO-mat visar att råttor som fötts upp på tre olika typer av genmanipulerad majs i 90 dagar fick allvarliga skador på flera organ men särskilt på lever och njurar. Frekvensen bröstcancer var onormalt hög (80 procent). 70 procent av honorna och 50 procent av hanarna dog i förtid. Råttorna fick bland annat NK603, Mosantos GMO-majs som odlas i USA och används till människor och djur. Den finns i frukostflingor, tortillas och majssnacks.

Vem kan avgöra om råttorna lider eller inte?

I England påstår det statligt tillsatta etiska rådet för genmanipulerade livsmedel (Ethical Study Group on Genetic Modification Programmes and Food Use) att det är helt säkert och oskadligt att äta djur som genmanipulerats med mänskliga gener. Men å andra sidan ansåg regeringens experter även att nermalda djurkadaver som foder åt kor var säkert. Tyvärr hade de fel. Galna kosjukan (BSE) bröt ut till följd av experternas rön.

Med genmanipulerade växter och djur och utan tillräcklig märkning kan vegetarianer inte leva i enlighet med sin övertygelse. Samma sak gäller för hinduer som inte äter kor, liksom för muslimer och judar som inte får äta gris. Det finns inga garantier för att maten är helt fri från material från fisk, gris, insekt eller något annat djur.

Dessutom är det i stort sett omöjligt även för forskare att avgöra om vår mat innehåller mänskliga gener eller inte, eftersom tester inte med säkerhet kan avslöja det. Frågan är om du verkligen vill äta mat från misslyckade vetenskapliga experiment, utan att du vet om det?

Myndigheterna hävdar att vi inte behöver upplysas om att det är genmanipulerade livsmedel vi äter. Ett livsmedel från en genmanipulerad organism anses vara kemiskt identisk med en icke manipulerad.

Robert Jenkins på Genetics Forum i England menar dock ”att det inte spelar någon roll hur många gånger en gen har kopierats i ett laboratorium. Om den ursprungligen kommer från en ko är det en ko och om vi äter mat med mänskliga gener är frågan om vi inte borde kalla oss för kannibaler.”

Var går gränsen? Hur vet vi att nästa steg inte är att man korsar människor med grisar?

Patent på liv

Patent är ett sätt att skydda uppfinningar. Aldrig tidigare har man kunnat patentera olika livsformer.

Nu kan man få patent på gener, och hela organismer, det vill säga på genmanipulerade växter och djur. Det innebär att levande varelser anses ha uppfunnits av människan och betraktas som en produkt, vilken som helst. Produkten har man ensamrätt över. När man genmanipulerar äggceller hos djur är det endast 20 procent av djuren som föds som bär den främmande genen. 80 procent av djuren är alltså misslyckade och eftersom de då inte fyller någon funktion inom industrin måste de dödas.

KONTROLLERA LIVSMEDELSMARKNADEN. Patentskyddet omfattar ofta kulturväxter som är viktig basföda i u-länderna (hirs, majs, kassava etc). Resultatet blir att man förhindrar lokal produktion och får monopol på import av dessa livsmedel. De rikaste företagen i i-länderna kan därmed kontrollera livsmedelsmarknaden i u-länderna och exportera ”paket” av frön och bekämpningsmedel.

Det blir inte fritt för en bonde att avgöra vad och hur han vill odla. Monsanto har genmanipulerat ris och bomull med löfte om större skördar. Bomullsfröet innehåller en gen som producerar ett insektsgift.

Detta så kallade Bt-cotton ger opålitliga skördar. Bönder tar lån till dyra frön och bekämpningsmedel och går sedan i konkurs. I GMO-riset har Monsanto även stoppat in en så kallad terminal gen. Det gör att bönderna inte kan använda riset som ”sättris” nästa år (motsvarande vår sättpotatis)

Vad är Terminator-teknik?

De måste köpa nytt ris varje år. Bönderna tar dyra lån för att få ”bättre” skördar. När situationen blir uppenbar försöker de återgå till det gamla riset. Men det går inte, dels för att de skrivit kontrakt med Monsantos agenter, dels för att de gamla kulturgrödorna inte längre växer på marken som besprutats med Monsantos bekämpningsmedel.

Mer än 200 000 indiska jordbrukare har begått självmord sedan 1997 för att de inte kan ta sig ur knipan.

Från fröer av självmord till fröer av hopp. Varför indiska bönder har begått självmord och hur kan vi stoppa denna tragedi?

Monsanto går till domstol

Monsanto stämmer också hundratals bönder för att de olovligt använt sig av deras patenterade grödor. Orsaken är att GMO-grödorna sprider sig med vind och vanlig pollinering. När de fattiga bönderna inte kan försvara sig köper Monsanto upp jordbruken och ökar sin vinst.

Hälsoaspekter

Risken är överhängande att vi skapar nya sjukdomar och rena epidemier genom genmanipulation. Militären i USA forskade på biologisk krigföring med specifika egenskaper att sättas in mot speciella folkslag eller nationer. Ett flertal experter anser att AIDS är resultatet av denna militära forskning där ett genmanipulerat virus (HIV) spreds via experiment med ett HIV-infekterat vaccin mot hepatit. Det prövades på homosexuella män i USA (se till exempel boken AIDS – Tabu, av Ingemar Ljungqvist, Carlssons Bokförlag).

Andra orosmoln är det som forskarna kallar för ”ARMed genes” (Antibiotic Resistance Markers). Detta innebär att man förutom den gen man önskar överföra samtidigt också överför en annan gen som är en markör. Den fungerar som en flagga och som är lätt att upptäcka i den nya genmanipulerade organismen. På detta sätt får man snabbt, ofta inom loppet av några dagar eller veckor, veta om genmanipulationen har lyckats. Finns markören där är genmanipulationen lyckad.

För detta ändamål använder man sig av gener som är resistenta mot antibiotika, till exempel kanamycin och neomycin. Om man nu tillför ett antibiotika till den genmanipulerade grödan, kommer endast de plantor där genmanipulationen har lyckats att överleva. Resten dör.

Problemet är att den antibiotikaresistenta egenskapen relativt lätt överförs mellan olika arter.

Det innebär att om en person äter sådan antibiotikaresistent mat kan denna egenskap lätt överföras till bakterier i kroppen. Om hon nu drabbas av tuberkulos och behandlas med antibiotika kanamycin (som används just för att det är ett effektivt antibiotika mot tuberkulos) är risken stor att personen i fråga kommer att vara resistent mot denna typ av antibiotika.gmo-label-organic

Metoden med ARMed genes har bland annat använts på genmanipulerade tomater. För att minska riskerna har myndigheterna i England bestämt att dessa tomater bara får säljas som tomatpuré eftersom kokning dödar den antibiotikaresistenta genen. Problemet är att denna tomat redan är tillåten att säljas som färskvara i USA. Hur kontrollerar man att den inte säljs i färskt tillstånd även i Europa?

GMO och skador hos människor

Det finns redan tydliga tecken på skador och sjukdomar hos människor som ett resultat av GMO grödor:

 • Läckande tarm.
 • Matsmältningsproblem.
 • Inflammationer.
 • Autoimmuna sjukdomar.
 • Allergier.
 • Gifter.
 • Alzheimer.
 • Diabetes typ 1 och 2.
 • Njursjukdomar.
 • Hjärtattacker.
 • Infertilitet.
 • Defekter vid födelsen.
 • Hår som växer inuti munnen.
 • Autism.
 • Cancer – bröst och prostata.
 • För tidigt åldrande.
 • Morgellons sjukdom.

Förbud – men inte för alla

Aminosyran L-tryptofan är ett kosttillskott som användes av miljoner människor världen över, bland annat mot sömnlöshet. En orenhet i detta preparat gav upphov till en epidemi av sjukdomen eosinofil-myalgisyndrom (EMS), där 37 personer avled. 1 500 människor drabbades av permanenta skador och ett okänt antal drabbades av andra skador. Sjukdomen uppkom när det japanska företaget Showa Denko förändrade tillverkningsprocessen så att en bakterie genmanipulerats för att tillverka Ltryptofan.

Men förutom denna aminosyra tillverkade bakterierna också en del mycket giftiga ämnen. Som ett resultat av detta har man världen över förbjudit L-tryptofan, förutom i barnmat och i näringspulver för sjuka och gamla. Till skillnad från friska människor anses tydligen barn och gamla tåla denna aminosyra! Den skyldiga genmanipulationsprocessen förbjöds däremot inte.

Det förekommer att genetiskt material från nötter och skaldjur introduceras i andra livsmedel. Många människor är allergiska mot nötter och skaldjur och ingen vet om de allergiframkallande egenskaperna också överförs. Mycket tyder dock på det. När man manipulerade sojabönor med gener från paranöt, visade det sig att sojabönorna också kunde orsaka allergiska reaktioner hos personer med allergi mot paranötter. Eftersom man inte behöver ange att en produkt innehåller genmanipulerat material, ännu mindre varifrån den kommer, kan man förvänta sig allvarliga problem för stora befolkningsgrupper.

Det finns många risker med genmanipulation.

Här är några risker som påvisats:

 • Rubbning av balansen i ekosystemet.
 • Nya sjukdomar som sprids över artgränserna.
 • Allergiframkallande ämnen i livsmedlen.
 • Ökad användning av växtgifter (vilket ju är en av de starkaste drivkrafterna bakom genmanipulation).

Risken är också att genmanipulerade organismer överför sin främmande gen till andra arter via korsbefruktning. Det innebär att vi snart får ogräs och insekter som också är resistenta mot bekämpningsmedel. Då ”kräver” industrin nya bekämpningsmedel och mer genmanipulation för att rädda situationen. Dessa problem har redan dykt upp.

Sjukdomar bland grödor får större möjlighet att spridas när de till exempel innehåller gener som gör att de tål frost. Frosten är annars ett effektivt skydd för att hindra spridning av infekterade grödor.

En oväntad växelverkan kan dessutom uppstå i miljön. Detta påvisades redan när den ofarliga bakterien Klebsiella plantieola genmanipulerades. Den skulle omvandla växtrester till etanol för att användas som bränsle inom jordbruket. Följden blev att ekologin i jorden förändrades varpå all växtlighet dog av alkoholförgiftning eller av olika sjukdomar. Orsaken var att den genmanipulerade bakterien slog ut andra mikroorganismer som är helt nödvändiga för växterna.

Reglering

Internationell kontroll inom området är nödvändig, men de stora genmanipulerande länderna motsätter sig starkt all internationell kontroll. Den reglering som väl förekommer kan vara innehållslös.

När det blev tillåtet att producera genmanipulerade rapsfrön var villkoret att de inte används som föda för djur eller människor.

Men det belgiska företaget, Plant Genetic System, som har skapat dessa rapsfrön har inget krav på sig att deklarera att de är genmanipulerade. Frågan är varför företaget har lagt ned pengar på att ta fram ett genmanipulerat frö om de inte tänker sälja det?

EU och genmanipulation

EU har gett klartecken för import av sojaprodukter som innehåller genmanipulerad soja. I december 1996 bestämde EU att genmanipulerad majs (framtagen av det stora multinationella läkemedelsbolaget Ciba-Geigy) ska få säljas i Europa utan någon som helst märkning. Detta trots att jordbruksministrarna i alla europeiska länder, utom Frankrike, motsatte sig detta.

Eftersom begreppet ”genmanipulerade organismer” har en negativ klang, använder man inom EU det officiella begreppet ”genetiskt modifierade organismer”. Begreppet ”Novel food”, det vill säga ”nymodiga livsmedel”, används också. Därigenom försöker man undvika att människor associerar negativt till GMO.

Högriskexperiment

Genmanipulation är ett jättelikt experiment med oförutsägbara följder. När de skadliga effekterna upptäcks är det för sent att rätta till problemen. Trots liknande exempel i industrins historia, vägrar man att lära av sina misstag. Kortsiktiga ekonomiska vinster får styra. Denna gång är insatsen oerhört hög.

GMO ligger inte i konsumenternas intresse. Bioteknikindustrin försöker sälja livsmedel till oss som inte har några egentliga fördelar (men en hel del nackdelar), varor som är tvivelaktiga från miljösynpunkt.

Dessutom vill man förvägra konsumenterna all form av märkning eller annan möjlighet att identifiera genmanipulerade livsmedel. Ju mer oinformerade konsumenterna kan hållas desto större är företagens vinstchanser. Genmanipulation har mött starkt motstånd från konsumenter, hälsoexperter och andra, men det tycks inte påverka bioteknikindustrin.

Det kostar otroliga summor att forska och utveckla genmanipulerade varor; företagen behöver sedan få avkastning på sina investeringar. Marknaden domineras av ett antal multinationella företag som kan ta patent på såväl gener som hela organismer. Patentskyddet omfattar de kulturväxter som är viktig basföda i u-länderna, vilket förhindrar lokal produktion.

Ur etisk synvinkel är GMO högst tvivelaktigt. Experter hävdar att genetiskt manipulerade djur inte lider. Det stämmer inte. Studier visar att djur drabbas av stress och sjukdomar till följd av genmanipulation.

Hälsoriskerna är dessutom överhängande.

Människokroppen vet inte hur den ska ta hand om genmanipulerad mat. Gener för bekämpningsmedel överförs till grödor som kan tas upp av bakterier i tarmen som sedan producerar bekämpningsmedel i kroppen. Nya rön visar att kroppen inte kan bryta ned modifierade gener.

10 skäl att undvika GMO;

 1. GMO är skadligt.
 2. GMO smittar för all framtid.
 3. GMO skadar miljön.
 4. GMO ökar användningen av bekämpningsmedel.
 5. GMO ger farliga bieffekter.
 6. GMO ökar inte skörden och motverkar inte svält i världen.
 7. Myndigheternas översyn av GMO är försumbar.
 8. Bioteknikindustrin använder sig av pseudovetenskap för att visa att GMO är ofarligt.
 9. Oberoende forskning och rapportering av GMO attackeras och förtrycks.
 10. Omsorg om kommande generationer.

Hur påverkar vi situationen?

Om du fortfarande anser att genmanipulation inte berör dig eller dina barns framtid så behöver du inte göra någonting. Om du däremot anser att det berör dig uppmanas du att sprida kunskapen till dina vänner och andra.

 • Kontakta politiker både lokalt och på riksnivå.
 • Genom att undvika GMO tvingas GMO-industrin att ta bort GMO från vår mat.

Varför det är viktigt för mig.

Monsantos bekämpningsmedel dödar bin, stör ekosystemen, förorenar floder och grundvatten och är källan till ett stort antal av cancerfall och missbildningar. Det är vetenskapligt bevisat att GMO orsakar cancer.”

Kopiera gärna denna information och sprid den till dina vänner.

Referenser

 • Institute for responsible Technologi (IRT).
 • GMWATCH.
 • Böckerna ”Seeds of Deception” och ”Genetic Roulett” av Jeffrey Smith.
 • ”Genvägen till en ekologisk katastrof. Genmanipulation och genetisk förorening”, utgiven av Greenpeace. Det är en utmärkt liten skrift med över 70 referenser, som du kan beställa från Greenpeace, telefon 08-702 70 70.
 • Tidskriften Hälsa nr 12/96.
 • ”Hotet mot livet” av William F. Engdahl.

Genmanipulation: Business

Genmanipulerade organismer handlar om pengar och makt. Hur detta påverkar djur, människor och balansen i vårt ekosystem i stort är något man mörkar. Vi medborgare väger lätt i detta sammanhang och våra politiker måste ha medborgarnas stöd för att ta tag i frågan.

Eller så har kost-, läkemedelsindustrin (som samverkar inom t.ex. ILSI) beaktat att folk blir kroniskt sjuka, får t.ex. cancer (kräver mer läkemedel) och att många kommer att bli ofrivilligt barnlösa (begränsar befolkningsökningen? I vilket fall väger människors livskvalitet och liv lätt i sammanhanget.

Symptomatiskt är att GMO knappt nämndes under Almedalsveckan. Låt oss lyfta GMO till valets viktigaste fråga och utdela röda kort till de politiker som säger ja till GMO, oberoende av hur bra de är på övriga frågor. Endast en massiv och kunnig folkopinion kan förhindra att GMO hamnar på våra tallrikar, utan att vi vet om det.

Inför EU-valet fick jämställdhet och lika människovärde stort utrymme. Låt valet handla om GMO. För de medborgare som satt sig in i frågan är detta en självklarhet och varken vi eller våra djur ska äta GMO. Inte heller ska våra åkrar besprutas med gifter. Det är inte att ta hand om oss själv eller år miljö på ett hållbart sätt. Vi har bara en jord och den ska vi vårda för att det ska gå väl för barn, barnbarn, barnsbarnsbarn, …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen