Falska studier om kolloidalt silver vilseleder medborgarna

Miljöpåverkan

Påståenden om risker för akvatiskt liv är baserade på studier som gjorts under felaktiga former i sterila akvarier helt utan inslag av organiskt material. Silverjoner binder nämligen med sulfidjoner och skapar då silversulfid, något som inte anses vara ett dugg giftigt för vattenlevande organismer. I naturen är silver ofarligt men i laboratoriet har man lyckats – med viss ansträngning – att visa att det kan vara farligt för fiskar.

Hur farligt är läkemedelsrester för fiskar? Där VET man hur farligt det är. Läkemedel skapar tvåkönade fiskar, vilket enligt Svenskt Vatten tydligen är att föredra framför att lite naturligt grundämne återgår till naturen, där det en gång kom ifrån? Man gör inga större ansträngningar för att se till att vi slipper dricka antidepressiv medicin, antibiotikarester eller olika hormonpreparat. Silver däremot verkar vara enklare att jaga!

I flera år har nu Svenskt vatten med flera varnat om hur giftiga silverjoner är när de kommer ut i våra vattendrag. Fiskarna dör av ett mikrogram silverjoner påstås det.

Allt detta är baserat på forskningsfusk som baserar forskningen på sterila akvarier, där det inte finns tillstymmelse till organiskt material. Man baserar med andra ord experimentet på en miljö som inte ens påminner om hur naturen fungerar. I naturen binder reaktiva silverjoner med organiskt material och silvret omvandlas bland annat till silversulfid, faller till botten och införlivas i bottensedimentet. Silversulfid är inte klassat som giftigt för vattenlevande organismer. Detta försöker Svenskt Vatten sopa under mattan. Man låtsas inte om det överhuvudtaget.

Det ultimata beviset på det utbredda forskningsfusket med en uppenbar dold agenda är produkten Tetra Medica Fungistop. När man har svamp eller bakterieangrepp på sina akvariefiskar, vad gör man då? Jo häller ner Fungistop som består av en silverkolloid med styrkan 2000 ppm. Rakt ned bland fiskarna.

Detta motsvarar att hälla ned 2 liter rent 10 ppm starkt kolloidalt silver ner i ett akvarium med storleken 20 liter.

Fiskarna dör konstigt nog inte av detta utan får istället hjälp med att läka sår och bli av med bakterie- och svampangrepp.


Silver och utsläpp i vattendragen

Inte ens under mitten på åttiotalet då silvermängderna som kom till reningsverken var som störst, fanns det några skador från detta. Silverutsläppen har faktiskt minskat med över 90% sedan 1987 då det enligt statistik kom som mest silver till reningsverken.


Den påstådda miljöskadliga effekten

Det kan vara värt att känna till, att den miljöskadliga effekten är extremt överdriven vad gäller silver. Om man ska fastställa hur ”farligt” något är så kan man inte betrakta det taget ur sitt sammanhang och utan att jämföra med något jämförbart.

Det påstås att silver är farligt men jämfört med vad?! I princip allting är giftigt i tillräckligt starka koncentrationer. Joner av många andra metaller, inkl. koppar och zink, är också cytotoxiska och ekotoxiska. Och koppar är en avsevärt mer vanligt förekommande metall i naturen än vad silver är och därmed ett mera reellt hot. Metaller som ligger i vatten kommer med några få undantag att konstant avge joner, och många av dessa metalljoner är alltså cytotoxiska och ekotoxiska – om koncentrationerna blir för stora.

I ekologiska system så kommer silverjoner att reduceras till endera olika silverföreningar eller till nanopartiklar av silver. Sannolikheten är störst att de reduceras till olika silverföreningar, och där särskilt med klor och svavel, varvid silverklorid och silversulfid bildas. Båda dessa silverföreningar är extremt svårlösliga i vatten, varför de i princip därmed oskadliggjorts. Dvs inte kan döda mikroorganismer igen, detta eftersom oxidationen tillbaka till joner är i stort sett obefintlig.

Dessutom, merparten av det silver som förekommer i naturen, inkl. det som bryts i silvergruvor, är i just formerna silverklorid och silversulfid. Så silvret går därmed tillbaka till sin ursprungliga form, och cirkeln är sluten.


Svensk och Schweizisk studie visar att silver neutraliseras i reningsverken

Silvernanopartiklar i avloppsvatten avskiljs i hög utsträckning till slammet vid reningsverken. Det visar en undersökning från IVL Svenska miljöinstitutet, som presenterades dagarna innan jul 2013. 80-100% av silvret avskiljs från avlopssvattnet, binder med slam och omvandlas till silversulfid. Silvret utgör således ingen fara för något akvatiskt liv väl vattnet renats och kan skickas ut till vattendragen igen.

Den Schweiziska studien kom fram till samma resultat.

“They discovered that nanosilver does not remain in its metallic form for very long: it is efficiently transformed into a silver sulfide salt. ”We presume that sulfidation already largely takes place in the sewer channel,” Kägi says. That’s good news, because ”these salt crystals cause much fewer problems, the silver is much less soluble in this form”. Dissolved ions are the main reason why silver can be harmful to the environment and can stop bacteria from getting to work in the sewage sludge.”

Följande genomgång av silver konstaterar att produkter baserat på nanosilver existerat i mer än 100 år. Det är alltså ingen ny uppfinning som skulle kunna ge oanade skador på människor och miljö, som vissa vill göra gällande – konstaterar forskarna som författat artikeln.

“Nanosilver is one nanomaterial that is currently under a lot of scrutiny. Much of the discussion is based on the assumption that nanosilver is something new that has not been seen until recently and that the advances in nanotechnology opened completely new application areas for silver. However, we show in this analysis that nanosilver in the form of colloidal silver has been used for more than 100 years and has been registered as a biocidal material in the United States since 1954. Fifty-three percent of the EPA-registered biocidal silver products likely contain nanosilver. Most of these nanosilver applications are silver-impregnated water filters, algicides, and antimicrobial additives that do not claim to contain nanoparticles. Many human health standards for silver are based on an analysis of argyria occurrence (discoloration of the skin, a cosmetic condition) from the 1930s and include studies that considered nanosilver materials. The environmental standards on the other hand are based on ionic silver and may need to be reevaluated based on recent findings that most silver in the environment, regardless of the original silver form, is present in the form of small clusters or nanoparticles. The implications of this analysis for policy of nanosilver is that it would be a mistake for regulators to ignore the accumulated knowledge of our scientific and regulatory heritage in a bid to declare nanosilvermaterials as new chemicals, with unknown properties and automatically harmful simply on the basis of a change in nomenclature to the term “nano”.”

Hela artikeln här:

  • 120 Years of Nanosilver History: Implications for Policy Makers … PDF  … click here

Kolloidalt Silver och miljöpåverkan

Det de som kritiserar KS oftast inte begriper, är hur lite silver det rör sig om. När de får reda på att hela Sveriges konsumtion av kolloidalt silver motsvarar kring ett par kilo silver som sprids jämnt över hela landet i mikroskopiska mängder, då får de backa och inse att man inte kan kritisera KS utifrån det perspektivet.

Hur många ton mänsklig avföring dumpas av lyxkryssare per vecka? Harmlöst? Gift från renhållningsverken dumpas på våra åkrar. 200 000 ton giftigt slam från renhållningsverken dumpas årligen på våra åkrar där vår mat ska odlas. Slammet innehåller tungmetaller, läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, bakterier och virus. Enligt ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 p-piller per hektar – totalt 300 000 piller på en medelstor gård. P-piller innehåller östrogen vilket bl a leder till sterilitet bland djurlivet i haven. Arsenik, kadmium, p-piller, dioxin, listeria, formalin… you name it… allt sprids på jorden där vi odlar vår mat.


Matens innehåll av silver

Växter tar upp silver, vidareförädlar det och förmedlar det vidare till oss i lättupptaglig form. Växtinnehåll upp till 0,5 ppm (500 mikrogram/kilo) nämns i en studie. Svamp kan dock innehålla upp till 100 mg/kg med silver. 100 ppm eller 100.000 mikrogram/kilo alltså, vilket då är 10 gånger starkare än Ionosil. (U.S. Environmental Protection Agency. Ambient water quality criteria: silver. NTIS Document No. PB81-117822, Environmental Criteria and Assessment Office, October (1980).

Många människor äter svamp flera gånger i veckan och den ackumulerade dosen kan bli ganska hög. För övrigt samlar svampar på sig andra mindre nyttiga ämnen typ kadmium och bly också.

Ostron har visat sig innehålla upp till 900 ppm silver – 900.000 mikrogram per kilo. Samma källa konstaterar för övrigt att en människa innehåller ca 2 mg silver – och att vi via kosten får 20-80 mikrogram silver dagligen.

I följande dokument kan man läsa om att man skulle kunna få i sig 200 mikrogram silver genom ett par liter vatten. Mjölk innehåller enligt samma EU dokument 27-54 mikrogram/liter. Vanligt vitt mjöl innehåller 300 mikrogram per kilo. Vetekli kan innehålla så mycket som 900 mikrogram per kilo.

  • Toxicological Data on Colouring Agents for Medicinal Products:E 174 Silver … PDF

900.000 mikrogram motsvarar 900 milligram, dvs ostronen innehåller 90 gånger mer silver per kilo än vad Ionosil innehåller per kilo. (1 liter vatten = 1 kg).

3 tsk Ionosil (15 ml) innehåller 150 mikrogram silver och det är vad 0.14 ml ostron då innehåller. Blir väl lite mer än ett tiondels kryddmått ca. (Kryddmått = 1 ml).

Med andra ord borde ostron verkligen förbjudas då de kan förgifta en person som tar mer än ett halvt kryddmått ostron. Mig veterligen är dessa mollusker något man äter rätt mycket av, tiotals gram.

Silver content of wild-grown mushrooms from northern Poland.

I polsk svamp har man konstaterat ända upp till 35 ppm silver. En riktig hälsosvamp med andra ord.

Wild-grown and mostly edible species of higher mushrooms collected in 1989-1992 from the districts of Gdańsk, Elblag and Piła (northern part of Poland) have been investigated with regard to their silver content. In total, 527 samples including 25 mushroom species of six families (Agaricaceae, Boletaceae, Cantharellaceae, Hygrophoraceae, Coprinaceae and Russulaceae) were examined. Among the fungi examined only Agaricus campestris and A. augustus were heavy bioaccumulating species and showed the highest concentrations of 35 mg Ag/kg dry weight (1.1-150) and 2.0-6.9 mg/kg, respectively. Silver concentrations exceeding 1.0 mg/kg dry weight were noted in Boletus aestivalis, Lepista nuda, L. personata, and in some specimens of B. edulis, Leccinum scrabum, L. vulpinum, Cantharellus cibarius and Coprinus comatus

  • Silver content of wild-grown mushrooms from northern Poland. … pubmed

Säkra intagsdoser av silver (myndigheternas egna data)

.

Hur mycket silver jpeg

.

huvudet-sanden-kakel

Falska ”profeter”

Okunniga tjänstemän, journalister, tyckare och andra som uttalar sig kan uppenbarligen inte skilja mellan rent silver (ofarligt) och silversalter (giftigt) eller så ljuger de medvetet för att folket ska vilseledas och förvägras tillgång till en naturligt ”antibiotika” utan några biverkningar (vilket är mycket ovanligt när det gäller potenta medel).

Läs själv nedan för att känna dig trygg och för att kunna avslöja falska ”auktoriteter” nästa gång de försöker skrämma dig med sin auktoritet, sin gravt felaktiga information och därigenom grundlura dig och din familj på er livskvalitet och därtill lura samhället på (skatte)pengar.

budcykel-BigPharma-jpeg

Våra myndighetstjänstemän agerar som om
de vore droghandlares springschasar.

Vår räddning

Kolloidalt silver är vår räddning när antibiotika spelat ut sin roll och det verkar även mot allvarliga sjukdomar (som ebola), plus en rad andra mindre allvarliga åkommor. Det verkar effektiv på svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter, och det finns ingen evidens för att svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter skulle kunna utveckla resistens mot kolloidalt silver.

Att våra myndigheter och media mörkar denna folkets möjlighet att upprätthålla folkhälsan på ett kostnadseffektivt sätt, det är att agera livsmedelsindustrins springschasar (av okunnighet, dumhet, rädsla eller för att det gynnar en själv). Här faller ansvaret tungt på ledningen inom respektive myndighet och på ansvariga politiker.

Det är svaga politiker som genom passivitet och bristande kompetens successivt överlåtit befälet över vår sjukvård till kost- och läkemedelsindustrin. Och det är förtroendevalda politikers ansvar att återta befälet och detta helst innan sjukvården helt har kraschat.

ζ

Säkra intagsdoser av silver

– Myndigheternas egna data…

Rent silver är ofarligt medan silversalter är toxiska, frätande och kan ge upphov till den kosmetiska biverkningen argyri. Dock måste minst 10 gram silversalter ansamlas i vävnaden för att denna färgskiftning ska kunna komma till stånd.

WHO_3_jpegWHO (World Health Organization) verkar känna till betydligt mer om silver och dess säkerhet än svenska myndigheter och forskare. Deras riktlinjer säger klart att nolleffektdosen – NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) – för silver ligger på 10 gram konsumerat silver under en livstid.

Det motsvarar 6 teskedar 10 ppm starkt kolloidalt silver varenda dag under 80 års tid. Detta är fullständigt säkra nivåer som inte ger minsta biverkning enligt WHO.

Två bilder som pedagogiskt illustrerar detta (klicka på bilderna):

  • Säkerhetsdata för Ionosil … PDF
  • Jämförelsedata för silver … PDF

Säkerhetsdata-KS-jpegjämförelsedata-KS-jpeg

ζ

APPENDIX
.

Livsmedelsverket publicerar osanningar

– vilket innebär att denna myndighet bryter mot grundlagen

Antingen har tjänstemännen på Livsmedelsverket uppnått sin inkompetensnivå eller så ljuger de medvetet, där det sistnämnda är ett brott mot grundlagen.

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

ζ

Livsmedelsverket och kolloidalt silver

Livsmedelsverket har inget vetenskapligt stöd för sin sida om kolloidalt silver, där de bland annat varnar för Argyria. Att de saknar vetenskapligt underlag hindrar dem dock inte att i luddiga ordalag varna för både det ena och det andra. Det är också uppenbart att de blandar ihop rent silver (ofarligt) och silversalter (giftigt), vilket sannolikt är en medveten lögn (för inte kan väl vara fullständigt okunniga?) avsedd att skrämma och lura folket.

Hela inlägget från Livsmedelsverket genomsyras av luddiga varningar med syfte att skrämmas, förutom en liten passus om att kolloidalt silver används inom vården (något de inte kan förtiga, även om de skulle vilja).

Kolloidalt silver inom vården är en medicinsk revolution som man försöker tiga ihjäl (då det skulle skada försäljning av andra lönsamma läkemedel).

Klicka på bilden till höger och nedan för att läsa mer.

ζ

Slutsats

Vi har en billig opatenterbar metall – silver – som sannolikt kunde vara en räddning i den vård som idag hotas att invaderas av antibiotikaresistenta bakterier. Varje år dör det 50 000 européer av dessa uslingar. Hur många som överlever men som tvingas leva med kroniska svårläkta sår är svårt att uppskatta. Dessa personer är guld värda för det sjukvårdsindustriella komplexet.

Det lilla inslaget i Rapport flimrade förbi i rutan 7 juni 2009 (se nedan) . Inte många hann snappa den revolution som inslaget levererade.

tyst-läkare2-jpegNi må tro att läkemedelsindustrins profitörer, verksamma i företag och inom hälso- och sjukvården, var nervösa just då. Budkavlen går:

– Håll för fan käft om detta! Om du vill behålla jobbet!

Och nu är de nervösa igen. Tänk det kom till allmän kännedom att kolloidalt silver kan bota både ebola och cancer (plus en massa andra åkommor), hur ska det då gå med försäljning av läkemedel, av ebolavaccin och cancerläkemedel (som förväntas bli nästa stora försäljnings- och intäktssuccé efter statiner)?

Och ohälsoindustrin har faktiskt med aktivt bistånd av myndighetstjänstemän, lyckats mörka nyttan med kolloidalt silver under decennier. Ett mot folket illojalt agerande och dessutom ett lagbrott.

Yellow Sticky NoteHög tid att våra generaldirektörer läser på sina uppdragsbeskrivningar och agerar i medborgarnas och samhällets intresse och inte som idag ränner ohälsoindustrins ärenden som simpla springschasar.

Detta är en högt prioriterad fråga och de generaldirektörer som saknar kompetens måste snarast bytas ut. Om inte ansvariga politiker förstår och förmår detta, så måste de bytas ut.

DETTA ÄR EN POLITISK FRÅGA.

– Vad har mörkläggning av nyttan med kolloidalt silver under decennier kostat i form av mänskligt lidande och samhällskostnader? Varje år dör det 50.000 européer (i snitt 5,7 per timma, dygnet runt) av antibiotikaresistenta bakterier, många helt i onödan

Dags för folket att stoppa detta vansinne, detta slöseri med livskvalitet och skattekronor i miljardklassen, bara för att vara ohälsoindustrin till lags.

[Klicka på bilden nedan för att läsa mer]

ζ

Ny forskning: Sötningsmedel kan orsaka diabetes

.

lightprodukter-med-sötningsmedel

ζ

Sötningsmedel kan vara hälsovådligt.

Lightdrycker-2

Konstgjorda sötningsmedel ökar risken för ohälsa, stick i stäv med vad man hittills trott. Forskningen visar att medlen förändrar bakteriefloran i tarmen, vilket får blodsockret att skjuta i höjden.

Metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes, är ett av de största hälsoproblemen i den industrialiserade världen.

Energirika livsmedel i allmänhet och socker i synnerhet har pekats ut som boven i dramat, både för den som vill gå ner i vikt och undvika ohälsa. Matindustrin har svarat genom att pumpa ut en uppsjö av light-produkter på marknaden där sockret har ersatts med konstgjorda sötningsmedel.

– De finns i en lång rad livsmedel, allt ifrån grönsaksberedningar, marmelad och sylt till läsk, glass och sportdrycker, säger Evelyn Jansson Elfberg vid Livsmedelsverket.

Men i en artikel i Nature visar nu israeliska forskare att artificiella sötningsmedel har en rakt motsatt effekt, både hos möss och människor.

– Till vår förvåning resulterar dessa ämnen i nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden. Det vill säga precis tvärt emot vad de påstås göra, säger Eran Elinav vid Weizmann Institute of Science i Israel.

Nedsatt glukostolerans innebär en försämrad förmåga hos kroppen att hantera blodsockret och är en känd riskfaktor för typ 2-diabetes.

Forskarna kunde visa att det är tarmens bakterier som är orsaken, att sötningsmedel förändrar sammansättningen av tarmfloran, vilket får blodsockret att skjuta i höjden.

I ett av försöken fick sju friska frivilliga äta sötningsmedel. Efter bara fyra dagar hade hälften av dem drabbats av förhöjda blodsockernivåer.

Alla verkar inte drabbas. Faktum är att vi till och med kunde förutsäga vilka som skulle drabbas bara genom att studera deras tarmflora, säger Eran Segal, artikelns andre huvudförfattare.

Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet, tycker att resultaten är ”oerhört intressanta”, framför allt med tanke på att utgångspunkten i dag är att konstgjorda sötningsmedel är helt ofarliga.

– Vi måste nog omvärdera dessa medel. Den stora frågan, som forskarna också är inne på, är hur det kommer sig att så många överviktiga har svårt att gå ner i vikt, trots att de inte äter socker. Det här skulle kunna vara en förklaring.

Ökad hälso risk. Det finns en uppsjö produkter på marknaden där sockret ersatts med konstgjort sötningsmedel. Nu visar en undersökning att dessa ämnen resulterar i nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden.

ζ

Blodsocker-lightdrycker

Fakta: Lightdrycker höjer blodsockret, tvärtemot vad man tidigare trott.
.

Fakta: Möss och människor

I den aktuella studien undersökte forskarna effekten av tre olika sötningsmedel (sackarin, sukralos och aspartam) hos möss och människor. Mössen drabbades av nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden.

När mössen fick antibiotika, som slog ut tarmfloran, normaliserades värdena igen. När avföring transplanterades till helt bakteriefria möss, fick även dessa möss förhöjda blodsockervärden.

I en grupp om 400 människor hade de som regelbundet åt sötningsmedel en förändrad tarmflora. Fler hade även nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden, jämfört med dem som inte åt dessa medel.

När sju friska frivilliga fick äta konstgjorda sötningsmedel så hade hälften av dem drabbats av förhöjda blodsockernivåer efter bara fyra dagar.

Källor … GP … SVT

ζ

Mercola-text

Dr Mercola

Vad världens största oberoende hälsosajt skriver om aspartam (grundat i sann vetenskap):

Vad säger då Livsmedelsverket?

”Syntetiska sötningsmedel är omdebatterade. Men trots flera larm de senaste åren finns ingen anledning att undvika dem, säger Nils-Gunnar Ilbäck på Livsmedelsverket.” … läs mer … GP

Livsmedelsverket försvara aspartam, precis som de alltid försvara de kostråd som kommer från industrins organisationer:

Sötningsmedlet aspartam … klicka här

Postkontor

Livsmedelsverket har ingen egen forskning och det är bevisligen dåligt med egna kunskaper, de fungerar mer som ett ”postkontor” som bara vidarebefordrar de kostråd som kommer från industrins lobbyorganisationer (t.ex.  ILSI, SNF), vidare till kostchefer och dietister som förväntas lyda (och de flesta vågar inget annat).

Därför kommer Livsmedelsverket och även Socialstyrelsen att fortsätta rekommendera nyckelhålsmärkta lightprodukter till både friska och diabetiker, för det gynnar industrin (på medborgarnas och samhällets bekostnad).

Varför har vi en myndighet som skickar ut livsfarliga kostråd, som har fått diabetes att trefaldigats och fetma att fördubblas på bara 20 år genom att rekommendera en skräpmat som gynnar den sämre halvan av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin?

En fråga som ansvariga politiker måste besvara!

.skolbarn-bamba

Därför påtvingas våra skolbarn
lättmjölk och lättmargarin.

ζ

Kommentar

Forskning-pågår-bidrag Detta är ju världens enklast sak att testa så frågan är vad våra ”forskare” sysslar med?

Är forskning i industrins tjänst precis som Livsmedelsmedelsverket? Allt tyder på det och så kan vi inte ha det. Då kraschar ju vården.

Ett ofantligt slöseri med skattemedel och liv.

ζ

Oväntat många fall av spädbarnskollaps

för-lite-salt.
ζ
.

Baby-just-born.
Antalet barn som drabbades av plötsligt andningsstillestånd efter förlossningen var oväntat högt i en ny svensk studie.

Personalen på BB manas nu därför till vaksamhet, särskilt när mamman är trött, ensam med barnet, eller väldigt upptagen av sin mobiltelefon.

Det är viktigt att ha fullt fokus på barnet, speciellt i början, säger Eric Herlenius, docent och barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Han och kollegan Nicolas Pejovic vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm beslutade sig för att studera fenomenet med plötslig spädbarnskollaps efter att själva ha varit med om att återuppliva och vårda flera drabbade barn.

– De flesta är födda för tidigt eller efter en väldigt jobbig förlossning, men det finns också den här gruppen normala friska barn där vi inte vet orsaken, säger Eric Herlenius.

Det är inte känt om det finns ett samband mellan dessa livlöshetsattacker, kallade SUPC eller plötslig oväntad spädbarnskollaps, och plötslig spädbarnsdöd som inträffar senare, oftast vid 2–4 månaders ålder.

De båda barnläkarna har granskat 68.364 journaler från friska fullgångna barn födda under en 30-månadersperiod vid någon av Stockholms fem största förlossningskliniker. De fann 26 fall av spädbarnskollaps under barnens första levnadsdygn – 38 fall per 100.000.

Tillståndet är potentiellt livshotande men samtliga barn i studien överlevde tack vare livräddande insatser. Fyra barn fick intensivvårdsbehandlas med nedkylning.

När barnen följdes upp vid två års ålder hade alla utvecklats normalt, utom ett som hade en lindrig CP-skada.

De flesta slutade att andas i samband med att de låg på mage, hud mot hud med sin förälder, vilket gör att Pejovic och Herlenius pekar på denna position som en klar riskfaktor.

Eric Herlenius betonar dock att tidig amning och hud-mot-hudkontakt är bra för både mamman och barnet.

– Det är fantastiska ögonblick som man verkligen ska ta tillvara. Men man ska ha koll på bebisen. Den ska ha fria andningsvägar och om man själv är trött och måste vila så ska bebisen ligga i egen säng på rygg.

ζ

mobiltelefon_mamma_ringer.
I tre fall hade mamman varit fokuserad på sin mobiltelefon när barnet kollapsade under amning. Det var personalen som upptäckte att barnet inte andades.

Eric Herlenius säger att mobiltelefonen numer tillhör vardagen och att den knappast kan förbjudas på BB, men att personalen bör informera om vikten av att hålla den nyfödda under uppsikt.

”Rapporter från barnmorskor pekar mot att extensiv användning av smarta mobiltelefoner, med textmeddelanden och socialt nätverkande efter förlossningen, är en ökande trend, där somliga mödrar skriver upp till 30 meddelanden under de första två timmarna”, skriver Herlenius och Pejovic i sin artikel i Acta Paediatrica.

Andelen fall av spädbarnskollaps var mellan fem och tio gånger högre i den svenska studien än vad tidigare resultat från bland annat Storbritannien har pekat mot. Skillnaden kan bero på att den svenska studien är större och mer heltäckande då den baseras på journalgranskningar och inte på inrapporterade fall, uppger Herlenius.

Läs artikeln:

Nicolas Pejovic och Eric Herlenius. Unexpected collapse of healthy newborn infants. Acta Paediatrica, publicerad online den 30 april 2013. DOI: 10.1111/apa12244

Källa: Dagens Medicin

ζ

En kommentar på Dagens Medicin:

Har man P-Na-värden på alla barn?

Nyfödda får en hög saltkoncentration via bröstmjölken, motsvarande 70 g salt per dag till en vuxen (Broberger, Aperia, Herin, Zetterström Acta Paediatr Scand; 1979; 68; 441-1 ).

Med tanke på nuvarande ofysiologiska råd att äta mindre än 5 g salt per dag kan mödrarna ha en väletablerad hyponatremi med åtföljande hypovolemi.

Det syns redan i Dalarna där klinkemlab de senaste tre åren funnit att medianvärdet på P-Na har sjunkit från 141 till 139 mmol/L.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

Mer om salt

ζ

Slutsats

Det är farligt för barnet att äta FÖR LITE salt under graviditeten och under amningen. Däremot är det inte farlig att äta för mycket, det reglerar kroppen själv. Så salta efter behag med gott samvete, det som är (livs)farligt är saltbrist!

Men Livsmedelsverkets tjänstemän vill att vi ska äta livshotande lite salt!

frågetecken2

En berättigad fråga:
Vad sysslar livsmedelsverket med?

ζ

Mer om salt:

Klicka på löpsedlarna!

ζ