ALL TIME HIGH!

Helhetssyn Vi tänker holistiskt utifrån ett helhetsperspektiv och vårt syfte är att höja livskvalitén för samtliga medborgare. Vi värnar mångfald och vår demokratiska rättighet att själva få välja hur vi vill leva våra liv, så länge vi inte skadar någon…

SBU: För mycket medicin?

SBU: Medicinering kan ÖKA lidande. Medicinsk diagnostik och behandling är ett tveeggat svärd. Nu växer oron för att alltför intensiva åtgärder mot lindriga problem har motsatt effekt och ökar människors lidande. Kommentar Syftet för forsknings- och läkemedelsindustrin synes vara att…

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen