Ryska forskare har upptäckt att GMO-föda gör djuren sterila

Vi människor förleds tydligen till vad som helst.

Allt för att berika Monsanto med flera – på kort sikt.

Det finns inga fördelar för producenter eller konsumenter – bara katastrof.

Det är bara en tidsfråga innan folket tvingar dessa företag att ta ner sina skyltar, medan ansvariga politiker tvår sina händer.

Men då kan det vara för sent!

GMO-föda gör djuren sterila – på tre generationer

Sammanfattning: Hamstrar som fick GMO-soja blev sterila på tre generationer, medan de hamstrar som fick icke-genmanipulerad soja förblev normala. Människan har ätit genmanipulerad soja och majs knappt en generation. Vad har vi att förvänta oss?

(NaturalNews) En studie som presenterades vid ”Days of Defense Against Environmental Hazards” i Ryssland har ännu en gång avslöjat de implicita risker som är förenade med konsumtion av genetiskt modifierade organismer (GMO). Enligt Rysslands röst, forskare från ”National Association for Gene Security” och ”Institute of Ecological and Evolutional Problems” har upptäckt att djuren som matas mad GMO som en del av sin normala kost, så småningom utvecklar en oförmåga att reproducera sig.

En chockerande upptäckt, den studien är en av flera som har identifierat ett samband mellan GMO konsumtion och infertilitet under de senaste åren. Och eftersom försöket genomfördes oberoende av den biotekniska industrin, kom de fram till till helt annan slutsatser än de flesta andra studier som industrin refererar till för att försvara GMO.

Genom att använda hamstrar som försöksobjekt, observerade forskare att konsumtion av GM sojabönor, som aldrig har varit en del av dessa varelser normala kostvanor, tenderade det att bromsa könsmognaden och gradvis eliminera möjligheten att föröka sig. Efter flera generationer förlorade hamstrar, som konsumerade den så kallade ”Franken sojan”, så småningom sin medfödda förmåga att reproducera sig.

”Vi valde ut flera grupper av hamstrar, höll dem i par i celler och gav dem vanlig mat som alltid”, säger Dr Alexei Surov, en av författarna till studien.

”Vi har inte lagt till något för en grupp, men den andra matades med soja som INTE innehöll GMO, medan den tredje gruppen med visst innehåll av genetiskt modifierade organismer och fjärde med ökad mängd GMO.”

Dr Surov och hans team övervakade sedan de olika gruppernas ungar, inklusive deras tillväxttakt och sexuella aktivitet vid de olika kosterna. Efter flera generationer av ungar avel med varandra, konstaterade forskningslaget att de ungar som åt GMO som en del av deras diet, så småningom blev helt sterila.

”Vi märkt ganska allvarliga konsekvenser när vi valde nya par från ungarna och fortsatte att mata dem som tidigare”, tillägger dr Surov. ”Dessa pars” tillväxt var långsammare och nådde sin könsmognad långsamt. När vi fick några av deras ungar, bildade vi nya par i tredje generationen. Vi misslyckades med att få ungar från dessa par, som utfodrats med GM-livsmedel. Det visade sig att dessa par förlorat sin förmåga att föda sina ungar.”

Kommer omfattande GMO konsumtionen att göra framtida generationer av människor infertila?

En österrikisk undersökning avslöjat liknande skada i möss som konsumeras GM majs. En omedelbar följd bland mössen äta den ”Franken majs” var att deras avkommor vägde mindre än normalt, och den totala kullstorlek blev mindre. Efter tre eller fyra generationer, blev möss som kom från GMO-ätande föräldrar och farföräldrar helt infertila.

Jordbrukare över hela USA har också rapporterat infertilitet bland grisar och kor som förbrukar genetiskt modifierat foder. Och i Indien, observerade en undersökande teamet infertilitet och andra allvarliga problem bland buffel som konsumerar GM bomullsfrö.

Kommentar

GMO är inte längre ett experiment – Det är bevisat farligt för djur och människor och kanske det största hotet mot däggdjuret människan då det försämrar fertiliteten. Det är också svårt att bli av med så snart det har fått fäste. Ogräs utvecklar till superogräs med resistens mot växtgifter, tjocka som basebollträn, som gör sönder skördetröskorna.

Allteftersom ogräsen utvecklar resistens måste besprutning ökas parallellt med att den växt man odlar blir allt svagare och allt mer beroende av konstgödsel och gifter för att överleva. ÄR DET BRA MAT?

GMO gynnar endast endast ett fåtal som vill kontrollera världens livsmedelsproduktion – men de håller istället på att förstöra den och det kan bli svårt att reparera denna skada.

Förespråkare och politiker som är för GMO är antingen djup okunniga eller har intressen i denna miljardmarknad, som snart står inför en krasch. Ansvariga forskare och politiker kommer då att frånsvära sig allt ansvar.

I USA blir konsekvenserna allt tydligare och oppositionen växer sig starkare för varje dag, tills bubblan spricker. EU håller alltjämt stånd mot GMO, men lobbyister lokaliserar och bearbetar svaga påverkbara politiker, som troligen känner sig smickrade över uppvaktningen och stödet.

Endast folket I USA och Europa kan stoppa denna vansinniga hänsynslösa utveckling, driven av makt- och penningbegär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen