En bok om att bli frisk från ulcerös kolit

En e-bok om att bli frisk från ulcerös kolit

Ladda ner här….  (på engelska här…)

Den här boken publicerades första gången 2006/2007 för gratis nedladdning. Författaren har funderat ett otal gånger sedan dess på att uppdatera och redigera den, då den inte är hennes mest välskrivna alster, men har valt att låta boken vara som den är.

I boken berättar författaren om hur hon blev frisk från ulcerös kolit. Förhoppningsvis kan den ge dig råd och inspiration att börja din egen resa till hälsa. Boken finns att ladda ner längst ovan och längre ner på sidan, men läs gärna detta först:

Ny folksjukdom, som ökar epidemiskt

En undersökning från Akademiska sjukhuset i Uppsala visade för ett tag sedan att ulcerös kolit har blivit 10 gånger vanligare på 60 år. En såpass kraftig ökning kan knappast vara genetisk (det skulle i så fall kräva att de två senaste generationerna med ulcerös kolit har skaffat sig enormt många barn). Istället är det miljöfaktorer som kost, livsstil, kriser och andra belastningar som orsakar besvären. Exakt vad är olika från person till person. Precis som att folk skadar knäna av olika anledningar så kan tarmen skadas av olika anledningar.

Vänd dig alltid till vården om du har akuta besvär, för de är bra på just akuta besvär. Däremot kan de ofta inte hjälpa människor att utröna orsaken till besvären och på sikt bli friska. Det arbetet måste man ofta göra själv, eventuellt med hjälp av alternativvården som har mångårig erfarenhet inom området.

Den här boken ger förhoppningsvis en god start i ditt arbete. Kanske har du också själv en hypotes om vad som orsakar dina besvär. Författaren blev frisk när hon ställde om till basallergikost. Majoriteten av dem som har hört av sig till författaren, och som också har blivit friska, har upptäckt att de varit just basallergiker. Men inte alla. En del upptäcker att de har andra eller mer begränsade allergier. Här är det viktigt att komma ihåg att allergitester, även blodtester, är ganska rudimentära och upptäcker långt ifrån alla allergier/intoleranser. Det enda säkra testet är en uteslutningsdiet.

Tarminflammationer behöver inte bara orsakas av allergi/intolerans. En annan orsak kan vara stress eller kriser, eller en tarmflora i obalans, ofta efter antibiotikabehandling. Många gånger beror tarmbesvären på flera orsaker. Du måste därmed jobba successivt med att analysera och utvärdera olika hypoteser. Jag hoppas innerligt att du liksom jag lyckas hitta lösningen till just dina besvär.

Förattare: Annika Lagerhorn

Ladda ner:
.
Så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

PS. Det var agronomen Ursula Jonsson som lade fram teorin om basallergi för närmare 40 år sedan. Författaren har henne att tacka för sin hälsa. Hennes bok “Nu räcker det!” finns numera att köpa på Adlibris. Boken är ilsken och krånglig att läsa men har betytt oerhört mycket för författaren.

– ◊ –

Vårdens uppfattning

Läs också vad 1177 skriver om UC. De slutsatser de drar imponerar dock inte. Det verkar vara tabu inom vården att ens antyda att kosten har betydelse. Detta är högst anmärkningsvärt då kosten sannolikt är den faktor som har störst betydelse!

– ◊ –

Tidigare rariteter, nu folksjukdomar.

IBD (inflammatory bowel disease) var tidigare ovanligt. Dock har stigande incidens – framför allt bland yngre – för de båda huvudtyperna ulcerös kolit och Crohns sjukdom de senaste 30 åren resulterat i även hög prevalens. Närmare 1 procent av befolkningen är nu drabbad av någon form av IBD (inberäknat subtyper som obestämbar och mikroskopisk kolit, misstänkt IBD och tidigare opererade patienter) eller sviter därav.

IBD har blivit ett folkhälsoproblem, inte bara till följd av det ökande antalet drabbade individer, utan snarare därför att sjukdomarna ger svåra, ibland mångåriga besvär som påverkar livskvaliteten negativt. Handikappande gastrointestinala symtom som buksmärta, diarré, blödning från tarmen och malnutrition/ malabsorption leder ofta även till viktnedgång, anemi och kronisk trötthet. Extraintestinala komplikationer från leder (artralgi, artrit, sakroiliit), hud (erythema nodosum, pyoderma), ögon (episklerit, irit, uveit) och lever (primär skleroserande kolangit) samt perianala och enterokutana fistlar vid Crohns sjukdom gör ofta symtombilden komplex och svårtolkad.

Majoriteten av patienterna är under 40 år när sjukdomarna debuterar, och pubertetsutveckling, studier, yrkesutbildning och familjebildning kan påverkas negativt på livsavgörande sätt.

Källa: Läkartidningen.

– ◊ –

Massiv ökning av tarmsjukdom

Bildkälla: Kostdoktorn

Allt fler insjuknar i den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Bland invånarna i Uppsala län är denna besvärliga, kroniska sjukdom i dag nästan tio gånger vanligare än den var i mitten av 1900-talet. Ökningen har skett i alla åldrar utom bland de allra yngsta.

Källa: UNT.se

– ◊ –

Blödande tarm allt vanligare

Nu är ulcerös kolit vanligare än typ 1-diabetes.

De senaste 60 åren har antalet fall av ulcerös kolit ökat tiofalt, visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag tror man att cirka 1 900 insjuknar årligen. Och många väntar för länge med att söka vård.

– Det är stor ökning, säger Anders Rönnblom, docent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Källa: Aftonbladet

– ◊ –

Yr, uppsvälld och ont

Så känns tarmsjukdomen ulcerös kolit

När Sofia Åström var på semester på Filippinerna fick hon helt plötsligt fruktansvärt ont i magen.  Hon trodde det var en vanlig semesterbacill, men det fortsatte när hon kom hem

– och blev värre.

– Det kändes som om någon ständigt tryckte två fingrar rätt in i mitt solarplexus, berättar hon.

Ulcerös kolit är en tarmsjukdom som kommer i skov, så även för Sofia, det kom och gick. Tjocktarmen blir inflammerad och det gör ont, vansinnigt ont.

– Det var fruktansvärt, jag hade en otrolig smärta i magen. Magen svullnade upp och den var otroligt känslig för beröring. Jag blev yr och kunde se flimmer framför ögonen, berättar hon.

Trots detta åkte Sofia till Irland och började plugga animation. Men studierna avbröts ofta av de täta visiterna till sjukhus på grund av smärtan i magen. Läkarna skrev ut piller efter piller, men inget fungerade. Till slut tappade Sofia tron på att hon någonsin skulle kunna leva ett normalt liv igen, eftersom hon knappt kunde röra sig utan att tvingas gå till toaletten. Till slut fick hon diagnosen ulcerös kolit.

Fakta om Ulcerös colit

Med inflammatorisk tarmsjukdom avses vanligen ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Ulcerös kolit är begränsad till tjocktarmen och är något vanligare än Crohns sjukdom. Vanliga symtom är diarré och blödning samt smärta och obehag från tarmen. Tack vare framstegen inom vetenskaplig forskning är det nu mycket lättare att få sjukdomen under kontroll. Det finns till och med behandlingar som kan läka de skador i tarmen som sjukdomen har orsakat.

 • Sjukdomen är kronisk med inflammation och sår i tjocktarmen.
 • Den drabbar åtminstone fyra av 1 000 personer i Sverige.
 • Symptomen på sjukdomen är blod i avföringen, diarré, buksmärtor vid tarmtömning, viktnedgång och kraftlöshet.
 • Även om läkemedelsbehandling ofta kan hålla sjukdomen i schack så måste 10-20 procent av de drabbade patienterna operera bort tjocktarmen. En s.k. stomioperation.

Källa: Aftonbladet (fakta)

– ◊ –

Svår tarmsjukdom av margarin?

Ulcerös kolit.

En ny studie visar att personer som äter mycket omega-6 fett (ex margarin) oftare får tarmsjukdomen ulcerös kolit. Bland annat SvD skriver om det.

Personer som åt mycket omega-3 fett (ex fisk, gräsbetat kött) hade tvärtom mycket lägre risk att få sjukdomen.

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom. Den kan ge:

 • diarré
 • magsmärtor
 • blödning från tarmen

i värsta fall måste tarmen opereras bort

Dumpa margarinet

Ovanstående studie är bara ännu ett skäl att undvika onaturligt margarin. Varför experimentera med din kropp genom att äta kemiskt modifierade omega-6 rika fröoljor? Människan härstammar från djuren, och våra kroppar byggs fortfarande av samma animaliska fetter som deras.

Inte bara tarmen riskerar bli sjuk av för mycket omega-6 rikt margarin. Just sådant som Livsmedelsverket vill ha som enda alternativ för skolbarn.

Länk: Kostdoktorn

– ◊ –

Maten och folksjukdomarna, Staffan Lindeberg.

– ett evolutionsmedicinskt perspektiv –

Författaren är docent i allmänmedicin vid Institutionen för medicin i Lund och har arbetat som allmänläkare mer än 20 år. I sin doktorsavhandling studerade författaren folket på Kitava, Trobrianderna, Papua Nya Guinea och resultatet visade att hjärt-kärlsjukdom, diabetes och övervikt helt saknades där.

En lärobok om kostens betydelse för västvärldens folksjukdomar: Hjärt-kärlsjukdomar,diabetes, cancer, osteoporos, åldersdemens, övervikt, insulinresistens, högt blodtryck, blodfettsrubbningar och autoimmuna sjukdomar.

Boken är också en programförklaring för ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Utgångspunkten är att en djurarts inre organ mår bäst av de födoämnen den haft tillgång till under sin utveckling, vilket för människans del innebär kött, fisk, skaldjur, grönsaker, rotfrukter, nötter och frukt. I gengäld bör vi då vara restriktiva med det som naturen inte gett oss tillräcklig beredskap för att hantera

mjölkprodukter, mjölmat, processade matfetter, raffinerat socker och, inte minst, ensidigt intag av frön och bönor på grund av de gifter som ingår i dessas försvar mot växtätare. …

Under årmiljonerna har en finputsning skett där arterna anpassats bland annat till att utnyttja tillgängliga födoämnen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Observera ordet ”tillgängliga”; utvecklingen har inte kunnat anpassa våra kroppar till mat som inte har förekommit under evolutionen (t.ex. bröd, välling och pasta).

Anpassning till födan har dock inte varit problemfri. Flertalet växter skyddar sig mot att ätas av däggdjur, insekter och svampar genom syntes av toxiner och en lång rad antinutritionella substanser (xenobiotika). Till dessa hör bland annat växtlektiner, trypsininhibitorer, alkylresorcinoler, alfa-amylashämmare och proteashämmare. Växtätande djur har tvingats utveckla mer eller mindre sofistikerade försvarssystem såsom att variera födan och därigenom minimera dosen av någon särskild substans. Djurarter som livnär sig ensidigt på någon xenobiotikaproducerande växt har tvingats till motåtgärder för att minimera skadeverkningarna. Ett exempel är förmågan hos vissa idisslare att äta stora mängder cyanidbildande växter utan att ta skada. …

I darwinistiska termer är denna kamp skoningslös och självisk. …

Kött, fisk, frukt, grönsaker och liknande utgjorde huvuddelen av födan i den nisch som människan utvecklades i. Bristande anpassning till moderna livsmedel som (homogeniserad) mjölk, (högprocessade) matfetter och socker, men även bröd och bönor, tycks kunna bidra till en lång rad av dagens folksjukdomar. …

Autoimmuna sjukdomar

En lång rad sjukdomar orsakas av autoimmuna reaktioner, varvid immunförsvaret går till angrepp mot kroppens egna celler och vävnader. I västvärlden anses omkring 5 % av befolkningen har drabbats av någon form av autoimmun sjukdom.

Det finns många tankar kring uppkomsten av autoimmunitet, vilka i huvudsak baserar sig på molekylärbiologiska studier. Här presenteras ett par av de mekanismer som ter sig relevanta med hänsyn till nutrition i evolutionsperspektiv. Därefter diskuteras några autoimmuna sjukdomar som mer eller mindre hypotetiskt kan förebyggas genom återgång till mer ursprungliga kostvanor. Paleolitisk eliminationsdiet (uteslutningsdiet) beskrivs slutligen som en tänkbar behandling vid pågående autoimmun sjukdom – Glutenintolerans, Reumatoid artrit (RA), Diabetes typ 1, Multipel skleros (MS), Ulcerös kolit, Crohn sjukdom.

Paleolitisk eliminationsdiet

Indicierna hopar sig för att vanliga proteiner i maten orsakar autoimmuna reaktioner. Det är hög tid att diskutera paleolitisk kost (stenålderskost) som ett realistiskt alternativ i prevention och behandling av autoimmuna sjukdomar. Om en eller flera av dessa kan botas eller lindras genom elimination av mejeriprodukter (?), spannmål och bönor så är det en sensation. Det är mycket som talar för att försöka hos motiverade patienter.

Vid pågående autoimmun sjukdom är det sannolikt viktigt att minska upptaget av dietära proteiner som kan underhålla den autoimmuna processen;

 1. För det första bör därför intaget av antigena proteiner från mjölkprodukter (?), cerealier och bönor hållas så lågt som möjligt.
 2. För det andra bör den enzymatiska nedbrytningen i digestionskanalen underlättas genom lågt intag av trypsin- och chymotrypsininhibitorer från ceralier, bönor och sojaprodukter.
 3. Slutligen bör intaget av växtlektiner från mjölmat och bönor minimeras, i syfte att begränsa tarmens- och blod-hjärn-barriärens genomsläpplighet för potentiellt skadliga proteiner och peptider.

KostDoktorn : Hur botar man inflammatoriska sjukdomar?

– ◊ –

Vår kommentar:

[Även Crohns sjukdom ökar dramatiskt på grund av matvanor som vi inte är anpassade till – bildkälla Kostdoktorn]

Kronisk sjukdom

De normala rekommendationerna patienterna får från läkare och dietister är att fortsätta äta det som skadar tarmarna och att dagligen inta medicin som dämpar kroppens sätt att läka, själva inflammationen (som kan bli alltför våldsam). Ett läkemedel som dämpar vårt immunförsvar. Rekommendationer som resulterar i en kronisk sjukdom som oftast förvärras med tiden (den får aldrig en möjlighet att läka).

Ett alternativt sätt är att sluta äta det som skadar!

Generellt sett bör man undvika spannmål, ris, majs, potatis och tillsatser som finns i halvfabrikat och helfabrikat. En del måste också undvika mjölkprodukter, emedan andra inte har några problem med det. Absolut inga margariner eller lightprodukter. Många kan t.o.m. helt sluta med sina magmediciner, som ju påverkar immunförsvaret.

Dvs. en ren form av LCHF, men där sockret kanske inte är det farligaste (istället nolltolerans mot spannmål).

Vi på KOSTDEMOKRATI känner till flera fall där patienterna läkt och blivit helt symptomfria, utan medicinering, när de slutat äta det som skadar dem. Vi rekommenderar att man provar sig fram tillsammans med en läkare som förstår betydelsen av kosten.

Vi rekommenderar varmt dessa två böcker;

[Citat: ”Boken Nu räcker det! Så befriar du dig själv från Kronisk Sjukdom handlar om min upptäckt av orsaken till kroniska folksjukdomar, om betydelsen av modersmjölk, och varför homeopati – rätt använd – kan befria dig definitivt från de flesta ”obotliga” sjukdomar. Den har 240 sidor. Sätt in 250,- kr på pg 641 73 03-2 så kommer boken med posten.” Läs mer. En omtumlande och viktig bok.]

– ◊ –

Sammanfattningsvis är Ulcerös kolit och Crohns sjukdom något som vi äter oss till och som kan lindras. Man kan t.om. bli helt symptomfri, utan medicinering, om man slutar äta det som skadar. Vi är dock alla unika individer och måste prova oss fram, vilket bör ske i samförstånd med läkare.

Observera att kostens betydelse för behandling av Ulcerös kolit och Crohns sjukdom inte ingår i läkarutbildningen eller i dietistutbildningen, och inte heller i den vidareutbildning som främst läkemedelsindustrin står för. Det läkarna och dietisterna vet om kostens betydelse har de själva läst eller studerat, precis som alla andra.

Observera också att en läkare endast får rekommendera en behandling som uppfyller Socialstyrelsens krav på  ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och där inkluderas ännu inte kosten vid behandling av Ulcerös kolit och Crohns sjukdom – även om det uppenbart att kosten är A och O.

Om du däremot själv väljer att pröva med att utesluta livsmedel som du misstänker skadar dig, då kan du begära att din läkare stödjer och råder dig utifrån sitt perspektiv och sina kunskaper. Om läkaren vägrar att då hjälpa dig bör du överväga att byta till en mer vidsynt läkare.

Vi tror att det bästa och säkraste resultatet uppnås om vi arbetar tillsammans med skolmedicinen, då får vi det bästa av två världar och tillsammans ökar den läkande och botande kraften. Då ökar också den samlade kunskapen om hur vi bäst förebygger och läker Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Båda disciplinerna behövs!

Sjukdomen är kronisk på så sätt att man för resten av livet måste utesluta de livsmedel som skadar. Att för resten av livet bara kunna äta riktig mat och utesluta skräpmat är dock ingen större uppoffring för de flesta. De som ännu inte fått någon magsjukdom, kan förebygga detta genom att undvika skräpmat, som margariner och lightprodukter. Vi bör också äta betydligt mindre kolhydrater än vad Livsmedelsverket rekommenderar för att hålla oss friska.

Maten som vi rekommenderar är den mat som kallas LCHF – se Snabbguide (ev. undantag får man själv testa fram). En kost vi rekommenderar alla att äta, som ger hälsa, prestationsförmåga och viktkontroll.

Team KOSTDEMOKRATI

– ◊ –

appendix – exempel på livsmedel som kan fungera

Uteslut;

 • Uteslut helt vete, havre, råg, korn, bönor och soja.
 • Ingen potatis.
 • Inget ris och majs.
 • Inga konstgjorda sötningsmedel, jäst eller Glutamat.
 • Ingen köpeglass (finns dock undantag utan tillsatser), godis, chips eller ostbågar. Hemmagjord glass kan fungera.
 • Absolut inget margarin, inte i någon form.
 • Inga lightprodukter.
 • Undvik choklad med sojalecitin.

Ät istället:

 • Kött (fågel, nöt, fläsk) och fisk (gärna fet lax).
 • Korv med ett köttinnehåll nära 100% och minimalt med tillsatser.
 • Feta såser med smör och grädde, utan onaturliga tillsatser och utan mjöl.
 • Ägg i alla dess former. Kokta, stekta, omelett, äggröra, …
 • Hemmagjorda pannbiffar (blandfärs, ägg och lök) och rena hamburgare (nötfärs).
 • Äggröra (ägg, baconfettet i pannan, grädde) och bacon. En utmärkt frukost.
 • Specialpannkakor (ägg, mjölk, smör, mjöl av hasselnötter eller mandlar).
 • Grädde och yoghurt (feta varianter utan tillsatt socker).
 • Smör, ost, skinka, rökt korv av bra kvalité.
 • Fet (minst 3 %) icke-homogeniserad mjölk. Den mest naturliga och minst processade mjölk som finns. Testa! Det finns de som bör undvika mjölk.
 • Godis i form av t.ex. hemmagjorda kokosbollar (smör, kokos, russin, nötter) med 89 E% fett, 6 E% kolhydratet och 5 E% protein. Utan margarin och havre.
 • Då och då ”en äggkopp” jordnötter. Innehåller bra fetter och selen, men också lektiner. Bättre då med andra nötter som t.ex. paranötter eller macadamianötter.
 • Grönsaker och bär.
 • En till två frukter per dag, ibland lite apelsinjuice (om man inte är diabetiker eller överviktig).
Det som fungerar för en individ fungera inte alltid för en annan. Testa under kontrollerade former!
– ◊ –
Barry Groves,PhD. Exposing dietary misinformation.

Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis

Introduction

There are many conditions in Western industrialised societies today that were unheard of, or at least very rare, just a century ago. The same conditions are still unheard of in primitive peoples who do not have the ’benefits’ of our knowledge. There is a very good reason for this: They eat what Nature intended; we don’t. The diseases caused by our incorrect and unnatural diets are those featured on these pages.

Read more …

Dvs. LCHF har en mycket gynnsam påverkan på sjukdomsförloppet och verkar förebyggande. Men detta vill inte svensk sjukvård ta till sig trots att det fungerar för de flesta. Märkligt!

– ◊ –

Ipren och andra värktabletter

Ipren innehåller ibuprofen, som är en NSAID (non steroid anti-inflammatory drug) som kan vara farlig för dem med autoimmuna sjukdomar som Mb Crohn, Ulcerös Colit och reumatism.

Andra smärtstillande läkemedel som också innehåller NSAID-ämnen är Aspirin, Albyl, Magnesyl och Treo som innehåller acetylsalicylsyra samt naproxen som finns i Naprosyn.

Den enda smärtstillande medicinen kroniskt tarmsjuka kan använda är Alvedon.

Läs mer…

– ◊ –

Inlägg om Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

 • Länk mellan autism och diabetes? (och om UC/Crohns). Läs här…
 • Vitamin D och Crohn’s. Läs här…
 • Årtiondets Förvillare. Läs här…
  • Flera kommentarer behandlar Ulcerös kolit.
 • Blödande tarm allt vanligare – Nu är ulcerös kolit vanligare än typ 1-diabetes … Aftonbladet … Citat: De senaste 60 åren har antalet fall av ulcerös kolit ökat tiofalt, visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala.I dag tror man att cirka 1 900 insjuknar årligen. Och många väntar för länge med att söka vård. – Det är stor ökning, säger Anders Rönnblom, docent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 • IBD – Inflammatorisk tarmsjukdom – 2 sjukdomar – Crohns sjukdom och Ulcerös kolit (onsdag 28 januari 2015) … läs här…