Varför ”lämnar” Monsanto Europa?

GMO-stop

Kampen kring GMO i Europa har varit mycket intensiv med omfattande lobbying, folkliga protester och har pågått i många år.

England, Spanien och Sverige (!) är de europeiska länder som mest intensivt arbetat för införandet av genmanipulerade grödor inom EU.

Frankrike, Tyskland, Polen och Ungern har däremot hållit emot.

WTO (USA) trycker på

USA, Kanada och Argentina har länge arbetat på att få EU:s moratorium (ett fördröjande av verkställighet) gällande införande av GMO upphävt. Under USA:s ledning fick man Världshandelsorganisationen, WTO (som i stort kontrolleras av USA) att förklara moratoriet olagligt 2006.

EU lyfte det allmänna förbudet, men det accepterades inte av medlemsstaterna. EU har godkänt många GMO-grödor, men det är upp till de enskilda medlemsländerna att godkänna eller förbjuda dem, enligt en lag från 2011, antagen av Europaparlamentet.

Alliansregeringen säljer ut …

Den svenska regeringen motsatte sig vår rätt att säga NEJ till GMO

Regeringens argument för att sälja ut vårt självbestämmande i frågan om GMO är minst sagt luddiga. Man hänvisar till regler om frihandel och att vi också skulle kunna utsättas för handelshinder från USA (läs de multinationella GMO-företagen) som länge irriterats över att de inte fritt kunnat introducera sina GMO-produkter i Europa.

Medborgarnas rätt att få slippa få dessa genmanipulerade produkter på sin tallrik och den inhemska matproduktionen ansåg man sig tydligen inte värda att försvara.

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons agerande är särskilt osmakligt. Han har nyligen lanserat sina slogans inför det kommande valet. ”Matlandet Sverige” och ”Dags att införa ko-peng”. Avsikten är tydlig: Det gäller att avleda uppmärksamheten från att han säljer ut landet i GMO-frågan. Det är väl snarare dags att han byter till en mer passande slogan.

Saxat ur Rune Lanestrands insiktsfulla blogg:

Erlandssons nya slogan – ”Matlandet USA”

I samband med de påbörjade handelsförhandlingarna mellan EU och USA jobbar den korkade jordbruksministern Eskil Erlandsson (c) på en ny slogan som ska ersätta Matlandet Sverige.

Byts till ”Matlandet USA” med tonvikt på att hormonstinna biffar och bacon från djur som fötts upp på GMO-foder är särskilt nyttigt.

– Titta på amerikanarna som är så välmående, vackra och fylliga nästan som jag själv säger Erlandsson i en första intervju för LRF-ägda LAND, ATL och partistyrda SVT/SR som helhjärtat backar upp kampanjen.

Enligt media är Barack Obamas besök bl.a. ett tack för att Sverige i EU stöder USA strävan att få bort handelshinder för sina GMO-livsmedel, GMO-foder och kött från djur som pumpas upp med hormoner i Nordamerikas enorma djurfabriker.

Särskilt stolt över det fina besöket lär jordbruksminister Eskil Erlandsson vara. Han som i ministerrådet under flera år arbetat aktivt för för att EU ska öppna upp för den amerikanska jordbruksexporten. Helt i strid både med de svenska böndernas och konsumenternas intresse som varken vill ha GMO-grödor, GMO-livsmedel eller hormonkött.

Rune Lanestrand
Småbrukare

Monsanto ger upp frontentrén till Europa – avvaktar bakvägen

Nu har Monsanto, till mångas förvåning, tillkännagett att man drar sig ur försöken att få kommersiell produktion av sina GMO-produkter i Europa.Tidigare hade BASF gjort detsamma. GMO-motståndare världen över jublade, men bakom besluten ”ligger en hund begraven”.

”Hunden” heter frihandelsavtal

Fria Tidningen skriver:

Barack Obamas hastigt inplanerade besök i Sverige överraskade många. En förklaring till att valet föll på Sverige kan vara de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, som kan komma att bli världens största.

Det tror i alla fall Joel Andersson från Utrikespolitiska Institutet.

”USA behöver europeiska vänner just nu… Sverige och USA har samma åsikter om handel, och när det gäller frihandel eftersom Sverige är en viktig förespråkare för EU/USA-frihandelsavtalet”, säger han till nättidningen The Local.

Liksom den svenska regeringen är Svenskt Näringsliv en stark anhängare av ett frihandelsavtal med USA. I en egenskriven artikel med rubriken;

”Lyckad lobbying öppnade för frihandelsavtal” tar de på sig äran för att ha övertygat sina motsvarigheter i andra europeiska länder: ”Om det inte varit för Svenskt Näringsliv, hade frågan aldrig kommit så här långt, så här fort”.

Den viktigaste frågan

Den viktigaste frågan är den om genmanipulerade (GMO) grödor, som är helt dominerande i USA:s jordbruksproduktion och livsmedelsprodukter. Genmanipulerade livsmedel behöver inte märkas i USA, men inom EU omges de av långt hårdare regler och förekommer mycket sparsamt. och USA:s avsikt är nu att bryta motståndet mot GMO i Europa, med stöd av avtalet.

Och där finns ”den begravda hunden”! Den amerikanska staten kan genom kravet på frihandel genomföra det Monsanto och BASF misslyckats med, nämligen skapa en europeisk marknad för sina produkter.

Deras ”tillbakadragande” var bara en fint för att avleda det europeiska folkliga motståndet. Nu kan de från parkett åse hur Obamaregimen skapar en ny marknad åt dem. Samme Obama som vid sin första presidentkampanj lovade att man skulle märka GMO-produkterna, för att folk;

”hade rätt att veta vad de åt”.

År 2007 lovade dåvarande presidentkandidaten Obama att ”omedelbart” kräva märkning av genetiskt modifierade livsmedel om han blev vald. Vi väntar fortfarande.

Obs. att redan 2007 var 80 % av färdigmaten i USA genmanipulerad. Vill vi ha den utvecklingen inom EU, i Sverige?

Obama 2007, som presidentkandidat, lovade dyrt och heligt:

“Om jag blir vald till president kommer jag OMEDELBART att införa märkning av GMO-livsmedel. Amerikaner ska veta vad maten kommer ifrån, folket ska veta vad de köper.”

Nu visar han sitt rätta ansikte

Liksom Obama avslöjat sig som en man som inte står vid sitt ord (som bokstavligen lurat sina väljare), så finns det i ledarskikten i de europeiska länderna många som förråder sitt folk, medvetet för främja egna intressen eller av ren dumhet eller av lättja. Som nu verkar för att bereda väg för GMO in i Europa – bakvägen via handelsavtal.

Vår egen minister Eskil Erlandsson, driver en politik som håller på att slå ut svenskt jordbruk, en utveckling som kommer att accelerera när marknaden flödas med amerikanska GMO-produkter. Dessa kommer också att bli ett hårt slag mot folkhälsan och slutgiltigt sänka en redan krackelerande sjukvård.

Men det synes inte vår landsbygdsminister förstå eller bry sig om, och det kommer att stå svenska folket dyrt.

Exemplet Mexiko

”När billig majs från USA , genom handelsavtalet NAFTA, översvämmade den mexikanska landsbygden var ekonomin förstörd för småbönderna. Man lämnade byarna helt. De äldsta stannade kvar, inga andra. Men då inga arbeten fanns i städerna blev kriminaliteten den enda utvägen. Droghandeln ökade. Idag anser man att gränsen mellan USA och Mexiko är en ”krigszon”, orsakad av ett dåligt genomtänkt handelssystem.

När nu TTIP eventuellt skall genomföras, enligt i stort sett samma mönster som avtalet mellan Mexiko och USA (NAFTA) så måste vi befara att vi kan drabbas av liknande problem.

Monsanto drar tillbaka sina ambitioner att lansera GMO-grödor inom EU. Men egentligen är det ett steg bakåt för att få möjligheten att ta två steg framåt. Med förhandlingarna om TTIP så kommer nya förutsättningar in i bilden. Ty chefsförhandlare från USA är en tidigare lobbyist för Monsanto!”

GMO är sannolikt det allra största hotet mot miljön, faunan och mot mänskligheten (orsakar bl.a. cancer och sterilitet). Det finns inte några som helst fördelar för bönder eller konsumenter. Detta är bara ett ”monopolspel”, som gör ett fåtal spelare mycket rika.

Men detta verkar inte vår landsbygdsminister förstå eller bry sig om, utan driver en egen GMO-linje, som inte är förankrad i folkviljan. Svenska folket är på väg att bli grundlurat när GMO slinker in bakvägen – via handelsavtal – utan märkning.

Men folket börjar förstå.

Svenskt jordbruk är på väg att läggas ner och ansvariga politiker verkar tycka det är i sin ordning att så sker

Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad

GMO orsakar cancer och sterilitet (efter bara tre generationer). Det verkar dock inte bekymra ansvariga politiker som hellre pratar handelspolitik och konkurrensförmåga. De verkar inte förstå vad GMO redan idag orsakar. Detta är mycket allvarligt och alarmerande.

Ryska forskare varnar för GMO!

En grupp ryska forskare presenterade skrämmande forskningsresultat. Forskarna lade fram tunga bevis för att däggdjur som äter GMO-mat ibland bland annat förlorar sin fortplantningsförmåga och i tredje generationen inträffade än märkligare saker. Observera att människan är ett däggdjur och att vi endast ätit GMO-mat under mindre än en generation.

Ryssland förbjuder all import av GMO-majs.

Efter larmet i en fransk studie ( Googleöversatt ) om hur möss utvecklat massiva cancertumörer efter att ha fötts upp på genmanipulerad majs, stoppar Ryssland nu all import av GMO-majs, i avvaktan på att deras egna myndigheter utvärderar den franska studien.

Cancersvulster av GMO

Det är viktigt att notera att GMO-livsmedel orsakar näringsämnesbrister som är exakt de brister som hos människor leder till mottaglighet för sjukdom, orsakar obalanser och cancer. Människor som har osteoporos (benskörhet) är låg på kalcium och magnesium, människor som har cancer är låg i mangan. Listan kan göras lång ….

APPENDIX .

Eskil Erlandsson är regerings enda börshaj.

Citat:

– Han är landsbygdsminister med ansvar för jordbruksfrågor, så här reagerar jag på innehavet i Aarhus Karlshamn (som bland annat tillverkar vegetabiliska oljor i Blekinge – reds anm). Det här skulle kunna vara kontroversiellt, frågan är hur intressekonflikter undviks?

Kommentar

Vår landsbygdsminister har således privata ekonomiska intressen i margarinindustrin.

Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet och frågan är varför Eskil Erlandsson (som ytterst ansvarig), inte ”tar Livsmedelsverkets generaldirektör i örat” för att de påtvingar våra skolbarn lättmargarin? Helt utan saklig grund!

Livsmedelsverket rekommenderar att hela Sveriges befolkningen ska äta en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen), en kost som fått diabetes och fetma att fullkomligt explodera på bara tjugo år (diabetes har ökat med 200% och fetma med 100%)?

På detta vis agerar ju industrins LOBbare, inte ministrar!

Livsmedelsverkets kostråd är annars ett bra skäl till att ”rycka i andra örat” också.

Varför promotar vår landsbygdsminister margarin och GMO (som strider mot folkviljan)? Är det egenintressen, är det okunskap eller ren dumhet?

Vem ska ta vår minister i örat? Jo, folket!

Har Centerpartiet råd att tyngas ner av GMO inför valet? Det kan vara klokt att ställa sig den frågan i god tid innan valet september 2014, om man inte vill riskera att sitta med ”Svarte Petter” under valvakan, farligt när 4 % gränsen.

Livsmedelsverkets framfart med sjukdomsframkallande kostråd och GMO är valfrågor av hög dignitet, som kan vara tungan på vågen för Centerpartiet. Dags att vakna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen