Muteborg – ett hot mot demokratin

Förord

Allvarliga demokratifrågor som avslutas med träffande allegori.

Vi reagerar på ”Toblerone”, men sväljer utan att blinka kost- läkemedels- och vaccinationsråd som sänker hela befolkningen.

Men visst ska ledande politiker och tjänstemän utgöra ett föredöme även i mindre frågor, annars raseras det politiska förtroendekapitalet.

”Man ur huse”

Mycket allvarligt är däremot att myndigheter och hela sjukvården är kapad av kost- och läkemedelsindustrin, vilket borde få oss alla att gå man ur huse och kräva att ansvariga politiker tar befälet.

”Muteborg” ett hot mot demokratin

Göteborgs kommun med ständigt nya skandaler inom sina förvaltningar lever verkligen upp till sitt nya föga hedrande epitet; Muteborg.

Nyligen fick som bekant Bertil Rignäs vd för bostadsbolaget lämna sitt uppdrag efter att han svirat på en kommunal studieresa (läs skattebetald semesterresa.) och bl.a. köpt kläder som han satte upp som kostnad för lunch. Champagneflaskor redovisades som frukost och så vidare.

Det är inte bara kommunala förvaltningar som stinker. Rignäs vara också ordförande i anrika Änglarna, IFK Göteborg. Han tvingades gå som ordförande i IFK och vd för Bostadsbolaget. Det senare med ett par tre miljoner i avgångsvederlag. Idrotten tycks vara minst lika rutten som delar inom politiken. Att straffa ut sig genom ohederlig uppträdande i offentlig förvaltning är en lönsam affär i dag.

Rignäs skulle naturligtvis inte getts ett öre så som han missbrukat sin ställning. Jag anser i stället att höga direktörer och chefer som sviker det förtroende de getts skulle dömas för trolöshet mot huvudman (i det här fallet skattebetalarna) och inte heller få mer än vanlig folkpension.

En sådan välbehövlig uppstramning skulle säkert snabbt ge resultat.

Att slingra sig med hjälp av PR-byrå

Den skandal som nu rullas upp inom Fastighetsförvaltningen som anlitat en pr-byrå för att slingra sig undan en granskning av Uppdrag Granskning slår nog det mesta.

Granskningen gällde bl.a. Fastighetsbolagets deltagande vid den lyxiga bostadsmässan Mipim i Cannes. Där Göteborgs fastighetsbolag bl.a. öppnade en bar för fritt drickande, medan skattebetalarna betalade. Egentligen en helt osannolik historia.

Konsultbolaget som Fastighetsnämnden anlitade för att klara av Uppdrag granskning var inte vilket som helst. Uppdraget gick till exklusiva JKL Group som blev allmänt känt när statsminister Göran Persson gick till JKL när han avgick som statsminister. Det förefaller som om korruption och fräckhet inte känner några gränser längre. Vare sig på riksplanet eller i Muteborg. Hög tid för oss väljare att reagera och säga ifrån.

Det anses vara förlegat att tala om moral. Men visst behövs det mer moral och hederlighet både bland politiker och höga tjänstemän inte bara i kommunala sammanhang.

“Den pågående avvecklingen av moral inom politiken är på sikt ett hot mot demokratin.”

Det finns många ”Muteborg”.

Exemplet Muteborg är extra trist när så många förtvivlat sätter sitt hopp till en rödgrön regering. Det har redan Göteborg.

Källa … Rune Lanestrands Facebook

Om författaren, småbrukaren Rune Lanestrand (hans egna ord):

Välkommen till min nya blogg som inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt. T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.

Jag säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister;

”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

 

”Muthärvan är bara toppen av ett isberg”

Det fanns en omhuldad göteborgsanda – som kom att dominera. Granskningen av muthärvan i Göteborgs innehåller mycket hård kritik.

Göteborgsandan totalsågas i granskningen av muthärvan. Hård kritik riktas mot det politiska ledarskapet. Det skapade ängslig anpasslighet. Nästan varannan tillfrågad kommunalt anställd och förtroendevald anser att muthärvan bara är toppen på ett isberg. Alla förvaltningar och bolag i Göteborg säger att de erbjudits muta minst en gång.

Vi måste göra rent hus – en gång för alla

Ett sätt att kunna ge den kommunala revisionen större tyngd och oväld vore om det blev möjligt för kommuner och regioner att ta hjälp av den expertis som i dag redan finns inom den oberoende Riksrevisionen. För detta krävs en lagändring och jag har därför väckt en motion i riksdagen, skriver Eva Flyborg (FP).

Folket måste agera – på rätt saker

Alla dessa mutaffärer är utslag av dåligt omdöme eller brist på etik och moral, vilket är allvarligt i ledande positioner där man förväntas vara ett föredöme. Däremot är det småpengar jämfört med vad det kostar skattebetalarna om ledande personer inte utför ett bra jobb (som det dock skrivs mindre om).

Forskningsfusket_Ralf_SundbergDet är också småpotatis jämfört med konsekvenserna av GMO och jämfört med hur kostfrågan, samt hur hälso- och sjukvården hanteras, som hotar hela mänskligheten, respektive folkhälsan och hela landets framtida välstånd.

Om inte folket opponerar sig mot bristande moral hos våra ledande politiker och mot andra pågående övergrepp, så hänger välfärden löst för våra barn och barnbarn. Och utan ett kraftfullt folkligt stöd förmår inte ansvariga politiker att stå emot trycket från industrin. Då blir vi alla grundlurade, på både hälsa och pengar.

Ansvarstagande och kunniga politiker måste börja agera motkraft och balanserar upp industriella vinstintressen (som lever på skräpmat och ohälsa). En bra början vore att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd (som bevisligen orsakar sjukdom och fetma). Livsmedelsverket av idag har blivit skräpmatsindustrins språkrör.

Rättstrygghet

Vi kanske också ska byta ut smeknamnet ”Lilla London” på Göteborg till ”Lilla Beirut” med tanke på skottlossning i stort sett varje varje vecka, som resulterat i skade- och dödsskjutningar.

Rättssäkerheten är hotad vilket i sin tur även hotar det demokratiska samhället.

Rättsväsendet lider brist på ledarskap (precis som vården) och otryggheten kommer att öka exponentiellt fram tills ansvariga politiker inser att de måste tänka i nya banor. I Göteborg ligger rättsväsendet alltid ett steg efter och att förebygga brott är ett okänt begrepp.

Ett förslag är att tillsätta en professionell ”task force” som på allvar tar tag i grundproblemen, utifrån ett helhetsperspektiv. Men där är vi inte idag (långt därifrån). Det finns kunskap och erfarenhet om hur detta skulle kunna ske, men ansvariga politiker duckar och väljer att köra vidare i gamla hjulspår, med det gamla gardet. Det är upp till folket att avgöra om vi accepterar detta eller ej.

Läkare som bekvämt ”flyter med” de monetära strömmarna verkar sitta säkert hur dåligt jobb de än gör, medan de som går mot strömmen sitter löst och t.o.m. kan förlora sin läkarlegitimation även om de gör ett bra jobb. Så även här råder ”rättsröta”.

Detta är politiska frågor och det är folkets ansvar att välja kompetenta politiker, som förmår ta ansvar och tänka nytt. Dags för folket att ta befälet.

Ett annorlunda Ikea …

Om Ikea hade hanterats av Göteborgs Stads Trafikkontor och politiker hade det kunnat se ut på följande sätt:

Antalet parkeringsplatser utanför Ikea hade minskats med 70 procent. Leden in till p-platsen hade gjorts om till en gata för anropsstyrda bussar.

Eftersom det blir svårt att transportera hem varor från Ikea på bussen har Trafikkontoret kontrakterat en italiensk speditör att exklusivt sköta alla transporter. För de privatpersoner som ändå lyckas köra möblerna själva tas det ut en stängselavgift vid utfart från Ikea.

Inne på Ikea saknas det ofta personal eftersom dessa är på tjänsteresor på viktiga mässor. Personalen uppskattar också stort den rejäla kickoffen som varje år förläggs på något varmt och trivsamt ställe. Under denna vecka är varuhuset stängt.

Kundtjänsten på Ikea består av medietränad personal så frågor besvaras – INTE.

Inne på Ikea har produkterna placerats i enkelriktade gångar. Att kundvagnar inte körs mot färdriktningen övervakas av ett vaktbolag. De är flitiga med att skriva ut kontrollavgift för smitare. En liten grupp får dock köra mot enkelriktat – de som hyrt kundvagn på Gräll & Dyr.

Eftersom man vill stimulera återanvändning så har man bestämt att det skall vara svårt att köpa nytt. Därför finns bara en kassa. Eftersom detta leder till trängsel har man infört en trängselavgift med differentierad avgift;

18 kronor när Ikea är öppet och gratis när Ikea är stängt.

Då situationen blivit besvärlig på Ikea med vikande försäljning har kommunen tillsatt en utredning av en oberoende och välbetald konsult. Man har lovat att vända på varje kartong. Uppdraget är att formulera en kraftfull policy om vilka policys som behövs.

Citat: Att folks missnöje med stommen i vår stad [Göteborg] varken tagits på fullt allvar av Granskningskommissionen eller våra ansvariga politiker har lett till att folk nu börjar organisera sig. Göteborgarna är outsägligt trötta på nya affärer, på undfallenhet hos ansvariga och på fallskärmar i stället för konsekvenser.

Det finns en uppgivenhet eller i värsta fall en liknöjdhet hos för många av våra folkvalda, och det kan straffa sig.

Kommentar: Självklart straffar det sig att göra ett dåligt politiskt arbete och när verkligheten hinner ikapp ritas den politiska kartan om. När de etablerade partierna inte klarar av sin uppgift så öppnar de upp för missnöjespartier (som bara behöver peka på problemen).

Problemet är att inte heller missnöjespartier synes ha några bra lösningar (med få undantag), varför det i många fall är en bättre lösning att få de etablerade partierna att ändra kurs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen