WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt

WHO-cancer

WHO: Cancer risken stiger runt om i världen, västerländsk medicin misslyckas globalt

WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt

Antalet nya cancerfall runt om i världen väntas öka från 14 miljoner per år till 25 miljoner per år på bara 20 år, visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Rapporten ”World Cancer Report” är sammanställd av WHO:s internationella organ för cancerforskning och tecknar en mörk bild av framtiden.

Bland annat framhåller forskarna att världen inte kommer att kunna bota sjukdomen i tillräckligt snabb takt, utan istället måste satsa på att förebygga uppkomsten av den.

Riskfaktorer som nämns är alkohol, övervikt och fysisk inaktivitet.

Vidare visar man att de flesta cancerfallen väntas drabba människor i låg- och medelinkomstländer, även om också rika länder kommer att tyngas av allt högre sjukvårdskostnader i cancerns kölvatten, rapporterar The Guardian.

Kraftig ökning

På fyra år har antalet cancerfall globalt ökat från 12,7 miljoner 2008, till 14,1 miljoner 2012, då 8,2 miljoner avled i sjukdomen.

Rapportens författare nämner två typer av cancersjukdomar.

Dels sådana orsakade av infektioner, till exempel livmoderhalscancer där avsaknaden av HPV-vaccin i fattiga länder stadigt ökar förekomsten (*), dels sådana orsakade av livsstilsfaktorer som tobak, alkohol, processad skräpmat och brist på fysisk aktivitet.

Lungcancer är den vanligast förekommande och dödligaste cancerformen bland män och bröstcancer den vanligaste samt dödligaste bland kvinnor.

Tarm-, prostata- och magcancer är andra vanliga diagnoser.

Källa … SVT 4 februari 2014

(*) Not: Att de inte vaccineras med HPV-vaccin måste betraktas som en fördel. Ett experimentvaccin med tveksam effekt mot cancer, och som kan orsaka mycket allvarliga biverkningar.

DN DEBATT – STOPPA DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV BRÖSTCANCER

2013-11-01

År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. I dag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.

Antalet bröstcancerfall har under de senaste åren ökat kraftigt trots att man kanske skulle kunna tro motsatsen med tanke på den globala uppmärksamhet som kampen mot sjukdomen genererat det senaste decenniet. Även om man tar hänsyn till att svenska kvinnor lever längre har insjuknandet i bröstcancer ökat med 25 procent de senaste tio åren.

Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid. Hade bröstcancer varit en smittsam sjukdom hade vi med rätta talat om en epidemi.

Den största anledningen till att antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar är förändrade levnadsvanor. Kvinnor födda på 40-talet och senare föder barn vid högre ålder och använder i större utsträckning både p-piller och hormon­ersättningsmedel under klimakteriet.

Under många år har stora resurser satsas på att minska dödligheten i bröstcancer. Forskare försöker förstå vilka förändringar i tumören som utlöser en spridning av sjukdomen i kroppen och vilka förändringar som går att påverka med nya mediciner. Läkemedelsindustrin spenderar stora resurser i jakten på medel som botar eller åtminstone lindrar sjukdomens symtom.

Sammantaget riktas väldiga resurser mot projekt med målet att hitta ett botemedel för en sjukdom som redan finns i kroppen, men märkligt nog spenderas det nästan inga pengar på att försöka förebygga bröstcancer. Att få ­diagnosen bröstcancer är i sig ett livstrauma och att behandlas för bröstcancer innebär risk för biverkningar av behandlingen, så ­oavsett om dödligheten i bröstcancer är relativt låg finns det all anledning att förebygga sjukdomen.

Men något görs väl åt det kraftigt ökade insjuknandet i bröstcancer? Det finns väl en strategi för att minska antalet kvinnor som årligen blir sjuka?

Tyvärr är det enkla svaret på dessa frågor är det i nuläget inte ägnas några resurser åt att minska insjuknandet i bröstcancer.

Det finns inga förebyggande åtgärder planerade, och oss veterligen finns inga planer på hur man skall förhindra ökningen.

Men i Sverige finns ett välfungerande mammografiscreeningprogram tänker säkert många. Det är korrekt, i Sverige finns ett effektivt program men mammografi­screening minskar inte på något vis antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer. Mammografiscreening kan enbart upptäcka tumörer tidigt i förloppet, så tidigt att cancern fortfarande kan vara botbar.

Bröstcancer är numera att betrakta som en folksjukdom. Går det då att förebygga vanliga folksjukdomar? Som grafiken visar har det gått alldeles utmärkt att förebygga hjärtinfarkt. I figuren anges det årliga antalet kvinnor, under 80 år, som drabbas av bröstcancer och hjärtinfarkt, per 100 000 kvinnor. Antalet kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt har gått ner kraftigt de senaste åren vilket beror på att kvinnor i dag röker i mindre utsträckning, är fysiskt aktiva och kontrollerar och behandlar förhöjda blodfetter och blodtryck. Kurvan för bröstcancer går åt andra hållet, det har skett en konstant ökning under många år.

En anledning till skillnaden i kurvorna är att det är mycket lättare att identifiera personer som har en ökad risk för hjärtinfarkt, till exempel fysiskt inaktiva rökare som slarvar med sin blodtrycksmedicin, än att identifiera kvinnor med ökad risk för bröstcancer. Riskfaktorerna för bröstcancer har varit svårare att urskilja och värdera. Det är en blandning av genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och något som kallas mammografisk täthet (”täta bröst”). Ju mer ”vitt” i ett mammogram, desto flera celler är det som kan omvandlas till cancer och desto högre risk för framtida bröstcancer.

I dag kan vi, genom att lägga ihop information om genetiska förändringar, livsstil och mammografisk täthet, med stor säkerhet identifiera kvinnors risk för bröstcancer. Flera svenska och internationella projekt pågår, och det kommer snart vara så att de kvinnor som vill kommer att kunna få reda på sin individuella risk. Exempelvis kommer kvinnor att kunna få reda på om de ingår i en ”lågriskgrupp” där kanske en kvinna av 50 insjuknar i bröstcancer eller om de ingår i en högriskgrupp som kan definieras som att en kvinna av tre insjuknar.

Det går att påverka risken att insjukna i bröstcancer men det är betydligt svårare än att minska risken för hjärtinfarkt. Att föda sitt första barn tidigt i livet och skaffa många barn skyddar visserligen mot bröstcancer, men kan vara ett svårt ställningstagande när man har livet framför sig. Våra gener kan vi inte påverka och täta bröst är betydligt svårare att ändra på än till exempel rökvanor.

För kvinnor med hög risk att insjukna i bröstcancer bör man rekommendera livsstilsförändringar.

Risken för bröstcancer minskar om man är fysiskt aktiv, ej är överviktig och inte dricker för mycket alkohol, men inflytandet på risken är ganska liten. För de kvinnor som har en riktigt hög risk kommer dessa åtgärder alltså inte att vara tillräckliga. Ett alternativ är att medicinskt påverka risken för bröstcancer, precis som sker när man i förbyggande syfte behandlar ett högt blodtryck eller höga blodfetter. Kvinnor som opererats för bröstcancer får i många fall antihormonell behandling för att minska risken för återfall. När antihormonell behandling ges till fullt friska kvinnor med ökad risk har den i flera studier visat sig minska risken för att drabbas av bröstcancer. Effekterna har varit dramatiska och insjuknandet har minskat med 40 till 60 procent. Problemet är att dessa potenta preparat i vanliga doser har biverkningar. De vanligaste är ledstelhet och de allvarligaste hjärt-kärlsjukdomar och till och med gynekologisk cancer. De senare biverkningarna är visserligen ovanliga, men självfallet är det viktigt att endast kvinnor med en tydlig ökad risk för bröstcancer bör komma i fråga för behandling.

I dag saknar Sverige en strategi för att minska det ökande antalet bröstcancerfall trots att det finns möjligheter att påverka insjuknandet.

Vi anser att det finns mycket som skulle kunna göras för att vända denna negativa trend:

 • Starta ett pilotprojekt vars mål är att identifiera den optimala medicineringen, som ger den största riskreduktionen och den minsta biverkningsfrekvensen.
 • Planera ett nationellt program, parallellt med mammografiscreeningprogrammet, vars mål är att förebygga insjuknandet i bröstcancer.

Per Hall, professor, Karolinska Institutet

Signe Borgquist, specialistläkare, docent, Skånes Onkologiska Klinik, Lund

Karin Leifland, chef mammografi, Unilabs Sverige

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Källa … DN DEBATT

Kommentar

Att man inte tidigare brytt sig att förebygga cancer (tvärtom faktiskt) beror på att det har varit och fortfarande är kost- och läkemedelsindustrin som styr utbildning, forskning, myndigheter, lagstiftning och hälso- och sjukvården.

Forskningen har helt varit inriktad på att ta fram nya patenterbara läkemedel och INTE att minska eller eller bota cancer. De har lyckats bra med detta. De har effektivt blockerat alternativa spår, cancer har utvecklats epidemiskt och både forsknings- och läkemedelsindustrin har blomstrat..

Även våra myndigheter och media medverkar till att försvara läkemedelsindustrin monopol på cancer, ett värdefullt monopol då cancermediciner prognostiseras bli de viktigaste inkomstkällorna framöver, efter kolesterolsänkande mediciner.

RAPPORT. Socialstyrelsens rapport ”Cancer i siffror 2013” visar att dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män under de senaste 20 åren.

Denna minskning är för liten och innebär att de stora investeringarna i cancerforskning och cancervård ännu inte medfört något verkligt genombrott när det gäller att förbättra cancerpatienternas överlevnad.

Bättre möjligheter att upptäcka cancer avspeglas i ökningen av antalet nya årligen diagnostiserade cancerfall – 14 procent för män och 16 procent för kvinnor – men detta har inte resulterat i någon betydande minskning av dödligheten.

Under samma period har cancer ökar epidemiskt, mycket beroende på Livsmedelsverkets kostråd (en extrem högkolhydratkost) och felaktiga gränsvärden (för t.ex. salt och D-vitamin), och läkemedel som skapar en grogrund för cancer, som t.ex. höga insulinnivåer och statiner. De samverkar för att öka antalet kunder och resultatet är anmärkningsvärt.

Anmärkningsvärt är hur ansvariga politiker kan tolerera detta och t.o.m. finansierar det med skattemedel!

WHO: Cancer risken stiger runt om i världen, västerländsk medicin misslyckas globalt

Även WHO erkänner således nu öppet att situationen blivit ohållbar och att skolmedicinen har misslyckats med sin uppgift.

Alternativ finns redan (som fungerar)

Det finns dock lovande möjligheter som doktor Erik Enby och doktor Tullio Simoncini kommer att tala om under en turné i Sverige under april månad 2014. Bägge har utifrån olika utgångspunkter kommit fram till att cancer kan vara en svampväxt, som t.o.m. kan ses med blotta ögat i stark förstoring.

Svamp är möjligt att både förebygga och behandla, utan cellgifter och strålbehandling, och med bättre resultat. Det har både Erik och Tullio visat i praktiken. Blev någon av dem nominerad som Nobelpristagare?

Nej, tvärtom. Deras forskningsresultat och resultat hotar en hel forsknings- och vårdindustri, så istället blev de bägge berövade sina läkarlegitimationer, utan saklig grund. Dessa rättsliga övergrepp får fallet Thomas Quick att blekna.

Att bromsa framtagning av billiga, effektiva och effektiva behandlingsmetoder för att försvara ekonomiska särintressen måste betktas som massmord på miljontals människor, som dessförinnan utsätts för ett enormt lidande. En konspiration som våra myndigheters tjänstemän deltar i. Det finns många exempel på detta.

Vad göra?

Det finns mycket man kan göra för att reducera risken att få cancer, som t.ex.

 • Att inte röka.
 • Att undvika GMO i alla dess former.
 • Att äta naturlig mat (cancer älskar socker/kolhydrater och högt insulin).
 • Dagens kost är utarmade på mineraler och vitaminer, även när vi äter bra, varför vi behöver tillskott.
 • D-vitamin är otroligt viktigt, Kostdoktorn ….
 • Probiotika stärker immunförsvaret …
 • Omega-3 har en antioxidativ effekt …
 • Om du är diabetiker eller prediabetiker (innefattar mer än en miljon svenska), så kostbehandla i första hand …
 • Använd inte solkrämer … Solskyddsmedel ÖKAR cancerrisken
 • Undvik Omega-6 rika livsmedel som t.ex. margariner, solrosolja eller majsolja.
 • Undvika onödiga gifter i vår miljö. Och här är vi förda bakom ljuset av industrin, myndigheter och politiker (och precis samma gäller GMO, kostråd, läkemedel, etc).

”Det liknar förmynderi”

Industrin, politiker och myndigheter – alla har de bidragit till att mörklägga riskerna med de tusentals kemikalier som finns runt omkring oss. Det hävdar Ethel Forsberg som nu kommer med en bok om tiden som generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

”Kemikalier är inget folkhälsoproblem.”

Ethel Forsberg, då generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har kallats till möte på miljödepartementet vid Tegelbacken i centrala Stockholm.

Andreas Carlgren (C) har under sina första år som miljöminister deklarerat att han inte prioriterar kemikaliefrågan. Men det är först när hon hör orden, som Carlgrens statssekreterare fäller, som hon till fullo förstår departementets hållning.

– Jag blev bestört över bristen på insikt. Samtidigt fick jag rådet att inte ta ytterligare initiativ på området, säger Ethel Forsberg.

Händelsen fick henne att fatta ett beslut: hon måste slå larm. I bokform skulle hon skriva om politikernas naivitet, kemiindustrins mörkläggning och om de skadliga ämnen som – för att använda hennes egna ord – dag och natt marinerar våra kroppar.

Den gången satte regeringen munkavle på sin generaldirektör.

I dag är Ethel Forsberg samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland och redo för släpp av boken:

”Makt, plast, gift och våra barn”

Hennes utgångspunkt är barnens bästa. I ett samhälle där – enligt Forsbergs bok – en ny kemikalie utvecklas var tredje sekund och kemiindustrin använder människor som försökskaniner och det krävs att någon ryter ifrån för att skydda de små.

Vår utgångspunkt

Team Kostdemokratis utgångspunkt är allt som är bra för människor, djur och miljön.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar utifrån sakfrågor. Vi vet att vi själva måste ta ansvar för vår livskvalitet, om vi inte vill bli ”förda bakom ljuset”. Vi vet också att det enda som krävs för att det onda ska segra är att de goda medborgarna förblir passiva.

GMO är ett bra exempel på det sistnämnda. Om folket inte agerar mot GMO, så kommer det att obemärkt landa på våra tallrikar. Och vi kommer inte att märka något förrän vi får cancer och inte längre kan fortplanta oss, och då har de ansvariga redan gått under jorden, rika som troll.

Skriv på uppropet mot GMO här… (läs mer här … Hur dum får en riksdagsman vara?).

Och september 2014 röstar vi bort alla GMO-krämare. Det finns inga fördelar alls med GMO, som dessutom kommer att sänka svenskt lantbruk.

APPENDIX

Därefter ser du sannolikt fram emot den 25 maj då du kan kicka ut GMO-krämare från EU-parlamentet och därigenom rädda miljön, djur och mänskligheten från ett fatalt misstag som med full kraft kommer att drabba våra barn och barnbarn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen