Den märkliga Västerbottenstudien

Bluffmakare gör ett utspel som media och de flesta medborgare inte synar.

Docent Ralf Sundberg kommenterar

(författare till boken ”Forskningsfusket”)

Härom veckan publicerades i Nutrition Journal en studie från det så kallade Västerbottenprojektet. Efter att ha läst artikeln och blivit förbluffad över vilka märkliga slutsatser författarna dragit ur sina siffror funderade jag över om det är värt att ödsla några ord om detta över huvud taget.

Men efter att Livsmedelsverket lovordat studien på sin hemsida känner jag mig tvungen att ta bladet från munnen.

Man kanske kan kalla det för en studie. Men vetenskap är det inte.

Så här förhåller det sig

År 1985 påbörjades ett projekt i Norsjö kommun i Västerbotten, sedermera kallat Västerbottenprojektet. Man har bland slumpvis utvalda invånare gjort en kostenkät bland som följts upp med mätning av längd, vikt och ett enkelt kolesterolvärde.

Samtidigt har man försökt påverka invånarna till att äta mindre fett, mer kolhydrater och motionera mer. Vad som man kunnat konstatera är att invånarna då rapporterat att de ätit mindre fett och mer kolhydrater, deras kolesterolvärden har minskat något samt att deras vikt har börjat öka år från år (trots det sistnämnda tycker Livsmedelsverket att detta är en insats för folkhälsan!).

Vad som nu föranleder den nu publicerade rapporten är att Västerbotteninvånarna de senaste åren rapporterar att de äter mindre kolhydrater och mer fett.

Värst av allt anser författarna är att konsumtionen av smör och grädde ökat. Trots detta fortsätter kroppsvikten att öka i detta nordliga landskap i samma takt som förut. Och de senaste tre åren ses en ökning av kolesterolvärdena, påpekar de.

Detta båda observationer tar författarna som anledning till att misstänkliggöra så kallad LCHF-kost för att orsaka viktuppgång och högre kolesterolvärden. De hävdar att deras studiedata bevisar att sådan kosthållning vunnit mark i doktor Annika Dahlqvists hemtrakter och att detta nu riskerar att leda till att flera människor riskerar att dö av hjärtinfarkt.

Deras argumentation är visserligen intressant, men följer inte sedvanlig logik. Det orsakssamband som de menar föreligger förmår inte de data de åberopar bevisa.

De tar i första hand fasta på att totalkolesterol gått ner år efter år, för att sedan ha ökat. De redovisar andelen personer som tar kolesterolsänkande mediciner, men trots att den andelen ökat från år till år, tolkar de den genomsnittliga minskningen av kolesterolvärden under samma tid som ett resultat av att folk följt deras kostråd, snarare än att medicineringen under samma period ökat drastiskt.

När värdena så ökat marginellt de senaste tre åren övertolkas detta. Författarna talar om skadliga nivåer trots att de genomsnittliga kolesterolvärdena naturligtvis är normala. Inte heller redovisar de spridningsintervallen.

Och framförallt bluffar de när de talar om risk för skadliga effekter eftersom de endast undersökt totalkolesterol, ett värde som vi numera vet att det över huvud taget inte korrelerar till hjärtkärlsjukdomsrisk.

När det gäller viktutvecklingen i Västerbotten har den ökat under hela den studerade perioden. Den ökade trots de kostråd författarna vill påstå är hälsosamma, och den ökade i genomsnitt under den period författarna tror att dessa kostråden trotsades.

Intressant nog redovisar man bara genomsnittet för hela befolkningen. Man redovisar inte vad som hände med kolesterolet eller vikten hos de som börjat äta mer fett och mindre kolhydrater, i jämförelse med dem som äter mer fettsnålt än förut, trots att de naturligtvis hade kunnat räkna fram det. Man kan utgå ifrån att om sådana beräkningar har gjorts, skulle de slutsatser man ville dra, inte stödjas av data. Det är antagligen därför materialet presenteras på det sätt som skett.

Detta är ett typexempel på en studie som publicerats trots att den använda forskningsmetodiken inte går att använda för att bevisa något. Likväl citeras den i pressen och av Livsmedelsverket som om detta var vetenskap.

Så man kan undra varför den publicerades.

Jäv

Då är det dags att titta i jävsdeklarationen.

Författarna uppger att de inte har något jäv att redovisa. Här bluffar de förstås.

Umeåprofessorerna Ingegerd Johansson och Göran Hallmans har ju kända band till livsmedelsindustrin och dess lobbyinggrupper som Swedish Nutrition Foundation (SNF) och har också tillhört Livsmedelsverkets expertgrupper.

Hallmans har varit konsult åt multinationella livsmedelsföretag som pastatillverkaren Barilla.

Ingegerd Johansson, professor i kariologi (inte kardiologi) var för övrigt den första från myndighetssverige som i ett brev försökte skrämma Dr Dahlqvist för att LCHF-kosten skulle strida mot ”Vetenskap och Beprövad Erfarenhet”.

Bland hennes meriter noteras en märklig studie, där hon associerar fett i kosten med ökad risk för hål i tänderna, trots att alla tandläkare (och många läkare) vet att fett inte gynnar de bakterier som orsakar karies, utan att det är stärkelse och socker som laktobacillerna producerar sina frätande syror av. Sådana studier gillar förstås socker- och läskindustrin, som bidrar ekonomiskt till SNF, och deras ”experter”.

Den nu aktuella studien har alltså inget värde som vetenskapligt dokument. Den är en partsinlaga att användas av grenar av livsmedelsindustrin i deras ständigt pågående lobbyverksamhet, som dessutom kan användas för att skrämma konsumenter från att ändra sina kostvanor till det som är mer hälsosamt, nämligen mindre kolhydrater och mer naturligt fett.

Ralf Sundberg

Kommentar

I sin strävan att bevara ”business as usual” drar sig inte företrädare för att bluffa, med förhoppningen att inte bli synade av medborgarna. Docent Ralf Sundberg har synat och avslöjat bluffen, men ändå har sannolikt bluffmakarna uppnått sitt syfte.

De har givit andra bluffmakare ett argument som de i sin tur kan använda och bluffen sprider sig som ringar på vattnet. Journalister sväljer det mesta som ger rubriker och de flesta medborgare läser bara löpsedlarna och de slutsatser som alla bluffmakarna redovisar. Således blir majoriteten lurad, vilket är syftet.

BLUFFEN HAR GÅTT HEM I MÅNGA STUGOR. Sannolikt ligger denna kalkyl till grund, varför skulle de annars publicera ett utspel som ”lätt” kan synas och avslöjas?

Bluffmakare kan nu identifieras, de avslöjas när de refererar till studien. Bl.a. lovordar nu Livsmedelsverkets tjänstemän studien på sin hemsida.

Alternativet till dikten är verkligheten

Om man istället utgår från sann vetenskap får man följande löpsedlar:

Frågor och svar om LCHF

Se även ”Frågor och svar om LCHF” (en uppdaterad version av Livsmedelsverkets sida, som baseras på påståenden utan vetenskaplig grund).

Livsmedelsverkets motsvarande sida ”Frågor och svar om LCHF” är osann, med information som strider mot sann vetenskap och mot sann beprövad erfarenhet. Syftet verkar vara att att skrämma folk till att följa deras kostråd, som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat fetma.

Vi har krävt att Livsmedelsverket skall justera sin webbsida ”Frågor och svar om LCHF” så att den uppfyller grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. Men de vägrar att följa lagen och hitintills har de kommit undan utan påföljd.

Även andra kostrelaterade sjukdomar har utvecklats epidemiskt, som t.ex. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom, som redan drabbat 100.000 svenskar, en sjukdom som ökat epidemiskt med cirka 700% sedan 1950-talet. Cirka 1,4 procent av våra barn och ungdomar är idag drabbade av denna mycket allvarliga kroniska tarminflammation (som i upptill 20% slutar med ”påse på magen”), varför vi har att se fram emot ytterligare en 40% ökning.

Tack för det Livsmedelsverket, å våra barns och ungdomars vägnar! Att påtvinga skolbarnen lättmjölk och lättmargarin från två års ålder är är ett led i att skola in barnen på en kost som gör dem kroniskt sjuka och feta. Tydligare än så kan det knappast bli.Rädda våra barns hjärnor!

En lindrigare variant av tarmsjukdom är IBS som cirka två miljoner svenskar dagligen lider av. Livsmedelsverkets tjänstemän vill skrämma oss till att fortsätta på denna vägen, som de i samverkan med kost- och läkemedelsindustrin stakat ut för oss.

Docent Ralf Sundberg har i sin bok ”Forskningsfusket” beskrivit hur detta samarbete går till (läs boken, som är skriven på enkel svenska så att alla kan förstå).

Vilka särintressen tjänar dessa tjänstemän?

Vad göra?

Ät riktig mat och ignorera Livsmedelsverkets kostråd på samma sätt som de ignorerar lagen, vetenskapen, studier och resultatet av sina kostråd. Att sjukdomar och fetma ökar epidemiartat verkar inte beröra dem, de kör på i sina gamla upparbetade hjulspår.

Ännu märkligare är att de tillåts sänka folkhälsan, finansierat med skattemedel. Ett fyrtiotal statstjänstemän på Livsmedelsverket verkar ha mandat att torpedera folkhälsan lite som de vill.

Har våra förtroendevalda politiker blivit så imponerade och bländade av alla professorstitlar, till den grad att de glömt att det är kunskap, erfarenhet, lagen, vetenskapen och resultatet som räknas? De borde åtminstone beakta att de som ytterst ansvariga för resultatet kommer att dras med i fallet, som ligger i närtid!

Vad riktig mat är för något finns beskrivet i vår ”Snabbguide till LCHF – Njutmetoden”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen