Homeopati och vår tids häxjakt på alternativmedicin

Homeopati

Alla har säkert hört talas om homeopati som behandlingsform.

Men vad är egentligen homeopati? Hur uppstod denna läkeform, hur fungerar det och finns det några risker? Fungerar det på riktigt? Jag råkade hitta detta radioinslag när jag sökte något helt annat. Ett mycket bra inslag som sätter in homeopati i ett större sammanhang.

Ett reportage som även behandlar andra vanliga frågor som t.ex. om det är lämpligt att slentrianmässigt sänka temperaturen på mindre barn varje gång de får feber.

Sändes första gången tisdagen 27 mars 2014. Väl värt att lyssna på. .

Sverige är ett U-land när det gäller behandling av sjukdomar

En orsak till varför vården nu kraschar!

Vad sägs om att I Göteborg kan idag cancerpatienter få vänta upp till ett halvår innan de får en första bedömning av de aggressiva cancerformen malignt melanom. Ännu märkligare blir det om man betänker att melanom som upptäcks i ett tidigt stadium, och som inte hunnit sprida sig, för det mesta botas med en enkel operation. Därför är det ytterst viktigt att melanom upptäcks i detta tidiga, botbara skede.

Vården befinner sig i fritt fall och t.o.m. läkare och vårdens fackliga förbund ropar nu på hjälp, och i detta läge angriper ledande opinionsbildare (LOBbare) inom sjukvården den alternativmedicin som skulle kunna vara en del av räddningen, med bistånd av Sveriges Radio (ja, ni läste rätt).

Sveriges Radio varnar för alternativa behandlingar …

De drar sig inte ens för riktade personangrepp på läkare som har modet och kraften att gå mot strömmen och i denna häxjakt deltar Sveriges Radio, IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och svenskt rättsväsende. Det är skamfläckar som måste tvättas bort, annars störtar vi ju.

Det är en skandal av stora mått där ansvariga bör ställas till svars och förklara hur de tänker!

De bör också avkrävas svar på vilken vetenskaplig dokumentation de grundar sitt ställningstagande på och det vore klädsamt med en förklaring varför de bekämpat alternativa metoder som visar gott resultat. De förnekar också det som kan ses med blotta ögat och som kan förklaras. Metoder som kan bidra till att rädda sjukvården motarbetar de med alla till buds stående medel.

Sjukvårdens resultat mörkas

Nu måste vi avkräva sjukvården att de redovisar sina resultat ,effektivitet och kostnader på på ett objektivt och sakligt sätt, så att vi kan jämföra det med vad alternativmedicinen förmår att prestera. Hälso- och sjukvården kostar idag mer än tio procent av BNP och vad det gäller cancerforskningen har den stått och stampat på samma fläck under mer än 20 år och sjukvården har endast marginellt lyckats med att reducera dödligheten i cancer, medan antalet barn och vuxna som drabbats av cancer har ökat epidemiskt och fortsätter att öka. Snart drabbas varannan svensk av cancer och ingen verkar bry sig.

Endast en kunnig och kraftfull opinion som väljer kompetenta politiker kan vända denna trend, vilket är relativ ”enkelt” att göra, om det inte vore så att läkemedelsindustrin och dess allierade har en annan agenda (lönsamhet). Just nu ser de alternativmedicinen som ett hot mot deras monopol på sjukdomar, ett alternativ som erbjuder kostnadseffektiva lösningar som gör medborgare friska utan biverkningar. Ett dubbelt hot; färre kunder och konkurrens i form av billigare, säkrare och mer effektiva sjukdomar för att kurera kroniska sjukdomar

Förebyggande av cancer existerar bara till namnet, istället har vi ett Livsmedelsverk som ständigt fyller på vårdköerna med sina kostråd, med sin tallriksmodell (en extrem högkolhydratkost) som trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år. Denna kost lägger grunden till de flesta sjukdomar, bland annat cancer som där högt blodsocker och höga insulinnivåer ökar risken för cancer.

Sedan tar vården över och fortsätter att göda både diabetes och cancer med sina kostråd (en extrem högkolhydratkost), även inom sjukvården. Vem som helst begriper att det är olämpligt att diabetiker ska äta maximalt av det de inte tål, nämligen kolhydrater (=socker) och sedan maximalt med mediciner för att inte dö. Detta är ett exempel på vansinne och är obegripligt. Det är märkligt att det tillåts få fortsätta.

Vården lider av allvarliga systemfel. Det saknas fungerande management som styr och kontrollerar vården, varför olika särintressen har fått fritt spelrum. Läkemedelsindustrin har sett sin chans och de har tagit kommandot över hela kedjan; läkarutbildning, forskning, politiker, myndigheter, dietister, sjuksköterskor, läkare, professorer och även media. De har oinskränkt makt och de som avviker bestraffas.

Läkemedelsindustrin är världens mest lönsamma och de är professionella i sitt arbete att med att manipulera och påverka. De är också proffs på marknadsföring av sina tjänster och produkter. De som underordnar sig läkemedelsindustrins direktiv har goda möjligheter att göra karriär och tjäna stora pengar (även om deras egen kompetens är medelmåttig).

De som avviker hamnar i kylan och kan t.o.m. berövas sin legitimation.

Ett system som håller de flesta på mattan. Ytterst få har tillräckligt med egna erfarenheter, kunskaper och mod för att utmana systemet och ytterst få är beredda att riskera sin karriär, sitt jobb och sin legitimation, även om de vet att det som sker är helt fel och att det skadar patienterna. Här kan säga att det råder absolut tystnadsplikt inom forskningen och inom vården.

Men påfrestningarna inom vårdsystemet har nu blivit så stora för vårdens medarbetare att alltfler nu träder fram och talar om hur det verkligen fungerar. Men det är en bit kvar innan förnuftet segrar.. Man kan säga att vårdens krasch redan har inletts, men till skillnad från en bilkrasch som är över på 0,12 sekunder, så varar vårdens krasch under något decennium och under den tiden kommer det att fungera allt sämre tills folket har fått nog. Jag menar att det vore klokare att vända utveckling till det bättre redan nu.

Set ur ett managementperspektiv ligger på besparingspotentialen på minst 100 miljarder kronor per år (OCH en förbättrad folkhälsa). Jag menar att dessa allmänna medel kan användas bättre. Men det tycker inte läkemedelsindustrins lobbare och idag är det de som styr och ställer. Ansvariga politiker tycks tro att det rör sig om medicinska frågor, när det i själva verket handlar om rå business.

Nu är monopolet hotat och lobbare rycker ut

Lobbare rycker nu ut för att försvara läkemedelsindustrins monopol, vilket är deras jobb. Hela deras karriär hänger på ”status quo”. Att medborgarna och samhället drabbas hårt är lågt prioriterat och alltför ofta är sakkunskapen hos dessa lobbare anmärkningsvärt låg trots en hög samhällsposition, varför de istället rider på sina höga titlar och använder sig av härskarteknik.

Just nu är de rädda för att allmänheten ska se samma sakar som doktorerna Erik Enby och Tullio Simoncini har sett (bokstavligen). Kunskap och insikter som sannolikt skulle revolutionera behandling av cancer, men det ligger inte i lobbarnas intresse varför de nu startat en förtalskampanj med assistans av Sveriges Radio.

Makalöst att Sveriges Radio nedlåter sig till något sådant. Om de lyckas stoppa utvecklingen av lovande behandlingsformer av cancer så är det synnerligen allvarligt. Det kommer att drabba tusentals barn, ungdomar och vuxna. De fick de värsta avarterna av personförföljelse på Instagram att blekna. Detta är inte alls acceptabelt och måste få konsekvenser för ansvariga.

Där rök Sveriges Radios saklighet, opartiskhet och att de ska tjäna folkets intressen. Sverige Radio ägnade sig åt att förvrida fakta och de hängde ut och skymfade namngivna personer som inte hade någon möjlighet att försvara sig. Ett agerande som påminde om forna tiders inkvisitionsdomstolar.

Fakta vs ”auktoritet”

När man man kommer in på fakta, sann vetenskap, sann beprövad erfarenhet, kostnadseffektivt och resultat, då är lobbarna försvarslösa. Man skulle kunna negligera dem om det inte vore så att de har ett mycket stort inflytande och en makt stor nog att sänka vården, underminera folkhälsan och faktiskt skada hela samhället. Därför måste vi ta detta hot på största allvar. Om inte detta är skattefinansierad terrorism, vad är det då?

Frågan är om dessa herrar och damer kan beviljas ansvarsfrihet om deras handlingar bedöms vara vårdslösa och oansvariga, om de med berått mod förhindrar skonsamma och mer effektiva behandlingsmetoder av cancer.

Detta skulle kunna vara en sak för rättsväsendet att titta närmare på. Detta spektakel sker inför öppen ridå medan ansvariga politiker på olika nivåer nöjer sig med att inte göra något.

Så kan de bli när ansvariga landstingspolitiker (de som med skattemedel betalar) duckar och överlåter ledningen av sjukvården till läkemedelsindustrin och dess lobbare.

I stort sett varje dag kommer nu KRAFTIGA larmsignaler om att vården håller på att krascha och om att det står illa till med folkhälsan. Men det verkar inte som om ansvariga politiker uppfattar dessa eller så tar de dem inte på allvar. Det är folkets ansvar att välja kompetenta politiker som förmår ta befälet över vården.

Med tanke på att det är relativ ”enkelt” att vända på denna utveckling, är det med stor frustration man tvingas åse denna nedmontering av svensk sjukvård och av folkhälsan, medan kostnaderna ökar. En utveckling som redan slår hårt mot våra barn.

Hoppet står nu till folket att de i valet 14 september röstar på handlingskraftiga och kompetenta politiker i landstingsvalet – som förmår ta befälet.

Svampväxt

Se själv med egna ögon hur det ser ut i blodet hos en cancersjuk.

De ansvariga inom svenska sjukvård t.o.m. vägrar att titta i mikroskopet, för de vill inget veta. De vill istället eliminera allt som rubbar deras egna cirklar, som de byggt sina karriärer på.

Som doktor Erik Enby säger:

”Ny kunskap skrämmer mer än vad de flesta anar”

Om det inte är en sporsäcksvamp, vad är det då?

Under mikroskop är blodet som ett akvarium fullt med simmande och vibrerande organismer, speciellt när blodet är infekterat. Det har doktor Erik Enby klart och tydligt visat och filmat. Det hindrar dock inte lobbare med professorstitlar inom vården att hävda att blodet är sterilt.

Dessa lobbare hävdar nu att doktor Erik Enby och cancerläkaren Tullio Simoncini är kvacksalvare. Världen är uppochnervänd. Sant är falskt och vice versa.

Det man ser finns inte och allt annat än ”läkemedel” och ”kliniska studier” behöver man inte bry sig om. Att vården misslyckas med 25.000 cancerpatienter varje år (som dör av sin cancer), är enligt protokollet helt i sin ordning. Ingen stämmer dessa läkare för att de använder cellgifter (som även tar död på frisk vävnad) och strålning (som även ger cancer). och Ingen ifrågasätter vårdens behandlingsmetoder, trots att cancern tenderar att komma tillbaka, ännu värre.

Varför inte starta en studie och mäta ”success rate” istället för att prata strunt?

Att inte alla kan räddas är ju självklart, annars vore det ju ett mirakel. Men vem anklagar svenska läkare för att 25 000 cancerpatienter (nästan varannan) dör varje år på grund av att behandlingen inte gett effekt, för att sedan beröva dem deras läkarlegitimation? Varför får vi inte höra mer om alla dem som botats med hjälp av alternativmedicin?

Här råder ingen likhet inför lagen. Vårdens personal har någon form av immunitet, medan alternativmedicinare mer är lovligt byte.

Inom vården får man t.o.m. tillstånd för att i forskningssyfte skära sönder magen och tarmar på 25 överviktiga barn och ungdomar mellan 13 och 18 år (i Göteborg).

För ett par år sedan gjorde man samma sak i Stockholm med 90 barn och ungdomar, utan vetenskaplig grund. Ett forskningsprojekt, där magar och tarmar blev stympade för resten av livet, med svåra och allvarliga biverkningar. Har vården blivit galen?

Undra om alternativmedicin hade fått etiskt tillstånd för något liknande?

Blotta tanken är horribel, men det belyser att vården gör precis som den vill och kommer undan med det. De bryter dagligen mot patientsäkerhetslagen utan konsekvens. Kvalitetskontroll och uppföljning saknas i stort. Borde inte istället kraven vara större med tanke på att man hanterar människors liv och död? Även här är världen uppochnervänd.

Homeopati

Homeopati är inte hela lösningen, men det är en pusselbit som visat sig erbjuda kostnadseffektiva alternativ i fall där skolmedicinen fallerar. Ibland, Dessutom utan biverkningar. Ibland fungerar homeopati bra i kombination med skolmedicin. Det är dumt att inte ta tillvara på denna kunskap och erfarenheter, där man vet att det fungerar.

Homeopati är accepterat i Frankrike, Tyskland och Österrike, men inte i Sverige där läkemedelsindustrin har ett alltför stort inflytande. När det gäller att utnyttja den kunskap som finns för att erbjuda medborgarna den bästa tänkbara vård är Sverige ett U-land. En utveckling som endast folket kan ändra på, vilket också nämns i radioinslaget.

Tro inte att myndigheter, sjukvården och politiker kommer att ändra sig med mindre än att ett kunnigt folk kräver det. Bollen är folkets och i år är det valår.

Det yttersta ansvaret för sjukvården har landstingspolitikerna. Det är de som betalar vårdnotan via landstingsskatten. Vi har de politiker som vi väljer eller som man brukar säga ”som man bäddar får man ligga”. Hög tid att välja landstingspolitiker som tar befälet!

Men vad sker i Sverige?

Alternativ till läkemedelsmonopolet bekämpas

I Sverige motarbetas homeopatin och inte bara det. Även ny kunskap vad gäller cancer mörkas. Lovande forskning blockeras och lovande resultat sopas under mattan, medan de som söker och finner ny kunskap förföljs på ett sätt som är ovärdigt en rättsstat.

Myndigheter och media agerar åklagare och domstol inför öppen ridå som får avarterna på Instagram att blekna. I detta fall är hela folket under angrepp. Cancerläkaren Tullio Simoncini kommer till Sverige under april månad och uppenbarligen har han rätt i mycket av det han gör och han utgör således en reellt hot mot läkemedelsindustrin där cancermediciner är nästa storsäljare.

Om han hade haft fel hade det varit lätt att avfärda det, men nu syns ju svampväxt med blotta ögat och dessutom fungerar behandlingen i verkliga livet, till och med i många fall bättre än konventionell som mer eller mindre stått och stampat på samma fläck i 20 år.

Lönsamheten inom cancerindustrin ökar dock i takt med att allt fler får cancer och att förebygga finns inte på kartan. Klicka på löpsedeln till höger för att läsa mer om en forskning som verkar vara på fel spår, men varför byta ett spår som blir alltmer lönsamt, tycks man resonera.

Det handlar om rå business som har fritt fram då ansvariga politiker duckar. Det vore synnerligen enkelt att kontrollera och forska vidare på doktor Erik Enbys och doktor Tullio Simoncinis forskning. Men det skulle ju fullständigt revolutionera cancervården och det ligger inga pengar i det.

Därför mobiliserar man nu för att misskreditera all form av alternativmedicin och till sin hjälp har man Sveriges Radio, myndigheter och svenska sjukvård som styrs av läkemedelsindustrin, en armé av lobbare och medlöpare som byggt sin karriär på nuvarande behandlingsmetoder och som stöds av läkemedelsindustrin.

Det finns även effektiva alternativa behandlingar vad gäller diabetes, övervikt, kronisk tarminflammation, hörselproblem, med flera kroniska sjukdomar. Alternativa behandlingar där flera uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (men det struntar vården i trots att de därmed bryter mot patientsäkerhetslagen).

Ansvariga landstingspolitiker hukar sig i sina sammanträdesrum och verkar inte se eller förstå att folkhälsan och sjukvården håller på att krackelera för att tillfredsställa läkemedelsindustrins avkastningskrav.

Galenskaparna har fångar denna business på sitt sätt – Bara byt ut ordet ”förkylning” mot ”cancer”.

Torbjörn Sassersson, redaktör

Nu pågår en intensiv mediakampanj för att krossa alternativmedicinen

Artiklar i massmedia som angriper alternativmedicinen publiceras nu i en strid ström i landets tidningar. Kampanjen är helt klart samordnad och det här bara början. Räkna med ytterligare 30 mainstream-artiklar som försöker krossa ryktet för alternativmedicinen under april.

”Kasta sten i glashus”

När någon som behandlats med alternativmedicin blir sjuk eller dör blir det omedelbart stora rubriker och tal om indragning av legitimation. Detta avskräcker de flesta sköterskor och läkare från att använda annat än de läkemedel de blivit beordrade att använda, även om de vet bättre.

Att rekommendera kostbehandling verkar vara tabu, trots att t.ex. lågkolhydratkost uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det finns därtill en armé av ”rekryterade” läkare och professorer som omedelbart rycker ut om ”business as usual” är hotat.

I kraft av sin auktoritet, behöver de inte bemöta fakta eller resultat, utan de behöver bara hävda sitt lagliga monopol på att alltid veta bäst (även när de har fel eller bryter lag). Hur läkemedelsindustrin har lyckats med att ta kommandot finns att läsa i bokform, full med fakta och referenser. Innehållet kan inte bestridas, så man försöker tiga ihjäl boken.

Traditionell cancerbehandling verkar vara på fel spår – ett stickspår som inte leder till mer än ökade intäkter för cancerindustrin

Varje år får cirka 55.000 svenskar sin cancerdiagnos och genom att tillämpa ”vetenskapligt belagda metoder” inom vården dör varje år cirka 25.000 svenskar (i snitt 68 varje dag) och dödligheten i cancer är ungefär lika stor idag som för 20 år sedan, trots enorma satsningar på botemedel (= patenterbara läkemedel).

Att förebygga cancer finns inte med på kartan, istället ger Livsmedelsverket ut kostråd som ökar cancer, en kost som även ges till cancerpatienter på sjukhus.

Detta tycker vården uppenbarligen är OK så länge det sker enligt praxis.

Alternativmedicinare kan lika lite som skolmedicinen bota alla och när någon inte kan räddas så blir det omedelbart stora rubriker. Här kan man tala om att ”kasta sten när man själv sitter i ett glashus”. Detta med tanke på att sjukvården idag står för den tredje största dödsorsaken på grund av felbehandling och biverkningar (se referens nedan).

Men ingen politiker och knappt någon inom media ifrågasätter, utan alla underkastar sig det som vårdens företrädare med alla sina titlar och förordnanden påstår. Vart tog den undersökande journalistiken och de viktiga frågorna vägen?

Högst anmärkningsvärt är att lobbare tillåts blockerar forskning vad gäller alternativmedicin, så att man sedan kan hävda att den inte uppfyller kraven på ”klinisk prövning” och på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Det beror på att det inte går att tjäna stora pengar på alternativmedicin som inte kan patenteras och om patienterna dessutom blir friska, då reduceras ju intäkterna ännu mer.

Vad göra?

Om vi inte vill bli lurade så måste vi själva läsa på och själva bedöma vad som är rätt och fel.

Börja gärna med att lyssna på doktorerna Erik Enby och Tullio Simoncini, som skolmedicinen på alla sätt försöker misskreditera (ett tecken på att de har något viktigt att berätta). Uppenbarligen är de oroliga för att denna kunskap ska bli allmänt känd.

Notan

Priset som folket får betala för detta falsarium är ett ofantligt lidande, vårdköer och en enorm vårdnota (som aldrig kommer att räcka till). Så kan vi inte ha det.

Det känns inte heller rätt att dagens sjukvård ska utgöra vår tredje dödsorsak och det finns de som påstår att kost- och läkemedelsindustrin utgör vår främsta. Borde vi inte bli friskare?

Vården lider av ett systemfel som måste lösas.

Ett av tusentals exempel;

Gulli, 75, blev helt frisk på sin dödsbädd – Var sjuk i elva år för att läkarna gav fel medicin …

Dr Mercola om vårdens mörka baksida

Världens största hälsosajt som drivs av Dr Mercola har räknat ut att läkarna i USA dödar 225.000 amerikaner varje år genom felbehandlingar och biverkningar. Men inte förlorar de sin läkarlegitimation för det inte (det är förbehållet alternativmedicinare att bli berövad sin legitimation). Sjukvården verkar ha ett legitimt monopol på dödlig behandling en masse:

Läkare är den tredje vanligaste dödsorsaken i USA, dödar 225.000 människor varje år …

Endast ett kunnigt och engagerat folk kan rädda vården

Så här kan vi inte ha det. Då kraschar ju vården, folkhälsan och hela välfärden.

Först röstar vi den 25 maj i EU-valet på ”NEJ till GMO”, sedan röstar vi in kompetens den 14 september.

Dags för folket att ta befälet!

Leif Lundberg
Civilingenjör / Managementkonsult

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen