2000-Talets Vetenskap under 2015… så klart

Tidningen 2000-Talets Vetenskap

Sveriges mest spännande populär-vetenskapliga tidskrift.

Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom.

Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.

Tips och kunskaper som man har nytta av direkt plus att vi tillsammans bli en kraft som framtvingar en helt annan hälsopolitik och en helt annan forskningssyn, d.v.s. en helhetssyn, där patienten – inte pengar, prestige och dogmer – står i förgrunden. Vägen dit är lång – men 2000-Talets Vetenskap erbjuder en färdriktning.

Varning! Det finns risk att dina ”cirklar” och din världsbild rubbas.

Tema ”Cancer”

Nedan bjuder 2000-Talets Vetenskap på nummer 4 / 2012 med tema cancer och med bland annat ett intressant artikel om magnesium, en mineral som fyra av fem svenskar har brist på. Men det gäller att välja rätt när man köper magnesium som tillskott, annars gör det ingen större nytta.

Även en artikel om att en halv miljon svenskar med hörselproblem förnekas en effektiv hörselbehandling, trots att detta är ett lagbrott. Uppenbarligen behöver tjänstemän inom vården och myndigheter inte följa lag, de agerar lite som det passar dem (och läkemedelsindustrin).

Läs, lär, begrunda och förvånas över hur saker och ting fungerar i själva verket. Läs en artikel i taget och reflektera över innehållet. Det är ingen tidning man läser från pärm till pärm, utan artikel för artikel. Det fantastiska är att även tio år gamla artiklar (i tidigare nummer), oftast fortfarande är rykande aktuella. En tidning som ligger i framkant och som förklarar så att även läsare utan förkunskaper förstår.

Blir det lättare att andas nu?

En introduktion om vad detta nummer handlar om;

 • Om nya rön inom cancerforskning och det motstånd som finns mot ny kunskap, då det hotar etablerade särintressen.
 • Den etablerad cancerforskning inriktar sig mot att ta fram nya patenterbara läkemedel. All kunskap och vetenskap som hotar skolmedicinens monopol på vår hälsa och våra skattepengar motarbetas och stoppas.
 • Denna ensidighet bidrar till att dödligheten i cancer idag är nästan lika stor som för 20 år sedan och cancer har under samma tid ökat epidemiskt.
 • Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan … Socialstyrelsens rapport

Chemtrails på svenska himlar

Detta är något som sker i största hemlighet, som vi medborgare bör ta reda på mer om. Vad sprutas ut från flygplanen, vad är syftet och hur påverkar dessa partiklar vår hälsa? Frågor som kräver svar!

Vilka magnesiumtillskott är bra och vilka bör man undvika?

Med tanke på att 80% av befolkning har brist på magnesium så är tillskott ett enkelt och billigt sätt att må bättre. Men det gäller att välja rätt om man vill ha effekt. Magnesium har en roll i celldelningsprocessen och bidrar till:

 • att minska trötthet och utmattning.
 • elektrolytbalansen.
 • normal energiomsättning.
 • nervsystemets normala funktion.
 • normal muskelfunktion.
 • normal proteinsyntes.
 • normal psykologisk funktion.
 • att bibehålla normal benstomme.
 • att bibehålla normala tänder.

Ett av de bästa av de testade tillskotten i artikeln var Holistic Magnesium.

Läkemedelsindustrin finansierar attacker mot homeopati

Läkemedelsindustrin bekämpar allt som hotar deras monopol på läkemedel och på att allt som gör oss friska, då de lever på ohälsa och patenterade ”läkemedel”. Det märkliga är att de tillåts styra vår sjukvård mot ett oundvikligt sammanbrott, utan att någon verkar bry sig.

Torbjörn Sassersson – En spinndoktor för alternativmedicinen

En presentation av mannan bakom webbplatsen NEWSVOICE som alla medborgare skulle ha glädje av att följa, en sida med hög trovärdighet som tar upp ämnen och frågor som ”gammalmedia” tiger om. En bra webbsida om man vill bli medveten om vad som händer och sker, och om man vill rädda folkhälsan, vården och vår välfärd.

”Vetenskap och beprövad erfarenhet” – ett begrepp omöjligt att definiera.

Ett begrepp som skapar utrymme för godtycke som utnyttjas av myndighetstjänstemän för att beröva olydiga läkare deras legitimation och för att bromsa allt som hotar läkemedelsindustrin monopol på det som har med hälsa och sjukdom att göra.

Om man däremot följer läkemedelsindustrins direktiv sitter man säkert och det krävs mycket grava tjänstefel och grov oskicklighet för att legitimationen ska vara hotad. Märkligt och anmärkningsvärt att våra egna myndigheter aktivt deltar i detta rävspel – mot folket.

Tema cancer: Cancer och svamp, en introduktion

Ny spännande och hoppfull forskning, fakta och insikter om cancer som särintressenter inte vill ska komma till allmän kännedom, varför denna information mörkas, även med våra myndigheters hjälp. Detta temanummer såldes snabbt slut och kan nu bara läsas på webben.

Med tanke på att idag var tredje och snart varannan svensk kommer att drabbas av cancer är detta nummer extra viktigt. Här beskrivs forskning och erfarenheter som inger hopp om framtiden.

Ny kunskap redovisas som öppnar upp för nya bättre behandlingsmetoder, som frenetiskt mörkas och motarbetas av de som idag lever på cancerepidemin, Det hade varit enkelt att verifiera eller falsifiera denna nya kunskap, dessa nya erfarenheter och rön.

Men man vågar inte ens titta i doktor Erik Enbys mikroskop, för det man blundar för behöver man uppenbarligen inte bry sig om. Det hade varit enkelt att verifiera eller falsifiera dessa rön. Men det görs inte och anledningen är sannolikt att det fungerar (utan dyra ”läkemedel” och utan allvarliga biverkningar). Således ett hot.

Doktor Erik Enby har visat att en bröstcancertumör var en sporsäckssvamp som man tydligt kunde se i mikroskop. Men vad skulle hända om det visade sig att cancer utvecklas via bakterier, parasiter, sporer och svampar i blodet? Då faller ju dagens ”kunskap” ihop som ett korthus, vilket Dr Erik Enby förklarar i en intervju som Canal Second Opinion gjort (en viktig och pålitlig kanal om man är en sanningssökare).

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, innebär detta en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag.

Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007 (utan saklig grund), efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.

Läs på och bedöm själv. Ställ dig också frågan varför man mörkar och vägrar att utreda ny lovande kunskap (vilket vore enkelt). Har cancer utvecklats till en industri som ska skyddas, till varje pris?

Som i ”Alice i Underlandet”

Michael Zazzio redogör för en ny epokgörande hörselforskning.

Laserljus läker akut hörselnedsättning.

Men denna forskning vill inte auktoriteter inom vården veta av trots att de själva saknar behandlingsmetoder (de erbjuder istället KBT, dvs, att man ska lära sig leva med sina problem).

Alla landsting har informerats, men avböjt. Detta innebär att de bryter mot lagen, men det verkar ingen bry sig om. Det innebär att hundratusentals svenskar förnekas en verksam behandling – för att några auktoriteter inom vården tycker så.

Det finns stora likheter med den värld som ”Alice” mötte i ”Underlandet” (där också all logik saknades). Frågan man bör ställa sig är hur detta är möjligt 2014/15 i Sverige?

Toxisk Epistel … Ett fall framåt för alternativmedicinen

Här finns kunskap som inte ens våra tjänstemän känner till, eller så struntar de bara i att följa lagen och prejudicerande domslut.

Ett steg i rätt riktning mot att lag och ordning även ska omfatta vården, myndigheter och dess tjänstemän. Dock lång väg kvar tills likhet inför lagen och rättssäkerhet råder inom sfären svensk sjukvård.

LCHF magasinet

Allt om kost, hälsa och viktkontroll

En tidning som kompletterar 2000-Talets Vetenskap är LCHF-magasinet. Med dessa två tidningar får man en unik kunskap om hälsa och kost – som man inte finner någon annanstans. Plus opinionsbildning.

Läs t.ex. vad kostdoktorn Andreas Eenfeldt skriver … Nya LCHF-magasinet ute!

Medvetna konsumenter och medborgare som inte vill bli grundlurade på sin livskvalitet och på skattepengar, de införskaffar själva kunskaper då det bevisligen inte alltid går att lita på dagens ”auktoriteter”. Och om inte folket tar befälet så kommer särintressenter att ta befälet och makten över folket. Ditt val.

Cttat ur senaste numret. Kostdoktorn Andreas Eenfeldt:

Andreas är förbannad.

Här blir jag lite förbluffad. Andreas uttrycker något som jag skulle vilja likna vid desperation och upprördhet. Han är förbannad helt enkelt. Orsaken är att han nyss är hemkommen från den stora europeiska diabeteskongressen, EASD, som detta år gick av stapeln i Wien.

– Vid kongressen presenterades 1300 posters. Antalet studier och föreläsningar om lågkolhydratkost, alltså studier som gjorts på diabetespatienter som inte tål kolhydrater, var NOLL! Noll studier om bra kost för diabetiker på världens största diabeteskonferens! Det är skandal, säger Andreas.

– De som var där var helt insnöade på molekyler, gener och piller som man tror ska dämpa den ohälsa som den socker och kolhydratrika kosten orsakar. Varje piller ska dämpa ett av alla hundra problem som diabetes leder till. Forskarna vill gärna gå ner på detaljnivå och studera en liten gen i en liten råtta som under vissa omständigheter kan ha något med något att göra.

– Det finns ingen ände på hur långt man kan trassla in sig i denna forskning, säger Andreas. Men man missar hela skogen. Därför måste någon våga gå in och skaka om ….

– slut citat –

Intresset är NOLL att förbättra hälsan

Intresset för att för att lösa diabetesproblematiken är lika obefintligt som att lösa cancerns gåta. Forskning och läkemedel som gynnas av utvecklingen av diabetes och cancer är en mångmiljardindustri, som har företräde.

Något att tänka på när man skänker pengar till ”läkemedelsforskning” och samtidigt stödjer de krafter som aktivt motarbetar de som arbetar för att bekämpa diabetes och cancer – på riktigt.

Genom att ta fighten mot diabetes på riktigt så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant. En diabetesorganisation som tar fighten är DiOS.

Etablissemanget har abdikerat från uppgiften vilket innebär att folket måste ta befälet om vården och folkhälsan ska kunna räddas. Redan är mer än en miljon svenskar diabetiker eller prediabetiker, ett trefaldigande på bara 20 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen