Vi kan INTE ha EU-parlamentariker som säjer ”JA till GMO”

Rösta 25 maj i EU-valet. Viktigare än du anar.

Miljön är inte bara en fråga

Ledaren i DN 24 mars 2014 hade en ovanligt dum slutrad:

”Miljön och klimatet är en viktig fråga, men knappast den enda.”

DN kommenterade alltså Naturskyddsföreningens rapport om de svenska EU-parlamentarikemas insatser för miljön 2009 – 2014 samt SVT:s rapportering av rapporten.

Ursäkta om jag rycker frasen ur sitt sammanhang, men som en person livs levande på jorden idag kan man bara inte säga så. Vår natur allt vi.har. Dör haver så dör vi. Blir marken obrukbar så svälter vi. Den här biten ska läsas med eftertryck:

Ja det behövs experter inom alla områden – någon som jobbar med handelsavtal och någon med integreringsfrågor. Men miljön är inte kompromissbar. Ekologin som råder är vår förutsättning för att leva. Inte ekonomin. Inte sociologin.

Vi kan inte ha svenska EU-parlamentariker som bromsar utvecklingen mot en ekologisk hållbar värld!

Miljötänket borde genomsyra varje beslut mänskligheten fattar och inte endast behandlas som en separat fråga.

Så säg inte att miljön och klimatet är en fråga ”som alla andra”, För den är inte en fråga, den är ett faktum.

Arg yngre kvinna med högre utbildning

Kommentarer

Många kloka tanker av ”Arg yngre kvinna”:

  • Miljön är inte kompromissbar.
  • Ekologin som råder är vår förutsättning för att leva.
  • Vi kan inte ha svenska EU-parlamentariker som bromsar utvecklingen mot en ekologisk hållbar värld!

Men vad sker just nu?

Just nu raseras våra livsbetingelser i rasande takt, för att det kortsiktig blir lite billigare och för att t.ex. få till ett handelsavtal med USA.

Varje ”expert” agerar inom sitt ”expertområde” och ingen verkar ha grepp över helheten. Och vår miljö som utgör våra livsbetingelser har förvandlats till en fråga bland andra.

I själva verket handlar GMO om att ta makten över maten och därigenom ta makten över folken och att på köpet bli snuskigt rik. Våra politiker låter sig luras att spela med i spelet som gör att vårt jordbruk kommer att dö sotdöden och folket blir underordnat GMO-industrin som då bestämmer över vår mat.

Att GMO orsakar cancer och barnlöshet är inte ens en fråga. Mänsklig dumhet verkar var oändlig.

Den stora frågan är om det går att återställa vår hälsa och fortplantningsförmåga när manipulerade gener väl har blandat sig med våra naturliga gener?

Svaret på den frågan är att det ser mörkt ut. Därför måste vi stoppa GMO NU!

Råttor som matades med GMO fick cancertumörer stora som golfbollar och blev sterila på ett par, tre generationer.

Även hamstrar och grisar blir sterila när de äter GMO-mat.

De matades med samma majs och soja som amerikaner idag äter och som de nu via handelsavtal vill påtvinga oss.

Våra förtroendevalda politiker lobbar i det tysta för GMO!

Hur tänker de?

Barometerns ledare 2008-10-08

Citat:

Starka företag inom biotekniken vill införa sina patenterade genetiskt förändrade växter. Utsädet ägs av företagen. De är förändrade för att tåla, vara resistenta, mot företagets egna bekämpningsmedel. De utlovar högre skördar och bättre miljö.

Genom att GM-grödorna är resistenta mot ogräsmedlen, används de oftare och i större doser i odlingarna. Enligt företagen kan inte andra växter bli resistenta mot ogräsgiftet glyfosat. Ogräsen blir resistenta och man måste då använda andra ogräsgifter som är mycket starkare.

Skördarna ökar de första åren, för att sedan minska avsevärt. Näringsinnehållet är även det sämre i dessa grödor. Smaken är betydligt sämre i grönsakerna. Odlarna varken kan eller får ta eget utsäde från GM-grödorna. Utsädespriserna höjs när man kontrollerar marknaden.

EU och de svenska konsumenterna manipuleras just nu av bioteknikföretagens lobby i Bryssel.

Ivrigt påhejade av jordbruksminister Eskil Erlandsson (Centerpartiet), som menar att det är helt ofarligt att äta och odla GM-grödor.

Vi riskerar att få GM-soja i maten och i fodret till svenska ”närproducerade” livsmedel, kött och mjölk. Sojan importeras till Sverige redan idag som foder, från bland annat Sydamerika.

Det är en allvarlig manipulation mot konsumenterna att EU tillåter genmodifierat kraftfoder till djuren och att det svenska köttet och mjölken inte behöver märkas med GMO. Man har valt denna strategi, för att konsumenterna inte ska protestera.

EU-valet 25 maj

25 maj röstar vi i EU-valet

Det innebär således att vår egen landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) sedan minst 2008 har lobbat för GMO och man undrar för vems räkning?

En majoritet av de amerikanska medborgarna vill inte ha GMO och 93% vill att GMO-livsmedel ska ska märkas. Men GMO-företagen är mäktigare än folket och har effektivt lyckats blockera märkning, trots att USA’s president Barack Obama högtidligt lovade att införa GMO-märkning om han blev president.

GMO-industrin styr politiker och myndigheter.

Svenska folket vill inte ha GMO, varför det är viktigt att vi redan i EU-valet gör en kraftig markering genom att vi alla går och röstar på de partier som klart och tydligt tar avstånd från GMO, och som i akt och handling agerar mot GMO.

EU-valet 25 maj

NEJ eller JA till GMO är en fråga mellan LIV och DÖD. På köpet innebär det senare alternativet sotdöden för våra lantbrukare och med dem försvinner vårt GMO-fria alternativ.

Hur tänker landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)?

Även folkpartiets första namn inför EU-valet Marit Paulsen är för GMO. Så har svarade hon nyligen på en utfrågning inför EU-valet. En eloge för att hon svarade, men svaret var tyvärr ett JA till GMO så det blir rött kort för Folkpartiet.

Fråga: Hej. Jag är påläst om GMO och det är inget jag vill ha i min/vår mat. Vad är din och ditt partis uppfattning? Är det något vi ska tillåta i Sverige/EU? Jobbar ni för eller emot?

Marit Paulsen (FP) svarar: Hej! Jag menar att vi måste skilja mellan tekniken och produkterna. Om vi med GMO menar de genmanipulerade grödor som finns på marknaden idag är de inget att jubla över. Jag vill att Europa tar tillbaka tekniken inkl. forskning från främst USA, eftersom den rätt använd skulle kunna vara en lösning på problemet att vi måste höja matproduktionen med 70% på 30 år för att försörja jordens befolkning. Det är också viktigt att vi tar fram grödor och växter som är anpassade efter europeiska behov. Jag är som du förstår inte emot GMO-tekniken, men vi måste vara ytterst försiktiga med hur den används. Tekniken måste gagna klimatet, miljön och mänskligheten, inte bara öka vinsten hos de stora kemibolagen.

Christofer Fjellner – Europaparlamentariker (M) säger: ”Farligt stänga dörren till GMO”. Således rött kort för Moderaterna också.

Kristdemokraterna.

På deras webbsida står följande:

”GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar Kristdemokraterna en restriktiv hållning till GMO och forskning kring de långsiktiga riskerna måste fortsätta och resultaten vara vägledande för beslut om tillståndsgivning.”

Således rött kort även här

Hela Alliansen verkar ha skjutit sig själva i foten vad gäller GMO och får rött kort i EU-valet.

Övriga partier då?

PIRATPARTIET. De är emot patent på liv, men säger JA till GMO. Hur får de den ekvationen att gå ihop? De säger att man måste lita på myndigheterna, så det är dags att hala piratflaggan! Det blir rött kort även här.

Obs. Det kom ett glädjande E-mail strax innan EU-valet där Piratpartiet tar helt tar ställning mot GMO, se kommentar nedan. Piratpartiet är således med i matchen igen.

Sverigedemokraterna säger JA till GMO. Således rött kort även för för SD.

SOCIALDEMOKRATERNA. Även Socialdemokraterna säger JA till GMO i jordbruk och livsmedel.

Har alla blivit tokiga?

Vilket parti eller politiker finns kvar att rösta på?

Vi har gjort en förfrågan …

De partier som klarade denna granskning placerar vi på den ”vita listan”, vilket innebär att de utifrån ett GMO-perspektiv är valbara:

Partiet De Fria svarar också rätt på denna livsavgörande fråga, och hamnar på ”vita listan”.

De partier som säger ja till GMO får RÖTT KORT och får således inga röster hur bra de är än är för övrigt. Även Zlatan Ibrahimovic skulle åka av planen om han med uppsåt, grov oaktsamhet eller av ren dumhet allvarligt skulle skada någon.

Många politiska kartor kommer att ritas om, vilket för många är ett smärtsamt uppvaknande. Men att rösta på partier som öppnar upp EU och Sverige för GMO, det går bara inte. Det blir för många adjö till partier som tidigare legat en varmt om hjärtat. Dessa GMO-kramare får se till att göra ”en pudel” och komma igen nästa val, om de inte ska dö ”sotdöden”.

[Sotdöd används idag som metafor om institutioner, företag och diverse företeelser som tynar bort.]

Endast ett negativt valresultat kan få etablerade partiet att ändra kurs, så genom att placera dem på avbytarbänken (funderarbänken), så gör man faktiskt dem en tjänst och förhindrar ett fatalt misstag.

Det våras för mindre partier som verkar ha förstått vad GMO innebär.

Junilistan menar att GMO inte ska beslutas av EU. De ska avgöras av Sveriges riksdag. Junilistan är ett tvärpolitiskt parti som bara ställer upp i valet till EU-parlamentet och tar inte ställning till frågor som ska behandlas i Sveriges riksdag. Däremot anser Junilistan att EU ska se till genom märkning att det framgår om produkterna på något sätt innehåller GMO så att konsumenterna kan undvika sådana om de så önskar. Det ska också vara en EU-regel att ursprungslandet anges på produkterna så att konsumenterna kan ta sina köpbeslut baserade på sin tillit till olika länders regelsystem och hur dessa efterlevs.

Gå och rösta – en chans som bara kommer vart femte år

Det är viktigt att rösta i EU-valet för annars har vi snart GMO på tallriken och i glaset utan att vi vet om det. Nästa tillfälle att rösta är om fem år och då är det för sent att stoppa GMO och vårt jordbruk har kanske redan dukat under. Då har vi skjutit oss själva i foten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen