Bevis för faran med GMO i jordbruk och livsmedel

GMO är uttryck för dumhet, som tidigare skedde i lönndom, men som nu fått ansikten. En dumhet som omhuldas av hela partier.

Nedan ett utdrag ur en artikel publicerat maj 2010

Bevis för faran med GMO-föda!

Ett av de mest uppenbara tecknen på faran med GMO-livsmedel är att nästan varje djurart som erbjuds GMO-livsmedel vid sidan av icke-GMO-livsmedel, kommer att undvika GMO-en. Många gånger avstår de från GMO intill svältgränsen, eftersom de har en intuitiv känsla för faran av denna mat.

Snälla, lyssna på intervjun med Jeffery nedan! Dela med av den till dina vänner och familj som ännu inte är övertygade om farorna med GMO-livsmedel.

Om du får mer tid med dem kan du ta upp sterilitets-argumenten som blir allt starkare genom nya forskningsresultat. Du kanske har läst förut att genetiskt modifierade livsmedel kan orsaka sterilitet i kommande generationer, men den senaste forskningen från Ryssland ger nu chockerande bekräftelse

Denna studie, som genomfördes av den ryska motsvarigheten till amerikanska National Association for Gensäkerhet, har ännu inte publicerats (2010), men resultaten har nyligen tillkännagivits. Det förväntas att detaljerna kommer att offentliggöras senare i sommar (2010).

Studie: Ryska forskare finner att tredje generationen av hamstrar blir sterila av GMO-soja!

Denna nya information ger oss ytterligare en hälsorisk, och en bekräftelse på tidigare problem i samband med fertilitet, födelsevikt hos barn, och spädbarnsdödlighet. I denna utfodringsstudie användes hamstrar, ett djur som inte tidigare har förekommit i GMO-säkerhetsstudier:

En grupp hamstrar fick en normal kost utan någon soja alls, en annan grupp fick icke-GMO-soja, en tredje åt GMO-soja, och en fjärde grupp åt en ännu större mängd på GMO-soja än den tredje.

“Forskarna använde samma GMO-soja som används i amerikanska konsumentlivsmedel och som används som djurfoder i USA. Observera att cirka 90% av all soja (och alla majs) i USA är genmanipulerad”

“Hamstrarna blev sterila på tre generationer”

Hamstrarna och deras avkomma matades med respektive kost under en period av två år. Man använde samma genetiskt modifierade (GM) soja som produceras på över 90 procent av soja arealen i USA. Under perioden kunde forskarna utvärdera tre generationer hamstrar.

Först tog de fem par hamstrar från varje grupp, vilka alla producerade sju till åtta kullar var, totalt cirka 140 ungar.

Till en början gick allt bra, men allvarliga problem framkom då de valde nya par från avkomman. Den första problemet var att denna andra generation hade en långsammare tillväxttakt och nådde könsmognad senare än normalt.

Dock fick denna andra generationen så småningom 39 kullar:

 • Gruppen som inte alls åt soja fick 52 ungar.
 • Gruppen som åt icke-GMO-soja fick 78 ungar.
 • GMO-soja-gruppen fick bara 40, varav 25 procent dog.

Så dessa andra generationens GMO-soja matade hamstrar hade en fem gånger högre spädbarnsdödlighet, jämfört med 5 procents normal dödlighet i kontrollgruppen.

Nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar blev sterila!

Men sedan visade sig ett ännu större problem, därför att nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar förlorat förmågan att få barn helt och hållet. Bara en enda av tredje generationens kvinnliga hamster födde ungar, och av dessa 16 ungar dog en femtedel.

Kort sagt var nästan hela tredje generationens GMO-soja-ätare steril!

Men det slutar inte där.

Försök med GMO-livsmedel ökar risken för missbildningar och för spädbarnsdöd.

Är det detta vi har att se fram emot?

Missbildningar

I de GMO-soja matade grupper fann de också en ovanligt hög förekomst av en annars mycket sällsynt fenomen – hår växte inuti djurens munnar.

Hår-i-munnen”(A) utseende av munhålan. Gingival påsar (GP) med tjocka buntar av hår växer från sin slemhinna är tydligt. (B) Perforerad benvävnad av tänderna på en vuxen Ph camp. Flertal håligheter är sett. A, hår.

Smith säger:

”… Det är en mycket sällsynt företeelse, men han (studieförfattaren, dr Surov), hade aldrig i sitt liv sett hår i munnen på en hamster, förrän han såg dessa hamstrar.”

Som du kanske vet släpptes genetiskt modifierade grödor inte ut förrän 1996, som börjar med GMO-soja, majs och bomull. Modifierade raps kom ett år senare. Kom ihåg att människor har mycket längre livslängd än råttor och att GMO-livsmedel infördes först 1996. Detta är mindre än en generation.

Så vi är fortfarande långt ifrån att se den fulla effekten av dessa potentiella förgreningar i människor, eftersom vi bara är cirka 15 år in i den. Men om effekterna liknar dem på många typer av djur, kan vi vänta oss sterilitet i stor skala när våra barnbarnsbarn växa upp och börja försöka att skaffa barn …

“Översatt till däggdjuret människan kan vi vänta oss sterilitet i stor skala när våra barnbarnsbarn växer upp och börjar försöka att skaffa barn. Och innan dess kan vi förvänta oss ökad risk för cancer, missbildningar och spädbarnsdöd – till ingen nytta alls”

Att USA är så ovilliga att tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller genmodifierade livsmedel är helt obegripligt mot bakgrund av slutsatserna som vi redan kan dra utifrån djurstudier.

Ungefär 800 genetiskt modifierade livsmedel ansökningar lämnats in till USDA, men inte en enda miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats (!). Så det är inte bara inte bara människors hälsa som fullständigt ignoreras, utan hela ekosystemet är i fara.

Hotet från USA i form av GMO är ett större hot än de flesta terroristhot

GMO orsakar allvarlig sjukdom och sterilitet, och slår även ut hela ekosystem. Ett sovande och intet ont anande folk riskerar att bli tagna på sängen, när skadan redan är skedd. GMO handlar om att styra världens livsmedelsförsörjning och det med alla medel (och på köpet bli ofantligt rik). För livsmedelsproducenter och konsumenter finns inga fördelar alls – bara eländes elände. En ofantlig börda att lämna över till barnbarn.

Skenande intressekonflikter utsätter dig och din familj för stora risker

Tyvärr är det uppenbart att den amerikanska regeringen i detta skede INTE är i stånd att fatta rimliga och ansvarsfulla beslut rörande genetiskt modifierade organismer, speciellt när man betänker det faktum att Obamas administration har placerat Monsantos tidigare advokat och vice ordförande, Michael Taylor, som ansvarig för USA livsmedelssäkerhet, och att allvarliga intressekonflikter även härskar inom den amerikanska högsta domstolen.

Just det: Justitierådet Clarence Thomas är också en före detta Monsanto advokat, men vägrar att erkänna några intressekonflikter när han skulle granska Monsantos tredje ansökan om avreglering av genetiskt modifierade alfalfa frön.

Efter majs, soja och vete är alfalfa den mest odlade grödan i USA, så att avreglera den kan vara en katastrof på flera sätt. Den korspollineras lätt av bin och vind, och den är perenn, vilket gör att den kan leva i åratal, att sprida sina genetiskt modifierade egenskaper när och fjärran under lång tid.

Det återstår att se hur domstolen Thomas beslutar i det här fallet …

Men förutom intressekonflikter, har vi också myndigheter som vägrar att erkänna den vetenskap som produceras av deras egna forskare.

Nära knuten till produktionen av GMO-grödor är användningen av bekämpningsmedlet Roundup, som innehåller glyfosat. Monsantos Roundup är det mest använda ogräsmedlet i världen, och i motsats till vad många tror efter ha hört industrins propaganda, har användningen av bekämpningsmedel ökat betydligt – fördubblats sedan 2005 – snarare än minskat med användningen av genmodifierade grödor.

Som det visar sig, är detta ett allvarligt problem av fler skäl:

GMO-livsmedelsgrödor är inte bara mättade med mer bekämpningsmedel än någonsin, vilka naturligtvis slutar i kroppen när man äter dem, utan glyfosat dödar också alla mikroorganismer i matjorden, som bokstavligen ”dör”.

Denna häpnadsväckande slutsats kommer direkt från en av USDA: s egna forskare, Dr Kremer.

Däremot har arbetsgivaren valt att mer eller mindre ignorera hans slutsatser, som enligt en artikel i Grist, innehåller bevis på att glyfosat orsakar:

 • Skador på gynnsamma mikrober i marken, vilket ökar sannolikheten för infektion av patogener (som gör växterna sjuka).
 • Störning av växternas näringsupptag
 • Mindre effektiv symbiotisk kvävefixering
 • Totalt lägre produktivitet än väntat i anläggningen

Äter du dem också med masken på?

Fler bevis för reproduktiva problem (dvs. ofrivillig barnlöshet) på grund av konsumtion av genetiskt modifierade livsmedel.

Men låt oss gå tillbaka till infertilitet som åsamkats djur. Bevisen för tredje generationens sterilitet hos hamstrar är bara en länk i en kedja av undersökningar som visar tecken på detta tragiska biverkan.

Till exempel, redan 2005 rapporterade Dr Irina Ermakova, en av de ledande forskarna hos den ryska National Academy of Sciences , att mer än 50 procent av ungar till moderråttor som matades med genetiskt modifierad soja dog inom tre veckor, jämfört med 10 procent dödlighet bland kontrollerna.

Återigen, det är en dödligheten fem gånger högre än normalt – vilket är identisk med resultaten i hamsterstudien ovan.

Likaså ökade ungarna också långsammare i vikt, precis som hamstrar, och deras avkomma också hade lägre födelsevikt. Och återigen: råttornas avkomma visade också sig vara mestadels steril, men det hände tidigare: infertiliteten drabbade redan den andra generationen av råttor, i motsats till den tredje generationen av hamstrar.

Ermakova ville utföra ytterligare undersökningar för att analysera de organ som hon hade samlats i studien, men hon fick aldrig chansen.

Smith säger:

”Hon sa till mig när vi satt vid EU-parlamentet efter att en presentation där, att hennes chef hade varit pressad av sin chef. Så fick hon inte göra fler GMO-studier på djur, handlingar på hennes skrivbord brann upp, prover stals från hennes laboratorium och en av hennes kollegor försökte trösta henne med att säga: ”

Jo kanske genetiskt modifierad soja kommer att lösa den överbefolkning problemet på jorden.

” Hon var inte imponerad. ”

Inte jag heller.

Men…

Men hon snubblade oavsiktligt över ytterligare bevis på att GMO-soja skadar den reproduktiva hälsan. Hon upptäckte att råttfodret för alla råttor i anläggningen hade förväxlats, så att alla i den innehöll genmodifierat soja … Två månader senare frågade hon sina kolleger om de hade upptäckt några överraskande förändringar i dödligheten bland nyfödda ungar deras olika studier, och ja faktiskt, de hade!

Oförklarligt hade ung-dödligheten i djurförsök som utfördes på National Academy of Scientific Laboratory i Moskva skjutit i höjden till över 55 procent mer än tidigare, ibland högre!

Det finns mer bevis för reproduktiv hälsa skadas på olika sätt. Smith förklarar:

Ermakova gav mig en presentation av en helt ny studie där hon utfodrat hanråttor med GM-soja, och den är helt makalös:

På en bild på råttor visades en rosa testikel och en annan råtta en blå testikel. Hon sa att hos hanråttor, som matats med GMO-soja, hade färgen på deras testiklar förändrat från rosa till blått. Man kunde se cellerna på en annan bild, den visade att cellstrukturen i testiklarna var olika , ett helt annat blodflöde. Och det påminde mig om vad de hade studerat i Italien, där de uppfödde möss med GMO-soja och de hade också visat förändringar i testiklarna, däribland skador på unga spermier.

Nu, om du skadar unga spermier, kan det resultera i en av två saker.

De kan leda antingen till infertilitet, eller till problem hos avkomman.

Tja, det verkar som de kan ha haft båda.

I själva verket, hos möss tittade de på avkomman och de tog embryona från gravida modermöss och undersökte hur DNA fungerar. Och de jämförde DNA hos dem som var födda av GMO-soja-matade föräldrar med dem med icke-GMO-soja-föräldrar – och DNA fungerade annorlunda.

Så vi ser en grundläggande förändring hos avkomman till möss som fått GMO-soja, vars föräldrar var också getts GM-soja.

Andra utfodringsstudier med GMO-majs har också gett liknande resultat. Till exempel hade möss som utfodrats GMO-majs allt färre och mindre ungar ju längre de stannade på GMO-kost.

Det finns också gott om rapporter om grisar, kor och andra djur som fått reproduktiva problem när de getts genetiskt modifierat foder.

riddare2Det är dags att rädda dig själv och din familj, eftersom det inte finns några vita riddare i regeringen

Det är viktigt att inse att nyckeln till ett slut på det pågående illdådet med genetiskt modifierade livsmedel inte ligger hos regeringen, utan hos dig och mig.

Konsumenterna måste få bort genmodifierade livsmedel, och vi kan göra det. Genom att utbilda dig själv, din familj, vänner och gemenskap om genetiskt modifierade organismer, och viktigast av allt, genom de matinköp du gör, kan du stoppa dessa oreglerade experiment på människor.

(Det räcker att 5% bojkottar GMO för att det ska ruska om livsmedelsindustrin och sedan sprider det sig som ringar på vattnet.)

När vi når den kritiska punkten, vilket förmodligen är så lite som fem procent av den amerikanska befolkningen, kommer marknaden att reagera. De har inte råd att låta bli. När tillräckligt många människor vägrar att köpa genetiskt modifierade livsmedel, kommer det inte dröja länge innan producenterna av livsmedel börja byta ut ingredienserna. På detta sätt kan du vädra ut genetiskt modifierade organismer, genom att som konsument rösta med plånboken

Du kan undvika GMO, om du vet vad du ska leta efter.

Först och främst, kom ihåg det finns åtta genetiskt modifierade livsmedelsgrödor:

 1. Soja.
 2. Majs.
 3. Bomullsfrön (som används i vegetabiliska oljor matlagning).
 4. Raps (rapsolja).
 5. Socker från sockerbetor.
 6. Hawaiian papaya.
 7. Vissa sorter av zucchini.
 8. Crookneck squash.

Baserat på denna lista, något som innehåller soja eller soja derivat bör undvikas, liksom allt som innehåller majs, den mest uppenbara ingrediensen är majssirap. Det enklaste sättet att undvika att genmodifierade livsmedel hamnar i din kundvagn är att göra lite förplanering med hjälp av en gratis icke-GMO-shopping guide.

The Institute för Responsible Technology har också skapat en gratis iPhone applikation som är tillgänglig på iTunes Store.

Den kritiska punkten …

Om du gör till vana att ständigt undvika genmodifierade livsmedel kommer det att skapa tryck på marknaden. Utan detta tryck finns inget hopp. Så ta detta steg! ..

Tanken att konsumenterna har en enorm makt är inte önsketänkande. Det är ett absolut faktum.

Monsanto skulle förmodligen råka i konkurs inom ett år, om tillräckligt många konsumenter skulle bojkotta alla varor som har anknytning till deras GMO- produkter.

En annan punkt som bekräftar effekten av denna konsument-strategi är de framsteg vi nu ser med majssirap. Under de senaste veckorna har flera stora företag förklarade de tar HFCS (majssirap) ur sina produkter, på grund av konsumenternas efterfrågan.

Vuxna individer utvecklar cancer på grund av GMO-mat

Det kan vara värt att notera att cancern utvecklades hos de försöksdjur som var vuxna och ätit GMO-majsen under lång tid. Med tanke på att befolkningen i USA nu ätit GMO-majs i åtminstone tjugotalet år, kan man befara att en explosion av cancer kan vara att vänta där.

Ryssland stoppar importen medan Sverige är på väg att öppna upp. Så kan det bli om vi låter dumbommar inom regeringen, riksdagen, LRF och SLU styra och ställa. Medan större delen av folket är helt ovetande om vad som händer och sker.

Monsantos bedrägliga GMO-spel i Europa – Vi är inte skyddade från GMO

Vetenskaplig tidskrift böjer sig för Monsanto – drar tillbaka GMO-kritisk studie

Naturläkaren och grundaren av världens mest besökta hälsosajt (mercola.com) Dr Joseph Mercola och Jeffrey Smith diskuterar genetiskt modifierad organism (GMO) eller helt enkelt genetiskt modifierade livsmedel.

Avslutningsvis

Nej till GMO är vår viktigaste valfråga och de partier som inte bejakar detta kommer att få många RÖDA KORT (dvs. inga röster), oberoende av hur bra de är på andra frågor. Det är en fråga om överlevnad, och på köpet kan vi rädda svenskt lantbruk som kan leverera GMO-fria livsmedel och vi kan åstadkomma ett hållbart jordbruk..

Det vi kan göra omedelbart är att skriva på ett upprop mot GMO, så kanske de etablerade partierna förstår att detta är en avgörande valfråga som de måste ta ställning till innan valet, om de inte vill sitta löst.

Det är en enkel JA- eller NEJ fråga.

Om alla partier förstår detta så kan valet istället handla om andra viktiga frågor. Det är vårt mål

Ett dåligt exempel. Med sin nuvarande GMO-vänliga linje lär Centerpartiet få det svårt, såvida de inte gör en kovändning innan valet. De har idag ett stort inflytande på GMO-utvecklingen som de dock styr åt fel håll. Läs mer:

Hur dum får en riksdagsman vara? (GMO är ett uttryck för dumhet)

APPENDIX

Citat från ovan.

Det är dags att rädda dig själv och din familj, eftersom det inte finns några vita riddare i regeringen

Det är viktigt att inse att nyckeln till ett slut på det pågående illdådet med genetiskt modifierade livsmedel inte ligger hos regeringen, utan hos dig och mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen