Svenskar röstar på Livsmedelsverket som ”Årets Förvillare 2013″

Svenskarna struntar i Livsmedelsverkets fettråd (enligt DN.se) medan myndigheten skyller på LCHF-rörelsen i Sverige, en rörelse som har väckt svenskarna ur sitt margarinslummer och räddat många liv.

Det visar sig att det finns goda skäl att misstänka att margarinet är anledningen till de höga antalet hjärt- och kärlsjukdomar i landet snarare än kolesterol som läkemedelsindustrin tjänat miljardbelopp på genom att sälja på oss meningslösa statiner.

Svenskarna strömmar nu till för att ge Livsmedelsverket antipriset Årets förvillare 2013.

Motiveringen är att Livsmedelsverket helt enkelt inte skyddar liv och hälsa, utan istället sponsrar industrin genom att vilseleda befolkningen ”en masse”. Det finns fler myndigheter som behöver uppläxning att rösta på om du inte vill rösta på Livsmedelsverket.

Källa: NEWSVOICE

Kommentar

”Matvanor är bra”

En avdelning inom Livsmedelsverket benämns ”Matvanor är bra” och där arbetar ett drygt 40-tal tjänstemän, som svarar för kostråden. De utgör 9% av livsmedelsverkets verksamhet.

”Fett-trenden som oroar experterna”

Att kalla Livsmedelsverket för ”förvillare” är alltför snällt. Det de sysslar med är snarare ”statsunderstödd terrorism” vars resultat är ett stort lidande och förtidig död för miljoner medborgare och de orsakar onödiga samhällskostnader i hundramiljardersklassen, bara i Sverige. De sänker sakta men säkert vården och vårt välstånd.

Deras kostråd har trefaldigat diabetes/prediabetes på 20 år och varje timma dör en svensk medborgare av diabetessviter, läs mer … Fettskräckens förfärliga följder.

Sju av tio som drabbas av hjärtinfarkt är diabetiker/prediabetiker. Höga och instabila blodsockerhalter och höga insulinnivåer orsakar inflammationer, cancer och Alzheimer (som ibland kallas diabetes typ 3).

Stoppa Alzheimer nu!

Deras kostråd gör att två miljoner svenskar lider av IBS och mer än femtiotusen har drabbats av IBD som har ökat med cirka 500% sedan 50-talet (Ulcerös kolit och Crohns sjukdom).

Deras kostråd underminerar skolundervisningen vilket på sikt leder till arbetslöshet och ett lägre välstånd i Sverige … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet

Deras saltråd gör att uppskattningsvis 60 svenskar dör en förtidig död varje dag

Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR varje dag – helt i onödan!

Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck.

Deras råd om D-vitamin skulle behöva höjas med cirka 900% för att förebygga mer än ”engelska sjukan” (rakit). Nu får vi istället en massa andra sjukdomar när våra D-vitamindepåer börjar tömmas efter sommarens solande. Men med korrekta rekommendationer skulle ju vården tappa kunder, så det går ju inte för sig.

Deras kostråd har fördubblat övervikt och fetma på 20 år och detta har inneburit att vården i snitt skär sönder magen och tarmar på en överviktig patient i timman, dygnet runt, för att de ska gå ner i vikt, ett brutalt ingrepp som självfallet ger fruktansvärda konsekvenser och märkligt nog också dåligt resultat inom en tioårsperiod, då de flesta riskerar att bli feta igen (dock kvarstår en kroniskt brist på näring, vitaminer och mineraler). Allt baserat på en fuskstudie – The Swedish Obese Subjects (SOS) study

Viktoperationer – ett onödigt lidande

Oskuret är bäst!

En avskyvärd gren av denna terror medborgarna är utsatta för, helt i onödan.

Om ovanstående inte är ”statsunderstödd terrorism” – vad är det då?

Varför?

Livsmedelsverket styrs av mäktiga organisationer som t.ex. ILSI (International Life Sciences Institute) som i sin tur styrs av industrin, som tjänar mest pengar på skräpmat, som förser läkemedelsindustrin med en aldrig sinande ström av patienter.

SLV – vårt progandaministerium

Läkemedelsverket har ingen egen forskning och egna kunskaper är det skralt med. Deras primära uppgift synes vara att lyda order och vidarebefordra kostråd vidare till andra myndigheter, till sköterskor, läkare, dietister och kostchefer som i sin tur ska se till att folket lyder order.

Och alla följer dessa heltokiga råd, som om vi vore viljelösa spratteldockor.

Vad göra?

Folket måste ta befälet

Medborgarna måste läsa på och ta det ansvar som ”experter” inte gör.

Om inte folket och dess förtroendevalda politiker griper in så kraschar vården, folkhälsan och välståndet – tillsammans med vår livskvalitet. Värst utsatta är barn, sjuka och äldre.

Observera att detta är en politisk fråga och då krävs en politisk lösning, som folket måste initiera (politiker måste väckas). Det krävs också att vi organiserar oss. Ensam är inte stark.

Det finns ett fåtal politiker som har vaknat och insett vad som sker, medan resten sover vidare (och under tiden krackelerar välfärden).

De vakna motionerar:

 • Motion 2009/10:MJ305 – Livsmedelsverkets kostråd.
 • 8 motioner inför Folkpartiets Landsmöte 14 november 2014.
 • Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten.

Om Lars Tysklind (fp) och Marcus Claesson (fp) lyckas väcka sina partikollegor så skulle Folkpartiet ligga bra till i nästa val. Men om de fortsätter med att huka sig i sina bänkar, så kommer garanterat något annat parti att kapa frågan.

Då väntar avbytarbänken.

Ekonomiska skrupelfria särintressen måste balanseras, vägas upp. Det är våra förtroendevalda politikers jobb att agera tuff motkraft i medborgarnas intresse. Detta är inget jobb för veklingar som lämnar ”walkover” för att de inte kan annat.

De betalar med folkets skattepengar (de har således den ekonomiska makten, som de inte nyttjar) och de skulle väga tungt om de satte sig in i sakfrågan (som t.ex. kommunalrådet Marcus Claesson gjort). Idag väger de lätt som en fjäder då de saknar kunskap, de bara betalar utan att reflektera. De tar rygg på ”auktoriteter” och verkar inte vilja något, de bara flyter med de monetära strömmarna.

Bekvämt så länge folket tillåter det. Men något resultat blir det inte – bara en krasch.

Vad göra?

Vi måste ställa krav redan idag på våra politiker för att värna våra barn och äldre.

Sedan gör vi det till en valfråga att Livsmedelsverket ska befrias från uppdraget att utfärda kostråd. De politiker som inte begriper, att de inte med skattepengar kan stödja en terrorliknande verksamhet som sänker hela folket, de röstar vi inte på.

De politiker eller partier som inte ens klarar av denna enkla uppgift ska självfallet inte styra landet. De saknar kompetens eller så bryr de sig inte, eller så styrs av en annan agenda, som vanligtvis brukar kallas ”ego business”. Eller en kombination.

Detta blir valfråga nummer två – efter ett nej till GMO som är valfråga nummer ett. Båda frågorna är så viktiga att de ger politiker och partier rött kort (de får inga röster).

Valfråga nummer ett är ett villkorslöst ”NEJ till GMO”

För dig som ännu inte vet vad GMO (genmanipulerade organismer) är för något, kan en introduktion vara att se vad som händer när råttor äter GMO-majs ( … Metro).

Dags för folket att ta befälet!

Om medborgarna får igenom dessa två ”enkla” valfrågor, då våras det för folkhälsan och miljön. Svårare än så är det inte att göra skillnad, rädda vården och välfärden.

APPENDIX

Vi har en ny maskros i rabatten – som kräver uppryckning

Ett evighetsjobb att bekämpa ett ogräsfrö i taget, vi behöver rädda vården, folkhälsan och våra bönder NU.

Dålig politik

Att gödsla och vattna maskrosor för att sedan hålla på att klippa dem är en dålig strategi. De ska grävas upp med rötterna, något annat har vi varken tid, lust eller råd med.

Våra ansvariga politiker måste förklara varför SLV tillåts terrorisera folket, sänka vården och samhällsekonomin!

Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet där Eskil Erlandsson är ansvarig minister. Således är han ytterst ansvarig för dagens politik.

Senaste ogräset – som måste ryckas upp

Nu senaste vill Livsmedelsverket förbjuda gårdsmjölk, som gör många medborgare gott.

Anledningen är sannolikt att industrin vill standardisera all mjölk och stoppa allt som hotar denna industrialisering och globalisering. De vill ”mota Olle i grind”.

Sedan har man bönderna och konsumenterna på sin plats och kan fritt diktera villkoren. I denna plan ingår även att introducera GMO, för att få full utbytbarhet mellan främst Sverige, Danmark och Tyskland. Sedan kan man spela ut lantbrukarna i de olika länderna mot varandra. Både bönder och konsumenter blir livegna.

Endast folket kan sätta P för dessa ständigt återkommande dumheter. En valfråga. Men första ska de ”tas i örat” för sitt förslag om gårdsmjölk.

Vi planerar att återkomma till denna principiellt viktiga fråga, där Livsmedelsverket än en gång visat sitt verkliga jag. Valfråga nummer två är att Livsmedelsverket måste befrias från den terrorliknande verksamhet de idag bedriver mot folket.

Om inte landsbygdsminister Eskil Erlandsson klarar av uppgiften innan valet, så blir det rött kort från många väljare. En lösning på denna valfråga är en förutsättning om vi vill rädda sjukvården och folkhälsan från att haverera. Eftersom man som väljare inte kan stryka en person på valsedeln blir det hela laget som får lämna planen. Klockan tickar ….

Om nu industrin behöver språkrör så för de väl själva bekosta dem. Det måste också klart och tydligt framgå att de arbetar på uppdrag av industrin. Idag seglar SLV (Livsmedelsverket) under falsk flagg – de företräder INTE folket och de bryr sig inte om vetenskapen.

Fler politiker vaknar upp och agerar

Dessa dumheter från Livsmedelsverket måste nu få ett slut. Nu har ytterligare en politiker (C) vaknat upp och vill stoppa Livsmedelsverkets senaste övergrepp på folket:

Enklare och tydligare regler för småskalig livsmedelsförsäljning (detta förslag bör snarast förpassas till papperskorgen). Vad sysslar Livsmedelsverket med?

”Det här är överförmynderi” (just vad det är).

Ostkakan kan snart bli olaglig. Har SLV drabbats av hybris (storhetsvansinne)?

”Från politiskt håll borde man ta dem i örat”. De motarbetar sitt syfte, de struntar i vetenskapen, de är diskvalificerade och ska lämna denna spelplan (kostråd).

Regeringen verkar försöka med att med alla till buds stående medel medel slå ut svenska bönder och sedan sälja ut svensk matproduktion. Sedan får vi nöja oss med det som erbjuds till den kvalitet och till det pris som erbjuds. Och de är på god väg att lyckas med att utrota svensk matproduktion (till förmån för importerad GMO?).

 • Bönder fångade i ett ohållbart ekorrhjul.
 • Svenskt jordbruk läggs ner!
 • Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad.
 • Åkrarna gödslas med p-piller och svenska bönder får betalt för att sprida gifter.
 • Prognosen: Inga svenska mjölkbönder år 2050.
 • Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad.
 • ”Arla suger ut mjölkbönderna”.
 • Svenska bönder använder minst antibiotika.

Livsmedelsverket vill påtvinga barn, sjuka och äldre lättmargarin och nu vill de förbjuda naturlig mjölk. De har blivit skräpmatsindustrins springschasar (välbetalde med skattemedel).

Det räcker inte att ”ta dem i örat” varje gång. Detta ogräs måste grävas upp med rötterna och om de vill fortsätta med det de gör idag, så får de söka anställning hos industrin.

Det är ett folkligt krav att Livsmedelsverket snarast befrias från uppdraget att utfärda kostråd och de ska sluta springa industrins ärende, vilket denna gång drabbar både bönder och konsumenter. Om detta beslut är för svårt för minister Eskil Erlandsson, så vore det klädsamt att lämna över till något som är uppgiften mogen.

Att försöka förbjuda gårdsmjölk har fått en redan full bägare att rinna över, än en gång.

Nu räcker det! Folket har fått nog av Livsmedelsverket och de politiker som håller dem under armarna (med folkets pengar).

Nu gäller det istället att rädda vården och folkhälsan, och då måste SLV och deras politiska supportrar av planen.

EU avser att skärpa FRÖ-lagen

Exakt vad skärpningarna kommer innebära i den svenska tillämpningen av den nya FRÖ-lagen vet vi förstås inte. Sverige ska ju alltid vara bäst i klassen och motarbetar mycket aktivt inte bara jordbruket, utan även hembruket.

Det är inte osannolikt att man slänger med diverse ytterligare skärpningar och skyller det hela på EU. Svenska översättare av lagarna verkar också ofta få väldigt skumma direktiv och en svensk översättning kan skilja sig kraftigt från ursprunglig text, oftast till Sveriges nackdel.

Det handlar om att kunna kontrollera och tjäna pengar på allt levande, där småproducenter, konsumenter och mångfalden blir lidande. På samma gång blir ett fåtal rika räknat i pengar och makt.

Jordbruket är dödsdömt

Gunnar Rundmark har hos Schibsted/SvD fått publicerat en debattartikel som enkelt förklarar att det svenska jordbruket är dödsdömt. Han konstaterar också korrekt att hela effektiviseringen av jordbruket handlar om att pumpa in fossila bränslen och andra ändliga resurser, vilket förstås är helt ohållbart i längden.

”Ju mer det ökar sin produktivitet desto lägre blir priserna och desto fler bönder slås ut. På det sättet är bönderna fångna i ett ekorrhjul drivet av konkurrens. […] Att upprätthålla illusionen att vi kan driva ett miljövänligt och djurvänligt jordbruk i hård internationell konkurrens är att lura oss själva.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen