Muteborg – ett hot mot demokratin

Förord Allvarliga demokratifrågor som avslutas med träffande allegori. Vi reagerar på ”Toblerone”, men sväljer utan att blinka kost- läkemedels- och vaccinationsråd som sänker hela befolkningen. Men visst ska ledande politiker och tjänstemän utgöra ett föredöme även i mindre frågor, annars…

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen