Minskning av antalet viktoperationer – Gastric Bypass

Antalet fetmaoperationer minskar i Sverige.

Och i Västernorrland är minskningen bland de största i landet. På två år har antalet operationer nästan halverats.

Sedan början av 2000-talet har fetmakirurgin haft en explosionsartad utveckling med en ökning varje år. Men sedan 2011 med cirka 8.500 operationer i landet har siffran dalat två år i rad. Förra året (2014) gjordes cirka 7.700 fetmaoperationer i Sverige.

Västernorrland hade 2011 cirka 95 operationer per 100 000 länsinvånare, vilket gav länet en sjätteplats jämfört med övriga regioner och landsting. Två år senare hade länet förra året nästan halverat siffran till cirka 51 operationer per 100 000 invånare. Bara Jämtland och Gotland har lägre siffror.

– Men det handlar sannolikt bara om en tillfällig nedgång. Nu börjar vi komma tillbaka till samma volymer, även om de ligger lite lägre, säger Arthur Jänes, överläkare vid kirurgikliniken på Sundvalls sjukhus.

Den minskning som trots allt ägt rum är samtidigt nationell. Av 21 regioner och landsting har 15 stycken en nedgång av antalet operationer de senaste två åren.

– Det är oklart vad den dippen beror på, om det till exempel handlar om att vi fick färre remisser, säger Arthur Jänes.

Det nationella kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Register´s (Soregs) årsrapport för 2013 tar upp att många kliniker i Sverige märker att fetmakirurgi prioriteras bort till förmån för cancerkirurgi.

Samtidigt har de långa väntetiderna inom fetmakirurgin mer eller mindre försvunnit. Tidigare kunde det handla om flera års väntan för en operation.

– Vi har inga väntelistor så alla blir opererade inom sex–åtta veckor, bekräftar Arthur Jänes.

Och en teori är att man nu börjar närma sig ett så kallat jämviktsläge.

– Kanske är det så att vi opererat bort den där bulken av patienter som fanns och väntade. Det fanns ju ett stort behov för några år sedan, men nu har vi kanske opererat bort den puckeln och börjar nog komma till ett ”steady state” där vi opererar så många som vi borde, säger Arthur Jänes.

Bland den fetmakirurgi som genomförs utgör operationsmetoden gastric bypass cirka 95 procent av alla operationer. Metoden innebär att matsäcken kopplas bort från födans väg. I praktiken innebär det att födan går direkt från matstrupen till tunntarmen.

En metod som samtidigt ökar starkt är sleeve gastrectomy, där matsäcken minskas till ett rör.

– Jag skulle tro att gastric sleeve kommer att utgöra 25 procent av alla fetmaoperationer inom några år. Det har ibland anförts att gastric sleeve är en enklare och mindre riskfylld operation än gastric bypass, säger Ingmar Näslund, registerhållare vid Soreg, till Dagens Medicin.

Källa … SUNDSVALLS TIDNING

Kommentar

Cancer ökar lavinartat vilket tränger undan mycket annat:

En annan orsak är att vanligt folk har insett att det går att äta sig ner i vikt med LCHF och alltfler inser att Gastric Bypass fungerar uruselt och ger allvarliga biverkningar. Men detta bryr sig inte vården om utan de de fortsätter med en mycket allvarlig form av legitimerat kvacksalveri baserat på en fuskstudie.- SOS

Om alternativmedicin hade gjort något liknande, skurit sönder mage och tarmar, med svåra biverkningar och dåligt resultat och utan vetenskapligt stöd, så hade polisen omedelbart ryckt ut och förövarna hade hamnar bakom lås och bom. I media hade vi läst om det i KRIGSRUBRIKER. Och det med rätta.

Slutsatsen vi kan dra av detta är att lagen inte gäller vården, som kan göra lite som de vill utan ansvar. Vad gäller cancer så inte ens ett knyst om hur cancer skulle kunna förebyggas och alternativa lovande behandlingsmetoder blockeras och mörkas. Tydligen är monopol på cancer viktigare än patienternas bästa, kostnadseffektivitet och RESULTAT. Allt bekostas med skattemedel.

Varför accepteras detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen