Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!

BAKGRUND

WHO manipulerades till att ändra definitionen av pandemi (se APPENDIX nedan).

Redan år 2009, innan vaccinationskampanjen startade, varnades för neurologiska skador av svininfluensavaccin, vilket stöddes av en gedigen vetenskaplig dokumentation, som våra myndigheter och samtliga politiker helt enkelt valde att negligera.

De valde också att inte informera medborgarna om dessa risker, som innebar att mer än fem miljoner svenskar fördes bakom ljuset, de blev lurade att ta sprutan.

Under vaccinationskampanjen framfördes att de som inte vaccinerade sig var osolidariska och de som arbetade inom vården kände att de var tvungna att vaccinera sig. Således ett hårt tryck från myndigheternas sida att ALLA skulle vaccineras, trots att det fanns vetenskapligt belägg för stora risker för neurologiska skador, som i princip skulle kunna slå ut hela befolkning direkt eller efter ett tag i form av t.ex. demens. Och trots att även nyttan med vaccinet var ifrågasatt.

Leif Arnold är en kunnig medborgare som bryr sig och han hade grund för att vara bekymrad 2009, med de kunskaper och insikter han hade om vaccinet, innan vaccinationskampanjen startade.

Vad skulle hända om en miljon svenskar utvecklade allvarliga neurologiska skador som t.ex. ALS?

Hur många kommer att utveckla andra former, som t.ex. Alzheimer eller annan demenssjukdom efter tio till tjugo år? Kommer cancerfrekvensen att utvecklas? Vad händer med vårt naturliga immunförsvar? Det finns inga svar ännu på dessa frågor, narkolepsin (hundratals drabbade barn och ungdomar) är sannolikt toppen på ett isberg.

Nu har någon oansvarig hittat på att om narkolepsi upptäcks efter åtta månader så är det inte vaccinet som orsakat detta? I Norge är de lite klokare och har inte satt någon tidsgräns.

Narkolepsidrabbade utan ersättning (att sätta en gräns på åtta månader är bara trams, en skandal som tydligt visar kompetensnivån på de som ligger bakom vaccinationskampanjen).

Även lättare skador påverkar vår kognitiva förmåga och vår arbetsförmåga, det påverkar vår förmåga att upprätthålla vårt välstånd. För ”ingenting” betalade vi mer än en miljard kronor bara för vaccinet och på köpet riskerar vi medborgarnas hälsa på det grövsta sätt.

Leif Arnold gjorde vad han kunde, ett PRESSMEDDELANDE till bl.a. samtliga större tidningar och SVT, en JO-anmälan, en KU-anmälan (innebar att alla partier fick information) och en JK-anmälan (som inte utreddes vidare, samma innehåll som i JO- och KU-anmälan), i ett försök att få ansvariga att uppmärksamma riskerna.

Leif Arnold gjorde allt han kunde för att försöka stoppa vansinnet (och tyvärr besannades hans farhågor till stor del):

JK-, JO- och KU-anmälningar innebar att alla tjänstemän och alla politiska partier var sakligt informerade om riskerna med experimentvaccinet mot svininfluensan.

Ansvariga tjänstemän är inte läskunniga, de är okunniga, de bryr sig inte eller också så går de någon annans ärende.

Nu räcker det

Att lägga skattepengar på läkemedel och vaccin som allvarligt skadar medborgarnas hälsa och som underminerar samhällsekonomin för att gynna läkemedels- och vaccinationsindustrin är ett vansinne som folket inte längre tolererar. De politiker och tjänstemän som inte är kompetenta ska snarast bytas ut och det förefaller vara folkets ansvar att så sker.

Barn- och äldreminister Maria Larsson med ansvar för folkhälsan har valt att ta rygg på Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, istället för att själv sätta sig in i ämnet.

Hon har sagt:

”Jag måste lita på myndigheterna”. Svininfluensan blev dyr och sjukvårdsinsatsen ska utvärderas. Men folkhälsominister Maria Larsson (KD ) avvisar kravet på oberoende granskning.”

– Det är inte lätt att hitta fristående kompetens utanför myndigheterna och läkemedelsindustrin, säger hon.

Med den inställning går folkhälsan åt skogen, vilket uppmärksammades av medborgare som nominerade Maria Larsson till utmärkelsen ”Året förvillare 2012″. Men hennes ”vaccinhetsning av svenska folket” räckte bara till en tredjeplats. Många hade stora förhoppningar på en politiker från småländska Gnosjö, som tyvärr inte har infriats. Bara ytterligare en i raden av förvaltare.

Årets förvillare 2013 verkar bli Livsmedelsverket som just nu leder med mer än 70% av rösterna.

Årets Förvillare 2013

Ansvariga politiker måste börja se världens som den är och inse vad deras jobb går ut på. De måste börja agera proaktivt i medborgarnas intresse! Deras jobb är extremt viktigt om vi ska kunna upprätthålla välfärden och att förlita sig på ”auktoriteter” är ingen bra politisk strategi när det gäller folkhälsan. Då lurar man sig själv.

En bra strategi börjar istället med att t.ex. läsa boken ”Forskningsfusket” och att man därefter bildar sig en egen uppfattning, baserat på sunt förnuft och fakta från flera oberoende källor. Om det är för svårt bör man byta jobb. Politiker som bara flyter med strömmarna har ingen framtid, de röstar vi bort. Något annat har vi inte råd med.

Läs på …

Vårt råd är att läsa på från flera oberoende källor och att sedan fatta ett eget beslut. Det är Du och Ditt barn som får leva med konsekvenserna och det kan lätt bli fel om man blint litar på ”auktoriteter”, som visat sig ha fel många gånger om.

Nu är det dags igen!

Forskare: Nya vaccin kan ge narkolepsi

Nu varnar finländska forskare för att vanligt influensavaccin skulle kunna ge narkolepsi, eftersom man hittat likheter med pandremix-vaccinet.

Finska myndigheter vill nu inte ge vaccinet till personer under 65 år, men svenska Läkemedelsverket förhåller sig dock skeptisk till de nya rönen och har ännu inga planer på att ändra sin riskbedömning av influensavaccinet

– Man tänker att det är så mycket bieffekter med det där, att man kanske vinner mer på att inte vaccinera sig än om man vaccinerar sig. Det säger Bashkim Neziraj, som vi möter i folkvimlet på Drottninggatan i Stockholm.

Söndagsskola?

En vidareutbildning för dietister, sjuksköterskor och läkare är nödvändig.

De har ju inte fått någon grundutbildning i hur kosten påverkar hälsan och dietister är utbildade enligt de riktlinjer som industrin utarbetat (skräpmats- och läkemedelsindustrin).

Således absolut nödvändigt med kompletterande utbildning för sköterskor, läkare och dietister, för att de ska kunna ge korrekta råd till sina patienter. Allt annat måste rubriceras som ”kvacksalveri” – även om de formellt har en legitimation. .

Slutsats

Vi kanske måste börja med att sätta politiker, våra myndigheters ledande tjänstemän, skolinspektionen och vårdens personal i dr Nisse Simonsons söndagsskola.

De verkar ju inte ha kunskaper om kostens betydelse för hälsa och prestation. De ser inte, eller vill inte se, uppenbara sammanhang och verkar sakna förmåga att dra logiska slutsatser. Eller så får de inte eller vågar inte?

Kort sagt gör de ett uruselt jobb med de kunskaper och de direktiv de utgår ifrån idag, vilket hårt drabbar befolkningen.

De vill prångla på oss farliga experimentvacciner och andra läkemedel, men riktig mat och D-vitamin har de knappt hört talas om, som är billigt och som har en enorm effekt på både kropp och hjärna, utan några biverkningar alls.

De bejakar ”ego business” och struntar i resultatet, eller så vågar de inte utmana systemet som de är beroende av. Sannolikt oftast det senare, då det krävs mycket för att gå emot systemet och nästan inget alls för att rulla med och låta sig smörjas av industrin och myndighetspersoner.

Motorn hackar och skär till slut om man kör med fel olja och fel bränsle.

Samma gäller oss människor.

Vad händer om man tankar en högteknologisk formel 1 racer med ett billigt vattenutblandat lågoktanigt bränsle och smörjer med den allra billigaste spilloljan. Svaret är att prestationsförmågan sjunker, den hackar sig fram och till slut rasar växellådan och motorn.

Detta är alla våra skolbarn utsatta för varje dag. Första lektionstimman är de speedade då blodsockret rusar och andra timman hungriga och ofokuserade när blodsockret sjunker, sedan är det trötta lektion tre och fyra på grund av för lågt blodsocker. Efter lunch upprepas detta förlopp. Hur är det tänkt att vi ska kunna konkurrera i racet om framtidens kunskapsjobb under dessa förutsättningar?

Inte alls konstigt att lärarna blir utbrända när det tvingas arbeta under dessa förutsättningar och inte alls konstigt att skolresultatet sjunker som en sten.

Vad händer om vi serverar våra barn en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen) och inte kompletterar med t.ex. solvitaminet/hormonet D-vitamin?

Svar: De lågpresterar, börjar med droger och blir sjuka, både fysiskt och psykiskt.

Rökning

Fel kost orsakar biokemisk obalans i hjärnan och en extrem högkolhydratkost orsakar sockerberoende hos många, som öppnar upp för nikotin, alkohol och andra droger. Många ungdomar börjar röka för att hålla vikten … Kan det vara så enkelt?

”Myndigheterna silar mygg och sväljer kameler”

Myndigheterna satsar miljarder på vacciner som gör oss mer sjuka, men att ens informera om D-vitamin görs inte, trots att det är ett både billigt och effektivt sätt att förbättra folkhälsan. De sätter en alltför låg rekommendation och varnar för att ta för mycket.

Kostbehandling är tabu, såvida det inte stödjer affärsidén som går ut på att sälja skräpmat dyrt och sedan läkemedel med god förtjänst. Även forskning gynnas av ohälsa, varför man inriktar sig på behandling av symptom med patenterbara läkemedel. Det blir resultatet när politiker reservationslöst litar på tjänstemän och myndigheter, som i sin tur styrs av kost- och läkemedelsindustrin. Folket blir grundlurat på både hälsa och pengar.

Livsmedelsverket fortsätter att ge ut kostråd som gör oss feta och sjuka. De sänker också studieresultat och skolans arbetsmiljö.

Socialstyrelsen fortsätter att rekommenderar diabetiker en kost som gör dem allt sjukare, mot bättre vetande.

Varför lägger inte ansvariga politiker ihop synnerligen tydliga och enkla samband och drar egna logiska slutsatser? Varför ser de inte resultatet av förd politik?

Är ett trefaldigande av diabetes (idag mer än en miljon diabetiker och prediabetiker) och en fördubbling av fetma på bara 20 år ett för litet utslag för att ansvariga politiker ska agera? Vad behövs ytterligare?

Pengar styr – dina pengar

Hur och varför har det blivit så här?

Därför att kostråd och sjukvård styrs av kommersiella intressen och ansvariga politiker bara åker med i baksätet och finansierar vansinnet med våra skattemedel. Vi har fått in en gökunge i folkhemmet, som tränger undan andra behov, som t.ex. en bra pension.

Sjukvården kostar idag cirka 80.000 kronor per förvärvsarbetare och år. Trots alla pengar så närmar de sig med stormsteg en kraschpunkt som även kommer att dra med sig dagens politiker, som hålls som ansvariga.

Morgondagens makthavare är dagens missnöjespartier. De har inte heller presenterat någon lösningen, varför sönderfallet sannolikt kommer att fortsätta tills alla pengar är slut. Lösningen är att dagens förtroendevalda politiker sätter sig in i ämnet och tar befälet. Först då våras det för Sverige.

Vårt team har kunskap, erfarenhet och kompetens om hur detta kan gå till och rent tekniskt är det enkelt.

Under tiden far våra barn och ungdomar illa, mycket illa. De står i korselden mellan skräpmats- och vaccinationsindustrin, där målet är att klara nästa kvartalsrapport och rädda årets bonus. Och där alla medel verkar vara tillåtna.

Vi har fått en ”gökunge” i boet

Hälso- och sjukvården har aldrig tidigare haft så mycket pengar, mer än 10% av BNP, mer än 350.000 miljoner kronor per år (var 5:e skattekrona). Ändå räcker det inte till.

På 50-talet fanns det 5.000 läkare i Sverige (och knappt några köer) och idag mer än 35.000 läkare (befolkningen har bara ökat med 35%). Om industrin får fortsätta bestämma kostråd och vårdens utvecklingen så kommer inga pengar i världen att räcka till och vår ohälsa kommer att fortsätta utvecklas epidemiskt. Välståndet kommer att allvarligt undermineras.

Vi har ett uppenbart systemfel.

Läs boken ”Forskningsfusket” så klarnar bilden om hur det hela hänger ihop, en bok ALLA borde läsa. Det gäller ju livskvalité och t.o.m. livet. Våra ungdomars ohälsa och dåliga skolresultat är ingen olycka eller otur, det är en styrd process och detta är ”biverkningar”.

Fundera på vad det betyder för vårt framtida välstånd när skolresultaten faller och ungdomarna köar på akuten! När antalet ålderspensionär, med tilltagande Alzheimer, på samma gång ökar med en halv miljon! Den ekvationen har många gemensamma nämnare med Greklands. En utveckling som dock ”enkelt” kan vändas!

Men först måste folket vakna, som i sin tur väcker ansvariga politiker, som i sin tur ser till att tjänstemännen gör ett bra jobb, vilket ger våra elever rätt förutsättningar så att de kan tillgodogöra sig undervisningen, vilket ger fler jobb i Sverige.

Folket äger bollen under valår.

APPENDIX

”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”

När svininfluensan klassades som fullskalig pandemi var Sverige låst i planen att vaccinera hela befolkningen. Utåt var alla överens, men SvD kan avslöja att det gjordes invändningar inom myndigheterna. För flera hundra barn har priset för Sveriges största vaccinationsinsats blivit högt – de kämpar med narkolepsin.

SvD: Mejlväxling avslöjar nya fakta om Sveriges massvaccination mot svininfluensan 2009.

Klockan är 23.46 på natten den 16 juni 2009 när chefen för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, Anders Tegnell, skriver till sin tidigare chef, Johan Carlson, som nu är Smittskyddsinstitutets generaldirektör:

”Vad säger du? Visst pratade vi om detta innan du slutade? SoD är helt tydliga med att politiskt finns här ingen återvändo.”

SoD som i Socialdepartementet, regeringen och ansvarig minister Maria Larsson. Ämnet: om Sverige ska tacka ja till att beställa 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix.

Morgonen därpå, klockan 8.29, svarar Johan Carlson på Anders Tegnells mejl. Svaret ska gå rakt emot den officiella versionen av vad ansvariga myndigheter hittills har sagt om massvaccineringen, som skulle komma att omfatta 5,3 miljoner svenskar.

När mejlen skickas har det gått fem dagar sedan Världshälsoorganisationen WHO den 11 juni 2009 deklarerade att svininfluensan har utvecklats till en fullskalig världsepidemi. Pandemifas 6 råder och nu aktiveras automatiskt leveransavtalet av vaccinet Pandemrix. Sverige är redo. Allt förarbete är klart. Pandemiplanerna ligger färdiga.

– Det var ju förberett. Med övningar, pandemiplaner, egentligen var ju organisationen väldigt vältrimmad, säger Henrik Kjellberg som då var politisk sakkunnig åt ansvariga ministern Maria Larsson.

Undra vad som krävs för att flytta på Anders Tegnell (chefen för Socialstyrelsens smittskyddsenhet), som säger sig agerat rätt (och han säger sig göra om det om situationen uppkommer igen)?

Anders Tegnell (som ”producerar sanningar”) har yttrat, i samband med narkolepsi-skandalen som framkallades
av svininfluensavaccin, följande:

“Vårt agerande var helt logiskt och vi kommer att fatta samma beslut om eller när nästa pandemi kommer,” slår Anders Tegnell fast.

Anders Tegnell tycker också att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingenting.

Anders Tegnell u.p.a.

Anders Tegnell på Socialstyrelsen verkar ha som uppgift att till varje pris saluföra vaccin och att mörka att det överhuvudtaget finns några biverkningar, både kända och hitintills okända.

Han agerar «utan personlig ansvar».(u.p.a).

Vem har auktoriserat hans uppdrag och vem är ansvarig för Anders Tegnell?

För detta utomordentligt dåligt skötta uppdrag, som kostat skattebetalarna miljarder, som berövar otaliga svenskar deras livskvalitet, inte minst de barn och ungdomar som drabbats av narkolepsi (som bara är toppen på ett isberg), har Anders Tegnell blivit befordrad.

Anders Tegnell blev den 1 mars 2013 ny statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Han efterträdde Annika Linde som gick i pension. Industrin och dess medlöpare belönar de sina, med statliga skattemedel. Läs mer … Anders Tegnell ny statsepidemiolog

Leva som man lär?

Före: Annika Linde på Smittskyddsinstitutet ska vaccinera sig. Det tycker hon är självklart. Dels för att hon inte vill bli sjuk, och dels för att undvika att smitta andra.

– Jag vill skydda mina barnbarn, säger hon.

Efter: I en intervju för Ulf Elving i SVT den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och det är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.

Statsunderstödd terrorism

Om inte detta är statsunderstödd terrorism (som i detta fallet hade kunnat sänka hela befolkningen), vad är det då?

Dumhet? Girighet? Följsamhet? Försäljning? Vansinne? Inkompetens? Följer bara order Eller vad?

De politiker som väljer att hålla denna verksamhet under armarna, de får rött kort (dvs. ingen röst).

Ny definition av pandemi tvingade Sverige till storköp av Pandemrix

Medicinjournalisten Bo Zachrisson som också är styrelsemedlem i Amalgamskadefonden har lyckats gräva fram att Socialstyrelsen har skrivit under ett avtal där Sverige är tvungna att köpa in 9 miljoner doser Pandemrix om en influensa klassas som en pandemi. I avtalet har Sverige också en option som medför att vi har rätt att köpa in ytterligare 9 miljoner doser vaccin vilket också nu har gjorts.

WHO

Om WHO:s definition om vad en pandemi är inte hade ändrats i maj 2009 hade med andra ord Sverige inte tvingats köpa in minst 9 miljoner doser.

Den stora frågan uppstår då: Vilka intressen låg bakom ändringen i maj 2009 av definitionen för vad som avgör när en influensa skall klassas som en pandemi?

Socialstyrelsen skrev under ett bindande avtal i november 2007 med GlaxoSmithKline (GSK) om att köpa in vaccin i stor omfattning om en influensa skulle klassas som en pandemi.

Amalgamskadefonden kan nu avslöja att vid samma tidpunkt – november 2007 – påbörjades arbetet hos WHO med att förändra definitionen av vad en pandemi är. Detta arbete avslutades under våren 2009 och var enligt uppgifter till Amalgamskadefonden klart i april 2009.

Resultatet av ändringen blev att vilken säsongsinfluensa som helst nu kan klassas som en pandemi. En berättigad fråga är om den gemensamma tidpunkten för undertecknandet av avtalet och WHO:s påbörjan av förändringen av definitionen av vad en pandemi är, var en slump eller om det var något helt annat?

Magnifikt slöseri med vårdpengar

En berättigad fråga är varför samhället har råd att betala 1,2 miljarder plus en okänd kostnad för all personal som skall utföra vaccineringen till ett minst sagt tveksamt massvaccineringsprojekt när det inte finns en krona över till att vårda de amalgamskadade. Massvaccineringen är ett magnifikt slöseri med tillgångar när samhället hävdar att man knappt har resurser att ta hand om svårt sjuka längre.

Narkolepsidrabbade utan ersättning

Ett trettiotal personer, 19 av dem barn, som fått narkolepsi sedan de vaccinerats mot svininfluensa blir utan ersättning. Deras symptom upptäcktes för sent.

Regeringen lovade annorlunda i fjol.

Läkemedelsförsäkringen, som ska avgöra vem som blivit sjuk av vaccinet, har satt gränsen till åtta månader, rapporterar Svenska Dagbladet.

Nu får de drabbade själva försöka bevisa att de var sjuka och hade symptom inom åtta månader efter att de fått vaccinet. Det privata försäkringsbolaget anser att vaccinet inte är orsaken om det gått mer än åtta månader när prognosen fastställs.

Kommentar: Vilket trams! Norge har förstått att det inte går att sätta en tidsgräns, men i Sverige gäller en ”hitte-på-siffra”.

Sammanfattning: Vi är grundlurade!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen