TRANSFETTER: Livsmedelsverkets senfärdighet kostar 38 svenskar livet varje dag

STUDIE: INDUSTRIELLA TRANSFETTER

– Livsmedelsverkets inkompetens ökar hjärtkärlsjukdom

Studie: Genom att begränsa industriella transfetter till max 2% i livsmedel har Danmark lyckats bäst i Europa med att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom. Sedan 80-talet har de minskat denna dödlighet med 70% medan snittet i Europa ligger på 50%.

I Sverige dör cirka 35.000 svenskar av hjärt- och kärlsjukdomar varje år (drygt 95 om dagen). Om Sverige hade gjort som Danmark hade vi sannolikt räddat 14.000 fler än idag (38 svenskar varje dag).

Men det ligger inte i kost- och läkemedelsindustrins intresse, så Livsmedelsverket avvaktar.

Vems ärenden ränner Livsmedelsverkets tjänstemän?

Inte är det folkets inte!

Livsmedelsverkets ”hitte-på” – hörnstenen i deras kostråd

Livsmedelsverket har istället valt att varna för det mättade fettet baserat på TRO, baserat på en 35 år gammalt ”hitte-på”. De har agerat kostindustrins springschasar, vilket kan kosta 38 svenskar livet varje dag.

T.o.m. WHO har justerat sin uppfattning om mättat fett efter en genomgång av vetenskapen, men det biter inte på Livsmedelsverket som står över allt och alla.

Radikal förändring av WHO:s syn på fett … Dagens Medicin

Med sina kostråd har Livsmedelsverket också trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år.

6 ”sanningar” om transfett. Farligt för hjärtat – men mättat fett är värre, hävdar Livsmedelsverket … Aftonbladet 2006

Redan 2009 varande Sveriges oberoende expertis för Livsmedelsverket kostråd i Dagens Medicin (men ingen bryr sig).

Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten … Dagens Medicin 2009

Om de gjort detta medvetet bör de ställas till svars och buras in och om det beror på bristande omdöme och kompetens ska de omedelbart avsättas (dumhet är inte straffbart). Men eftersom ansvarig politiker, Eskil Erlandsson (C), inte bryr sig, så måste folket bry sig.

Not. Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet som är landsbygdsministerns ansvarsområde. Men vår minister är upptagen med att bereda vägen för GMO. vote-nej-till-slv-2

Den 14 september röstar vi på politiker som har kompetens och kraft nog att ta befälet över Livsmedelsverket, en förutsättning för att rädda värden, rädda folkhälsan och välståndet.

Som första land i världen införde Danmark max 2% transfett i alla livsmedel år 2003

(i Sverige kan enskilda livsmedel innehålla 30 – 50% transfett)

I Europa har dödligheten i hjärtkärlsjukdom minskat med 50% på två decennier.

Mycket tyder på att den allmänna minskningen beror på mindre rökning och att Danmarks betydligt bättre resultat beror på mindre industriella transfetter som vi vet orsakar hjärt- och kärlsjukdom. Men Livsmedelsverket verkar stå över alla och allt och kan göra precis vad de behagar. De kan påstå att de har 200.000 studier som visar att mättat fett är farligt, men de kan inte visa på någon.

Docent Uffe Ravnskov:

Min sammanfattning är enkel. Livsmedelsverkets specialister är en samling hopplöst okunniga amatörer som inte begriper vad de läser! … Aftonbladet

Men Livsmedelsverket kan inte skilja på industriella och naturliga transfetter. Är de läskunniga?

Livsmedelsverket rekommenderar också Becel framför smör och våra barn ska serveras lättmargarin? Varför? Det är mer lönsamt för kost- och läkemedelsindustrin.

Livsmedelsverket borde varna för LÅGT saltintag

Livsmedelsverket varnar för högt saltintag, trots att saltbrist dödar uppskattningsvis 60 svenskar om dagen (däremot är det nästintill omöjligt att överdosera salt). Vet Livsmedelsverket ingenting?

Nu fick de ytterligare 60 svenskars liv om dagen på sitt samvete.

Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR varje dag – helt i onödan! …

Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck …

Livsmedelsverket agerar efter eget godtycke – skilt från resten av världen

Livsmedelsverkets inställning är märklig … DN

Ett intag av 5 gram transfett per dag är lika farligt som 5-10 cigaretter! USA dömer ut fettet! …

Sveriges Riksdag: Förbud mot industriellt framställt transfett …

Men Livsmedelsverket står över allt och alla och kan t.o.m. strunta i Riksdagen.

Vetenskap bryr de sig överhuvudtaget inte om och inte heller beprövad erfarenhet. I sin överhet verkar de stå de över det världsliga. Sverige har sitt egna lilla påvedöme, med rätt att skövla människoliv.

Det som skiljer är att Danmark förbjudit industriella transfetter (max 2%), medan livsmedel i Sverige kan innehålla upptill 30 – 50% med livsfarliga transfetter.

Livsmedelsverket har valt att inte göra något. Vem har bestämt det?↓

5 – 10 gram transfetter är inte ovanlig dos med transfetter i Sverige för de som äter industriell mat
vilket ger en risk för hjärt- och kärlsjukdom som att röka 5 – 10 cigaretter per dag.

Frågan är berättigad:

Sover Livsmedelsverkets väl betalda tjänstemän eller springer de industrins ärenden?

APPENDIX

SVT inslaget finns nu på Youtube (3 minuter och 7 sekunder). Se inslaget nedan.

Lärosäten med med allvarliga kvalitetsbrister mister sin examinationsrätt och och nu är det hög tid att Livsmedelsverkets uppdrag att utfärda nationella kostråd dras in (borde gjorts för tjugo år sedan).

Även deras arbete med livsmedelssäkerhet bör granskas av en oberoende kommission. De vill förbjuda naturlig gårdsmjölk som ingen dött av (men som många mår bra av), medan de släpper igenom industriella transfetter som i snitt orsakar 38 onödiga dödsfall varje dag, i Sverige. Det orsakar också en hög belastning på vården.

De förtroendevalda politiker som inte begriper detta har förbrukat sitt förtroendekapital och måste bytas ut (den 14 september 2014).

Nu räcker det!

Transfetter och dödlighet i hjärtsjukdomar. Sedan Danmark förbjöd användning av mer än 2 procent transfetter i mat så har dödligheten i hjärtsjukdomar minskat drastiskt i Danmark. Ett inslag i Svt Rapport 27/5 2014.

Varför tiger den politiska adeln om den pågående katastrofen?

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om världshistoriens värsta pandemi. Nu har det kommit en studie som publicerats i den medicinska tidskriften Lancet och som redovisar faktiska observationer och sätter siffror på denna oerhörda hälsokatastrof som pågår över hela världen. Observationerna visar att på 33 år har antalet överviktiga och feta människor ökat från 0,86 miljarder personer år 1980 till 2,10 miljarder förra året. Övervikten och fetman har ökat mest alarmerande bland världens barn, övervikten där ökar dubbelt så snabbt som hos den vuxna befolkningen.

Vi har just gått igenom en valrörelse i hela Europa inför valet till EU-parlamentet. Är det någon av er som hört ett pip från det politiska etablissemanget om den här hälsokatastrofen och vilken politik man tänker föra för att tackla problemen?

Nej, jag tänkte väl det!

Fetman och övervikten är inkörsporten till ett spektrum av metabola sjukdomar såsom sockersjuka, åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer, njursvikt m.m.. Denna sjuklighet orsakar årligen att hundratals miljoner människor får sin livskvalitet förstörd och sina liv förkortade med flera år. Den fråga vi måste ställa oss är:

Varför är den här katastrofen en ickefråga i den politiska debatten?

Så gott som alla politiker pratar om en annalkande klimatkatastrof på grund av global uppvärmning orsakad av vårt sätt att leva. Denna oro saknar ännu stöd i faktiska observationer till skillnad från fetmakatastrofen. …

Kommentar

Livsmedelsverket rekommenderar en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 energiprocent kolhydrater och ytterst få personer klarar den kosten utan att utveckla diabetes och fetma.

Resultatet har blivit ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av fetma på bara tjugo år. Medan ansvariga politiker stoppat huvudet i sanden. Vi har nu mer än en miljon diabetiker eller prediabetiker i Sverige, som utgör sju av tio som får hjärtattack. De utgör också en riskgrupp vad gäller att utveckla cancer.

Och inte ett pip från ansvariga politiker! Istället vevar de runt ”klimateffekten” som verkar vara skapad för att dra uppmärksamheten från riktiga hälso- och miljöproblem. Och nästan alla går på det.

Hög tid att väcka våra politiker eller byta ut dem!

Ett utmärkt tillfälle den 14 september i år. Sedan dröjer det fyra år innan nästa gång och då har redan vården och omsorgen kraschat, om politikerna fortsätter som idag.

”Fram till början av 2008 tillhörde jag de som fullt ut trodde på IPCC:s larm om klimatet……”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen