Lita inte på myndigheternas kostråd!

Rekommenderad skol- och daghemskost av Livsmedelsverket är en hälsofara. Det skriver: Uffe Ravnskov med dr, docent, oberoende forskare, Lund. Karl E Arfors, professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB. Christer Enkvist, före detta landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU. Göran Petersson,…

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen