Vi krävde ett alternativ till light för vår treåring!

Bakgrund.

Vi tillåter inte att vår treåriga son äter margarin, ett onaturligt industrifett som inte hör hemma i en barnkropp eller barnhjärna (läs varför här).

Vi menar att vi har tillräckligt stöd i läkarvetenskapen för att kunna hävda att vi människor inte bör äta margarin, av hälsoskäl.

Vegetarianer, muslimer m.fl. får sina önskemål tillgodosedda, trots att de inte kan hänvisa till forskning eller hälsoskäl. Vi hävdar att vi har betydligt starkare och bättre förankrade argument än de har.

Vi fyllde i och lämnade in doktor Andreas Eenfeldts blankett, där vi krävde alternativ till lättmjölk och lättmargarin att serveras vår treåriga son. Vi ville att vår son istället skulle serveras helmjölk och smör eller Bregott, ett naturligt alternativ som också skulle gjort honom mer mätt och nöjd under längre tid. Det skulle heller inte bli dyrare för kommunen, tvärtom billigare.

Vi fick som svar att detta inte gick för sig (?). Vår son skulle alltså påtvingas lightprodukter mot hans och vår vilja! Det hade kommunens kostchef enhälligt beslutat!

På vilka lagar eller förordningar grundar kostchefen sitt ensidiga beslut, att kommunens 3.700 skolbarn skall påtvingas lightprodukter, över samtliga föräldrars och barns huvud?

En fråga vi kommer att utkräva ett svar på, från våra förtroendevalda politiker!

Detta är en politisk fråga och inte längre en kostfråga. Vetenskapligt är frågan klarlagd. Nu är det upp till beslut från våra förtroendevalda politiker. En fråga om valfrihet kontra ogrundat tvång. En demokratifråga.

Marita Hinnsell

PS. Se även tidigare inlägg 2011-06-03.

Kostchefens svarsbrev

Kostchefens svar återges här i sin helhet. Ett representativt svar som skulle kunna ha skrivits av vilket kostchef som helst, som valt att okritiskt upphöja Livsmedelsverkets kostrekommendationer till lag. Vi väljer att öppet presentera och kommentera brevet för att stödja de kostchefer landet runt som erbjuder kostdemokrati och för att ge övriga en tankeställare.

– ◊ –

Svedala mars 2011

Hej!

Andreas Eenfeldt är en nyligen examinerad läkare (driver bloggen Kostdoktorn), han torde därmed ha begränsat med erfarenhet inom området, och bedriver veterligen ingen forskning inom detta område. Att påstå sig veta mer och bättre än både svenska och internationella experter är förvånande.

Att margarin eller lättprodukter ökar sjukdomar som astma, eksem mm saknas belägg för. Enstaka studier ändrar inte de vetenskapliga rekommendationerna.

Det finns mycket bra information på Livsmedelsverkets hemsida. http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Mat-i-forskola-och-skola/Lattmjolk-och-lattmargarin/ , med alla argument för lättmargarin och lättmjölk. Den samlade vetenskapen och näringsrekommendationerna överensstämmer väl med nordiska och internationella rekommendationer. Som professionella matlagar i en offentlig verksamhet följer vi de svenska näringsrekommendationerna. Jag menar att man gör sina barn en björntjänst, om man vill att barnen skall serveras det som innehåller mest mättat fett och som man med dagens kunskaper vet påverkar hälsan negativt. Hur ni som föräldrar gör i hemmet är naturligtvis upp till var och en.

När det gäller lättmargarin finns det ingenting i margarin som inte finns i andra livsmedel, ingen ingrediens är unik på något sätt. När det gäller lättmjölk innehåller den mer D-vitamin än standardmjölk som växande barn har ett stort behov av och ibland kan få för lite av. Detta har diskuterats livligt på sistone.

Ytterligare argument är att 9 av 10 barn får i sig för mycket mättat fett jämfört med rekommendationen (enligt riksmaten 2003). Teoretiskt sett kan man naturligtvis servera Bregott om man vill, men då finns det i princip inget utrymme kvar för att servera mjölk, eller andra livsmedel med mättat fett såsom ex korv.

I Svedalas skolplan (politiskt beslut) står det bl.a. att barnen ska serveras näringsriktig kost. Detsamma står det i skollagen.

Jag hoppas att detta resonemang och argument kan vara till hjälp att förstå varför vi gör dessa livsmedelsval.

Med vänlig hälsning

Xxx Xxxxxx, kostchef.

– ◊ –

Öppet svarsbrev

Vi bad en av Sveriges främsta experter inom området, biokemisten och barndoktorn Björn Hammarskjöld, att kommentera de argument som framförs i kostchefens svarsbrev.

Argumenten speglar de som många kostchefer landet runt hänvisar till i ett försök att rättfärdiga sitt beslut om ”kostdiktatur” när det gäller mjölk och matfett. När det gäller övriga livsmedel gäller valfrihet, vilket är ytterst märkligt.

Detta öppna svar riktar sig till alla kostchefer landet runt som fortfarande påtvingar skolbarnen lightprodukter.

– ◊ –

Mora den 5 juni 2011.

Hej Xxx!

Som gammal barndoktor vill jag kommentera och korrigera några smärre missförstånd i ditt brev. Som synes så växlar jag format på texten för att man skall kunna se vem som skrivit vad.

Hej!
Andreas Eenfeldt är en nyligen examinerad läkare (driver bloggen Kostdoktorn), han torde därmed ha begränsat med erfarenhet inom området, och bedriver veterligen ingen forskning inom detta område. Att påstå sig veta mer och bättre än både svenska och internationella experter är förvånande.

Andreas Eenfeldt är nyligen specialist i allmänmedicin, han har därmed minst 7 års erfarenhet som läkare. Att bedriva forskning inom området kan göras på flera sätt. Ett sätt är att, som dr Eenfeldt gör, ägna sig åt litteraturforskning och sammanställa den kunskap, både äldre och ny, som redan finns sedan flera tusen år. Man kan gå till www.kostdoktorn.se för att se vilka vetenskapliga artiklar han baserar sin kunskap på. Det är ett avsevärt antal referenser han hänvisar till.

Att margarin eller lättprodukter ökar sjukdomar som astma, eksem mm saknas belägg för. Enstaka studier ändrar inte de vetenskapliga rekommendationerna.

Det bör påpekas att all forskning efter McGovernkommitténs politiskt färgade kostråd från 1977 har gått ut på att vetenskapligt söka bevisa att kostråden är korrekta. SBUs rapport ”Mat för diabetes” kom efter 2 års utredande ut den 2 maj 2010. Den 5 maj 2010 har SBU gett ut den tredje versionen av samma rapport. Det står i alla versionerna att ”Den vetenskapliga grunden för kostråden är synnerligen bräcklig”. Detta innebär att vetenskaplig grund saknas för Livsmedelsverkets kostråd. Den som har läst mer finner att SBU har begränsat forskningsunderlaget till tiden från och med 1980. Därmed har SBU uteslutit den grundläggande forskningen inom nutrition, fysiologi, biokemi och hormonlära som har skett före 1980, det är den samlade kunskapen sedan flera tusen år som verkar ha förkastats. Får människan för litet livsnödvändigt fett som ersätts av giftiga kolhydrater får människan ökade sjukdomar som astma, eksem, övervikt, hjärtsjuka, diabetes, cancer och Alzheimer. Detta har övertygande visats redan vid mitten av förrförra seklet och bekräftats upprepade gånger sedan dess.

Det finns mycket bra information på Livsmedelsverkets hemsida.

Jag håller med. På Livsmedelsverkets hemsida står det att protein, fett, vitaminer och mineraler är livsnödvändiga, man måste äta tillräckliga mängder av dessa ämnen. Men det står också att kolhydrater av Livsmedelsverket betecknas som ”tomma kalorier” som i stort saknar vitaminer och mineraler jämfört med animalisk mat. Varför ska barn då äta ”tomma kalorier” och därmed späda ut den livsnödvändiga näringen?

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Mat-i-forskola-och-skola/Lattmjolk-ochlattmargarin/ , med alla argument för lättmargarin och lättmjölk. Den samlade vetenskapen och näringsrekommendationerna överensstämmer väl med nordiska och internationella rekommendationer.

Läser man hela den samlade vetenskapen så får man en annan bild än den av Livsmedelsverket starkt selekterade ”vetenskap” som Livsmedelsverket har samlat ihop. Varför redovisas exempelvis inte denna svenska studie? Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden). Cancer Causes Control. 2002 Dec;13 (10):883-93

Som professionella matlagar i en offentlig verksamhet följer vi de svenska näringsrekommendationerna. Jag menar att man gör sina barn en björntjänst, om man vill att barnen skall serveras det som innehåller mest mättat fett och som man med dagens kunskaper vet påverkar hälsan negativt. Hur ni som föräldrar gör i hemmet är naturligtvis upp till var och en.

Livsmedelsverket verkar inte ha insett att det som kallas ”mättat fett” är animaliskt fett med likartad sammansättning hos alla däggdjur med samma temperatur på omkring 37ºC. För att fetterna i våra cellmembran och fettdepåer ska fungera måste fetterna har en lämplig sammansättning för att få rätt smälttemperatur på fettet. Mättat fett har högre smälttemperatur än enkelomättat fett som har högre smälttemperatur än fleromättat fett. Ister är fast i rumstemperatur medan olivolja med enkelomättade fettsyror stelnar i kylskåp och rapsoljan med mycket fleromättade fetter förblir flytande i kylskåp.

Animaliskt fett består naturligt av knappt hälften mättat fett, knappt hälften enkelomättat fett och omkring 5 % fleromättat fett.

Fiskar, som lever i en betydligt kallare miljö, har därför en högre halt av fleromättade fettsyror för att få rätt smälttemperatur anpassad till fiskens omgivning.

Kompassolja, även kallad hovolja, har en hög andel fleromättade fettsyror för att dämpa kompassnålens rörelser. Kompassoljan extraherades från hästhovar vintertid, hästens hovar har en betydligt lägre temperatur än hästens kropp, annars skulle hästen på grund av energibrist frysa ihjäl vintertid om hovarna skulle vara lika varma som kroppen. Så därför har fettet runt hästarnas hovar en hög halt av fleromättade fetter, precis på samma sätt som arktiska fiskarter.

När det gäller lättmargarin finns det ingenting i margarin som inte finns i andra livsmedel, ingen ingrediens är unik på något sätt.

Lättmargariner innehåller ett dyrt vatten samt en hel del industriella restprodukter som organiska nickelföreningar, hexan med flera extraktionshjälpämnen som saknas i riktigt smör. Dessutom innehåller en del margariner på tok för mycket fleromättade fettsyror som ökar risken för bröstcancer.

Omestrade fetter är något annat än naturliga fetter. Omestring innebär att man slumpmässigt byter plats för de fettsyror som ingår i triglyceriderna En triglycerid består av glycerol som till sig kan binda upp till tre fettsyror. Dessa fettsyror kan vara tre lika eller (vanligast) tre olika fettsyror. Triglyceridens egenskaper beror på i vilken ordning de olika fettsyrorna sitter fast på glycerolmolekylen liksom även vilken storlek och mättnad/omättnad de olika fettsyrorna i triglyceriden har.

Allt är mycket mer komplicerat än vad som kan beskrivas här. Det har inte visats att dessa omestrade fettsyror är helt ofarliga för oss, på vare sig kort eller lång sikt, medan andreförfattaren i artikeln om fleromättade fetters orsakande av bröstcancer (ovan), arbetar som hög tjänsteman på Livsmedelsverket som rekommenderar att vi ska äta, som det verkar, cancerframkallande mängder fleromättat omega-6.

Livsmedelsverket verkar sakna kunskapen, slutledningsförmågan och logiken då det gäller fetter och omega-6.

När det gäller lättmjölk innehåller den mer D-vitamin än standardmjölk som växande barn har ett stort behov av och ibland kan få för lite av. Detta har diskuterats livligt på sistone.

Mängden vitamin D3 i vitaminiserad mjölk är ytterst låg så för att ett barn ska få i sig 800 IE vitamin D3 så behöver barnet dricka 44 dL mjölk om dagen. Så detta är ett orimligt och ologiskt skäl.

Ytterligare argument är att 9 av 10 barn får i sig för mycket mättat fett jämfört med rekommendationen (enligt riksmaten 2003). Teoretiskt sett kan man naturligtvis servera Bregott om man vill, men då finns det i princip inget utrymme kvar för att servera mjölk, eller andra livsmedel med mättat fett såsom ex korv.

Vi måste noga skilja på animaliskt fett, det fett människan består av till minst 10 viktsprocent, och vegetabiliskt fett. Eftersom människan har minst 10 viktsprocent animaliskt fett med sammansättningen enligt ovan måste detta fett sakna skadliga egenskaper, annars skulle däggdjuren självdött sedan eoner.

Kolhydrater är däremot giftiga i högre koncentrationer än 6 mmol/L (mM). Det är därför som vi har en perfekt reglering av blodglukoshalten i blodet med hjälp av vårt katastrofförhindrande hormon insulin. Mindre än 3 mM glukos i blodet gör att röda blodkropparnas hemoglobin inte kan lämna ifrån sig syret till cellerna runt om kapillärerna, vi kvävs internt lika effektivt som om vi ströpes. 70 kg människa har lika många gram glukos i blodet som blodglukosvärdet i mM anger. Har man 5 mM i blodet finns det sammanlagt 5 g glukos i blodet. Tillför man 5 g glukos så ökar blodglukosvärdet från 5 mM till 10 mM, insulinet träder in för att på snabbast möjliga sätt normalisera blodglukosvärdet. Bland alla de saker som insulin gör är att stoppa upp fettförbränningen, öka kroppens förbränning av glukos via ättiksyra till energi, koldioxid och vatten. Sedan blir det för mycket ättiksyra som levern polymeriserar till mättat fett på upp till 18 kolatomers längd, stearinsyra som vi gör stearinljus av. Levern blir förfettad och kan i allvarliga fall av kolhydratöverbelastning även ge icke alkoholorsakad skrumplever.

Fruktsocker, som finns i sackaros (=strösocker) och frukt, är en giftig aldehyd som levern omedelbart måste avgifta genom att omvandla fruktosen via ättiksyra till fett. Vi kan inte mäta fruktoshalten i blodet med en glukosmätare så därför vet vi inte hur mycket fruktos det finns i blodet.

Ett blodglukos över 30-50 mM ger en dödlig sockerförgiftning. Sedan vill Livsmedelsverket att man ska äta osannolika 375 g glukos om dagen. 60 E% kolhydrater hos normalt aktiv kvinna är 1 500 kcal. Det finns 4 kcal/g kolhydrat vilket ger 375 g kolhydrater (glukos=socker=kolhydrater).

I Svedalas skolplan (politiskt beslut) står det bl.a. att barnen ska serveras näringsriktig kost. Detsamma står det i skollagen.

Detta är alldeles utmärkt! I Livsmedelsverkets personalhandbok ”Mat för spädbarn och småbarn” står det: ”Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras”.

Det är därför omöjligt för vare sig politiken eller skolan att besluta vad barnen serveras I skola och barnomsorg. Det är föräldrarna som bestämmer. Som exempel kan nämnas att barn till veganer bestämmer att växande barn får en näringsfattig mat som skolan inte överprövar på något sätt.

Livsmedelsverkets påpekar att protein och fett är livsnödvändiga medan kolhydrater saknar denna egenskap och Livsmedelsverket kallar själva kolhydrater för ”tomma kalorier”.

Slutsatsen av dessa Livsmedelsverkets konstateranden är att barn i alla åldrar ska ha en näringsriktig kost innehållande protein i form av kött, fisk, ägg samt rikligt med nyttigt animaliskt fett och barn får därför också slippa alla tomma kalorier i form av fetmagenererande kolhydrater som bara späder ut den livsnödvändiga riktiga maten.

Det bör kanske påpekas att det är mycket billigare att ge barn (och vuxna) en näringsriktigt fettrik måltid än en näringsfattig kolhydratrik måltid. 1 000 kcal i form av gurka innebär vid normalpris på gurka (30 SEK/kg) en kostnad på 214 SEK (14 kcal/100 g ger 7,14 kg gurka) medan 1 000 kcal fett i form av ister ger en kostnad av 3,55 SEK (900 kcal/100 g ger 0,111 kg ister à 32 SEK/kg) Det är alltså upp till 60 gånger (eller mer!) dyrare att ge barn ”tomma kalorier” i stället för näringsriktig mat.

Jag hoppas att detta resonemang och argument kan vara till hjälp att förstå varför vi gör dessa livsmedelsval.

Det verkar vara dags för Svedalas politiker och tjänstemän att skaffa mer information från befintlig forskning.

Med vänlig hälsning
Xxx Xxxxxx, kostchef

Vänligen
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i barnmedicin
Filosofie licentiat i biokemi (1971)

Pensionär

P.S. Jag ställer gärna upp för att ge mer utbildning inom detta för våra barn synnerligen viktiga område. D.S.

bjorn@hammarskjold.nu

– ◊ –

Vår kommentar och vårt förslag till ansvariga politiker

Det är ställt utom allt tvivel att det råder olika uppfattningar och då skall kommunen erbjuda alternativ!

Den enkla och snabba lösningen är att ansvariga politiker fattar följande beslut;

Beslut

Skolor och förskolor bör följa Livsmedelsverkets rekommendationer, men också erbjuda standardmjölk, standardfil, standardyoghurt och riktig smör eller bredbart smör som alternativ.

Vidare bör barnen i förskolan serveras standardmjölk, standardfil, standardyoghurt och riktigt smör eller bredbart smör, såvida inte föräldrar skriftligen kräver lightprodukter till sina barn.

Ett enkelt majoritetsbeslut, där kommunens politiker slipper att generellt utmana Livsmedelsverket. Ett beslut som gör att kommunen slipper att påtvinga skolbarnen det de inte vill ha och man slipper att utmana föräldrarna.

Vi vill påpeka att i Livsmedelsverkets personalhandbok ”Mat för spädbarn och småbarn” står det uttryckligen att:

”Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras”

Ett beslut som därtill skulle spara upptill 400.000 kronor per år i Svedala kommun och som skulle ge nöjdare och mindre hungriga barn, som då lättare kan koncentrera sig och tillgodogöra sig undervisningen.

Avslutningsvis vill vi instämma i att detta är en politisk fråga som inte kan överlåtas till dietister och kostchefer.

Uffe Ravnskov, med. dr., docent, har uttryckt det på följande sätt;

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

700 svar på ”Vi krävde ett alternativ till light för vår treåring!”

 1. Doktor Björn Hammarskjöld ifrågasatte häromdagen sjukhusmaten i en intressant debattartikel i Aftonbladet;

  SJUKHUSEN SVÄLTER SINA PATIENTER.

  Med mer fett och färre kolhydrater tillfrisknar man snabbare. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har funnit att patienter svälter på sjukhus. Orsaken verkar vara kostråd baserade på Livsmedelsverkets rekommendationer.

  Läs mer … http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article13109692.ab

  ”Gammal hederlig fysiologi, och även Livsmedelsverket, säger att protein, fett, vitaminer och mineraler är livsnödvändiga näringsämnen. Kolhydrater är enligt Livsmedelsverket bara tomma kalorier som vi inte behöver.

  Trots det rekommenderar Livsmedelsverket upp till 60 procent kolhydrater av den totala dagsenergin (energiprocent eller E%). Dessa kolhydrater tränger undan de livsnödvändiga ämnena och kan ge näringsbrist. Detta gäller ännu mer dem som på grund av sjukdom redan har en dålig aptit och måste trötta ut sig med att tugga tomma kalorier i form av hårt bröd flera timmar per dag.
  :
  Till sist: många tror att kostnaderna skulle stiga om vi gav patienterna riktig mat i tillräcklig mängd men det stämmer inte. Hårda brödbitar är förvånansvärt dyra per kalori. Dessutom minskar vårdkostnaderna eftersom en välnärd patient fortare blir frisk.

  Det är hög tid att sjukhusen ger patienterna mat som hjälper dem att bli friska!”

  Även här har man uppenbara svårigheter att tolka Livsmedelsverkets kostrekommendationer och även här verkar de vara dåligt underbyggda och t.o.m. direkt skadliga.

 2. Det intressanta med hela den här debatten om kosten är att det skulle krävas så mycket vetenskap, och medicinsk sådan för att äta så som människan har gjort i miljoner år. Vi behöver här inte gå längre tillbaka än till 1950-60 talen då jag själv var barn och växte upp i skogarna i Värmland. Alla åt då fett, kött och fisk och drack mjölken så som den kom direkt från ladugården. Det fanns praktiskt taget inga feta människor och ffa inga feta barn. Att diverse kostchefer landet runt nu tror att de skall vara så ”vetenskapliga” och lyssna på livsmedelverket kommer att leda oss in i en ren katastrof om det inte redan gjort det. Vi kan se det överallt ute på gator och torg – folk blir bara fetare och fetare därför att de så gott de kan följer råden. Alla som satt sig in i denna fråga ordentligt förstår och inser direkt hur felaktiga kostråden från Livsmedelsverket är. När det sedan gäller skolbarn, så måste det väl ändå vara föräldrarna som bestämmer vad deras barn skall äta och vi som sysslar med frågan vet att alla barn som har så medvetna föräldrar att de minskat på barnens kolhydrater och i stället ger dem riktig mjölk, fett, kött, fisk och skaldjur är smala och friska. Därför vill jag avslutningsvis gratulera Marita Hinsell till att ha förstått hela problematiken och önska Dig lycka till i din kamp mot kostchefer, byråkrater och politiker.

  Christer Enkvist, nyligen pensionerad överläkare och medicinsk rådgivare i VG region.

 3. Först vill jag ge en eloge till den mamman som kämpar för att hennes treåring skall slippa konstgjorda fetter och avfettat mjölk på dagis. Jag vet av erfarenhet hur jobbigt det är. Det är så lätt att ge upp. Man vill ju inte betraktas som besvärlig och så är man rädd att det går ut över barnen.
  Så blir jag väldigt tacksam för de nyttiga argument den kloke, kunnige dr Hammarsköljd framför. När man läser vad han skriver så är det en gåta hur kostansvariga fortfar att sitta fast i margarin och lättmjölksträsket.
  Jag har respekt för dem som arbetar med mat och de har ett jätteviktigt jobb. Jag tror att de är klokare än vad som synes. De kostansvariga på skolor som jag talad med, det är några stycken, håller helt med mig om att barn skall ha serveras smör och helmjölk . Ändå serverar de margarin och lättmjölk varje dag i skolan! De skulle inte drömma om att använda margarin och lättmjölk hemma.
  De upplevde sig som offer för olika omständigheter, som de inte riktigt kunde redogöra för. Livsmedelsverket….Vi följer regler.. Vi måste göra som alla andra….Det är inköp som bestämmer….
  Jag skulle önska att man gjorde en palatsrevolution och kapade bundenheten med livsmedelsverket och använde sunt förnuft. Nej, man behöver inte ens kapa banden med Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets råd är bara rekommendationer.

 4. Jag börjar sakteliga känna att jag gör någonting bra som kräver alternativ till lättprodukter i förskolan. Tack för en matnyttig sida som gör att man orkar kämpa för vad man tror på!

  Stöd mitt medborgarförslag i Finspång genom att hjälpa mig att lägga upp Finspångs kommun på namninsamling. se, snälla den som kan. Mina internet/datorkunskaper är begränsade.

  MVH
  Johanna Karlsson

 5. Hej alla!
  Tack för uppbackning! http://www.nt.se/finspang har idag publicerat en artikel om mitt medborgarförslag. Kommentera gärna artikeln i tidningen. Kostchefen i Finspångs kommun menar att Livsmedelsverkets rekommendationer följs för att det är det bästa för våra barn. Det har man kommit fram till i samråd med dietister och närsjukvård. Helt galet att dessa funktioner i samhället är motvilliga att ta till sig nyare forskning.

 6. Fakta; Medborgarförslag.
  Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom förslagsrätten ges medborgare möjligheter att påverka den lokala politikens utformning direkt. Cirka två tredjedelar av Sveriges kommuner har infört möjligheten till medborgarförslag.

  Wikipedia om medborgarförslag;
  Medborgarförslag är i somliga kommuner ett medel för medborgare i kommunerna att väcka talan i kommunfullmäktige. I Sverige har 194 av 290 kommuner samt nio av Sveriges 20 landsting och regioner infört medborgarförslag. I december 2006 genomfördes en undersökning av dessa kommuner och landsting med syftet att få en bild av vilken syn kommuner och landsting har på medborgarförslag. Resultaten visar att kommunerna i genomsnitt fått 26 förslag och landstingen 17 stycken under de senaste två åren. En mindre andel av kommunerna (16 procent) har fått fler än 51 förslag. Nämnas kan Melleruds kommun, som under 2007 fick mottaga hela 100 medborgarförslag av skiftande karaktär från en och samma person. Vilket ledde till att medborgarförslagsystemet avskaffades av en enig fullmäktige i juni 2007. Det finns inget landsting som fått fler än 20 förslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag utnyttjas såldes i högre grad i kommunerna än i landstingen.

  KOSTDEMOKRATI är en såpass viktig fråga att medborgarförslag är berättigat!

  Fortsätt gärna att informera oss, besökare och medlemmar, om hur det hela utvecklas på forumet ”Svedala”, er egen ”blogg”. Forumsmedlemmar behöver bara trycka på ”Visa olästa inlägg” för att se nya inlägg (webbplatsen håller ordning på vilka inlägg som respektive medlem redan har läst).

  Observera att du måste bli medlem på både webbplatsen och på forumet för att kunna utnyttja alla faciliteter. Se hur du blir medlem under ”Snabbiinfo”. Helt gratis.

Kommentera