Extrema nivåer av GMO-växtgiftet RoundUp upptäckta i mat

– äter du denna toxiska förorening?

Detta är en artikel från dr Mercolas webbplats tolkad till svenska. Jag uppmanar dig att även läsa originalet med viktiga länkar, bilder och videos.

Artikeln beskriver hur hård kampen kan blir när man väl släppt ut anden ur flaskan.

“Extreme” Levels of Roundup Detected in Food—Are You Eating This Toxic Contaminant?

Därför måste vi i Europa/Sverige med näbbar och klor förvara oss mot GMO- bombmattan från Monsanto och andra biotech-företag.

År 2009 konstaterade en fransk domstol att Monsanto ljuger, genom att i reklamen falskeligen uppge att deras ogräsmedel Roundup var ”biologiskt nedbrytbart”, ”miljövänligt” och att det ”lämnade jorden oförstörd.”

Vi börjar nu förstå hur falska sådana påståenden är när en banbrytande studie 2013 visade på en tidigare okänd skada orsakad av glyfosat, som är den aktiva ingrediensen i RoundUp.

Forskningen visade att glyfosatrester, som förekommer i de flesta förädlade livsmedel i västerländsk kost på grund av genetiskt manipulerade sockerbetor, majs och soja,;

”förstärkte de skadliga effekterna av andra kemiska restprodukter i livsmedel och miljögifter, som rubbar normala kroppsfunktioner och framkallar sjukdom.”

En ny norsk studie publicerad i Food Technology 1 fann att genetiskt manipulerad (GMO) soja innehåller höga halter av glyfosat, men har också ett sämre näringsvärde. Detta ledde forskarna till att ifrågasätta både kvalitet och säkerhet.

Uppgifter tyder på att glyfosat kan vara den avgörande faktorn i Argentinas befolknings växande hälsoproblem. Fosterskador och cancer har skjutit i höjden i jordbruksområden där man odlar GMO-majs och GMO-soja.

Om du äter ”förädlade” livsmedel, äter du Glyfosat

Nästan 500.000 kg glyfosat sprids både över konventionella och GMO-grödor i världen varje år. De största mängderna får GMO-grödor. Lätt att inse att med industritillverkade livsmedel innehållande soja och vegetabiliska oljor får man i sig giftiga föroreningar.

Samma sak gäller för kött från djur som fötts upp i trånga utfodringsutrymmen (CAFOs), med soja som stapelvara.

Som det påpekas i artikeln av Rodale Nyheter 3

”Den med ogräsmedel spetsade sojan hamnar i tusentals vanliga förpackade livsmedel och som foder för djur som; grisar, kor, höns och kalkoner.”

Hur kommer det sig? Genetiskt modifierade grödor manipuleras på ett sätt som aldrig skulle kunna vara möjligt i naturen, så att växter som majs, soja, raps, bomull och sockerbeta kan stå emot höga doser av ogräsmedel innehållande glyfosat, som normalt skulle döda dem.

Resultatet? Roundup i mat som människor och husdjur äter. ”

Se upp! Glyfosat är ett system-miljögift

Glyfosat-kontamination är systemisk, vilket betyder att det är närvarande i varje cell av växten, från rot till topp. Det är inte bara en lokal förorening, som sker vid besprutning av många andra jordbrukskemikalier.

Normalt kan du skölja och tvätta dina grönsaker för att ta bort merparten av aktuella rester. Men glyfosat kan man inte skölja eller tvätta bort. Detta gäller både för foder- och livsmedelstillverkare.

Det är en viktig orsak till att undvika industritillverkade livsmedel, utöver det att industriellt bearbetade livsmedel är dåliga ur näringsmässig synpunkt.

Det är värre än så. Bevisen hopar sig om riskerna för hälsan och lantbrukarna måste öka sin användning av kemikalien, eftersom ogräset utvecklar resistens mot giftet.

Till råga på allt har Environmental Protection Agency (EPA) nyligen betydligt höjt de tillåtna nivåerna av glyfosat i livsmedel.

Tillåtna halter har mångfaldigats

Tillåtna halter i oljeväxter som soja har fördubblats, från 20 ppm till 40 ppm bara sedan 2013 Man ökade också den tillåtna föroreningsnivån av glyfosat i annan mat – i många livsmedel ökade man den tillåtna mängden 15-25 gånger.

GMO-Soja är INTE ”väsentligen likvärdig” med icke-GMO soja, säger forskarna.

Den norska studien som hänvisas till har undersökt föroreningsnivåer och näringsmässiga innehållet i tre sorter av Iowa-odlade sojabönor:

 1. RoundUp Ready sojabönor.
 2. Konventionella sojabönor som odlas med hjälp av RoundUp ogräsmedel.
 3. Ekologiska sojabönor som odlas utan jordbrukskemikalier.

I genomsnitt innehöll GMO-sojan 11.9 miljondelar (ppm) av glyfosat. De högsta resthalter som hittats var 20,1 ppm. Däremot hittades inga rester i de konventionella och de ekologiska sorterna (liknande resultat finns i en näringsanalys av GMO- majs för 2012, som visade sig innehålla 13 ppm av glyfosat, jämfört med 0 i icke-GMO-majs.).

Detta har allvarliga implikationer för amerikaner, som i genomsnitt äter 88 kg genmanipulerade livsmedel om året. 7 I en artikel i The Ecologist, 8 påpekar två av forskarna att dessa nivåer är mer än två gånger högre än det som Monsanto själva har kallat ”extrema nivåer:”

Alla de individuella proverna av GMO-sojan innehöll rester av både glyfosat och AMPA i genomsnitt 9,0 mg/kg. Detta är mer än vad som gäller för många vitaminer.

Monsanto (tillverkaren av glyfosat) har hävdat att rester av glyfosat i GMO-soja är lägre än i konventionella sojabönor, där glyfosatrester har mätts upp till 16-17 mg/kg (Monsanto 1999). Dessa rester, som finns i icke-genmodifierade växter, måste sannolikt ha varit där på grund av bruket att bespruta före skörd.

Ett annat påstående av Monsantos är att resthalter på upp till 5,6 mg/kg i GM-soja representerar ”…extrema nivåer, och mycket högre än de som man vanligen mäter upp…” (Monsanto 1999). ”

Forskarna fann också näringsmässiga skillnader mellan de tre typerna av soja. Jämfört med konventionellt odlad och GMO-soja, innehöll ekologiska sojabönor högre nivåer av protein och zink, samt lägre nivåer av omega-6.

Enligt författarna:

”Denna studie avvisar att GMO- soja i” huvudsak motsvarar konventionella sojabönor.”

Toxicitet av RoundUp har grovt underskattats

De norska forskarna påpekar också att den potentiella toxiciteten av RoundUp sannolikt har varit kraftigt underskattad, eftersom toxiciteten inte enbart kan hänföras till den aktiva substansen, glyfosat.

Varning-miljöfara ”När tillsynsmyndigheter bedömer säkerhet hos bekämpningsmedel testar de bara de aktiva substanserna. Detta behöver inte visa verkligheten, eftersom det i praktiken är hela ogräsmedlet med alla sina ingående komponenter som används (det finns många RoundUp varianter).

Därför är det relevant att beakta, inte bara den aktiva ingrediensen, i detta fall glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA , men även andra föreningar som ingår i bekämpningsmedlet eftersom dessa ökar toxiciteten ,”skriver de”.

Så när du ser att ”inert” eller ”inaktiva ingredienser” anges på etiketten av ett bekämpningsmedel eller ogräsmedel, försök då att förstå att allt detta betyder bara att dessa ingredienser inte kommer att skada skadedjur eller ogräs . Detta visar hur federal lag klassificerar ”inerta” ingredienser i bekämpningsmedel.

Det betyder INTE att dessa ingredienser inte är skadliga för DIG dina barn eller dina husdjur. I själva verket, visade en studie år 2012 12 att inerta ingredienser, som lösningsmedel, konserveringsmedel, tensider och andra tillsatser är allt annat än ”inaktiva”.

De kan, och gör ofta så, att de bidrar till en produkts toxicitet på ett synergistiskt sätt – även om de var och en för sig inte är toxiska.

Vissa adjuvanser i glyfosatbaserade ogräsmedel befanns också vara ”aktiva elemen” toxiska för mänskliga celler”, som kan adderas till riskerna med glyfosatet. Det är värt att notera, att enligt forskarna, kan dessa cellskador och/eller celldöd orsakas av resthalterna på Roundup-behandlade grödor, liksom från gräsmattor och trädgårdar där RoundUp tillämpas för ogräsbekämpning.

De misstänker också att Roundup kan orsaka missfall och onormal fosterutveckling genom att störa hormonproduktionen 13 – problem som har skjutit i höjden i Argentina efter införandet av GMO-soja.

En kombination av Roundup och gödningsmedel har också fått skulden för tiotusentals dödsfall bland bönder i Sri Lanka, Indien och Centralamerikas Stillahavskusten (El Salvador, Nicaragua och Costa Rica).

Medfödda missbildningar hos barn skenar i lantbruksområden i Argentina

Som påpekas i den presenterade BBC radiorapporten 14 ovan, har Argentina blivit en av världens största producenter och exportörer av GMO-soja och majs. Samtidigt har landet upplevt en explosion av missfall, fertilitetsproblem och onormal fosterutveckling.

I provinsen Chaco, har fosterskador fyrdubblats på tio år efter införandet av GMO-grödor.

Man oroas i landets stora GMO-bälte, särskilt för folkhälsan.

I den norra provinsen Chaco, vill ministern för folkhälsa ha en oberoende kommission för att utreda fall av cancer och förekomsten av barn som föds med funktionshinder,”

Fosterskador

BBC reportern 16”Pressly intervjuar Dr Andres Carrasco på universitetet i Buenos Aires, som publicerade en studie 2010 som visar att glyfosat kan orsaka fosterskador i djurembryon.

Pressly frågar Carrasco – vad borde ha skett efter att du publicerat din studie ”Mycket enkelt”, säger Carrasco. ”Regeringen i Argentina – borde kräva ett moratorium.”

”Men då ifrågasätter du hela modellen? frågar Pressly – vad betyder det för Argentinas ekonomi?”.

”Vad händer om vi förgiftar vårt folk?” frågar då Carrasco.

Besprutning med växtgiftet Glyfosat – RoundUp
Argentina

På mer än 18 miljoner hektar i Argentina odlas GMO-soja, där sprutas mer än 300 miljoner liter bekämpningsmedel. I byn Malvinas Argentinas, som är omgiven av sojaplantager, är graden av missfall 100 gånger fler än det nationella genomsnittet, på grund av glyfosat.

Enligt Dr Medardo Vasquez, en specialist på neonatala barn på barnsjukhuset i Cordoba, som presenteras i dokumentärfilmen People and Power – Argentina: The Bad Seeds

”Jag ser nyfödda barn, varav många är missbildade. Jag måste berätta för föräldrarna att deras barn dör på grund av jordbruksmetoderna. I vissa områden i Argentina är det den främsta dödsorsaken för barn under ett år som dör p.g.a. missbildningar.”

När mat blir gift …

Vad bioteknikindustrin, med Monsanto i spetsen har lyckats göra är att förvandla mat till gift … bokstavligt talat, och på mer än ett sätt. Glyfosat, som vi nu vet förorenar hela plantans system och inte kan tvättas bort, har även ett antal andra förödande biologiska effekter, inklusive följande:

Näringsbrist, eftersom glyfosat immobiliserar vissa näringsämnen och förändrar närings-kompositionen av den behandlade grödan Störningar av biosyntesen av aromatiska aminosyror (dessa är essentiella aminosyror som inte produceras i kroppen som måste tillföras via kosten).

Ökad toxin exponering (detta inkluderar höga nivåer av glyfosat och formaldehyd i maten själv) Nedskrivning av sulfat transporter och svavel metabolism; sulfat-brist.

Systemisk toxicitet-en bieffekt av extrema störningar av mikrobiell funktion i hela kroppen; nyttiga mikrober i synnerhet, möjliggör överväxt av patogener Gut dysbios (obalans i tarmbakterier, inflammation, läckande tarm och födoämnesallergier såsom glutenintolerans).

Förstärkning av skadliga effekter av andra livsmedelsburna kemiska rester och miljögifter till följd av glyfosat stänger av funktionen för avgiftande enzymer Skapande av ammoniak (en biprodukt som skapas när vissa mikrober bryter ner glyfosat), vilket kan leda till hjärninflammation i samband med autism och Alzheimers sjukdom.

Glyfosat är en orsak till en epidemisk utbredning av ”moderna sjukdomar”

Vissa forskare tror glyfosat mycket väl kan vara en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av ett brett utbud av moderna sjukdomar och tillstånd, inklusive, men inte begränsat till:

 • Autism Gastrointestinala sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom, kronisk diarré, kolit, och Crohns sjukdom.
 • Fetma.
 • Allergier.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Depression.
 • Cancer.
 • Infertilitet.
 • Alzheimers sjukdom.
 • Parkinsons sjukdom.
 • Multipel skleros.
 • ALS och mer

Hur skyddar du dig och din familj från detta genomgripande gift?

Detta är väl skäl nog för att bli en nitisk etikettläsare för att undvika majs, soja eller sockerbetsingredienser. Helst skall man välja produkter med etiketten USDA 100% organic label när man köper förädlade livsmedel, för att undvika att exponera sig för jordbrukskemikalier, som säkerligen inte är begränsade till RoundUp.

Gör dock inte misstaget att förväxla etiketten med märkt ”naturlig”. Etiketten ”naturlig” bygger inte på några standardkrav och är ofta missbrukad av försäljare av GMO- produkter.

Odlare och tillverkare av organiska produkter som bär USDA sigillet, å andra sidan, måste uppfylla de strängaste ekologiska kraven.

Min personliga rekommendation är att helt avstå från bearbetade livsmedelsprodukter. Ta fram en bra kokbok och börja laga mat från grunden med hjälp av ekologiska ingredienser.

Detta är nyckeln till optimal hälsa. Köttet måste komma från djur uppfödda på gräs. Det är också klokt att sluta använda RoundUp runt ditt hem, där barn och husdjur kan komma i kontakt med det.

Biologiskt Jordbruk är vägen ur den här röran

Förra året intervjuade jag (dr Mercola) dr Elaine Ingham, en internationellt erkänd expert på hållbar markvetenskap. Enligt Dr Ingham och andra markexperter, är lämpligt mikrobiellt liv i jorden grunden för det framgångsrika jordbruket. Nyttiga arter av bakterier, svampar, protozoer, och daggmaskar – som alla bidrar till att plantan växer på ett antal olika sätt.

Det som de verkligt näringsrika växterna kräver är faktiskt det som kommer från dessa nyttiga mikroorganismer i jorden, som tar mineralmaterialet i jorden och omvandlar det till en växttillgänglig form.

Utan dessa mikrober så kan inte växter nå sin maximala genetiska potential, vilket är en av anledningarna till att jag (dr Mercola) inte är en tillskyndare av hydrokultur, som i själva verket bara växer i kemikalier och utan mikrober.

Det kemiska jordbruket är en uppfinning som har visat sig vara ohållbar och vi måste göra lämpliga förändringar, om vi vill att våra efterkommande skall överleva på den här planeten.

Biotech företag har tagit över jordbruket, och det är en mycket lönsam verksamhet. Det gör i bokstavlig mening vår mat giftig och jordbrukskemikalier gör våra vattentäkter odrickbara och olämpliga för det marina livet.

Stöd dina sina lokala ekologiska bönder det är bra både för miljön och för din familjs hälsa. Ett annat alternativ är att börja odla själv. Groddar är utmärkt att börja med om du är nybörjare. I din sallad, kan de öka näringsinnehållet i din måltid. Jag rekommenderar dig även att stödja alla initiativ om GMO-märkning.

Den biotekniska industrin har tjänat på hemlighållande tillräckligt länge. Nu är det dags för dem att märka sina varor. Forskare säger att GMO-livsmedel INTE är likvärdiga med icke-GMO livsmedel. Vetenskapliga tester visar detta också. Vi har rätt att veta vad vi handlar.

Rösta med din plånbok, varje dag du handlar

De livsmedelsföretag på vänster på denna graf samlade ihop tiotals miljoner dollar under de senaste två märkningskampanjerna i Kalifornien och i staten Washington för att hindra dig från att veta vad som finns i maten.

Du kan förändra detta genom att byta till varumärkena till höger; som alla stod bakom I-522, Right to Know campaign. Rösta med din plånbok vid varje måltid. Genom att bojkotta GMO, kan du öka förutsättningarna för att ta tillbaka kontrollen över vår livsmedelsförsörjning.

Jag uppmuntrar dig att fortsätta att utbilda dig själv om genmanipulerade livsmedel. Dela med dig vad du lärt dig till familj och vänner.

Om inte ett livsmedel är certifierat ekologiskt, kan du anta att den innehåller GMO-ingredienser. T.ex. om det innehåller socker från sockerbetor, soja eller majs, eller något som utvunnits ur dessa produkter.

Källa: Dr Mercola … “Extreme” Levels of RoundUp Detected in Food—Are You Eating This Toxic Contaminant?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen