Vaccinering mot ”svininfluensa” räddade 6 liv – eller kostade ett okänt antal liv?

.

Mer an fem miljonerζ

Vad hade hänt med Sverige om mer än en
miljon svenskar drabbats av narkolepsi?

Hade Anders Tegnell då sagt ”Hoppsan”?

Vaccineringen kostade drygt 5 miljarder kr
och att lyfta 1/4 miljon fattigpensionärer
kostar 4,5 miljarder kronor … SVT

Hur prioriterar regeringen?

Massvaccinering räddade sex liv (?)

Sverige vaccinerade 60 procent av befolkningen mot svininfluensan, Tyskland bara 8 %. Trots det redovisar de båda länderna samma dödlighet. Den kostsamma massvaccineringen av över fem miljoner svenskar beräknas enbart ha räddat sex liv, visar SvD:s granskning.

Läs mer…

– ◊ –

60 liv räddades genom massvaccinering (?)

Massvaccineringen mot svininfluensan räddade omkring 60 liv i Sverige, enligt Smittskyddsinstitutet. Myndigheten hävdar nu att de siffror som presenterades tidigare i veckan var felaktiga.

Lös mer … Dagens Medicin

Dagens Medicin, kommentar
av Björn Hammarskjöld

Andelen vaccinerade hade ingen som helst samvariation med antalet döda. Det var två helt olika variabler. Se grafiken i SvD häromdagen.

Att som SMI sedan gör, lägga till siffror från 2010 och 2011 kan inte klassificeras annat än som förvrängande av siffror/statistik.

Liknar Ancel Keys ”Six countries study” från 1953 som visades vara forskningsfusk, upptäckt 1957 av Jerushalmi och Hilleboe. Se kortfilmen (2,5 minuter):

Samtliga myndigheter har att hålla sig till grundlagens 1 kapitel 9 § som säger att  domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet [Lag (2010:1408)]. Myndigheter förbjuds alltså att frisera fakta.

2012-02-16 20:17
Björn Hammarskjöld

.
Biverkningar av vaccinet enligt Läkemedelsverket:

[Obs. att denna information fanns innan vaccineringen startade]

Vissa som får vaccin får också biverkningar. När det gäller det vaccin som Sverige har köpt in, Pandemrix, så är biverkningarna kartlagda.

Biverkningarna är i de flesta fall milda och kortvariga.

Olika biverkningar drabbar ett varierat antal av de som får vaccinet:

[Siffran inom parentes avser antalet medborgare som får biverkningarna vid fem miljoner vaccinerade]

 • 1 av 10 får huvudvärk, feber, trötthet, muskelvärk, ledvärk, smärta samt klåda på injektionsstället. [500.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 100 får frossa, influensaliknande symtom och svullna körtlar samt värmekänsla och klåda på injektionsstället. [50.000 – 500.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 1 000 får bland annat stickningar i händer och fötter, sömnighet, yrsel, diarré, kräkningar, sömnlöshet. [5.000 – 50.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 10 000 får generella hudreaktioner och nässelfeber. [500 – 5.000 medborgare]
 • Färre än 1 av 10 000 får kärlinflammation som kan orsaka hudutslag, ledvärk och njurpåverkan, neurologiska störningar, nervinflammation samt Guillain-Barrés syndrom som är en typ av förlamning.
  [Om fem miljoner medborgare vaccinerar sig innebär det att 500 riskerar allvarliga neurologiska skador. Vilket verkar stämma.]

Både allmänhet och sjukvårdspersonal kan anmäla upplevda biverkningar direkt på Läkemedelsverkets hemsida.

Källa: Läkemedelsverket

Kommentar:

För att få lite perspektiv kan de vara värt att notera att vid en normal influensa brukar 1000 – 2000 svenskar dö varje år. Svininfluensan var således en mycket mild influensa med endast ett trettiotal dödsfall. Vaccinering gav ett begränsat skydd under knappt ett år, emedan de som fick influensan fick flera decenniers immunitet, även mot mer aggressiva influensor.

Betalar vi för att utarma vårt naturliga skydd mot influensor? Är tanken att vi skall bli beroende av en spruta varje år och att biverkningarna skall ge merförsäljning av andra läkemedel?

En lysande affärsidé som bygger på att industrin och dess lobbyister lyckas infiltrera och dupera myndigheter och politiker. Boken Forskningsfusket beskriver på ett populärvetenskaplig sätt hur detta går till. VI ÄR GRUNDLURADE!

Sannolikt dog lika många av själva sprutan som räddades. Det var redan sjuka medborgare som framför allt drabbades, av både vaccinet och själva influensan.

Ett okänt antal missfall strax efter vaccinering misstänks vara orsakade av vaccinet. Därtill ett okänt antal födslar med missbildade barn och narkolepsin som sannolikt bara är toppen på ett isberg, vars konsekvenser vi ser först om ett tiotal år.

Hur påverkas utvecklingen av autoimmuna sjukdomar (som redan blivit nya folksjukdomar), utvecklingen av cancer och demens, genom att spruta in främmande och reaktiva ämnen direkt in i blodbanan? Detta har ansvariga ingen aning om, ett högriskexperiment som kostat ett par miljarder skattekronor, som bara gett biverkningar och en osäker framtid för de som vaccinerade sig.

Polen som inte alls vaccinerade hade inte fler dödsfall per capita på grund av svininfluensan än Sverige. Tyskland som ”bara” vaccinerade 8 % hade inte fler dödsfall än Sverige som vaccinerade hela 60 %. Vaccinet verkar ha samma effekt som ett förorenat placebo.

Våra myndigheter och politiker har ”köpt grisen i säcken” för 1.200.000.000 kronor och sedan via en gigantisk kampanj övertygar drygt fem miljoner svenskar att göra samma sak. Att injicera ett knappt testat ”experimentvaccin” in i blodbanan, förbi de skydd och spärrar som människan har mot främmande ämnen som t.ex. intas via munnen.

Risken för neurologiska skador var känt sedan tidigare och en engagerad medborgare som såg farorna med detta outforskade experimentvaccin var Leif Arnold som lade en stor arbetsinsats på att utreda risker och informera om dessa.

Leif Arnold gjorde vad han kunde, ett PRESSMEDDELANDE till bl.a. samtliga större tidningar och SVT (som de valde att negligera, med få undantag), en JO-anmälan, en KU-anmälan (innebar att alla partier fick information) och en JK-anmälan (som inte utreddes vidare), i ett försök att få ansvariga att uppmärksamma riskerna (läs mer här…).

Både JO- och KU-anmälan innehöll samma information som JK-anmälan, dvs. anmälan var grundad på en solid vetenskapligt grund.

.
Alla stoppade huvudet i sanden. Att våra så kallade ”experter” inte verkar veta vad de sysslar med är anmärkningsvärt. Skall enskilda medborgare göra deras jobb?

Bo Zackrisson

Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.

Bo Zackrisson har samlat mycket intressant information om svininfluensan här…

Fler länkar

 • Läs om hur ett allvarligt fall av svininfluensa botades med billigt C-vitamin. Läs här…
 • Ny definition av pandemi tvingade Sverige till storköp av Pandemrix. Läs här…
  .
  ”Magnifikt slöseri med vårdpengarEn berättigad fråga är varför samhället har råd att betala 1,2 miljarder plus en okänd kostnad för all personal som skall utföra vaccineringen till ett minst sagt tveksamt massvaccineringsprojekt när det inte finns en krona över till att vårda de amalgamskadade.Massvaccineringen är ett magnifikt slöseri med tillgångar när samhället hävdar att man knappt har resurser att ta hand om svårt sjuka längre.”

Leif Arnold

Leif Arnold hade grund för att vara bekymrad 2009, med de kunskaper och insikter han hade om vaccinet, innan vaccinationskampanjen startade.

Vad skulle hända om en miljon svenskar utvecklade allvarliga neurologiska skador som t.ex. ALS? [1] Hur många kommer att utveckla andra former, som t.ex. demens efter tio till tjugo år? Kommer cancerfrekvensen att utvecklas? Vad händer med vårt naturliga immunförsvar? Det finns inga svar ännu på dessa frågor, narkolepsin är sannolikt toppen på ett isberg.

Även lättare skador påverkar vår kognitiva förmåga och vår arbetsförmåga, det påverkar vår förmåga att upprätthålla vårt välstånd. För ”ingenting” betalade vi mer än en miljard kronor och på köpet riskerar vi medborgarnas hälsa på det grövsta sätt.

Framtidens politiker kan inte nöja sig med att luta sig mot så kallade ”experter”, som verkar vara styrda av andra intressen än medborgarnas och samhällets, alternativt är de djupt okunniga och saknar kompetensen att analysera den information som finns.

[1] Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ nervsjukdom. Sjukdomen leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Detta ger den sjuke först progressivt nedsatt motorik, följt av borttynande muskler (muskelatrofi) och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta förlorad andningsförmåga. Hudens känsel eller andra sinnesfunktioner påverkas ej.

Docent Uffe Ravnskov;
författare till ”Kolsterolmyten

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa.
Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,

själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra
vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber
auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

 Uffe Ravnskov, med. dr., docent

Eftersom våra myndigheter och förtroendevalda politiker inte verkar vara kapabla att göra sitt jobb är det upp till var och en att själv sätta sig in i frågan och själv fatta ett eget beslut. Sök information från flera källor och var kritisk i din analys.

Bertrand Russel

Felet med vår värld är att de
dumma är så säkra på sin sak
och de kloka är så fulla av tvivel.

Varför ändrade WHO definitionen för pandemi?

31 augusti 2009 — standelion

I ett vaccinkritiskt inslag i SVT’s Aktuellt (!) kommer Tom Jefferson från Cochrane- institutet med intressanta kommentarer. Det jag framför allt tänker på är det om att WHO i maj i år (2009) ändrade i sin definition av vad som ska räknas som pandemi. Detta tycker jag är ett av de starkaste indicierna på att man har något särskilt i kikaren.

Jag förstår inte längre vad en pandemi är. Och anledningen är följande,

2003 definierade WHO en “influensapandemi” på följande sätt:

“En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot. Vilket resulterar i flera samtidiga epidemier över världen med ett stort antal döda och sjuka.”

I maj 2009 ändrades definitionen på följande sätt:

“En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”

Man har alltså tagit bort avsnittet där det talas om samtidiga utbrott med ett mycket stort antal svårt sjuka och döda.

Definitionen från 2009 skulle alltså kunna passa in på säsongsinfluensa.

Så jag förstår inte längre vad som är skillnaden.

Han säger också:

När det gäller så kallade pandemivaccin vet vi aldrig om de kommer att fungera.

För det finns ju vanligtvis inget virus att testa vaccinet mot.

Pandemivaccin och andra vaccin registreras innan viruset dykt upp.

Därför är det ett lotteri om dessa vaccin fungerar. De hundratals studier som vi har granskat visar att dessa vaccin inte är särskilt effektiva. De fungerar bäst på friska vuxna som ju redan har bra immunförsvar och som inte rekommenderas att ta dem.

Konsekvens

Ändringen innebar att en massa lukrativa avtal om vaccinleveranser utlöstes och märkligt nog ökades priset per dos till nästan det dubbla, till från 35 till 65 kronor (läs mer…).

Man vet heller inte vilka biverkningar som utvecklas, varken på kort eller lång sikt. Det är mycket reaktiva ingredienser som sprutas rätt in i blodbanan, vilka knappt är testade. Därför har vaccintillverkarna friskrivit sig från allt ansvar.

Att något händer i kroppen med immunförsvaret är själva vitsen, men ingen levande människa kan överblicka samtliga konsekvenser.

Med tanke på riskerna med ”experimentvaccin” som knappt testats borde kanske försiktighetsprincipen tillämpats. Med tanke på att riskerna för neurologiska skador var stor enligt tidigare erfarenheter och med tanke på ingredienser som förbjudits i andra länder (kvicksilver, adjuvant skvalen, m.m, läs mer…), så är beslutet att massvaccinera utan att informerar medborgarna om riskerna högst anmärkningsvärt.

Hela folkhälsan blev genom vaccinationen utsatt för hot – för ingenting!

Vad har vi experter till? Borde de inte kunna läsa, reflektera, analysera och dra slutsatser? Är de inkompetenta sin uppgift eller springer de andras ärenden?

Vad händer om en miljon svenskar utvecklar en allvarlig neurologisk defekt?

Nu är en massvaccinering mot HPV-virus aktuell.
Kanske klokt att tänka efter före.

Tidigare inlägg om HPV:

 • Vaccination & biverkningar. Läs här…
 • THE GREAT GOOD … En film där bägge sidor får komma till tals, en film som belyser riskerna med vaccinering mot HPV-virus. Läs här…
 • Värre än dåliga råd – Detta kan leda till kramper, förlamning, blindhet och döden. Läs här…
 • Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar. Läs här…

.

Sammantaget verkar det vara en form av avancerad ekonomisk brottslighet där flera samverkande myndigheter är inblandade, en svindel i miljardklassen, där minst 150 svenska ungdomar nu har råkat väldigt illa ut. Denna gång gick det avslöjande illa.

Det finns många frågetecken runt vaccinering mot HPV-virus. Läs på och tänk efter före!

Den explosiva utvecklingen av diabetes och fetma är andra biverkningar när kost- och läkemedelsindustrin utvecklar sina marknader. Läs mer i ”Forskningsfusket” som ingående förklarar hur systemet fungerar.

Vaccinations-, kost- och övrig läkemedelsindustri verkar spela i samma division och i en ”herrelös hierarki” är fältet fritt att hänsynslöst maximera ”ego business”.

Dags ta befälet! Vi medborgare står ju för notan.


 

Läs även (klicka på löpsedlarna):

Forskningsfusket bara fortsätter

Beställ en av vår tids viktigaste bok här (klicka på boken ovan för en recension):

 

3 svar på ”Vaccinering mot ”svininfluensa” räddade 6 liv – eller kostade ett okänt antal liv?”

 1. ALLT FLER …


  När svininfluensan klassades som fullskalig pandemi var Sverige fastlåst i en plan för att vaccinera hela befolkningen. Utåt var myndigheterna överens, men i själva verket fanns stor tveksamhet. SvD har granskat vad som egentligen hände under den största vaccinationsinsatsen i svensk historia.

  Allt fler ifrågasätter den växande vaccinindustrin, i Sverige och i resten av världen. Detta oroar industrins lobbyister (media och myndigheter inkluderade), även om de officiellt inte vill erkänna det.

  Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten rustar propagandamaskinen ifall vaccinkritiken börjar ”gå överstyr”. I Sverige har vi nämligen svensk yttrandefrihet, vilket innebär att vi får säga vad vi vill så länge vi säger det som media och myndigheter säger åt oss att säga.

  Vi vanliga människor bör komma ihåg att vaccin i första hand handlar om politik och affärer, och inte om hälsa. Det har ju Anders Tegnell själv konstaterat i sin mejlkorrespondens.

  MEJLVÄXLING AVSLÖJAR NYA FAKTA OM SVERIGES MASSVACCINATION MOT SVININFLUENSAN 2009.

  – ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”SvD

  – – –

  KOMMENTAR

  Det spelar ingen roll om läkarna inser att vacciner är en bluff. De måste ändå spela med i detta ”monopolspel” om de vill behålla jobbet. Ett monopol där läkemedelsindustrin själva har utformat de spelregler som gäller för svensk sjukvård.

 2. ATT VACCINERA ELLER EJ ÄR DITT ANSVAR.

  Regeringen och myndigheter tar inget ansvar för konsekvenserna – efter att ha lurat fem miljoner svenskar att injicera ett farligt och verkningslöst experimentvaccin (som kostade skattebetalarna skjortan).

  Såhär behandlar staten (S + MP) de som fått narkolepsi av svininfluensavaccinet:

  ”Varför svarar du inte, ministern?”

  I februari 2016 lovade Gabriel Wikström med flera generösare ersättning till narkolepsidrabbade, upp till 10 miljoner. Några sådana summor har ingen sett till – och ministern vill inte svara på varför, skriver Charles Olsson, anhörig till en narkolepsidrabbad.

  Läs hela artikeln … SvD

 3. Sverige rustar för att bemöta desinformation om vaccin.

  Ska Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten entledigas från allt som har med vaccin att göra? Mannen som var med om att lura på oss svininfluensavaccinet och Gardasil med vilseledande information.

  Läs med … ETC

Kommentera