Den köpta vetenskapen famlar i mörkret kring frågan om viktoperationer och diabetes

Viktoperationer kurerar inte diabetes – det är LCHF som gör jobbet

Diabetes kommer tillbaka efter magoperation

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som nyss utkommit med boken ”Ett sötare blod”, har bloggat om en undersökning som visar att viktoperationer inte är den ”mirakelmedicin” mot diabetes, som tidigare hävdats:

”Under senare tid har det faktum att en gastric bypass kan bota diabetes fått mycket uppmärksamhet. Effekten kommer ofta redan innan personen har gått ner i vikt och en förklaring har varit att tarmhormonet GLP-1 ökar efter operationen. GLP-1 stimulerar bland annat frisättning av insulin och ger en bättre mättnadskänsla.”

Resultat av senare studie: Två tredjedelar av patienterna blev av med sin diabetes efter operationen och av dessa återfick en tredjedel sjukdomen inom loppet av fem år. Efter fem år var alltså en minoritet, 44 procent, fortfarande diabetesfria.

Kommentarer

Forskarnas försök till förklaring kan i bästa fall klassificeras som en obegåvad gissning. I själva verket är det nog ett försök att skapa utrymme för att få mer anslag till sin forskning.

Kostdemokrati redogjorde redan i september 2011 om mekanismerna bakom det faktum att en del viktopererade nästan omgående tycktes bli av med sin diabetes.

Vi skrev:

“Det som händer när man genomgår en viktoperation, är att man kan äta mycket litet och istället börjar använda kroppsfettet. Det är ju också det som är tanken bakom operationen. Den lilla mängden mat gör att man inte heller får i sig mycket av insulinhöjande kolhydrater och istället ”äter” kroppen av fettlagren, dvs. den nyttjar i huvudsak samma föda som de som äter LCHF – litet kolhydrater och mer fett.”

Tvångssituation – livet ut

Operationen försätter patienten i en tvångssituation, där kroppen tvingas äta på vad den har, dvs på sig själv! Dessa kirurger tvingar alltså patienten att äta den kost, som de samtidigt varnar för – LCHF!

Att kroppen skulle äta på sig själv var ju hela idén med operationen och därigenom går patienten ned i vikt. Men eftersom denna ”föda” innehåller nästan bara protein och fett och inga kolhydrater, blir blodsockret lågt och stabilt och diabetesen tycks som genom ett mirakel vara försvunnen!

LCHF överlägset och biverkningsfritt

Det är också vad som händer när man äter LCHF. De med en lindrig eller nydebuterad diabetes typ 2 blir ofta medicinfria inom någon vecka. De med svårare diabetes typ 2 kan drastiskt dra ned på medicinen, eftersom blodsockret blir lägre och stabilare när man dragit ned på kolhydraterna. Ju striktare LCHF man äter (dvs. ju mindre kolhydrater man äter), desto snabbare och effektivare fungerar det.

Men det finns en skillnad mellan viktoperation och LCHF som behandlingsmetod för diabetes och övervikt (förutom den uppenbara att den viktoperade blir sönderskuren och får svårartade biverkningar, ofta livslånga).

Som framgår av den studie som Ann Fernholm refererar till, får många av de viktoppererade efter hand tillbaka sin diabetes. Det beror naturligtvis på att de inte får adekvata kostråd , utan fortsätter att äta enligt tallriksmodellen. De lär sig att äta allt större portioner och töjer ut den lilla magsäck som lämnats kvar vid operationen. De äter då allt mer kolhydrater och diabetessymptomen blommar upp igen.

Detta händer inte för den som behandlar sin fetma och/eller diabetes med LCHF. Så länge man fortsätter att äta LCHF får man både en god viktkontroll och god kontroll över sitt blodsocker.

Man vill inte se de enkla, det uppenbara. Man vill forska.

Forskning har utvecklats till ”ego business”, ett särintresse.

Visst är det både fantastiskt och tragiskt att man inte kan eller vill förstå en så enkel sak på de stora diabetescentra som varje år får stora anslag för forskning och som varje dag sänder patienter utför det sluttande plan de kallar ”naturalförloppet”.

Och om man nu ändå vill tvinga patienterna att äta LCHF, varför skära sönder magen på dem först?

NATURALFÖRLOPPET

Om man i stället för att dra ned på kolhydraterna väljer att injicera insulin (vilket är det vanliga sättet att idag behandla diabetespatienter på) kommer den sista resten av den egna insulinproduktionen att slutgiltigt skadas och man blir slav under det syntetiska insulinet.

Den väg som den som injicerar insulin då beträder, kallas inom sjukvården för ”naturalförloppet” och innebär att man med tiden får accelererande skador. Det som diabetikern har att se fram emot är viktökning, ögonbottenförändringar, nervskador, försämrad cirkulation, benamputation, njursvikt, dialysbehandling, cancer och hjärtinfarkt.

Mer information

”LCHF – NJUTMETODEN” har alla fördelar – inga biverkningar. Den enda kost som Socialstyrelsen godkänt för behandling av diabetes och övervikt (enligt vetenskap och beprövad erfarenhet).

Observera att viktoperationer är en experimentmetod som inte uppfyller några krav alls, som t.o.m. baseras på en fusk-studie ”SOS-studien”. Resultat av denna kirurgiska experimentmetod framstår alltmer som en katastrof, sannolikt en av vår tids största medicinska skandaler som redan drabbat 40.000 patienter bara i Sverige.

Blotta tanken att sköra sönder magen och tarmarna för att åstadkomma en inre svält, kronisk närings-, vitamin- och mineralbrist, kombinerat med ont i magen, är ofattbar.

Någon kirurg kom på den unika snilleblixten att …

De flesta med grav övervikt har utvecklat ett sockerberoende, som cirka 1/3 av befolkning har anlag för att utveckla, och det är ett beroende som sitter i hjärnan (samma typ som alkohol-, nikotin- och narkotikaberoende). Detta botas inte med en magoperation och studier har visat att även ätstörningar som anorexia och bulimia nervosa inte förbättras genom en viktoperation (allvarliga sjukdomar med en dödlighet på upptill 16%). De behöver hjälp att ändra livsstil och inte hjälp med att operera sönder magen!

Istället läggs ytterligare en börda på dessa patienter som sedan inte längre kan äta normalt och som inte längre kan tillgodogöra sig den näring, vitaminer och mineraler som kroppen och hjärnan behöver för att hålla sig frisk och alert. Det krävs tillskott livet ut och ett kraftigt utökat vårdbehov.

Att operera magen när problemet sitter i hjärnan är minst sagt obegåvat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen