Naturliga transfetter i mjölk förebygger cancer och åderförkalkning

Transfetter

En rapport från professor Göran Petersson, Chalmers. Lika aktuellt idag som för fem år sedan.

Om härdning, omestring, fett, mättat och omättat, cis och trans, fettsyror, omega-3, omega-6, linolsyra, CLA, mjölkfett, matoljor, antioxidanter, margarin, choklad, kakor, märkning, avveckling.

  • Hälsofarliga transfetter bildas vid härdning av flytande fett.
  • All härdning tar helt bort fettets innehåll av nyttigt omega-3.
  • Onaturliga transfetter skadar enzymfunktion och membranstruktur.
  • Naturliga transfetter som CLA i mjölkfett har positiva hälsoeffekter.
  • Vissa transfetter som CLA är antioxidanter liksom karotenoider.
  • Grundproblemet är inte transfetter utan härdning av fetter.

Alla kan nu bidra till en snabbare avveckling av härdat fett

[ Rapport inom projektet ”Granskande biokemisk miljö- och hälsoforskning med inriktning på konsumentprodukter”, med ekonomiskt stöd från Cancer- och Allergifonden. Kemi- och Bioteknik vid Chalmers utbildar och forskar för bättre hälsa och livskvalitet ]

Ett utdrag ur rapporten

Naturligt fett och härdat fett: Naturens fettsyror har sina dubbelbindningar i cis-form nästan utan undantag. Industriell härdning av fett medför omvandling till trans-former i stor utsträckning.

Hälsorisker: Under senare tid har alltfler hälsorisker kopplats till härdat fett och transfetter. Särskilt gäller detta hjärt- och kärlsjukdomar. Transfetter har blivit en het hälsofråga.

Mjölkfettets transfetter: De naturliga transfetter som ingår som en liten del av mjölkfett tillskrivs positiva skyddseffekter mot bl a vissa cancerformer och mot ateroskleros (åderförkalkning).

Oklarheter: Hälsoaspekterna på transfetter är komplexa. Uppgifter om positiva hälsoeffekter av naturliga transfetter och negativa av transfetter från härdat fett förvirrar. Fixering vid totalhalter av transfetter och ovetenskapliga jämförelser med mättade fetter skymmer verkliga hälsorisker.

Observera att våra bordsmargariner är ”omestrade” och att industrimargarin som livsmedelsindustrin använder oftast är ”härdat”.

Docent Uffe Ravnskov

När det gäller Becel har docent Uffe Ravnskov anmält marknadsföringen av Becel som är grovt vilseledande. Anmälan till såväl Konsument- som Livsmedelsverket.

Observera att man i margarinreklamen för Becel säger att omega-3 och omega-6 är livsnödvändigt, vilket är helt korrekt. Men de underlåter att säga att Becel innehåller vegetabiliskt omega-3 som vi knappt kan tillgodogöra oss och att vi äter alldeles för mycket omega-6 (som vi bör undvika), som blir inflammationsskapande.

Observera att de i reklamen för Becel pro-activ säger att det sänker kolesterolvärdet, vilket är sant. Men de får inte påstå att det är bra för hälsan, för det är det inte. Senare studier visar att de med högt kolesterolvärde lever längst och att det är farligt med för lågt kolesterolvärde. Kolesterol är ett livsviktig ämne och den optimala nivån ställer kroppen i själv.

”Allt går att sälja med mördande reklam”

Slutsats

Stor skillnad

Det är lika stor skillnad på naturliga och industriella transfetter, som mellan dag och natt.

Den motorkonstruktör som tror att bensin och diesel är samma sak, blir inte kvar länge på sin tjänst. Tanka diesel i en bensinmotor eller vice versa; då fungerar inte motorerna.

Likadant är det med oss människor; vi presterar sämre och går sönder när vi äter fel.

Livsmedelsverket och margarinindustrin rider på folks okunnighet och skrämmer folket för transfetter i mejeriprodukter. Varför margarinindustrin gör så är ju inget konstigt, men att Livsmedelsverket håller på, på detta vis, är högst anmärkningsvärt.

Livsmedelsverket lurar hela samhället att marschera mot ökad ohälsa. Dock borde kunskapsnivån hos kostansvariga inom kommuner, landsting och stat vara såpass stor att de genomskådar bluffen. Annars bör de snarast utbildas eller ersättas av någon som har grundläggande kunskaper inom sin profession och som följer utvecklingen utifrån alla aspekter.

Idag betalar varje arbetande medborgare i snitt 82.000 kronor per år till hälso- och sjukvården (var femte skattekrona). Totalt 350.000.000.000 kronor per år.

År 1950 fanns det 5000 läkare i Sverige och knappt några vårdköer och idag finns det mer än 35.000 läkare och långa köer. Marschen fortsätter och om 25 år behöver vi höja kommunal/landstingsskatten med 13 kronor om ingen tar över befälet.

Framtids scenario: Dessa pengar finns inte, varför vi får en ojämlik vård. Detta accepterar inte folket, varför vi kommer att styras av missnöjespolitiker, som inte heller har lösningen. Detta sker om vi låter marschen mot en kollaps få fortsätta.

Det är hög tid att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd. De åstadkommer en större skada, både mänskligt och ekonomiskt, än vad den värste terrorist ens skulle våga drömma om. Och detta finansieras via skattemedel.

Kosten – en nyckelfaktor för framtidens välstånd

Ett sjukt folk och trött folk orkar inte tillgodogöra sig undervisningen, orkar inte starta företag och orkar inte prestera bra överlag. Skall de dessutom tyngas av enorma sjukkostnader, då krackelerar välfärden snabbt, då går vi mot ett hårdare samhälle.

Kosten har en avgörande inverkan på folkhälsans utveckling och kan inte anförtros åt okunniga tjänstemän som låter sig luras av kommersiella intressen, via Livsmedelsverket.

Ingen kommun eller landsting har råd med en galopperande ohälsa där kostnaderna skenar och intäkterna minskar. Där medborgarna utsätts för onödiga påfrestningar och onödigt lidande. Här krävs toppkrafter som kan sin sak.

Det krävs självständigt tänkande människor som inte okritiskt kopierar kostråd från auktoriteten Livsmedelsverket, direktiv som de saknar vetenskapligt underlag för och som på bara tjugo år ökat antalet diabetiker med 3 gånger och fördubblat fetma/övervikt.

Ett talande resultat som borde få alla sunt tänkande att reflektera. Men så är inte fallet, de flesta kostchefer runt om i landet väljer att fortsatt dyrka Livsmedelsverkets kostråd.

Ett val som främst drabbar barn och äldre, men det verkar de inte bry sig om. De t.o.m. tummar på grundläggande demokratiska principer för att vara Livsmedelsverket till lags.

Eftersom SLV:s kostråd inte är grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet, måste de betraktas som tro, påståenden, en religion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen