Läkemedel för diabetiker ger cancer – 3000 svenskar lurade

.

3000-svenskar

Lönsamhet går före patientsäkerhet – och ansvariga landstingspolitiker gör ingenting

ζ

pioglitazon

.
Många miljarder för cancerrisk

Law and Justice9 miljarder dollar har Takeda och Eli Lilly dömts att betala för att ha dolt cancerrisk med diabetesmedlet pioglitazon.

Takeda och Eli Lilly har dömts att tillsammans betala 9 miljarder dollar, 60 miljarder kronor, för att ha undanhållit cancerrisken med diabetesläkemedlet Actos, pioglitazon. Det är en domstol i Louisiana som dömt ut det rekordhöga skadeståndet.

Juryn ansåg att företagen dolt de cancerrisker som är förknippade med behandlingen. Av de nio miljarderna ska det japanska företaget Takeda betala 6 miljarder dollar och de resterande 3 miljarderna ska betalas av Eli Lilly.

Enligt juryn har de två företagen ignorerat eller bagatelliserat de risker som fanns med behandlingen och vilselett myndigheterna. Juryn menade, enligt nyhetsbyrån FirstWord, att företagen agerat med hänsynslöst förakt för patienters säkerhet.

I den här rättegången var käranden en man som efter fem års behandling med pioglitazon drabbats av cancer i urinblåsan.Takeda, Japans största läkemedelsföretag, säger i en kommentar att man respektfullt bestrider domen och att man med alla lämpliga medel kommer att överklaga den.

Tre tidigare rättegångar som också gällt behandling med diabetesmedlet har gått Takedas väg. Förra året hämtade drygt 3 000 patienter ut pioglitazon på svenska apotek.

Källa … LäkemedelsVärlden

ζ

Kommentar

Först kommer lönsamhet, sen kommer lönsamhet och sen kommer ”hänsynslöst förakt för patienters säkerhet”. Dags att öppna ögonen och se verkligheten som den är. Mer än fem miljoner svenskar ställde sig i kö för att injiceras med ett experimentvaccin som vi visste kunde orsaka neurologiska skador, men det mörkades … ”Varningarna fanns där före vaccineringen”

380.000 svenska kvinnor äter statiner trots att det saknas vetenskapligt stöd för det. Däremot får kvinnorna allvarliga biverkningar, bland annat ökad risk för bröstcancer … Studie: Statiner dubblar risken för bröstcancer

Läkemedelsindustrin har utvecklas till skojares och svindlares bransch, som skor sig på andras lidande och död.

rättsväsendeVilka industrier klarar att betala ett skadestånd på 60 miljarder kronor?

Jämför med svenska försvaret som kostar 40 miljarder kronor per år eller jämför med rättsväsendet i Sverige som också kostar 40 miljarder per år.

Med så mycket pengar kan man köpa media, läkare, professorer och myndigheter och t..o.m. styra rättsväsendet. De läkare som agerar på ett sätt som inte stöder läkemedelsindustrin riskerar att förlora sin läkarlegitimation och få hela sin karriär spolierad. Ytterst få forskare, läkare eller professorer är villigare att ta den risken, även om det innebär att patienterna drabbas hårt och t.o.m. dör.

ζ

Rättsväsende – budget för 2014

Rättsväsendets totala anslag för 2014 uppgår till cirka 40 miljarder kronor. I tabellen framgår hur pengarna fördelas mellan myndigheterna.

Verksamhet
miljoner kr
Polisorganisationen
21 080
Säkerhetspolisen
1 104
Åklagarmyndigheten
1 306
Ekobrottsmyndigheten
589
Sveriges domstolar
5 346
Kriminalvården
7 835
Brottsförebyggande rådet
90
Rättsmedicinalverket
379
Gentekniknämnden
5
Brottsoffermyndigheten
37
Ersättning för skador på grund av brott
122
Rättsliga biträden m.m.
2 306
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
40
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
19
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
7
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
18
Domarnämnden
8
Summa
40 292

Källa … Regeringen

ζ

Slutsats

gungbräda-obalansOm du läser boken ”Forskningsfusket, så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” så inser du att du är grundlurad.

”Motkraften” utgörs av svaga politiker som mer fungerar som sponsorer, när de istället borde ta befälet och styra hälso- och sjukvården i medborgarnas och samhällets intresse. Idag råder en kraftig obalans som måste åtgärdas.

Det är folkets ansvar att välja landstingspolitiker som har den kompetens och tyngd som erfordras för att ta befälet över vårdens utveckling. Med dagens politiska lättviktare inom landstingen kraschar vården och det går fort idag.

Vårdens tjänstemän  kommer INTE självmant att ändra kurs, då de saknar både kompetens, vilja och förutsättningar att själva göra detta. Endast en kraftig opinion som återspeglas i valresultat kan rädda vården.

Detta senare är en mycket viktig insikt inför valet 14 september 2014, där vi mycket väl kan rösta på olika partier i landstingsvalet, i kommunvalet och i riksdagsvalet.

avskedDen 14 september byter vi ut de landstingspartier och de politiker som väjer för att ta beslut, medan vården och folkhälsan havererar framför deras ögon.

Men först sparkar vi ut alla GMO-kramare från EU – parlamentet den 25 maj – ett livsviktigt val – en chans vi bara får vart femte år. Denna gång är EU-valet ett val mellan LIV och DÖD – så ALLA borde gå och rösta.

ζ

Kommentera