”Näring, antioxidanter och immunförsvaret botar AIDS”

Luc Montagnier nobelpristagare Nobelpristagare i medicin:

”Näring, antioxidanter och immunförsvar eliminerar HIV”

I den omvälvande dokumentären ”House of Numbers” om AIDS, som avslöjar hur HIV/AIDS används som ett ekonomiskt och politiskt instrument, intervjuas nobelpristagaren Luc Montagnier som fann HIV-viruset.

Han säger att HIV / AIDS är tämligen enkelt att bota.

I intervjun säger Luc Montagnier följande:

Det finns flera sätt att bekämpa HIV tex genom bra näring, antioxidanter, bra hygien och genom att behandla parallella infektioner och parasiter i kroppen som t.ex. malaria och tuberkulos.

Montagnier säger att ett starkt immunförsvar kan ta hand om HIV. En svältande person behöver i första hand hjälp med bra näring (mat) som hjälper kroppens immunförsvar.

Han menar att intressen är för inställda på läkemedel och vaccin för det är inte lika stora vinstchanser i att förbättra näringssituationen (motarbeta svält).

Elementära kunskaper och enkla vägar för virusbekämpning negligeras. Han säger att vatten (borra brunnar) är en nyckel till bekämpandet av HIV/AIDS.

Montagnier menar att vaccinförespråkaren Bill Gates (genom Linda and Bill Gates Foundation) satsar på fel åtgärder t.ex. vaccin.

Kommentar

Uttalandet att t.o.m. HIV kan botas utan vacciner och läkemedel (som ger biverkningar och ofta ingen större positiv effekt), det bådar gott inför framtiden.

Vi har tidigare skrivit om hur cancer kan behandlas genom alternativa metoder (läs mer…) och hur detsamma gäller hjärtsjukdom (läs mer…). Även här handlar det om bra mat, antioxidanter, vitaminer och mineraler som stärker det egna immunförsvaret.

Det gäller att bekämpa grundproblemen, som infektionerna och de inflammationer som blir följden. Det finns också starka belägg för ett samband mellan cancer och svampväxt, men det struntar den traditionella cancerforskningen och den traditionella cancervården i. Det kan vara ett skäl till varför dödligheten i cancer knappt har förbättrats på på 20 år, trots ofantligt stora forskningsinsatser. De fokuserar på att ta fram nya läkemedel och inte på att förebygga eller bota cancer på bästa tänkbara sätt.

Forskningen och vården är ute och cyklar – på vår bekostnad

Här synes den etablerade cancerforskningen och sjukvården ränna andras ärenden, tungt lastade med dyra vacciner och dyra läkemedel, som inte sällan gör mer skada än nytta, som faktiskt utgör vår tredje största dödsorsak. På samma gång medverkar våra myndigheter genom att blockera alternativ forskning och alternativa behandlingsmetoder. Återigen förs folket bakom ljuset av läkemedelsindustrin som kontrollerar politiker, forskare, myndigheter och vårdens läkare.

Infektion

HIV / AIDS är en infektion som också är fallet med de flesta allvarliga sjukdomar (cancer, hjärtsjukdom, etc.) och alternativa effektiva behandlingsmetoder mörkas, då de hotar ”Big Pharmas” monopol på allt som har med hälsa att göra. Det handlar om ”big business” och mindre om att hela och bota.

Det betyder i klartext att vi själva måste ta ansvar för vår hälsa och livskvalitet. Alternativet är att bli grundlurade; på hälsa och pengar.

Vad göra?

Det positiva är att infektioner som är grunden till många folksjukdomar kan både förebyggas och behandlas genom en sund livsstil; där bra näring, antioxidanter och ett bra immunförsvar är väsentligt. Vi har tagit fram några snabbfoldrar som handlar just detta; där kvalitet är A och O.

En probiotika av hög kvalitet ska överleva magsyran och vara tillräckligt kraftfull för att kunna kolonisera olika delar av tarmarna. En verksam probiotika ska man börja försiktigt med för att undvika en ”Herxheimer-reaktion”. En dålig eller svag probiotika ger ingen effekt alls.

Herxheimer-reaktionen

Vid användning av probiotika kan det i början hända att man märker symtom från magen, t ex diarré, magknip eller gaser. Detta fenomen kallas oftast Herxheimer-reaktionen, och är ett begrepp som uppstod under penicillinets barndom och har fått namn efter den tyske läkare som först beskrev fenomenet.

Vid behandling av en infektion sågs ibland att några patienter blev sämre en kort tid efter insättning av penicillin. Detta berodde på att patogena bakterier dog av penicillinet, vilket ledde till frisättning av stora mängder toxiner i kroppen. Reaktionen sågs som en positiv reaktion, eftersom det var ett bevis på penicillinets verkan.

Mjölksyrabakterier utsöndrar bakteriociner som kan verka på samma sätt som penicillin, vilket kan leda till en liknande reaktion som vid användning av probiotika. Herxheimer-reaktionen är övergående och varar högst några dagar.

Beroende på hur kraftiga symtomen är kan man sluta helt med probiotika och börja igen med en lägre dosering när besvären avtar, för att sedan öka dosen igen. Alternativt kan dosen minskas tills symtomen ger sig, för att därefter öka till normal dos. Om besvären inte går över efter att man slutat ta probiotika, bör andra orsaker till symtomen övervägas.

Praktiskt taget alla ökar sitt immunförsvar med en bra probiotika, men om man har specifika problem som man söker bot för, så kan det vara skäl att prova sig fram med olika stammar, olika probiotika (av god kvalitet).

Vad gäller Omega 3 är kvalitet också A och O – Annars är det pengar i sjön.

Forskning och sjukvård måste verka i medborgarnas och samhällets tjänst

Efter att ha tagit ansvar för vår egen hälsa och livskvalitet måste vi få våra ansvariga politiker att ta befälet över sjukvården. Idag driver de bara med likt badankor och utgör inte den motkraft som är absolut nödvändig för att förhindra att sjukvården kraschar.

Medborgarna måste börja ställa krav på sina förtroendevalda politiker och de politiker som saknar kompetens eller som inte lyssnar på sina väljare – de sitter löst.

Organisationer

En mycket viktig insikt, visdomsord från Allan Savory:

Det går aldrig går att ändra på organisationer, som t.ex. Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Dietistförbundet, Cancerfonden eller Sjukvården.

Även forskare, professorer, läkare, sköterskor och dietister sitter fast i mycket rigida strukturer. De som avviker bestraffas hårt; deras karriär spolieras och de kan förlora sin legitimation. Ytterst få är såpass kompetenta att de kan utmana och ytterst få är villiga att betala priset. Men det är dessa ytterst få som driver utvecklingen framåt.

Läs t.ex. om det ”gatlopp” som doktor Erik Enby har gått igenom när han sökte (och fann) botemedel mot cancer … Blod, mod och envishet : på spaning efter sjukdomarnas väsen … eller lyssna på en intervju … Canal 2nd Opinion (som får dig att häpna).

Förändringen måste komma underifrån. Enskilda individer i organisationer går att påverka, men organisationerna själva kommer inte att förändra sig förrän förändringen redan har slagit igenom i resten av samhället.

Annars skulle de ju stå där ”nakna” till allmän beskådan som i H.C. Andersens berättelse ”Kejsarens nya kläder”

Ytterst pinsamt!

Ondska

Det andra visdomsordet bjuder Edmund Burke (1729 – 1797) på:

”The only thing necessary for the triumph of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke

Sammantaget

Du måste själv ta ansvar för din och dina barns hälsa och sedan till att hälso- och sjukvården tjänar medborgarna.

Organisationerna kommer inte att ändra på sig!

Om du förblir passiv och överlåter ansvaret för ditt och dina barns framtid till ”auktoriteter”, då blir du och dina barn grundlurade på er livskvalitet.

Kunskaper och opinion

WOW-paket ger kunskaper och insikter som de flesta läkare, sköterskor och dietister saknar, då de får sin information från kost- och läkemedelsindustrin, som främst lever på skräpmat och ohälsa. Tillsammans bildar vi också opinion för ökad livskvalitet.

Medlemskap ger entrérabatt på utvalda föreläsningar. Bland annat ger medlemskap / prenumeration på 2000-Talets Vetenskap entrérabatt på en föreläsning i Göteborg / Partille den 23 april, där doktor Erik Enby och cancerläkaren Tullio Simoncini (från Italien) kommer att föreläsa om sambandet mellan cancer och svampväxt, vilket öppnar upp för helt nya och effektiva behandlingsmetoder (utan biverkningar). Men det örat vill inte sjukvården lyssna på, för att cancermediciner förväntas bli läkemedelsindustrins viktigaste inkomstkälla framöver.

Man kan ju inte tjäna pengar på bikarbonat, som dessutom minskar antalet patienter.

Och den 24 april ger ett medlemskap i DiOS entrérabatt på en annan föreläsning i Göteborg / Partille med rubriken ”Den lönsamma ohälsan” där man kan lära sig mycket om hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Mer information kommer inom kort.

i nästa nummer av 2000-Talets Vetenskap (som ligger för tryckning) kommer mycket bra information om cancer, en sjukdom som redan drabbar var tredje svensk och snart varannan, om vi även fortsättnings låter läkemedelsindustrin styra och ställa (de lever ju på cancer och andra sjukdomar).

Vårdindustrin är inriktade på symtombehandling med läkemedel och på mörka och bromsa allt som hotar deras monopol på att ”bota” sjukdomar. Men de lyckas dåligt och nu är biverkningar och felbehandling vår tredje största dödsorsak. Och när det gäller cancer har de stått och stampat på samma ställe under 20 år och under tiden har cancer utvecklats epidemiskt, vilket gynnar forsknings- och medicinindustrin.

Även förebyggande av cancer lyser med sin frånvaro (det finns ju inga pengar i det – tvärtom).

Det är viktigt att själv ta befälet över sin livskvalitet – annars blir man lätt grundlurad!

Och med WOW-paketet håller du dig informerad på nolltid, på ett lättsamt sätt. Plus den information som förmedlas på Kostdemokrati förstås ,som är kostnadsfritt. Och medlemskap gör att man driver opinion via sina organisationer – som gör jobbet, medan man själv är upptagen med annat. Allt för en tia och 38 öre per vecka. Sannolikt din bästa vård- och pensionsförsäkring, för en spottstyver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen