DI: Här gömmer sig framtidens läkemedel – korallmineraler

Här gömmer sig framtidens läkemedel

Det finns inte att köpa på apoteken ännu. Inte heller finns det nämnt i företagets bokslutsrapport. Troligtvis är det inte ens i sitt slutskede i testprogrammet. Men det är på väg,

– finns kanske redan vid något av företagets stora forskningslaboratorier i Sverige, Storbritannien eller USA.

Morgondagens läkemedel från Astra Zeneca är på väg från Australiens regnskogar och korallrev.

För tusentals år sedan använde urbefolkningen i Australien naturens växtlighet for att lindra smärtor och häva sjukdomar. De testade fram olika läkemedel under långa tidsperioder.

I dag har Astra Zeneca i Australien gått tillbaka till gamla aboriginska källor – regnskogen och korallreven – för att finna morgondagens läkemedel. Men nu sker testerna i ett modernt universitetslaboratorium – och man kan testa 100.000 preparat i en och samma omgång.

”Vi påbörjar en ny screening ungefär var tredje vecka. Det blir cirka 20 stycken under ett år”

säger professor Ron Quinn, som är chef för Astra Zeneca R&D Griffith University, AZGU, strax söder om Brisbane.

Ron Quinn var med från början av detta svensk-australiska samarbete, som inleddes i början av 1990-talet. I dag arbetar 43 vetenkapsmän och -kvinnor under honom vid AZGU i ett projekt i vilket Astra Zeneca hittills investerat 45 miljoner aussiedollar, cirka 250 Mkr.

AZGU bildades 1993 för en femårsperiod och förlängdes 1998 med ytterligare en femårsperiod och verksamheten utökades då till att inkludera också syntetisk kemi.
Äger alla patent

Avtalet mellan Astra Zeneca och Griffiths säger att universitetet äger alla patent och ska få betalt om företaget lyckas med att utveckla ett framgångrikt läkemedel. Astra Zeneca har monopol på att använda de substanser som AZGU finner i sin forskning.

Australien är ett av världens rikaste länder vad gäller flora och fauna.

”Tolv länder i världen svarar för 70 procent av jordens biologiska mångfald och Australien är ett av dem. Kina är ett annat. Därför är det mycket glädjande att vi på AZGU nu lyckats få tillstånd av kinesiska regeringen att få samla in naturprodukter från det stora landet”

säger Ron Quinn och medger att samtal pågår också med andra länder.

Vilka vill han inte säga förrän allt är klart. Hemlighetsmakeriet inom läkemedelsproduktionen börjar tidigt i kedjan. Klart är dock att ett liknande avtal finns med Papua Nya Guinea.

Måste försvara sig.

Orsaken till att AZGU i första hand koncentrerat sig på regnskogen och korallrevet är att i båda miljöerna finns det växter som måste försvara sig för att överleva.

Rimligtvis borde några av dessa ha ingredienser som kan blockera eller stimulera processer i människokroppen. Hittills har AZGU samlat drygt 100.000 extrakt i sitt bibliotek. Man tar mycket små volymer av varje produkt för att inte störa ekologin.

Laboratoriet ligger- i utkanten av Nathan Campus på Griffith University, några kilometer sönder om Brisbane. Det har vuxit och moderniserats under åren. Maskinparken har förändrats väsentligt sedan starten 1993. Tidigare kunde man testa cirka 40.000 prover under en vecka, idag 120.000 under samma period. När AZGU får fram något som har utsikter att utvecklas, skickas materialet vidare till ett av Astra Zenecas forskningsföretag runt om i världen.

Färdigt först om 20 år

Forskning l läkemedelsbranschen är ett mycket långsiktigt arbete. Det som idag sker på AZGU i Queensland kanske blir synligt på apoteken först om 15 till 20 år. Här sker det första breda arbetet.

”Vi kan i dag se olika trender, så att man kan göra vissa val redan vid insamlingen av proverna. Mer av det här och mindre av detta, Men det är grova uppdelnirigar”

säger Ron Quinn.

Man letar efter naturämnen som kan bidra till att motverka alla de stora och svåra sjukdomarna – som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, lunginflammationer, cancer, mag- och tarmsjukdomar.

FOTNOT: Tillsammans med Australien svarar dessa elva länder för 70 procent av jordens biologiska mångfald: Mexiko, Colombia, Ecuador, Peru, Brasilien i Sydamerika; Zaire och Madagaskari Afrika, Kina, Indien, Malaysien och Indonesien i Asien.

Text: Agneta Didrikson, Brisbane, Australien

– slut artikel i Dagens Industri –

Korallmineraler är redan tillgängliga (varför vänta 20 år?)

Doktor Erik Enby använder bland annat korallmineraler för att normalisera blodet, som gärna ”klumpar sig” vid ohälsa.

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Korallmineraler – utdrag ur 2000-Talets Vetenskap nr 3 1997

Även mer än 15 år gamla nummer är aktuella då utvecklingen inom kost-, hälso- och sjukvården sker med snigelfart och med inriktning att främst tjäna pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen