Farlig för vem?

.

avskyvärt justitiemord

FÖRORD

En ny avslöjande film på G om ett justitiemord av värsta art  – en attack med udden riktad mot alla cancerpatienter som förvägras ”best practice” – den bästa cancerbehandlingen. Stöd gärna filmprojektet – klicka här (”crowdfunding”) som kan bli en vändpunkt – i cancerpatienternas favör – om folket vaknar.

Doktor Erik Enby har behandlat mellan 30.000 – 40.000 patienter. Många som sjukvården har givit upp hoppet om har med Enbys behandling fått ett nytt liv. Om hans rön stämmer – vilket nu alltfler forskare bekräftar – skulle de kunna ändra det medicinska paradigmet. Läs t.ex. om Siv som år 2001 fick två månader kvar att leva på grund av elakartad och spridd malignt melanom (idag fri från cancer) … 2000-Talets Vetenskap

SEK-hand-hMen den etablerade forskningen och vården vågar inte ens titta i Enbys mikroskop, för det är svårt att förneka det man ser med egna ögon. Det är genant enkelt att verifiera eller falsifiera det doktor Erik Enby har forskat fram under flera decenniers hårt arbete – men det vägrar de som bestämmer att göra och den enda rimliga förklaringen är att det skulle innebära ett paradigmskifte inom cancervården – och man vill inte eller vågar inte störa ”cancerindustrin” – där snart varannan svensk utgör en lönsam ”kund”. Även ”forskarna” får mer anslag när cancer ökar – om de låter sig styras.

Endast folket kan bryta denna ”dans runt guldkalven”. Stöd filmen, se sedan filmen och bli därefter så arg att du med kraft agerar mot de som vill hålla oss kvar i cancerträsket – för att det gynnar deras ställning och deras affärer.

Varje dag får 150 svenskar diagnosen cancer och
varje dag dör 60 svenskar på grund av cancer

Hur många skulle kunna räddas?

.ζ
.

Erik Enby farlig läkare.

Farlig för vem?

Doktor Erik Enby har kallats Sveriges farligaste läkare – när han istället skulle kunna nomineras till ett Nobelpris i medicin för sina upptäckter.

Det hade varit enkelt att falsifiera eller verifiera doktor Erik Enbys forskning – men istället har särintressen fått våra egna myndigheter att beröva honom hans läkarlegitimation (utan saklig grund), de har startat flera häxjakter i media, de har skickat polisen på honom och de har aktiverar ”cellen” VoF som förföljer Erik Enby (där Dan Larhammar har en ledande roll) – för att tysta Erik Enby så att hans forskning inte kommer till allmänhetens kännedom.

Annars skulle ju cancersjuka patienter kunna botas utan cancerläkemedel – utan biverkningar. Så visst är Erik Enby farlig – hans rön hotar ju cancerindustrins expansion.

Lever vi i forna Östtyskland eller i ett land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat? Det verkar som om läkemedelsindustrin ockuperat Sverige och när monopolet på våra skattepengar är hotat så skickar de ut sina hejdukar  (som bildat föreningen VoF med det vilseledande namnet ”Vetenskap och Folkbildning”).

dollar-cirkelHotet består i att folk kan bli friska med hjälp av naturliga medel – utan kirurgi, strålning och utan cancermediciner (som omsätter runt 800 miljarder kronor per år).

Erik Enbys forskningsrön skulle kunna revolutionera vården – och det är det ju inget som industrin vill ska ske – här eftersträvas ”business as usual”.

Se trailern på två minuter … klicka nedan

Läs mer … klicka här . Du kan även här ekonomiskt stödja filmprojektet – om ett omskakande justitiemord
iscensatt för att förhindra spridning av ny kunskap om hur infektionssjukdomar och cancer kan behandlas.

ζ

Hur farlig är Dan Larhammar?

Dan Larhammar (VoF) försöker stoppa dokumentärfilmprojektet ”Läkaren som vägrade ge upp” om Erik Enby. I en artikel på VoF ifrågasätter han indignerat projektet och får stöd av den beryktade läkaren Mats Reimer och ett par anonyma näthuliganer.

Läs mer … klicka här

VoF-kepsar-Dan-Larhammar-Mats-Reimer

 ζ
.

Läkemedelsindustrins monopol försvaras

– till varje pris

Personer som blockerar och mörkar forskning som skulle kunna både förebygga och rädda många medborgare från ett stort lidande och för tidig död, åstadkommer en större skada än de värsta terrorister ens skulle våga drömma om. Hur många tusentals barn och vuxna har lidit och dött i onödan för att ny kunskap sopats under mattan? Hur stor samhällsskada har orsakats?

cancer-barn-morFilmen om Erik Enby kommer att ruska om ordentligt – och alla som drabbats av cancer (direkt eller indirekt) har all anledning att bli upprörda när de får veta att effektiva behandlingsmetoder av cancer under decennier har mörkats och att forskare tystats i Sverige. Ett agerande som man snarare hade förväntat sig av Stasi i forna Östtyskland.

Dags för folket att vakna – helst innan vi alla drabbas av cancer.

Läs vad en ”insider” har skrivit (klicka på löpsedel nedan) – där fallet Erik Enby bekräftar att svensk vård är ”kapad” av särintressen – med en armé av lobbyister i sin tjänst – där medborgarnas hälsa och liv inte är högt prioriterat. Notan för detta bedrägeri står folket för.
.

.
ζ
.

100 min långfilmsdokumentär är nu klar

– i råklippt version

Det var med stora förväntningar vi satte oss vid datorn för att se Börje Peratts dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp”, ännu bara i råklippt version.

– ”Jag är helt tagen, jag sitter med tårar i halsen och förstår inte att du kunnat få ihop det så bra”

– ”Den är fantastiskt spännande klippt.”

– ”Nu har jag precis sett färdigt filmen! Är ganska tagen och tycker att du väldigt bra har fått fram häxjakten, särskilt i slutet.”

– ”Även om du [Börje] fått med oerhört mycket av intresse och verkligen ställt de ansvariga mot väggen så inser jag att det skulle behövas tre 45 minuters program för att ge full rättvisa åt hans öde. De 100 minuterna kändes på intet vis långa. Högintressant hela tiden!

– ”Vill bara uttrycka hur otroligt glad jag är över ditt [Börje] enorma engagemang och ditt mod, att du djupdykt och inte väjt för att ge dig ut på djupt vatten. Låt tsunamin skölja över oss!”

– ”Jag har aldrig sett en dokumentär så här lång – men vad ska man klippa bort? Den är så spännande och allt måste vara med.”

– ”Tack Börje, mycket starkt! Jag sitter och ryser och fryser om  vartannat…Vilka prestationer av samtliga!” (efter första trailern)

Filmen färdigställs nu och helst skulle vi vilja göra några ytterligare inspelningar men som sagt filmen är redan lång. Dock är det viktigt att vi får resurser till en bra postproduktion och redigering kostar pengar. Klicka på länken nedan för att läsa mer och om du vill stödja projektet.

 • 100 min långfilmsdokumentär – om ett mycket angeläget ämne … klicka här

ζ

Konsensus gäller- om man vill göra karriär

Likformade-1

Rätt eller fel spelar mindre roll och hur det påverkar medborgarna spelar också liten roll.

Idag får var tredje svensk cancer och om några år varannan – om inget görs. Tänk om det finns ett kostnadseffektivt och naturligt sätt att behandla cancer på – utan biverkningar. Men detta motarbetas av läkemedelsindustrins lobbyister – för då skulle det ju säljas färre cancermediciner (som är industrins nästa storsäljare – efter statiner). Mycket tyder på att så är fallet och denna film bekräftar de värsta farhågor. Förhoppningsvis fungerar denna film som en väckarklocka och att vi därefter tar fighten mot cancer – på riktigt.

Idag gäller att man ska vara följsam och vända kappan efter vinden om man ska göra karriär – man ska följa med strömmen (även om medborgarna kommer i kläm).

Låt oss därför vända vinden!

Eva Nilsson Bågenholm
Eva Nilsson Bågenholm

Eva Nilsson Bågenholm var 2009 Läkarförbundets ordförande. Hon sade då så här om Erik Enbys forskning:

”Det är kvacksalveri.

Utan tvekan!”

Hennes uttalanden var spektakulära då de baserar sig på hörsägen och hon tillstod att hon inte har alla fakta. Men det lönar sig att vara följsam och att inte utmana makten (men att strunta i patienternas bästa synes vara  OK). Hon har därefter bland annat tagit ytterligare steg på sin karriärstege – som regeringens ”äldresamordnare” (undra om man också här kunde strunta i saklighet och de äldres bästa?).

 • Eva Nilsson Bågenholm dömde Enby utan fakta … klicka här

ζ

Trailers och intervju

Trailer nr 1

Läkaren som vägrade ge upp – Dr Enby trogen sin idé, förföljd, återupprättad.

Publicerades den 5 juli 2015. Trailer (3 min) för TV-dokumentär om Dr Erik Enby och Medicine hedersdoktor Gunnel Enby finansierad genom Crowdfunding – Plusgiro: 320793-3 – Skriv: Enbyfilm. Producent Börje Peratt

Läs mer … klicka här

ζ

Trailer 2 – om polisens husrannsakan december 2015 (vem styr polisen?)

Läkaren som vägrade ge upp. Trailer 2 – Husrannsakan

Publicerades den 21 okt. 2015. Läkaren som vägrade ge upp är namnet på en dokumentär med utgångspunkt från läkaren Erik Enby och hans fru författare och medicine hedersdoktor Gunnel Enby som blev totalförlamad av polio i tonåren strax efter att hon träffat Erik. Erik vigde sedan sitt liv åt att bli läkare och att forska på upphovet till sjukdom. Han har då gått utanför ramarna på ett sätt som orsakat förföljelse av den vetenskapliga inkvisitionen driven av föreningen Vetenskap och Folkbildning och i detta fall Dan Larhammar. Scenen med Husrannsakan är en rekonstruktion. Poliser som utförde den och åklagaren sam IVOs chefsjurist har alla erbjudits att få ge sin syn men de har avböjt.

ζ

Intervju – Canal Second Opinion.

ERIK ENBY: ”Cancer är svamp”

Publicerades den 11 aug. 2013. Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader.  Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp. Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007 efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder. Se ”skälen” nedan.

Läs mer om Enby här:
http://enby.se/svenska/start.htm
http://www.expressen.se/gt/enby-kan-forlora-sin-legitimation/
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr2/97-2art7.htm
http://www.2000tv.se/tidning/slutsalda_tidningar/2000taletsvetenskap_nr1_2007.pdf (sid 6 och sid 28)

För mer information och diskussion, gå in på vår hemsida: http://www.2op.se
Gilla oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Canal-2nd-Opinion/260569270754045

ζ

APPENDIX

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige”

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli  friska.

Erik-Enby

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. Då undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor. Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för detta.

Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.

Domslutet var utstakat från början.

ζ

Svensk rättsröta kommer i dagen

piratflagga2Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vårt land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat, där opartiskhet och likhet inför lagen påstås gälla.

Det innebär att svenska medborgare förvägras den bästa cancervården – av våra egna tjänstemän. Heltokigt!

De övriga tolv inblandade läkarna och terapeuterna hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag. Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

blodkropparJo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, vilket också behandlar blodklumpning och svampväxt (och cancer).

Detta utan dyra patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar.

Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancern ska komma tillbaka. Men det gäller att komma under behandling tidigt och att fullfölja behandlingen – för bästa resultat.

ζ

Doktor Erik Enbys ”brott”

Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han bland annat ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som klart framgick under mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

Att kvinnan avled av cancer (som varannan cancerpatient gör), är knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket  tidigare?).

Themis_JusticeDen direkta dödsorsaken var självmord och egentligen var ”brottet” redan preskriberat – men det stoppar inte cancerindustrins lobbyister inom våra myndigheter.

Om detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares
legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär
vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

Han hade ju forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp (!).

Denna forskning var dock ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa fler än vad vår skattefinansierade vård klarar. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

tystnad-svGenom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

StrålbehandlingOch visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig? Då skulle ju läkemedelsindustrin förlora kunder och sälja mindre.

Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar utgör ”best practice” – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. Det hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag.

Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer

Enligt Socialstyrelsen egna siffror så är dödligheten i cancer idag nästan lika stor som för 20 år sedan trots enorma forskningsinsatser – där praktiskt  taget all forskning har varit inriktad på att finna nya patenterbara läkemedel. Märkligt att ingen funderat på om man kanske är på fel spår, vilket kanske beror på att just detta spår är otroligt lönsamt – för både forskningsindustrin och läkemedelsindustrin (ju mer cancer – ju mer pengar till forskning och mediciner).

Fördjupning

(klicka på bilderna nedan för för att läs mer):

….

Dyr cancernotacancerfondens misslyckande

 

5 svar på ”Farlig för vem?”

 1. Vården saknar magagement

  Inte nog med att effektiva och billigare alternativ till skolmedicin mörkas – även effektiviteten inom svenska sjukvård är under alla kritik – vilket har bidragit till nuvarande vårdkris.

  En insiktsfull insändare i GP lördagen 5 december 2015:

  Rädda vården!

  Läs boken Den sjuka vården 2.0 som utrett antalet patientbesök per läkare och år. Där kan man se att i Sverige har en läkare i genomsnitt 864 patienter per år medan man i Tyskland och Belgien har 2 500 patienter per år.

  Det är där man får börja – med att effektivisera! Ta in läkarsekreterare som tar hand om det administrativa så att läkarna kan koncentrera sig på patienten. Gör en studieresa till Tyskland för att se hur läkarna jobbar där. Där har man heller inga stafettläkare som drar orimligt höga kostnader. Snabba på med att godkänna utländska läkares behörighet, vilka kommit in som flyktingar och har en stor vilja att jobba.

  Ge sköterskorna den lön som betalas i andra länder, så att de stannar hemma i Sverige eller kommer hem igen.

  Pensionär med läkare i utlandet

  – – –

  KOMMENTAR

  Varför hinner läkare i Tyskland och Belgien med att träffa nästan tre gånger så många patienter?
  Vad svenska läkare gör är det ingen som vet – då det saknas uppföljning och feedback.

  Tydligare än så blir det inte – att svensk sjukvård lider av grundläggande strukturella problem och så länge man inte löser dessa – så kommer inga pengar i världen att räcka till (vården kommer ändå att krascha).

 2. Klipp från Facebooksidan ”Stötta stolta överlevare av mediaövergrepp”

  Nobelpriset visar att forskare funnit orsak till sjukdom i parasiter och maskar som kan behandlas med Ivervectin – ett derivat av den naturliga substansen ur örten Avervectin. Dan Larhammar och Vetenskap och Folkbildning har genom mediadrev förföljt och stoppat Erik Enby i över 30 år och därmed förhindrat att hans resultat lett till förändringar i sjukvården som skulle kunna hjälpt miljoner patienter.

  – Nobelpriset 2015 : ”Det viktigaste är alltid att göra gott!”klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Vad ska man kalla Dan Larhammars och föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”s agerande för?

  Organiserat legalt folkmord och legalt slöseri med skattemedel?

  Det börjar bli dags att se över lagstiftningen och kriminalisera brott mot mänskligheten – även i Sverige som verkar vara en fristad för läkemedelsindustrins skrupelfria lobbyister som orsakar värre skada än vad traditionella terrorister ens skulle våga drömma om. Saknar ansvariga politiker i regeringen och i landstingen kompetens, har de abdikerat från sitt politiska ansvar eller är de bara medlöpare som betalar notan med medborgarnas liv, livskvalitet och med skattemedel?

 3. Dr Erik Enby: Örten Artemisia kan vara verksam mot cancer om tumören innehåller mikroorganismer.

  Dr Erik Enby som mikroskoperat blod från personer med kroniska sjukdomar har funnit sjukdomsframkallande mikroorganismer och parasiter. Denna observation vill Enby koppla till att extrakt från Sommarmalört (Artemisia annua), visat sig vara verksamt mot blodparasiten malaria. Sommarmalört har även visat sig framgångsrik vid behandling av cancer. Enby tror att det beror på att tumörer kan innehålla mikrobiologisk växt.

  Läs mer … NEWSVOICE

  – – –

  KOMMENTAR

  Doktor Erik Enby var redan 1983 på rätt spår – men det svenska etablissemanget har motarbetet detta arbete. Men nu börjar alltfler komma till insikt om att det sannolikt ”handlar om olika former av sjukdomsframkallande parasitär växt”. Här hade Sverige kunnat intagit en ledande position redan för trettio år sedan – och vi skulle sannolikt idag kunnat räddat många fler patienter – men istället startade auktoriteter och ohälsoindustrins medlöpare en häxjakt som än idag pågår.

  Dags att ställa dessa Folkets Fiender (FoF:are) till svars och förhoppningsvis kommer dokumentärfilmen att öppna mångas medborgares ögon. Varför ska vi tillåta ett fåtal auktoriteter att blockera effektivare metoder att behandla cancer – bara för att det passar deras egna syften? Hur många liv har de på sina samveten?

  En person som aktiv har deltagit i häxjakten på doktor Erik Enby är Dan Larhammar som public service ofta ger utrymme och där han utger sig för att vara en oberoende expert – men har är ingetdera. Han är novis inom de områden har kritiserar och han är inte alls oberoende – utan hårt knuten till läkemedelsindustrin.

  – Prof Dan Larhammar arbetar för läkemedelsindustrin och kritiserar samtidigt alternativmedicinklicka här

  Dan Larhammar är också aktiv inom VoF med det vilseledande namnet ”Vetenskap och Folkbildning” – en underorganisation till läkemedelsindustrin med syfte att bekämpa allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på vår livskvalitet och våra skattepengar – så han tilldelas en VoF keps.

  ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF) borde döpas om till ”Bluff och Propaganda” (BoP) för att inte segla under falsk flagg. En organisation som verkar för att vi ska stanna kvar i ohälsoträsket och som verkar för att vården och folkhälsan ska krascha – men det förstår de sannolikt inte då de själva är indoktrinerade.

  Dokumentärfilmen kommer att avslöja Dan Larhammar och organisationen VoF – varför de gör allt för att stoppa visning av filmen – precis som de försöker stoppa allt som skulle göra oss friskare.

 4. Dokumentären: ”Läkaren som vägrade ge upp” – nedräkningen har börjat

  Långfilmsdokumentären Läkaren som vägrade ge upp handlar om dr Erik Enby som blev av med sin läkarlegitimation och som myndigheter försökt kasta i fängelse trots eller på grund av att han hjälpt patienter bli friska från cancer, psoriasis, kol och andra allvarliga kroniska sjukdomar med hjälp av alternativa metoder och kosttillskott.

  Läs mer … NEWSVOICE

  Denna film berör alla med kroniska sjukdomar (som t.ex. cancer)
  som berövas möjligheten att få den bästa vården – för att läkemedelsindustrins ”grindvakter” stoppar all läkekonst som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och våra skattepengar. Det är sannolikt så att nedräkningen har börjat för dessa charlataner – det enda som krävs är att folket öppnar sina ögon och denna film är en ögonöppnare. Dags att bli arg.

Kommentera