Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor vid Sahlgrenska akademin

Doktorsavhandling

Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel

Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som ger vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor.

Det visar en färsk avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hanna Gyllensten, apotekare, forskare och nu också doktor vid Sahlgrenska akademin har tagit hjälp av expertpaneler med läkare, enkätundersökningar med 7 000 personer och gått igenom nära 5 000 patientjournaler, för att röna ut hur hög den läkemedels- relaterade sjukligheten är. Siffrorna är iögonfallande.

Det är alarmerande. Uppgifterna ligger inte jättelångt ifrån vad vi vetat innan, men med lite andra undersökningsmetoder har vi kunnat visa att detta också får konsekvenser utanför vården. Tidigare uppgifter har varit mer fokuserade på sjukhusinlagda patienter, säger Hanna Gyllensten.

Enligt expertpanelen med läkare drabbas 50-60 procent av alla patienter som får vård i Sverige under ett år av någon form av biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.

Vad är det för typer av läkemedel?

Det är egentligen alla läkemedel som kan ge sådana här problem. Det vi kan se i studierna i stort att det är de vanliga läkemedlen som ger mest problem, som läkemedel mot depression eller smärtlindring. De läkemedel som förskrivs mycket, ger också mycket besvär, säger Hanna Gyllensten.

Är patienterna felmedicinerade eller vad är problemet?

Det är blandat.

Biverkningar är en stor del och det är besvär som uppstår när man använder läkemedlet på rätt sätt.

Men sedan verkar otillräcklig effekt av läkemedlet vara en stor del, säger hon.

vårdcentral-2Förutom ett stort enskilt lidande leder också biverkningar och följdsjukdomar till direkta kostnader för patienterna på mellan 4.000 och 10.000 kronor per år.

Tidigare undersökningar har fokuserat på patienter som ligger inne på sjukhus – men avhandlingen visar att en stor del av kostnaderna för sjuklighet orsakad av läkemedel finns ute hos allmänheten som vänt sig till primär- och öppenvård.

Kostnaderna för den läkemedelsrelaterade vården är upp till 19 miljarder kronor per år.

Vi kan se att det finns resursförbrukning även utanför vården med produktionsbortfall, men det har vi inte kunnat sätta prislappar på i de här studierna tyvärr. Människor har varit hemma från jobbet på grund av läkemedelsproblem och anhöriga som fått vård. Så klart är det inte riktigt bra, säger Hanna Gyllensten.

Fakta: Många drabbade

Enligt expertpanelen av läkare drabbas 50–60 procent av alla patienter av läkemedelsrelaterad sjuklighet under ett år. I enkätsvaren rapporterade 19 procent läkemedelsrelaterad sjuklighet – under en mätperiod på en månad. I journalerna kunder forskarna se att det var 12 procent av befolkningen som var drabbad under en tremånadersperiod.

Källa … GP

Gästkrönikör

Läkemedel eller Kosttillskott – vilket är säkrast?

Ofta varnas vi för att äta kosttillskott. Här tänkte jag inte argumentera för om kosttillskott är effektiva eller inte. Det vet många personer som har blivit hjälpta av kosttillskott. Här tänkte jag ta upp lite om säkerheten och jämföra kosttillskott med läkemedel.

Och där vinner kosttillskott överlägset. Man kan naturligtvis invända att läkemedel används vid allvarliga sjukdomar, medan kosttillskott är ett komplement vid mindre allvarliga åkommor. Men med tanke på att media ofta basunerar ut att kosttillskott är farligt och bör undvikas är det ändå intressant att se att kosttillskott inte orsakar några dödsfall, till skillnad från läkemedel.

Därför kan ett gott råd vara att börja med kosttillskott innan man provar det tunga artilleriet.

Den främsta dödsorsaken p.g.a. ”olycksfall” i USA under 2010 var dödsfall orsakade av läkemedel enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Lite statistik från CDC i USA:

  • 29 av 10 dödsfall av förgiftning orsakades av receptbelagda och receptfria läkemedel.
  • Under 2010 var det 38.329 dödsfall p.g.a. överdos av läkemedel. Död orsakad av överdos räknas som olycksfall. Men av dessa var det 78% (30.006 dödsfall) som inte överdoserade med avsikt, inkluderande de som tog sin medicin enligt anvisningar från läkare.
  • Under 2011 var det 2,5 miljoner personer som kom till akuten för behandling p.g.a. överdosering eller felaktig användning av läkemedel. Av dessa var 1,4 miljoner (mer än hälften) aktubesök orsakade av receptbelagda eller receptfria läkemedel.
  • De läkemedel som orsakade klart flest dödsfall var de som innehöll acetaminofen även kallat paracetamol. Dessa finns t.ex. i läkemedlen Alvedon, Citodon. Panodil och Paracetamol.
  • Som en motsats till detta fanns det under 2010 inga rapporterade dödsfall från vitaminer, mineraler, örter eller andra kosttillskott. Detta enligt National Poison Data Systems Report som får in rapporter från 57 olika giftcentraler (Posion Control Centers) runt om i USA. Ingen av dessa rapporterade ett enda dödsfall av kosttillskott.

Referens … Vitamins Versus Drugs: Which Is Safer? … Dr Northrup

Detta gäller i USA men i Sverige är det inte bättre. Det har kommit en ny avhandling som visar att läkemedelsrelaterad sjuklighet kostar stora summor.

Läkemedelsrelaterad sjuklighet kostar

Många patienter i Sverige drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet, vilket leder till stora vårdkostnader. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden och apotekaren Hanna Gyllensten har gjort en avhandling som kartlägger kostnader för den läkemedelsrelaterade sjukligheten i Sverige. Studien har utgått från expertpaneler bestående av apotekare och läkare inom öppen- och slutenvård, en enkätundersökning med 7.000 slumpmässigt utvalda svenskar och en granskning av patientjournaler hos 5.000 svenskar.

Expertpanelerna uppskattar att mellan 50 och 60 procent av alla patienter som får vård under ett år drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet, som bland annat biverkningar, förgiftningar och läkemedelsberoende. Den här sjukligheten leder till lidande för patienterna och kostnader på 4.000 till 10.000 kronor per patient och år.

Enligt enkätstudien leder läkemedelsrelaterad sjuklighet till vårdkostnader på 12 miljarder kronor per år, och enligt journalgranskningen ligger siffran på 19 miljarder kronor per år.

Referens … Dagens Apotek

Bertil Wosk
Näringsterapeut

Kommentar

Vården drar fram som elefanter i en porslinsaffär.

– Är det OK?

Är det OK att felbehandling inom vården och läkemedel orsakar 26.000 svenskars död varje år?

Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel – och ingen bryr sig …

Är det OK att vården skär sönder 13-åringars magar och tarmar i forskningssyfte?

Är det OK att vården skär sönder magar och tarmar (friska organ) på i snitt 22 överviktiga svenskar varje dag, 365 dagar om året (baserat på en fuskstudie och med dåligt resultat)?
När det finns billigare godkända alternativ som fungerar bättre – utan biverkningar!

Är det OK med oredovisade beroende, vetenskaplig svindel och samvetslös marknadsföring?

Är det OK att kost- och läkemedelsindustrin lurar oss på både hälsa och pengar?

Om du tycker att det är OK att vården fungerar på detta sätt så behöver du inte göra någonting.

Ansvariga myndighetstjänstemän och landstingspolitiker stoppar huvudet i sanden och lämnar fältet fritt för vilka tokigheter som helst. Även media blundar och ägnar sig åt att springa industrins ärenden, istället för att värna medborgarnas och samhällets intressen. Återstår folket som nu måste ta befälet.

26.000 dödsfall per år p.g.a. läkemedel i Sverige. En osynlig ”elefant”?

De stora riskerna inom vården verkar vara osynliga för ansvariga

Våra myndigheter och media jagar hjärnspöken i form av riktig mat, alternativmedicin och kosttillskott och verkar inte se de stora elefanterna, som orsakar ofantligt lidande och som utvecklats till vår tredje dödsorsak. Vården har utvecklas till ”en stat i staten” som kostar oss 10 % av BNP (350 miljarder kronor per år). Frågan är om den svenska vården gör större skada än nytta?

Varför inte bara göra nytta, till en betydligt lägre kostnad?

Inte speciellt svårt att åstadkomma, men det kräver att ansvariga tjänstemän och att förtroendevalda politiker sätter sig in i ämnet och sedan gör sitt jobb. En god början är att se ”elefanterna” och att förstå att vi har allvarliga grundläggande strukturella problem som INTE större anslag till vården löser.

Den 14 september är det folkets ansvar att rösta på politiker som tar befälet!

APPENDIX

Våra myndigheter och medlöpare inom vården har blivit läkemedelsindustrins springschasar, avlönade med skattemedel.

Folkets IGNORANS möjliggör detta lurendrejeri

Vården utgör idag det största hotet mot vår hälsa

Istället för att jaga riktig mat, alternativ medicin och kosttillskott så måste vi rikta vår uppmärksamhet på VÅRDEN och på allvar fråga oss vad som egentligen försiggår inom VÅRDEN. Att vården ska utgöra ett av de större hoten mot vår hälsa är ju vansinne!

Observera att det är större risk att dö av ett blixtnedslag än av kosttillskott och örtbehandling. Men varför jagar då myndigheter alternativmedicin, vitaminer och mineraler.

Svaret är att de utgör ett stort hot mot läkemedelsindustrin på minst tre sätt;

  1. Medborgarna blir friskare, vilket innebär färre ”kunder” för läkemedelsindustrin.
  2. Patienter äter billigare naturliga ”läkemedel” istället för patenterade och lönsamma läkemedel. Läkemedelsindustrin tappar då försäljning.
  3. Biverkningar som ger merförsäljning av andra läkemedel uteblir.

Slutsats

Hög tid att belysa VÅRDEN (om inte hälsan ska krascha)

Dags att rikta in sökljuset på vården!

Att jaga riktig mat och kosttillskott kallas för ”avledande manöver”.

Fokusera på rätt saker

Vi kan konstatera att riktig mat, alternativmedicin och kosttillskott är ofarligt, men trots ofarligheten är hälsoeffekterna enorma. De är också billiga och således perfekta ”läkemedel”. Något vi ska ta till oss och forska vidare på och inte som idag förneka och baktala, i ett försök att försvara läkemedelsindustrin och dess lobbare, som vill ha fortsatt monopol på forskning, på läkemedel och på liv och död.

Vi ska istället sätta den stora lampan på och belysa läkemedelsindustrin och dess monopol. Dess försvarare måste träda fram och förklara hur de tänker och vad de grundar sina sitt agerande på.

Cirka 20% av vården är inriktat mot akutsjukvård och resultatet är bra även om den interna effektiviteten är låg. Detta är självklart något vi ska utveckla vidare.

Cirka 80% är inriktat mot kroniska sjukdomar och här är frågan om vården gör större skada än nytta. Detta är något som måste belysas av oberoende expertis. Annars kraschar folkhälsan, vården och till slut hela samhällsekonomin.

Kvalitetskraven på vården, som hanterar liv och död, borde vara bra mycket större än vad gäller andra sektorer. Idag är det istället tvärtom. Kvalitetssäkring saknas och vården kan göra precis vad som helst utan att någon reagerar och än mindre agerar.

Vad är ansvariga landstingspolitiker rädda för; ”nakna” kejsare?

Alltfler medborgare skaffar sig kunskap och då avslöjas att många auktoriteter inom vården är nakna på kunskaper, fakta och vetenskap, ”nakna” precis som i H C Andersens ”Kejsarens nya kläder”. Pinsamt och skämmigt.

Vården har immunitet mot det mesta. Nu ska vården t.ex. skära sönder magsäcken och tarmarna (friska organ) på 25 barn från 13 år, i Göteborg, i forskningssyfte. Hur i all världen fick de etiskt tillstånd till det?

Finns det någon inom vården som öppet kan försvara detta brutala övergrepp på barn? De som står bakom detta ”projekt” är antingen dumma, okunniga, de ljuger eller så bryr de sig inte. Det är ingen förmildrande omständighet att vården står bakom, det är snarare försvårande omständigheter då vi borde kunna kräva extra mycket av den sektor som svarar för liv och död.

Vården har blivit vansinnig, medan folket sover. Detta är något vi måste ändra på!

Alternativ

Kroniska sjukdomar

När det gäller kroniska sjukdomar (inklusive cancer) har kosten och alternativmedicin effektiva koncept att erbjuda, utan biverkningar. Kroniska sjukdomar går även att förebygga, men idag gör Livsmedelsverket tvärtom.

Men allt ”det goda” motarbetas av läkemedelsmonopolet och dess medlöpare, som vill behålla oss som kunder, gärna livet ut. Då det är mycket lönsamt.

Strategi

En klok strategi vore att börja med det billiga, det ofarliga och effektiva. Och först när det inte fungerar går man över till mer farliga behandlingsmetoder (som ger allvarliga biverkningar). Idag gör vi tvärtom, vi t.o.m. förbjuder det ofarliga och effektiva.

Vårt största hot idag är ett folk präglat av IGNORANS. Läkemedelsindustrin kan inte anklagas i första hand, bara deras heder och moral, då deras uppdrag är att tjäna pengar i första hand och inte att bekämpa ohälsa. Detta har Galenskaparna fångat på sitt sätt. Och om man byter ut ordet ”förkylning” mot ”cancer” så fastnar skrattet i halsgropen.

Om vi inte vaknar upp och tar befälet så kommer vi och våra barn att bli grundlurade på vår framtid.

Idag styr industrin vården – hög tid för folket att ta befälet.

Ondska

Fortfarande rykande aktuellt att betänka.

”The only thing necessary for the triumph of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke (1729 – 1797)

Ignorans

Det enda som krävs för att ondskan ska ta över våra och våra barns liv – är vår egen ignorans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen